Endelig fri fra dop

Kampen for økt åndelig frihet og evne går parallelt med kampen mot rusmisbruk og bruk av sinnspåvirkende medikamenter.
Kampen for økt åndelig frihet og evne går parallelt med kampen mot rusmisbruk og bruk av sinnspåvirkende medikamenter.

Kampen for økt åndelig frihet og evne går parallelt med kampen mot rusmisbruk og bruk av sinnspåvirkende medikamenter. De offentlige myndighetene som er satt der for å ivareta enkeltmenneskets og fellesskapets interesser avslører seg gjennom den politikken de utøver som narkolangere. Disse myndigheters bruk av psykiatrien som deres «verktøy» innenfor mental helse avslører med all ønskelig tydelighet at myndighetene ikke er på befolkningens side i denne saken, men ønsker å redusere mental evne og bevissthet gjennom gjennom en stadig bredere bruk av sinnspåvirkende medikamenter både «legale» og «illegale». Men det finnes en vei ut av dette til frihet, personlig vekst og sann glede. Leiv O. Holstad i Maritastiftelsen har intervjuet Hans-Erik Dyvik Husby, vokalist i i Rockebandet Turboneger om hvordan han klarte å bryte lenkene til rushelvete, lenker som betrodde «hjelpere» også var med på å smi.

Hans-Erik Dyvik Husby intervjuet av Leiv O Holstad, Maritastiftelsen.

Det var mange som stussa litt da media meldte at selveste Hank von Helvete, vokalist i Turboneger, fikk hovedrollen i musikalen Jesus Christ Superstar. Ja, ikke bare skulle han spille Jesus, han sto enda til fram og fortalte at han hadde sluttet med dop og at han regnet seg som en kristen.

Nå er han på vei inn i et nytt eventyr som hovedrolleinnehaver i filmen om Cornelis Vreesvijk. Jeg tok kontakt med Hans-Erik, som er hans rette navn, og han var slett ikke uvillig til å ta en prat. Vi hadde avtalt å møtes i bistroen som ligger i inngangspartiet til det norske teater. Hans-Erik kommer presis, setter seg ned og spør om jeg vil ha kaffe. Han virker å være en ujålete type, helt fri fra primadonnanykker.

Er det virkelig sant at du har slutta med all form for dop, også metadon? spør jeg.

Hans-Erik bekrefter dette og understreker det med å si: – Jeg har ikke bare sluttet med all den dritten jeg brukte før – heroin, metadon, subutex, kokain, for å nevne noe, men jeg er ikke lenger narkoman. Jeg var narkoman, men jeg er det ikke lenger! Det er litt viktig for meg å understreke dette, fordi handlingene våre er nært knyttet til vår identitet. Å fortsette å se på seg selv som narkoman eller alkoholiker er å dra med seg en sykdomsforklaring på noe som egentlig først og fremst handler om etikk.

Narconon-programmet

Hans-Erik fortsetter med å fortelle om programmet hos Narconon-klinikken i Eslöv, der han har fått hjelp til å slutte med rusmidler. Første trinn i dette programmet er å kvitte seg med alle rester av stoffer i kroppen. – Jeg var jo på subutex , så jeg ble først nedtrappa. Samtidig som jeg gradvis trappa ned dosen fra 20 milligram subutex, fikk jeg ganske store doser med vitaminer, kalsium og magnesium.

I denne første fasen gjennomgår man også noen kommunikasjonsøvelser som kalles assister. Trente folk er med deg og kommuniserer med deg. Så begynner et konfrontasjonskurs som kalles treningsrutiner. Dette tar en måneds tid hvor man øver seg på å konfrontere livet. Lærer å se folk i øya og bare være der, at du er der kroppen din er, at du ikke alltid er andre steder og tenker på problemer og vansker. Det går egentlig bare på det å sitte på en stol overfor et annet menneske i to timer og se en person i øya i tillegg til andre kommunikasjonsøvelser. Bare å lære det er en stor mestring. For meg var det helt vilt å skjønne at jeg klarte det.

Så etter konfrontasjonen kommer da det som kalles badstukuren, da sitter du i badstu, fire-fem timer om dagen. Du får et spesielt B-vitamin som heter Niacin som har den egenskapen at den går i fettcellevevet og presser ut gift som er lagret der. Ikke bare narkotiske stoffer, men også miljøgifter og medisiner. Det svettes da ut. Det er også en åndelig renselse bare å være et sted og føle at du vasker kroppen innvendig. Kuren varer til du når en pussig tilstand hvor du rett og slett både ser og føler deg ren, rett og slett. Jeg satt 16 dager, noen kan sitte 30 dager, det er veldig individuelt. Teorien er at har du mye gifter i fettcellevevet og du hele tiden forbrenner, så kan giftene aktiviseres igjen. Selv om du ikke merker et flashback så vil du rent mentalt bli irrasjonell igjen i en gitt situasjon. Derfor er Narconon nøye på at du skal vaske ut giftene.

Når man er ferdig med badstuen så skal man gjøre et kurs som heter objektivene. Det er en trening i det å tenke objektivt, å oppdage selv at man kan ha kontroll. Man definerer hva kontroll er og definerer hva det er å gi fra seg kontroll, ta tilbake kontroll. Det er en del mentale driller hvor du kan gå ut av ditt eget synspunkt og liv, eller gå ut av deg selv og på en måte se deg selv og dine motparter utenfra. Den treningen er rett og slett å tenke objektivt og ikke bare subjektivt.

Videre begynner en etikkhåndtering. Da har du økt ”konfront”, du er ren i kroppen og du er i stand til å tenke objektivt.

Konfronteres du med dårlige holdninger og oppførsel? Om man har et fryktelig temperament som ofte går ut over ens nærmeste, hvordan rydder man opp, både i forhold til seg selv og de det gjelder?

Du får hjelp av en person som er trent i dette. Han hjelper deg til å se tilbake på ting som har skjedd. Han hjelper deg til å øke din konfront og din evne til å tenke objektivt. Du betrakter veldig eksakt hendelsen, sted, tid, hva hendelsen var og hvilke konsekvenser det fikk. Så skriver man dette ned.

Så det handler altså om å få en erkjennelse?

– Ja, en total erkjennelse og den er veldig produktiv. Man går gjennom overtredelser som har blitt gjort mot seg sjøl, og av seg sjøl, og klarer å forsone seg med det sånn at man ikke går og gnager på det, det blir borte. Man får også et kurs i livets opp- og nedturer.

Finnes det noe i Narconon-programmet som ligner på syndenes forlatelse og / eller omvendelse?

– Jeg bruker sjeldent begrepet synd, men det som i Narconon-programmet kalles overts og withholds. Et brudd på en etisk moralkodeks kalles for en overtredelse, eller en overt. Det å holde tilbake og prøve å skjule en overtredelse kalles på engelsk withhold. Grunnen til at vi prøver å unngå begrepet synd, er at det er en del negative følelser knyttet til synd som forsterker syndens dårlige effekt: anger, skam, skyld og lignende emosjoner knyttet til personens dårlige handlinger, og som viderefører handlingens dårlige effekt. Følgelig anbefaler jeg erkjennelse og økt ansvar som veien å gå. Jeg har gjort mye vondt, men jeg er en god person, og kan og vil gjøre gode ting fra nå av. Det blir liksom tesen. Angre ikke gårsdagen, livet er nå og du skaper morgendagen selv. Dette vil aldri kunne gå hvis man overser sine overtredelser.

For å komme ut av en overtredelse må en annen lese det du skrev, uten å få noen annen tilbakemelding utover at det er lest, forstått og erkjent. Det evalueres ikke. Det er ingen som sitter og sier ”skjønner du hvor jævlig du har vært” og ”wow, det er det verste jeg har lest.” Det er bare, ”ok, jeg har forstått, dette opplevde du som en overtredelse”. Da er vi ferdig med det. Folk som har gjort dette, sier at da forfølger det deg rett og slett ikke. Du blir fortrolig med det. Du klarer å se sannheten om deg selv i øynene. Hvis man ser stort på det, er Narconon egentlig et etikkprogram. På internasjonal basis er 80% av de som har gått gjennom programmet fremdeles rusfrie, det er en veldig høy prosent.

Hvilken forbindelse har Narconon til Scientologikirkens stifter L Ron Hubbard?

– Scientologikirken gir Narconon tillatelse til å bruke disse kursene for å få folk rusfrie. Man blir ikke scientolog av å være på Narconon, man blir rusfri. I Sverige er det folk fra Kriminalvården, Socialvården og det private, folk fra alle mulige religioner og livssyn. Det er tverrpolitisk og tverr-religiøst og vil bare hjelpe folk til å bli rusfrie. Hvis man vil bli scientolog er det naturlig å gå til en Scientologikirke, ikke et Narconon-senter. Men det er L. Ron Hubbard som forsket fram disse metodene, han jobbet mye med rus og de effektene det har på mennesker, og fant en metode for å få folk rusfrie, som virker.

Hvor lenge brukte du narkotika?

– Jeg begynte for 24 år siden. De siste 12 årene har jeg gått på morfin i fire år, så på metadon i fire år helt til det ble for tungt. Da fikk jeg subutex i fire år for at jeg skulle få noe lettere.

Så dette gikk du på i 12 år mens du var en av Europas mest kjente artister og hadde en kjempekarriere som du for så vidt fortsatt har. Det er jo nesten litt imponerende?

– Ja, det er jo det. Jeg måtte jo sette inn litt ekstra gir for å få det til. Jeg måtte skjerpe meg, for jeg var ekstremt hemma av disse stoffene. Jeg hadde jo et sidemisbruk på kokain og amfetamin uansett, parallelt med dette. Det var mest kokain. Av og til fikk jeg lykkepillekurer og da ble det veldig vanskelig, jeg ble virkelig ”trøbla”. Det var antidepressive preparater som cipralex, remeron, og noen ganger antipsykotiske, som trilafon.

Så vidt jeg kan huske hadde du i alle fall noen positive meldinger om metadon i denne perioden? Husker du hva du sa?

– At det gjorde meg i stand til å ikke fly på gata og kjøpe heroin, men når jeg ser tilbake må jeg nok erkjenne at jeg var litt overentusiastisk og tok feil i mye av det jeg sa.

Oppmuntret og støttet LAR (legemiddelassistert rehabilitering) deg på noen måte til å slutte med metadon?

– Nei, de fortalte at erfaringene med det var så dårlige at de ikke anbefalte det. De ba meg derfor hele tiden tenke meg om og utsette det. Da jeg likevel tok den beslutningen, samarbeidet konsulenten min og støttet meg i det. Hele tiden ble det understreket at jeg var hjertelig velkommen tilbake. Det var aldri noe sånn ”dette kommer til å gå så bra, dette klarer du hvis du virkelig vil”. Den støtten fikk jeg aldri.

Facebook Comments

Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.