Er Nye Borgelige virkelig nasjonalkonservativt ?

Vi responderte på Nye Borgerlige (NB) sin tweet at de ikke kunne samarbeide med Demokratene, vi forstår hvorfor, at som det ser ut for oss så var ihvertfall Demokratene trygt forankret i den kristne verdensanskuelse. Vi spurte partileder og partieier Kim Steinar Kjærner-Strømberg om deres forhold til kristendommen, om deres nasjonalkonservatisme ikke innkluderte det, idet det ikke er nevnt i program, tvertimot nevnt basert på ‘kunnskap’ og ikke på tro.

Vi fikk til svar at det er lite kristendom i dømte kriminelle. Sannsynligvis noen hos Demokratene som er dømt for noe. Uretten er noe vi er velkjent med i Satanistenes Verdensrike, vi står midt oppi (Åp. / Rev. 20:7).

«Så vi kan utifra denne oppfatning skrive at Nye Borgerlige er antiKristne, at der virker å være noen antikristne sentimenter hos ledelsen ? « (for mangel på kristent funadament i partiprogram)

#KonservativeSatanister

En nasjonalkonservatisme uten kristendommen i Norge, kan knapt nok kalles konservativ i det hele tatt. Konservativ i India kanskje, men ikke i Norge.

#Satanismen er ikke konservativ, den er åndsrevolusjonær

(ADVARSEL: HER.. Ikke se direkte på bildet, for ikke å spy, se litt til siden for det).

Nye Borgerlige synest bildet er ekstremt. Ja

Frihet og toleranse for pervers ekstremisme

Fra NB program :

«Et folk som kan snakke sammen og leve side om side i fred, frihet og toleranse uansett kjønn, opprinnelse, tro, seksualitet og sosiale forhold.» (Kilde)

Dette høres ut til å være tatt fra FN sitt program for den Luciferiske Nye Verdensorden. Nye Borgelige høres nesten ut som globalister her. Er de? Ved å støtte og gjenbruke slike «alle mennesker er like» utsagn ? Er satanister lik med kristne? Ikke ifølge Bibelen (Åp. / Rev. 14:11).

Ekstremt og grovt er at Nye Borgerlige kaller seg konservativ og vil tillate slik usømmelighet i våre gater,i «seksuell frihet og toleranse» iflg program.

De perverse har «rettigheter» til usømmeligheten. Vi konservative har ingen rettigheter til å slippe å se det offentlig. Nye Borgerlige vil at vi skal «snakke sammen og leve side om side i fred, frihet og toleranse uansett kjønn, opprinnelse, tro, seksualitet og sosiale forhold» (?).

Nja… jeg vet ikke det. Det er ikke konservativt. Heller ikke kristent. Det er Sodoma og Gomora.

Kunnskap

Fra NB program om utvikling av samfunnet :

«utvikle samfunnet basert på kunnskap og erfaring frem for å revolusjonere på bakgrunn av tro og ideologi.»

Human Etisk Forbund også velger seg ‘kunnskap’, ‘vitenskap’, påstår de, som Eva og Adam valgte å spise av Kunnskapens Tre. Kunnskap er relativt, enkeltes «kunnskap» kan være dumskap for andre.

Norge var 1000 år kristent. Det var basert på teokrati; tro.
https://www.riksavisen.no/norway-one-thousand-year-under-christs-reign/

Vi blir litt skeptisk til folk som ikke vil forklare sitt program, hvordan det står seg i forhold til påstandene om konservativt sinnelag m.v. Populært hos Partieiere dette, liker ikke Partilederen spørsmålene, så er det eksklusjon, utstøtelse, negativ sosial kontroll heter det visst 🙂

Vil ikke forklare om de vil ha PRIDE parader som program indikerer.

Finnes sikkert bedre og ærligere alternativer. Jorden kunne vært deilig den, om den bare var kristen og nasjonalkonservativ.

Deilig er jorden · Sissel

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring