Et stille Holocaust

Viser til artikkelen; «De bevisstes sorti, – og tragiske skjebne», hvor to norske forfattere ovenfor riksavisen.no sier de blir bestrålet med mikrøbølgevåpen:
http://www.riksavisen.no/?p=512

Dissidenter ties og dødes med elektroniske våpen. Verden går «fremover». Kuler og krutt og andre blodige scenarioer er erstattet med mer renslige avrettingsmetoder. Tusener politiske opponenter tas ut årlig. Alle som kan lede den bevisstløse masse til opplysning og kunnskap om verdens bedrøvelige tilstand er øremerket.

Dette er jo et tema som forholdsvis veldig få av befolkningsgruppen opplever eller kommer i nærkontakt med. Denne artikkel vil bare informativt opplyse de som ikke er i målgruppen om at det eksisterer. Alle i denne «adel» av forfattere og på andre måter folkeopplysere (bloggere) kan oppleve dette, og hvilken alle bevisstløse borgere står i takknemlighetsgjeld til for verdens fremgang. Det kan således ikke bare avvises som «ikke eksisterende» av den bevisstløse masse som er er mer opptatt av sport og spill, enn tenke ut hvorfor verden har så store komplikasjoner.

Om ikke en utstrakt patologisering eller normal trakassering eller skremsler virker eller kan benyttes for å ta ut annerledestenkende og politiske dissidenter, så finnes det idag flere typer avanserte våpensystemer som kan gjøre dette effektivt, raskt og ikke sporbart. Likvideringer kan idag gjøres slik at det ser ut som den avlidne har dødd en naturlig død (i den grad for eksempel kreft eller hjerne-, hjerteslag kan kalles en naturlig død).

Aaron Russo laget, rett før han døde i 2007 av meget raskt ekspanderende kreft, filmen «Amerika – Fra Frihet til fascisme» – også omhandlende Federal Reserve System (USA’s privateide sentralbank), som John F. Kennedy også blant annet ville avskaffe – og ble myrdet for det, et ulovfestet personlig skatte system (for å betale «renten» de private tar for å leie ut penger til regjeringene), m.v.

Ble Aaron Russo myrdet?
av Mark M. Rich:
«Et hederlig menneske som lovte å få stengt ned Federal Reserve Systemet var President John F. Kennedy. Den 4. Juni, 1963, signerte han Executive Order 11110, som lovlig avskaffet det privateiede sentralbanksystemet FRS. 22. November, 1963 vart han myrdet. Uheldigvis har vi nå nådd en tid i historien hvor mord kan være stille uten å etterlate seg spor. Der er ikke tvil om at denne teknologi finnes. Disse våpen kan myrde folk gjennom vegger og på lang avstand. Mest av alt, så kan de skape inntrykk av en død som kan brilliant nok se ut som en naturlig død. Dr. Reinhardt Munzert referer til det som «den perfekte forbrytelse». Ble Aaron Russo myrdet? Vi vil aldri få vite det sikkert. En ting er sikkert, at den økonomiske eliten hadde midlene, motivet og muligheten til å gjøre det.»
http://www.thehiddenevil.com/article02.asp

Kreft kan induseres av mikrobølgevåpen, sier forsker George Farquhar:
«Bare for protokollen: Jeg er en meget veltrent og frisk 46 åring og ville, under normale omstendigheter, ha alle muligheter til å leve til jeg blir veldig gammel. Mitt liv til en fullvoksen år og alder er derimot tvilsom på grunn av min dedikasjon til å avsløre grusomhetene til de Frimurer-opererte Etteretnings Nettverk (våre myndigheter). I mellomtiden, – har jeg ingen som helst intensjoner om å bli savnet, å ha noen fatal ulykke, begå selvmord eller å pådra meg noen hurtig eskalerende stråling indusert kreft.»
http://mindcontrolforums.com/pro-freedom.co.uk/personal.html

Det kan også brukes enkle elektroniske apparater som denne om det ikke er avliding som er målet (da brukes det mikrobølgevåpen), men bare «elektronisk harassment». Mildt eksempel på et slikt våpen kan kjøpes her:
http://stores.jtronics.com/-strse-44161/Sonic-Nausea/Detail.bok

«Elektroniske våpen er det 21 århundres terror. Effekten av disse våpen overgår effekten av atom våpen. Det er mulig å torture og myrde med elektroniske våpen uten å etterlate seg spor. På avstand og gjennom vegger kan en i skjul «koke eller brenne» nesten alt. Et eksempel er mikrobølge våpen, sammenlign en mikrobølgeovn som blir brukt til koke kjøtt på avstand med usynlige radio stråler. Din nabo, gresset eller blomstrene, barn, etc. Du kan la noen som holder et foredrag bli usikker eller bli syk på hvilket som helst tidspunkt. Du kan påvirke sports konkurranser ved å skape skader eller forverre skader. Du kan også bestråle hele boligfelt. Det er bare et spørsmål om å sette opp nok antenner og bruke de rette frekvensene som folks humør kan påvirkes med. Elektroniske våpen kan også bli brukt til å overvåke folk hvor som helst de er, og også gjennom vegger, for å «lese deres tanker», eller til å påvirke været.

Sannsynligvis er de mest horrible konsekvensene av disse våpen at du ikke kan beskytte deg selv, dine barn, eller din familie mer. Du kan ikke lenger si; vær i dette rommet, du er trygg her. Angriperne kan enkelt se gjennom vegger og stråle deg gjennom vegger. Politiet kan ikke beskytte deg, hemmelige tjenester kan ikke beskytte deg (om de hadde villet).

Teknologien å brenne/koke/bestråle folk er tilgjengelig idag (sammenlign mikrobølge ovnen, koke med radiobølger), våpen med denne teknologi er brukt i stadig større grad (google: “microwave weapons” victim) og er blitt billigere og billigere å produsere og kjøpe.

Ikke bare varslere (whistleblowers) eller folk som er kritiske mot myndighetsutøvelsen, men også tusener av vanlige borgere på verdensbasis, blir tatt ut [eller brukt som prøvekaniner] av hemmelige tjenester som bruker elektroniske våpen og skjult trakassering, hvert år. Folk blir dreven fra forstanden , dreven til desperate handlinger og blir selvmorderiske, kriminelle eller ender opp i fabrikkerte bilulykker eller som politiske fanger på psykiatriske asyler.

De enkle grunnene til at en kan bli utsatt for dette kan være av mange typer: stjele ideer, ønske om å ha et hus i et strategisk område, for å bli brukt som forsøkskanin, til å bli beskyldt for noe, eller kan også være rent personlige motiver. Elektroniske våpen gjør det veldig mye lettere å myrde folk (fysisk eller mentalt) uten å etterlate seg bevis.

I hendene på de hemmelige tjenester er disse våpen til og med mer farlige. Disse tjenestene er spesialister på eliminasjoner. Idag bruker de elektroniske våpen hvor de tidligere brukte kniv, en kule, gift eller en bilulykke.

Disse våpen kan drepe noen mye mer anonymt. Det er ikke nødvendig å skyte eller knivstikke noen. Bare å presse på en knapp i et rom langt unna er nok. Den generelle ide bak det er; Det kan ikke bli bevist, så vi bare gjør det.

Elektroniske (mikrobølge) våpen blir brukt til å varme opp kroppen fra innsiden, som maven og tarmsystemet. Ved å rette høy effekts mikrobølger mot magen på en person kan en få en person til å rape, ved å sikte på lungene det samme på en annen måte, ved å sikte på tarmene kan du få en person til å fjerte, osv. Vi kan tenke oss hva som skjer hvis effekten økes (og ja, dette gjøres). I alle saker hvor mikrobølger blir brukt for å varme opp væskene i en persons kropp slik at en kan si at personen blir kokt! Du kan kalle disse våpen og folkene som bruker dem for «menneske kokere»
http://www.peoplecooker.com, eller mensenkokers på hollandsk» http://www.mensenkoker.nl

– Kjenner det spesielt i ørene, er som de er «vid åpne», og veldig sensitiv for vind og kulde. Smerte i ørene.
– Mye luft i maven som følge av at kroppstemperatur øker, kroppsvæskene koker, som gir mye luft/damp.

«Dette er ikke science-fiction, disse våpen er brukt idag (og de syke & forstyrrede folkene som bruker dem eksisterer).»
http://www.peoplezapper.com/?p=11

«Institusjonene i NATO land har blitt tatt over av nettverk av informanter som trakasserer folk på vegne av den økonomiske eliten, som eier og kontrollerer myndighetene. Alle NATO regjeringene er fullt inneforstått med trakasseringen som innkluderer bruken av militære Direkte Energi Våpen (DEW). Dette er del i skapelsen av en verdensomspennende sosialistisk [eller nasjonalsosialisme = nazi] kjent som Den Nye Verdensorden.»
http://www.peoplezapper.com/?p=13

«Hemmelige tjenester har vært og er fremdeles elitens hær. Men det var rundt 1945 at verden plutselig ble et mye mindre sted med fly og atombomber. Etter andre verdenskrig var der bare en fiende; Russerne og Kommunismen. Basert på dette faktum restrukturerte de nasjonale hemmelige tjenester og bygget sine nettverk. Over alt ble folk rekruttert til å bli med i dette hjelp-og-beskytt-ditt-fedreland program. Men når fienden forsvant, Berlin muren som falt i 1989 og endte den kalde krigen, var agenter tilgjengelige overalt i alle byer i nasjonen(e). Der er et slags hierarki men organisasjonen er veldig flat, med agent A som ikke vet at hans nabo er agent B.»
http://www.peoplezapper.com/?p=16

«Blant andre egenskaper er dette utstyr istand til å produsere «lyder», magnetfelt, mikrøbølge stråling, og radio frekvenser. Dette utstyr kan i stor grad forstyrre funksjonene til den menneskelige kroppen og forårsake et utall negative helse bivirkninger. Bruken av dette utstyr er en fom for tortur – elektronisk tortur.
All min informasjon kommer fra en saksøker i en seria av søksmål mot den Amerikanske regjeringen [og George W. Bush], fra en person med navn Charles A. Schlund III:
I 1977, Charles Schlund leste CIA’s dokumentasjon på design, testing, og produksjon av disse hemmelige våpen. Hans søksmål er «ikke» tøysete; en av dem var anket helt til Amerikas Høyesterett i 2001, [Charles August Schlund III and Randy D.
Lang v. United States et al. case Number 00-1603 Supreme Court of the
United States; decided on May 29, 2001].
Hans seneste søksmål [Schlund v. Bush, CV-03-1590PHX VAM] er for tiden under avvikling for Ninth Circuit Court of Appeals.
»
http://groups.google.com/group/alt.mindcontrol/msg/3be3ad288b1863f5

Federation Against Mind Control Europe:
http://www.fedame.org

De som står bak dette er paradoksalt nok lakeiene til de som «vant» 2ndre verdenskrig, som nå selv bryter Nurembergs juridiske presedens, – de som stod bak både kommunismen og nazismen, alt for å beskytte sin makthunger og grådighet. For å beskytte sine tilranede privilegier. Nurembergs juridiske presedens sier blant annet at det er ingen unnskyldning for drap at en handler på ordre. Individet er personlig ansvarlig for forbrytelser mot mennesker og mot menneskeheten, og en skal dømmes som det i en rettslig prosess.

«Myndigheter må informere sine borgere inngående om disse elektroniske våpen og må lovfeste forbud mot slike. Politiet må bli utstyrt med apparater til å avsløre brukerne av slike våpen. Dette forbud må også spesielt innkludere de nasjonale hemmelige tjenestene. Disse tjenestene må igjen gjøre hva de de opprinnelig skulle gjøre, som er å ikke drepe sitt eget folk, men samle etteretning om dette og når de har påvist slike overtredelser informere myndighetene. Når folk er uenig om visse tema så bør de snakke med hverandre, diskutere seg imellom og hvis dette ikke løser saken så kan de bringe saken for retten. I dag og i denne tidsalder ser det ut til at folk ikke snakker med hverandre mer, men bare øyeblikkelig dreper den som er uenig med en.»
http://www.stopeg.com/

Les om mange skjebner for politiske befolknings kontroll mekanismer her:
http://dissident-net.org

Og slik bidrar de bevisstløse med sin likgyldighet og politisk korrekthet, å «korsfeste» de eneste som kunne ha gitt dem håp om en bedre fremtid. Ethvert folk får i sannhet de ledere de fortjener. Interneringsleirene står klar for de som ikke vandrer i takt, når planens 3dje fase setter inn. Et stille holocaust av dagens jøder foregår fortløpende, av de som er omskåret på hjerte og sinn, mer enn omskåret nedentil.

Hayley Westenra – Amazing Grace

http://www.mindcontrol-victims.eu/

J.Johansen

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring