Godt for forretningene å få myndighetene til å vaksinere folk.

En hekseprosess for vår tid?

Justisminister Knut Storberget skal ha ros for sin resolutte opptreden overfor politi og justismyndigheter etter de fatale rettssakene og dommene mot bl.a. Fritz Moen.

Av Per-Aslak Ertresvåg

En svært spesiell rettssak som for annen gang skal opp i Bergen, reiser imidlertid et ømtålig spørsmål. Er det mulig gjennom mer bevisst politiarbeid å kvalitetssikre rettsvesenets disposisjoner og ressursbruk – på forhånd?

I Bergen skal retten ta stilling til en sak som er blitt karakterisert som en ren hekseprosess, rettet mot homøopat Atle Johan Løvaas. Det er uomtvistelig at han i praksis har hjulpet og reddet tallrike pasienter fra mange kanter av landet. Et svensk vitne som kom helt fra Stockholm uttalte i retten: Som svenske er det to ting jeg misunner Norge: oljen og Atle Johan Løvaas! Første runde endte med at homøopaten i det alt vesentlig ble frikjent, bortsett fra at han ved to anledninger har behandlet noen pasienter for kikhoste, uten å ha varslet helsemyndighetene! Slik ble han dømt til 20.000 kroner i bot, subsidiært til 40 dagers fengsel.

Domfellelsen er kuriøs i seg selv. I prinsippet er kikhoste ikke-eksisterende i Norge. Vaksine mot den tidligere plagen gis i trippelvaksinen for alle barn.

Homøopat Atle Løvaas ble arrestert på sitt kontor 3. mai 2005. Samme morgen hadde politiet tatt seg inn i hans privatbolig mens ingen var hjemme og fjernet hans private pc. Fra kontoret konfiskerte de hans journaler. Selv ble han geleidet ut av to uniformerte polititjenestemenn gjennom et fullsatt venterom. På politikammeret ble han kledd naken, kroppsvisitert, (også anus!) tatt fingeravtrykk av, fotografert og plassert på glattcelle. En virkelig samfunnsfiende?

Behandlingen, ventetiden og to rettssaker har i praksis ruinert den ansette homøopaten. Det hersker stor begrepsforvirring og misforståelser som har sin årsak i forskjell mellom tradisjonell og homøopatisk medisin og diagnostikk.

Fra det etablerte helsevesens verden har det de siste årene stadig oftere blitt meldt om feilbehandlinger med dødelig utgang. Ifølge NRK (24.08. d.å) innrømmer syv av ti leger ved Haukeland Universitetssykehus «å ha feilbehandlet pasienter med alvorlig konsekvenser». Bare et par uker senere viser undersøkelser at legevakten i Oslo «slurver», at «grove feil begås» og at «liv er blitt ødelagt». Sett mot en slik bakgrunn virker rettssaken mot en homøopat som kun betjener seg av giftfrie, ufarlige medisiner, nokså konstruert. To eksempler illustrerer dette:

En 80-årig pasient fikk diagnosen «Parkinson» av leger ved Haukeland Universitetssykehus. Pasienten oppsøkte Atle Johan Løvaas som fant at lidelsen var en annen. Med homøopatiske midler ble mannen fullstendig frisk. Ikke lenge etter sto 80-åringen med «Parkinson» på en stige og malte huset sitt utvendig! Denne mannens sønn ble i sin tur sengeliggende pasient ved Haukeland. Sønnen ble fortalt at han var alvorlig syk og at han bare kunne leve videre med utlagt tarm. Han slo seg ikke til ro med diagnosen, men vendte seg til homøopaten. Med homøopatiske midler ble også han helbredet, og fant raskt veien tilbake til arbeidslivet. Johan Herman Wessel snakket en gang om «å rette baker for smed». Men statsadvokaten finner det vel ikke hensiktsmessig å rette sitt blikk mot leger ved Haukeland Universitetssykehus?

Homøopaters metode er fremfor alt positiv, dessuten giftfri: å styrke kroppens eget forsvarssystem og gjenopprette kroppens og psykens balanse. Samfunnet burde i dag sette alt inn på at tradisjonell medisin og alternative metoder samarbeidet, ikke presses til konflikt og polarisering.

Den anklagede homøopat, har en utdannelse som målt i tid ikke står tilbake for en norsk lege, fulgt opp gjennom videreutdannelse. Utdannelse i akupunktur, fysioterapi, i bioelektrisk diagnostikk og klassisk homøopati i Norge, Tyskland, England og Kina vitner om en person som tar sitt kall og sitt samfunnsansvar alvorlig. Metodene er velprøvde, utbredt og anerkjente i andre land. Saken er et skoleeksempel på feil bruk av det norske samfunnets og rettsvesenets ressurser. Hekseprosesser burde vi vel være ferdige med?

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring