Skriv ut Skriv ut

En Ny Verdensorden – Musikk og politikk

Mange av ideene i Adam Weishaupts samfunnsvisjon (Illuminati) er hentet fra s bok «Staten». For de greske filosofer, som Damon, Sokrates og Platon, hadde bruken av musikk stor betydning, og melodibevegelsene og rytmen mente man hadde iboende kvaliteter som øvde stor innflytelse på lytterens sjel og sinn.

Platons idealstat opererte med 3 samfunnsklasser: Makteliten (filosofene), byråkratene og arbeiderne. Menneskene skulle bearbeides slik at de godtok den plassen de hadde fått, og ungdommene skulle manipuleres gjennom sportsarrangementer og musikk. På Platons tid var man kjent med at det fantes musikk, rytmer og kroppsbevegelser som – dersom det ble brukt på riktig måte i de rette kombinasjonene – kunne fremskaffe ønskede reaksjoner.

Hvilke rytmer passer for å fostre frem mot og disiplin? Hvordan er den musikken som fostrer modige menn til militæroppdrag? I fredstid må man ha musikk som får ungdommen til å si ja til begjær, eller får ham til å tilbe avguden. Hvilke toner og rytmer stimulerer til galskap, nedrektighet og frekkhet? Man må ha musikk som bryter ned motstand, og som gjør at man tar imot instruksjoner eller lar seg overtale.

I Platons samfunn skulle barna være samfunnets eiendom, og familiens bånd skulle brytes. Gjennom fødselskontroll ved hjelp av abort og medisin skulle befolkningen reguleres, og byråkratene skulle overvåke seksuallivet. Det skulle holdes festivaler for seksuell frihet (á lá dagens musikkfestivaler?), og soldater og idrettsmenn skulle belønnes for sine prestasjoner med fri sex.

Kvinnene i Platons samfunn skulle frigjøres og likestilles med mannen, siden barnas oppdragelse var overlatt til staten.

Barna skulle bli vant til å se vold og krig for selv å kunne bli gode krigere. I Platons samfunn blir innbyggerne frarøvet sin personlige frihet i bytte mot stimulans av personlige lyster, fri sex, musikk og sport. Ungdommen, arbeiderklassen og bøndene er taperne.

Kjell Sjöberg skriver:

«For Platon kunne alle midler rettferdiggjøres i den hensikt å skape harmoni mellom klassene. Løgn, myter, propaganda og manipulasjon var tillatt. Dersom dette settes i system av mennesker som har slått seg sammen for å virkeliggjøre Platons idealsamfunn, da kan vi vente oss at historien og religionen skal manipuleres, for at folket skal tro på løgnene til statens beste. For dem som ikke tror på sagn, kan man servere fremtidsforskning for å manipulere massene dit hvor man ønsker.»

Uttalelser om konspirasjonen mot en ny verdensorden:

Benjamin Disraeli, Storbritannias berømte skribent og toppolitiker fra 1837 til 1880, og som i flere år også var statsminister, sa:

«Verden styres av svært annerledes personligheter enn de som skues av de som ikke er bak scenene.»

Disraeli antydet selv hvem disse var i en viktig tale han holdt i House of Commons 14. juli 1856. Der uttalte han følgende:

«I Italia finnes det en makt vi sjelden nevner i dette hus… Jeg mener de hemmelige selskap… Det er nytteløst å ignorere, fordi det er umulig å skjule, at en stor del av Europa – hele Italia og Frankrike og en stor del av Tyskland, uten å nevne flere land – er dekket med et nettverk av disse hemmelige selskap, akkurat som jordens overflate nå er dekket med jernbanelinjer. Og hva er deres mål? De forsøker ikke å skjule dem. De ønsker ikke grunnlovsbestemte regjeringer; de vil ikke ha solide institusjoner. De ønsker å fjerne de nåværende landeierne og gjøre ende på kirkelige og keiserlige etablissementer.»

Franklin D. Roosevelt

«I politikk skjer ingen ting tilfeldig. Hvis det skjer, er det planlagt slik.»

Winston Churchill:

«Fra Spartacus-Weishaupt`s dager, til Karl Marx, Trotsky, Bela Kun, Rosa Luzembourg og Emma Goldman, har denne verdensvide konspirasjon for utslettelsen av sivilisasjonen og for gjenoppbyggelsen av samfunnet, basert på en beslaglagt utvikling av hatefull ondskap (definert som: gjort med skadefryd, ondskapsfullt utført) og umulig likhet, vokst.

Den spiller en svært betydningsfull rolle i den franske revolusjonens tragedie. Den har vært utgangspunktet for enhver ødeleggende bevegelse igjennom det nittende århundre. Og nå til sist har denne klan av spesielle personligheter fra underverdenen i de store byene i Europa og Amerika, grepet det russiske folk i håret, og blitt det enorme rikets suverene herskere.»

Verdenskrigene ledd i en større plan?

Frimurerlederen Mazzini gikk omgående i gang med å utforme de politiske skritt som ville berede veien for fullendelsen av deres mål. I 1871 skrev han et brev til en annen frimurerleder, Albert Pike, hvor han skisserer opp en tretrinns plan som ville kuliminere med fødselen av «The New Age». Brevet lå lenge til utstilling i British Museum Library i London.

De tre trinnene er tre forskjellige verdenskriger, som skulle skape en tilstand av økonomisk og mental utmattelse hos verdens beboere. Det er ikke vanskelig å se at dette har gått i oppfyllelse med de to verdenskriger vi allerede har hatt.:

 1. Trinn en, eller 1. verdenskrig, skulle bane vei for et kommunistisk imperium i Russland. Samtidig skulle forholdene legges til rette for trinn nr. 2.(Dette gikk i oppfyllelse)

 2. Trinn to, eller 2. verdenskrig, skulle utvide det kommunistiske imperiet til Elben i Tyskland. Så skulle man opprette en jødisk stat som skulle legge forholdene til rette for trinn 3. (Dette skjedde jo i 1948)

 3. Trinn tre, og planene om den 3. verdenskrig, skulle bli en krig mellom jødene og muslimene. Dette skulle være en kunstig fremstilt krig, som baserer seg på motsetningene mellom jøder og arabere, der menneskene på jorden overalt må forsvare seg mot terrorgrupper.

Har vi sett prøveprosjektet til det siste gjennom Golf-krigen? Var angrepene på World Trade Center og Pentagon et planlagt ledd i å skape en kunstig konflikt i Midt-Østen og samtidig å gi presidenter de nødvendige militære fullmakter for overvåkning og kontroll av samfunnet? Tør man stille seg slike spørsmål?

Sjekk http://www.rense.com/Datapages/inv911.html

Last ned videoer på:

http://question911.com/links.php eller http://www.jonhs.net/911/

Hvis dette er tilfelle, undres man på hva verden har i vente….

Boken Musikkens Makt gir historikk og fyldig dokumentasjon!

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Facebook Comments

Kommenter. Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.