Fake Asbury Revival blir ledet av homofile og skeive

Det fake Asbury Revival blir ledet av homofile og skeive studenter. De er iferd med å lage reklame for et NYTT Evangelium.

Jesus sa om Endetiden: «Pass på at dere ikke blir forført«. Mossad motto: «Med Bedrag Skal Dere Lage Krig«, åndskrig i dette tilfellet. Hvis der finnes en eneste løgn i et menneske, så er Satan, Løgnens Far der (John. 8:44). Legg merke til hvem Jesus adresser der. Det er samme folkene idag som står bak bedrag, løgner og ondskap i verden. Hvis løgnen lever i et menneske, da er det ikke plass til Jesus der, i det menneskelige Tempel (1 Corinthians 3:16, 6:19, Romans 8:9), som ikke har blitt renset til å være et Tempel for Helligånden, bare for satans ånden. Tror dere på alle bedragene Satans Synagoge (talmudiske Babylonerne) lemper mot dere nå i Endetiden, har dere tatt «Merket».

Denne Asbury operasjonen blir ledet av folk som vil holde fast i sine synder, ikke oppgi dem, og som bevisst og villig vil være i opposisjon til Guds Ord. Jeg må gjøre det, gi avkall på alt jeg liker mest og best, piker, vin, tobakk og sang som en Zorba, men de perverse trenger det ikke ? Jeg skal lære mine lesere hemmeligheten hvordan jeg vet hva som er satanisk og hva som er gudelig, ganske enkelt egentlig, les videre.

Revealed: The Secrets From the Asbury Revival They Don’t Want You to Know.

Hvis en har «Merket» (Åp. / Rev. 7:2, 9:4) så må Dødsengelen til Satan og satanistene gå forbi. Jesus sitt «Merke», og det endelige offerlammets blod på dørkarmen har en praktisk og faktisk applikasjon. Jfr. Ephesians 1:13-14. Hva er hensikten med et segl?


Det er forskjellige definisjoner for ordet ‘segl.’ Jeg vil fokusere på tre:

  1. Garanterer sikkerhet
  2. Er et tegn på eierskap
  3. Bekrefter at noe er ekte eller autentisk

Enten har vi personlig sagt og erklært at vi tilhører Gud og Jesus Kristus ELLER om ikke, tilhører en AUTOMATISK Satan og den jødiske Satans Synagoge. En trenger ikke gjøre noe eller si noe for å tilhøre Satan. En trenger bare å la være å protestere på hva Satan gjør. Den som tier samtykker. I bibelsk tid, så vel som i dag, da et segl ble festet til et dokument, ga det dokumentet legitimitet. Hvis du vil ha et eksempel på kraften til et segl, les historien om Juda og Tamar i 1. Mosebok 38.

Det er mange som hevder den såkalte Asbury Revival som et ekte grep fra Gud. Men sannheten er at denne såkalte vekkelsen ikke er et grep fra Gud i det hele tatt. Det er en skam. Dette er hekseri brakt til deg av mystiske talmudiske Babylonere. De som Vebjørn Selbekk og sionistene tror og mener er «guds utvalgte folk», går det dem hus forbi at deres utvalgte folk har Satan til gud, sier Jesus; Joh. 8:44.

Når Dagen og Vebjørn Selbekk begynner å skrive om dette i Ashbury, da visste jeg at dette er noe talmud jødene har funnet på for å forføre mennesker om evangeliet. Fordi Vebjørn Selbakk og Dagen tror på megaløgnen at jødene er «guds folk», hvor deres gud dermed er Satan ifølge John. 8:44, Åp. / Rev. 2.9 & 3.9 som ALLTID elsker løgnene, og hater sannheten og slike som meg som snakker sannheten til makten, så ALT som jødene sier og gjør vil sionister (Jøder Light) tro på og sirkulere som godt og sannhet.

Guds Utvalgte Folk, påstår noen korrupte sataner som utgir seg for å være kristen, for å forføre kristne gamle dager og barn til sine løgner

Vi er i midten av en åndskrig. hvor Satan og Satans Synagoge, vil gjerne kapre din og min sin sjel, at vi skal adoptere deres sataniske budskap, som skal bli det NYE evangeliet etter Jesus Kristus. Satan altå erstattet Jesus Kristus som åndshøvding i oss (Isaiah 9:6). Alt er løgn og bedrag. Les sionistiske aviser som Dagen, og så ta motsatt standpunkt, da er du ganske trygg. Er der EN eneste løgn mennesker adopterer, så vet du at de kan adoptere ALLE løgnene de presenteres for av sataniske krefter som den edomitt-jødiske Satans Synagoge (Rev. 2.9 & 3.9).

Helt fra starten har gudstjenesten i Asbury vært ledet av homofile. ‘Gays and Queers’ har ledet denne såkalte Asbury Revival, dokumenteres i videoer nedenfor. Som kristne må vi elske homofile og vi må behandle dem likt og med medfølelse, og sørge for at de oppgir sine synder som alle andre må, meg selv innkludert. Bibelen er imidlertid veldig tydelig på at homofile ikke vil komme inn i himmelriket. Det er ikke noe slikt som en homofil kristen eller en queer kristen. En sann kristen gir avkall på sin synd, og skammer seg over sin synd, iver sine svakheter som gjør han så henfallen til kroppens syndige natur. At vi ikke er åndsterk nok til at ånden har makt over naturen, men lider under at det blir omvendt, Paulus / Rom. 7:19. En avig kamp mot våre medfødte karnalske dyriske pattedyr naturer; Dyrets Merkede (John 3:36).

Fake Asbury Revival Worship Is Being Led Homosexuals and Queers

Kristne menneske, ikke la de talmudiske satanist jødene av Satans Synagoge forføre deg, ikke la deres håndtlangere som Vebjørn Selbakk og Jan Hanvold få tak i din sjel. Ta avstand fra ALT disse gjør og sier, vei deres ord mot Bibelen. Du er merket. Du er forseglet. Du tilhører Gud. Din evighet er sikret. Dine synder er tilgitt. Håpet om himmelen er ditt. Jeg oppfordrer deg når du er merket og bemyndiget av Gud, den Hellige Ånd, til å la Gud bruke deg til å være hans vitne på jorden.

Det er ikke tilfeldig at jeg er den som må skrive om alt dette. Jeg er av presteslekt, 59 prester og biskoper i min fars slektslinje, som holdt Norge kristent i 1000 år, før de jødiske satanistene fikk komme her og avkristne nasjonen. Det betyr ikke at alt er mitt ansvar. Det betyr at jeg skal gjøre dere bevisst på deres ansvar.

slektgranskning presteslekt

.
Fortell om Satans Synagoge løgner og bedrag så de ikke drar med seg flere enn nødvendig inni Satans edderkopp nett, og til Helvete. Det er vårt ansvar; Å advare.

Ikke bare mitt ansvar. Ditt også (Ezekiel 33:6), ditt personlige ansvar. Ikke innbill deg at du går fri, fordi du overlater til meg alene å fortelle verden om talmud-jødenes ondskaper, i din feighet, og ikke står opp for Jesus Kristus, som verdens Hersker, IKKE jødene.

Aldri støtter du sannheten og Ordet, da er du IKKE kristen. «Ta opp ditt kors og følg meg» sa han. Enten gjør du det, eller du gjør det ikke. Fritt valg. Valget er fritt, ikke konsekvensene av valget.

Det var det siste Jesus fortalte disiplene sine før han steg opp til himmelen (Apg / Acts 1:8) og det burde være toppprioritet for deg og meg til han kommer igjen. Du jobber, som meg, for Gud og Jesus sitt Kongedømme, eller du jobber for jødenes talmudiske verdensrike; Nye Verdensorden. Gjør ditt valg.

Og motta Guds ‘Segl’ (Rev. 7:2, 9:4), eller det talmudiske babylonernes ‘Dyrets Merke’ (Dan. 7:3, Rev. 13:6,8), opp til deg.

I den stille, klare morgen / Se, Han kommer, Jesus kommer

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring