Er Stiklestadaksjonen et jesuittisk plott?

Min gjesteopptreden som 'undercover agent' for å avsløre jesuittbevegelsen i Norge ble av kortvarig varighet.
Min gjesteopptreden som ‘undercover agent’ for å avsløre jesuittbevegelsen i Norge ble av kortvarig varighet.

Kristendommen i Norge har vært søkt omdefinert siden andre verdenskrig av kristensionistene, men etter Stortingets grunnlovsendring i mai 2012 så ser det ut som de får hjelp også av jesuittene og vatikanet som har med endringen blitt definert inn som likeverdig ‘kristen’ i norsk statsreligion (sammen med ‘humanistene’) etter 1000 år i ‘mørket’ i Norge, uønsket. Dette etter at begge var forbudt i Grunnloven av 1814, så kan det nå se ut som det er de som var forbudt som nå er blitt de eneste legale, og de kristne (protestantene) som har blitt forbudt og poltisk ukorrekt (?) – altså ikke følger ‘partilinjen’ som var Lenin sitt begrep for det politisk korrekte. Idag sier Grunnloven «kristen og humanistisk», altså ikke protestantisk eller evangelisk-luthersk lenger.

Grunnlovens § 2 (opprinnelig fra 1814)
«Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende seg til den, ere forpligtede til at opdrage sine Børn i samme. Jesuitter og Munkeordener maae ikke taales. Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget.»

«Vi sier NEI til forsøket på å omgjøre Stiklestad til et Multikulturelt senter», sier aksjonen. Enig i det, men her skulle også katolisismen, jødedommen og sionismen (bastarden) vært utestengt, for de har ikke noe med Stiklestad og Norges opprinnelige religion kristendommen å gjøre.

Men nå ser vi aktivt og aggressivt samarbeid over hele linjen mellom sionister og jesuitter å omdefinere norsk statsreligion i sitt bilde, etter at protestantismen falt for deres intrigers hånd (lederen for mellomkirkelig råd som gikk inn for protestantismens fall, var/er katolikk), at folk skal velge seg deres politiske ideologier. Jesus er ikke nøye med. Bibelen er ikke nøye med. Kun vikaren i Roma og Teodor Herzl, sionismens far som definerte den politiske ideologi fra Moses Hess og Karl Marx Levy er viktig for dem, og lages et salig makkverk av en ‘kristen’ bastard religion for å utbre.

Moses Hess, Adolf Hitlers og sionismens ideologiske far
http://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/moses-hess-adolf-hitlers-og-sionismens-ideologiske-far/

Jesuitter har alltid vært svært sleipe folk. Det var ikke lov å si noe negativt om vatikanet og katolisismen ble opplyst av Stiklestadaksjonens ledelse, fordi de hadde så mange medlemmer som var katolikker, så fikk de da ‘enhetens’ (økumenikken) bastardreligion, som ikke har noe med Stiklestad å gjøre. De infiltrerer, de skaper dissonans, destabiliserer, for å omdefinere, for å erstatte, – med sine løsninger og forståelser. Når en blir medlem av Stiklestadaksjonen. så vil en etter en tid om en ikke har visst noe som helst om forskjellene, på utrolig rart vis ha blitt FOR sionismen, og FOR katolisisme og pavestol (men gjerne latent hat av protestantismen, som ikke sies høyt).

“Da skal de utsette dere for trengsel og drepe dere, og dere skal bli hatet av alle folkeslag for Mitt navns skyld. Og da skal mange ta anstøt, og de skal angi hverandre og hate hverandre.” (Matt.24,9-10)

Alle som er der de vet at de ikke kan nevne noe som går imot fariseernes dogmer, da vil de havne i unåde. og bli tatt av ‘inkvisjonens presteskap’. Det er nesten som magi hvordan enkelte kan trylle med tankene og meningene til folk, ingen motforestillinger tillates.

Sett fra et kristent synspunkt, så er katolisisme og jødedom en like stor trussel mot religionen vår fra Stiklestad, fordi kristendommens verdier uthules, som Islam er det… derfor skulle ikke kristendommen inspireres hverken av jødedom eller jesuitter fra 1814 og fremover.. Idag er den overtatt og definert av de samme som en gang var forbudt….

Undercover agent

Min gjesteopptreden som ‘undercover agent’ for å avsløre jesuittbevegelsen i Norge ble dermed av kortvarig varighet. Varte bare en dag før jeg ble avslørt og kastet ut fordi jeg liker bedre Jesus Kristus enn Aaron Sharon og Paven, som forøvrig kaller seg Kristi Vikar. Som om Kristus skulle trenge noen vikar, han som er selv evig her tilstede for åndelige folk. Men for verdslige folk, av kjødet, så trenger de en fysisk manifestasjon, som vender fysisk tilbake, istedenfor bare i ånd. De venter på den person som skal innta kongestolen i Jerusalem (som forøvrig er samme person som vil forføre hele menneskeheten, som de har forført det norske folk).

I «Oprop til det norske folk» skriver Marta Steinsvik:

Her i Norge begyndte den katolske propaganda i 1845. Der fandtes paa det tidspunkt […] ikke en eneste norsk katolik i landet, kun enkelte utenlandske katolikker, som hadde slaat sig ned hos et naivt, troskyldig folk, – ikke for at indforlive sig i vertsfolkets følelses- og tankeliv og omsider søke at bli et integrerende led av dette nye fædrelands folkeorganisme, – men for som forrædere at begynde sit ‘apostoliske erobringsarbeider’. […] De kom fra katolske land, hvor religionsfrihet var et hatet og bespyttet ord. Heroppe førte de det stadig i munnen. Religionsfrihet pukket disse religiøse ‘erobrere’ stadig paa. Frihet til at ødelægge og underminere vor egen religion og vor egen aandskultur, det maatte de ha.

Jeg forstod nu noget som aldrig tidligere var gaat op for mig. Romerkirken var anderledes end alle andre kirker i verden. Den krævet frihet, ikke bare for uhindret at kunne utøve sin specielle kultus og overlate andre til at anta sie religiøse dogmer. Den forlangte frihet for å at ødelægge friheten for alle andre. Den var ikke et religiøs samfund. Den var først og fremst et vældig politisk maskineri, som arbeidet for kirkens overherredømme.

Ifølge Tom Horn og Chris Puthams bok ‘Petrus Romanus’ skal den nye pave bli den siste, så deres glede vil bli kortvarig. De tok også Norge til slutt, som en av de siste protestantiske bastion, med verdens nest eldste og Europas eldste konstitusjon. Effektivt torpedert. Tyskland, protestantismens høyborg og kulturriket derav, der lurte de Hitler på folket, okkult demagog, og drap som rituell seiersofring 6 million sivile protestanter i hospitalbyen Dresden når krigen i praksis var slutt, og videre sultet ihjel 15 million til lenge etter at den var slutt («de allierte»). Målet for deres synder av forførelser av ‘de minste’ med løgn og bedrag kan være rent over, og ropene fra de elendige som er utsatt for dem KAN være nådd himmelen. De hadde rett og slett en kjempeseiersfest i myrderier over sine tusenårs gamle åndelige fiender.

«Alle de som hater meg, de elsker myrderier». Salomos ordspråk 8.35

I Stiklestad aksjonen er det visst ikke plass for kristne som ikke er sionister, eller som ikke samtidig lovpriser og heiler deres ledere, det være seg Aaron Sharon, Benjamin Netanya eller Paven. ALLE må heile de samme som de heiler, hvis ikke kan en ikke være medlem. Jesus er ikke så nøye med, Han er den som er minst omtalt på deres sider. Å sitere Bibelen er tilsynelatende en uting.

Stiklestadaksjonens leder Eivind Lundager sier;
«Noen vil nok mene at vi befinner oss i et minefelt når det kommer til synet på Israel, og på hvem som har retten til å eie landet: Araber eller jøde? [ ] Det judeokristne menneske- og historiesyn er ikke bare toneangivende for Stiklestadaksjonens virksomhet. Den er helt avgjørende. Samtidig er det riktig at Stiklestadaksjonen opprinnelig ikke var, og heller ikke nødvendigvis må være en bevegelse som først og fremst skal fronte saker vedrørende Israel. [ ] Når det kommer til stykket handler synet på Israel om å velge side.»

Bastard-religion

Den judeo-kristne religion finnes ikke, aka sionisme. De er motpoler. De som ikke ser forskjell på Kristus ‘elsk andre som deg selv’ og ‘øye-for-øye-tann-for-tann’ som han var i harnisk over hos sine samtidige, de har et problem med kristendommen, og har et forhold til GT’s Krigergud mer enn et forhold til Nye Testamentes Kjærlighetsgud, i bildet av Messias; Fredsfyrsten. Krigerguden vinner ALLTID på kort sikt, men Kjærlighetsguden vinner ALLTID på lang sikt. Åndelig sett.

De er svært fokusert på at muslimer med sin innflytelse skal ødelegge norsk kultur. Når jeg logisk nok mener at faren i multikulturalismen kommer fra mange steder, og ikke bare fra muslimene, og også bør innbefatte utidig innflytelse av kristendommen fra jødedommen og fra katolisismen, så BANG! Da faller giljotinen.

Om alle andre religioner, ideologier, politiske agendaer (som blant annet å skape splid med muslimene for å få bygget Tempelet), innklusivt jødedommen, skal få definere kristendommen, hva er da vitsen med å sitte dag ut og dag inn og lure på hvorfor kristendommen «mistet sitt salt»?

Ingen muslimer å skylde på

De bruker all sin energi på å fronte muslimene som roten til alt ondt.

Der er bare et lite problem med dette; Der var jo absolutt INGEN muslim i det norske Storting som bidrar til avkristningen og ødeleggelsen av vår kultur gjennom de siste 1000 år. Der var ingen muslimer som utdefinerte protestantismen 21. Mai i fjor (?)… Hvem hater protestantismen og har inspirert det her? Hvem har mest grunn til å hate protestantismen? Ikke muslimer, de har vel større grunn til å hate katolisismen, som ble INNDEFINERT 21. Mai ifjor. En av aksjonens medlemmer mente at det var helt riktig at protestantismen falt i Norge fordi at Martin Luther hadde skrevet en bok som visstnok hette «Jødene og deres løgner».

Alt det som var forbudt i Norge etter det kristne verdigrunnlag i Grunnloven av 1814, er nå blitt de statsbærende (?) og mainstream (?), og alle lurer på hvor kristendommen ble av? Den ble okkult underminert.

Jeg akter ikke å beleilig ‘glemme’ at Jesus ble korsfestet fordi han gikk imot ‘eldersene’ i sin samtid. Jeg akter ikke å risikere MIN sjel for å følge ‘eldersene’ i MIN samtid, de samme politisk verdslig tenkende… med sine verdensrikefantasterier. Hvor alle tenker likt er det ingen som tenker…i verste fall. Jeg akter ikke å risikere min sjel for å lyde de ‘eldste av Sion’ (i MIN betydning av uttrykket, for disse er det mange av i norges ‘kristenhet’)… å bli åndelig korrumpert derav.. det er en rett som er suveren personlig og individuell…

At enkelte ikke respekterer denne rett, det får vi leve med
hhttp://www.riksavisen.no/avisen-vart-land-liker-ikke-kristne/

«They will put you out of the synagogue (trosfelleskapet); in fact, a time is coming when anyone who kills you will think he is offering a service to God.» – John 16.2.

Så langt er forførelsene kommet, som profetert de skal i ‘endetiden’. Og de eneste dette Bibelvers stemmer med, er slike som meg. De brukte mot meg at jeg skriver på et visstnok tvilsomt nettmagasin som Nyhetsspeilet. Men jeg trives godt hos ‘tollere og syndere’ på Nyhetsspeilet jeg. Jeg foretrekker ærlige og åpne folk som søker sannheten, mer enn folk med lukkede sinn som er befestet i løgnene. 🙂

Aksjon for jesuittveldets utbredelse

Mye tyder på at de har laget en aksjon, en folkeaksjon til og med, for å få folk til å velge SIN definisjon av kristendommen. Ikke den til den Norske Kirke, ikke min, ikke protestantismen, men helst katolisismen eller sionismen. Jeg mener alle slike valg må gjøres på opplyst og bevisst grunnlag. Derfor denne artikkelen.

De tror visst de skal lage en Ny Verdensorden hvor alle er koselig, og snille med hverandre, og for all del ikke vise følelser, hverken i skriftlige innlegg eller tale. En bør helst være zoombie, og bare sitere pent og pyntelig ‘eldersene’ i sionismen eller hos jesuittene. Når jeg da siterte diverse bibelvers for å vise hvor galt dette blir, så ble jeg kalt neo-nazist, anti-vatikan (selvfølgelig, det er hva protestantismen går ut på) og endelig la de på desserten; anti-semitt. Da skulle inkvisjonen være total, mente de vel med det.

Jeg påpekte at dette var bemerkelsesverdig at jeg møter de samme argumenter hos ‘kristne’ som hos humanister og atanister i HEF og OTO, Crowley 666 The Beast leiren, og lurte på hva de hadde til felles (?).

Satanismen i humanismen
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/satanismen-i-humanismen/

«Jeg har ikke kommet med fred, men med sverd«, sier Jesus, og sverdet er ifølge Paulus G-ds Ord i Bibelen. Det som ikke står seg i forhold til Bibelen, det er ikke kristendom. Så enkelt er det.

Så mine erfaringer og analyse av innholdet på deres webbase tyder på at Stiklestadaksjonen er en katolsk og jesuittisk konstruksjon…, de er ikke engang ekumenisk i den forstand at de som ser Sion som et åndelig rike, og ikke et fysisk rike med senter i Jerusalem, de er ikke velkommen i aksjonen. Det vil si mesteparten av medlemmene i Den Norske Kirke. Vi får se å etterforske dette mer, men jeg har igrunn lurt litt på hvorfor ingen der brydde seg om at protestantismen ble forkastet og utdefinert av den norske Grunnlov i fjor, mens katolisismen ble inndefinert, sammen med ‘humanismen’, hvorfor såkalte kristne omfavner humanismen, den ateistiske humanismen, og ikke den kristne humanismen som forsåvidt den ateistiske er bygget på.

Jeg fikk advarsel om at jeg var både anti-katolsk og anti-semittisk, jeg var neo-nazi, (skal vi se, nå må jeg tilbake å se hva mer de kalte meg, det var mye rart, men jeg fikk kritikk for min ‘utrykksform’)…, jeg hadde ikke kalt noen som helst noe som helst, stort sett sitert Bibelen, men det var MIN uttrykksform som ikke passet. De som kalte meg neo-nazist og annet, de hadde en utmerket uttrykksform 🙂

Jeg ba dem bare ta en titt på bildet øverst i denne artikkelen; ‘PST må beskytte oss mot tankegodset i regjeringen’ (Bilderberg-regjering samme hvilken ‘side’ det er) idet jeg sa meg uenig med Roy Vega som mente at neo-nazismen var en marginal forekomst av i Norge , mens jeg påstod at den er nok mer utbredt enn de tror. Den eneste som har skrevet om det i Norge er jeg, og spurt hvodan massepsykose av 10.000 mennesker kan gå så enkelt ad. Den eneste lille notis i en avis var Kristin Halvorsen som fant det ubehagelig, men prøvde å sprike med fingrene for å dempe ubehaget (?). Hvorfor gjorde hun det da?

Stjelt Olav Haraldsson

Katolisismen har ved bedrag sannsynligvis gjort Olav den Hellige til ‘sin’ ved å gjøre ham til helgen.

«Et eksempel er Kong Olav Haraldsson som bare et år efter at han falt ved slaget på Stiklestad (1030), ble erklært som helgen – og idag kjenner vi ham best under navnet Olav den Hellige.»
http://www.katolsk.no/tro/tema/helgener/artikler/helgener

Her er en annen historie:

«Vikingene mot Romakirken
I Snorre kan vi lese den katolske biskop Sigurds hattale mot kong Olav Haraldson og hans menn, før slaget på Stiklestad, som illgjerningsmenn, vikinger, ransmenn og mordere! Vikingene var den katolske kirkes hatede og fryktede fiender. Derfor forfalsket de katolske kilder vikingenes rolle til banditter i historien. Kong Sverre og birkebeinerne var jo motstandere av den katolske kirke. Gange-Rolv og hans menn kjempet mot det katolske regime i Frankrike. Den norske kongeætten, Hårfagreætten, hadde en evig strid med den innpåslitne Romakirken. Og da kirken alliert med kong Knut i Danmark (det danske kongehus hadde konvertert), fikk ryddet sin motstander kong Olav Haraldson av veien, forvandlet morderen ham til katolikk og gjorde ham til helgen i den katolske kirke!!

«Om vikingene, sjøulvene, sier de katolske kilder, at de ranet og brente klostre og kirker og jaget prestene, hvis de da ikke slo dem i hjel. Slikt høres jo forferdelig ut. Og slik lærer norske skolebarn at deres forfedre var, det er pensum! Men vikingene (Benjamin), Dan (Danene) og Ruben (Robin Hood) brøt opp katolske klostre og gav folket tilbake eiendeler som kirken hadde svindlet fra dem. Da settes vikingene i et noe annet lys. Og dette burde historikerne begynne å interessere seg for.

Vikingenes smikunst av våpen og smykker er viden kjent som Damaskus-smiding. Som vikingene brakte med seg til Skandinavia. Vikingene var av Benjamins ætt. Etter Jesu død og oppstandelse reiste de etter de andre israelstammene til Europa. Der ble de den romerske kirkes fiender, og fikk derfor sitt blodige stempel.»

http://www.riksavisen.no/?p=160

Her er forklaringen hvorfor de gjorde Olav den Hellige til helgen. Sleipt! Det sies om den katolske kirke at når den er i minoritet er den snill som et lam, når den er likestilt er den lur som en rev, og når den er i majoritet er den rasende som en tiger.

lionPeople
Løvefolket, Israels tapte stamme, Benjamins stamme, det er oss det. Anti-semittene skal ha fest i våre tider med sine okkulte blodofringer.

Så inkvisjonene og holocaust starter vel snart i Norge nå da, på ordre fra Vatikanets bankier Baron Rothschild. Pengene som styrer.

Felles sak med ateister og satanister?

Jeg opplever at folkene der på Stiklestadaksjonen de projiserer voldsomt. Akkurat som jeg har erfart det fra HEF, og ateistene forøvrig i Skepsis-nettverket. De bruker akkurat de samme argumenter, og akkurat de samme karakteriseringer, nøyaktig samme metodikk i utstøtelsene av sitt ‘samfunn av hellige’, som jeg har erfart i årevis av Skepsis, HEF og OTO gjengen:

Ekstrem nettmobbing av Nyhetsspeilets forfattere
http://www.nyhetsspeilet.no/2013/01/ekstrem-nettmobbing-av-nyhetsspeilets-forfattere/

Det var de som kalte meg og andre der en masse stygge ord og karakteristikker, men de mener at jeg ikke hadde riktig ‘uttrryksform’, men de på deres side som kalte oss for masse vrøvl, det var greitt.

Dette er noe av hva jeg sa, at jeg synest det er uheldig å ha religiøse dogmer som tilsier at 2/3 av et lands befolkning skal ofres for at sionistene skal få komme til ‘paradiset’. De tror at de skal ‘opprykkes’ til himmelen når bare anti-krist får satt seg på tronen i det nye Tempelet i Jerusalem, men for å reise det så må muslimenes hellige moske som står der idag bort, derfor MÅ de ha krig mot muslimene.

“den tid kommer da de ikke skal holde ut den sunne lære, men etter sine egne lyster hoper de seg opp lærere, og det etter hva som klør dem i øret. De skal vende ørene sine bort fra å høre på sannheten, og de skal vende seg til eventyr [myter].” (2.Tim.4,3-4)

Sionismen deres er veldig spesiell. De tåler ikke å høre på motforestillinger. Elver av blod vil flyte i sionismens armageddon. Deres dogmer sier at 2/3 av jødene i Israel skal utryddes, og de kristne sionister skal rykkes opp i paradiset.

«In the whole land, declares the Lord, two thirds shall be cut off and perish, and one third shall be left alive.» – Zechariah 13:.8:

De som ikke allerede har reist fra Israel gjerne med dobbelt statsborgerskap i USA og Norge (det eneste land som Norge aksepterer dobbelt statsborgerskap av), utav hvilken mange sitter i USA’s regjering, alle med penger, innsikt og muligheter, de flykter fra Israel, 40% ønsker å emigrere. Hva føler de på seg er falskt og uekte med sitt liv i Israel – og kanskje farlig?

http://www.haaretz.com/news/features/bye-the-beloved-country-why-almost-40-percent-of-israelis-are-thinking-of-emigrating.premium-1.484945

Gershom Gorenberg, in his book «The End of Days: Fundamentalism and the Struggle for the Temple Mount,» sier; I’ve listened to American evangelical ministers who insist on their deep love for Israel and nevertheless eagerly await apocalyptic battles on Israel’s soil so terrible that the dry river bed will, they predict, fill with rivers of blood.»

Hvem er egentlig anti-semitter, eller anti-khazarer? 2/3 skal utryddes? Disse folkene må være SVÆRT forsiktig, og ligge SVÆRT lavt i terrenget i å kalle andre for fundamentalister og/eller neo-nazier. En sammenlignende analyse mellom nazismen og den neokonservative bevegelsen ville ikke ha kommet ut til deres fordel.

Alle deres trosforestillinger er bygget på sandgrunn, de er politisk ideologi fra Moses Hess, Karl Marx Levy til Teodor Herzl, som er gitt en religiøs begrunnelse som alle som leser Bibelen vil finne er gal fra ende til annen. Det ble slik på grunn av bedrageren Cyrus Scofield og Darby.

LANDLØFTENE OPPFYLT
Josva 21.43: Således gav Herren Israel hele det land han hadde svoret å ville gi deres fedre; og de inntok det og bosatte sig der

Første Kongebok 8.56: Lovet være Herren, som har gitt sitt folk Israel ro, således som han lovte! Ikke et ord er blitt til intet av alle de gode ord han talte ved sin tjener Moses.

Nehemja 9. 7: Det var du, Herre Gud, som utvalgte Abram og førte ham ut fra kaldeernes Ur og gav ham navnet Abraham. 8 Og du fant hans hjerte trofast mot dig, og du gjorde den pakt med ham at du vilde gi hans ætt kana’anittenes, hetittenes, amorittenes og ferisittenes og jebusittenes og girgasittenes land; og du holdt ditt ord, for du er rettferdig

BETINGELSEN:
Første Kongebok 9.6 : Men hvis I og eders barn vender eder bort fra mig og ikke holder de bud og lover som jeg har forelagt eder, men gir eder til å dyrke andre guder og tilbede dem, 7 så vil jeg utrydde Israel av det land jeg har gitt dem, og det hus jeg har helliget for mitt navn, vil jeg forkaste fra mitt åsyn, og Israel skal bli til et ordsprog og til en spott blandt alle folk. 8 Og skal dette hus enn bli høit så skal dog hver den som går forbi det, forferdes og spotte, og når nogen da spør: Hvorfor har Herren gjort således mot dette land og dette hus? 9 da skal de svare: Fordi de forlot Herren sin Gud, som førte deres fedre ut av Egyptens land, og holdt sig til andre guder og tilbad dem og dyrket dem; derfor har Herren ført all denne ulykke over dem.

TEMPELET I JERUSALEM:
(betinger krig mot Islam og riving av deres moske)
Paulus har advart: “the man of lawlessness is revealed, the son of perdition, who opposes and exalts himself against every so-called god or object of worship, so that he takes his seat in the temple of God, proclaiming himself to be God” – 2 Tess. 2:3-4.

INGEN FYSISK OPPRYKKELSE FRA RAGNAROKK
Der vil ikke bli noen fysisk opprykkelse før Jesus gjenkomst, etter at det verdslige Sions tempel er re-etablert. Glem det. De får nok delta i elendigheten de skaper. Den eneste opprykkelsen som skjer er av åndelig art, for dem som er klar og villig.

*****

Fokus på sionisme

osloS

Jeg finner det igrunn ganske så begredelig at såkalte kristne hos Stiklestadaksjonen og på synopsier i Oslo i helgen som skal definere veien videre for kristendommen, så handler halvparten av det ‘kristne’ synopsi om Israel. At de ikke kan finne noen større problemer for kristendommen, mens vårt eget land er iferd med å avkristnes, enn å søke å løse Israels problemer via sionismen..

Jeg spurte dem om et slikt voldsomt fokus på Israel og jøder, så lenge hjertet og sinnet deres er fullt av det, om ikke det kunne gå utover medkristne både i Israel, Palestina, OG i Norge. Sokneprest Jens Olav Mæland mener det, og jeg ser hans poeng.

Glemt av sine egne
http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=3937930

Ingenting har korrumpert kristendommen så mye som sionismen. Fra Håkon Lie som hevdet Arbeiderpartiet skulle «Bygge det Nye Jerusalem» , til Arbeiderpartiets Jens Christian Hauge som solgte dem tungtvann for sin Samson Option våpen, som hele verden blir truet med.

Hele det politiske establishment i Norge har vært på Israels side¨etter andre verdenskrig når sionismen vant krigen, prinsessen, og hele Kongeriket…. å si noe annet er historieforfalsking. Håkon Lie fikk sin støtte fra de jødiske sionister i USA til å bygge opp Arbeiderpartiet etter krigen…

Vi må ikke glemme at Jesus brøt helt og fullt med den tradisjonelle fariseeriske jødedommen, og innstiftet en ny pakt. Uten dette faktum klart for seg så dreier det seg ikke om kristendommen som ble innført via Stiklestad. Det var ikke jødedommen som ble innført, ikke katolisisme, ikke sionismen heller, for dem ble først til på 1800-tallet av Moses Hess, som banet vei for Herzl sim politiske ideologi, samrører som ble til med vyene til de sosialistiske arbeiderbevegelsene, som ikke må forveksles med kristendom eller blandes i det hele tatt…

Alt dette fortalte jeg Stiklestadaksjonens ledelse, og de har ører, men de hører ikke, de vil ikke høre, de har øyne og kan lese, men de vil ikke se, hva som er det mest moralske og riktige standpunkt å ta utfra kristne prinsipper, om en skal kunne kalle seg kristen.

Hva er protestantisme?
Betydningen av en ‘Kirke’ eller ‘menighet’ er G-ds familie, hvor alle problemer mellom familiemedlemmer skal løses med hjelp av Jesus via hans ord i Bibelen, og den Hellige Ånde, og ikke innvolvere noen korrupte tolkere og mellommenn. Protesterer, vi protesterer både på det ene og det andre. Vi er DIREKTE forbundet Faderen. Trenger ingen pompøse påfugler, rabbier eller Sions Eldste imellom. DET er protestantismen.

Jeg ønsker å slå et slag for god gammeldags protestantisk norsk kristendom jeg for min del,… og FOR Fredsfyrsten….. , ingen helgendyrkelse, ingen mariakultus, ingen paver og kristi vikarer, ingen hellige folk som skal bli sine egne messiaser som nevnt i brevet fra Marx Levy til Baruck. Ingen drap og myrderier som er forbudt etter jødenes og kristnes hellige Moselov.

KUN Fredsfyrsten, Kvitekrist. Nothing else matters. Slaget på Stiklestad er ennå ikke over..

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring