Forskjellen på kristen og jødisk religion


Den store forskjellen på kristendom og jødedom er vel at kristendommen øyner et ‘G-ds Rike’ utenfor denne verden, et åndelig rike for alle som vil, hvor alle har de samme muligheter, og søker å virkeliggjøre en manifestasjon av dette riket på jord, mens for jøder som har forlatt sin religion så ser de ikke noe liv etter døden, ikke noe annet liv enn her på jord, ikke noe behov for å følge Jehovas regelverk for korrekt livsførsel, og søker å skape forholdene så god for seg selv og sin slekt her som best de kan i materiell forstand.

http://www.godtube.com/watch/?v=76LY6GNX

Nydelig. Det er ‘julekvelden’ også i Israel for tiden.

Rabbi avslører Messias’ navn

Ortodoks Rabbi avslører Messias navn; «JESUS»,»Yehoshua» eller «Yeshua»(Hebraisk)

Rabbi åpenbarer Messias’ navn

En av Israels mest fremtredende rabbier skrev et lite notat som ikke skulle offentliggjøres før et år etter hans død. Da notatet ble gjort kjent, hadde rabbien skrevet at Messias’ navn er Yehoshua eller Jesus. Flere av hans tilhengere har påstått at det hele må være en forfalskning, antakelig på grunn av at det kan virke som rabbien var blitt kristen. Rabbi Kaduri døde i en alder av 108 år og han skal ha vært svært opptatt av Messias de siste årene av livet og også ha møtt ham, antakelig i en visjon.

http://home.lyse.net/kilden/

Først når Messias kommer tilbake til jødene også skal de virkelige jøder komme tilbake til ‘Israel’. Da skal det falske falle, og det ekte og sanne bli åpenbart. Hele verden skal bli det åndelige ‘Israel’. Et kjærlighetens Verdensrike for alle som vil, mer enn det politiske og ideologiske materielle verdensriket enkelte søker å skape for seg selv og sin stamme, for sin egen berikelse. Når de får Kristus i sitt hjerte, Kjærligheten inkarnert, Messias ‘i skyene’, i ånd returnerer, skal det bli klart for dem hvor feil de har gjort til nå. Da blir det repentance – nåde – frelse, fra de gale veier; atter en gang.

Det er ikke det politiske ‘Nye Jerusalem’ som Håkon Lie, Arbeiderpartiets grand old dad sa de arbeidet for, det verdslige; sionismen.

MEN, jeg mener at når nok jøder våkner nå, så vil det jordiske og verdslige Jerusalem på en måte bli innfluert av de åndelige kvaliteter av det åndelige Jerusalem, nemlig at både jøder, kristne og muslimer kan leve med hverandre i fred der nede. DA har vi dratt det åndelige Jerusalem ned på jorden, for å bli materialisert, fordi da har Messias; Kristus, inntatt alles hjerter, på slik måte at løven kan sove med lammet uten fare.

DA først har Messias kommet hjem. Da lever de alle i hans ånd, ikke stammekrig, men ETT i Kristus, jøde som greker/hedning. DA senker det åndelige Jerusalem seg nedover det fysiske Jerusalem, freden og kjærligheten ånd tidligere inkarnert, for å utligne menneskers synder/karma, nå i ånd, og da vil Kristus råde over hjertene til alle menneskene, som en Hjertenes Konge.

Det Nye Testamente er Torah

Messiansk Pastor Mark Biltz: «Det Nye Testamente er Torah» (utdrag, November 2011)


Find more videos like this on Jewish Israel

«Hebraiske Røtter» leder, Pastor Mark Biltz, fra El Shaddai Ministries, tilbyr sin med vilje forvirrende perpektiv på hva hans definisjon av «Torah» er.

Hva slags ord en bruker på personer og stammer er vel likegyldig om de har Kristus i hjertet alle sammen? Kristus som er kjærlighet, som var Kjærligheten inkarnert. Der var flere stammer og menigheter på hans tid, alle kranglet om den ‘ene rette lære’. Hans religion var ‘tro, håp og kjærlighet, og størst av dem var_____»

Før Kristus var der ikke kjærlighet i verden, bare ‘øye for øye, tann for tann’….. Jesus bragte Lyset og Kjærligheten med seg når han kom, han etterlot det her når han dro (DHÅ).—-

Benny Hinn konfronterer fornektere

«Jøder venter på en rabbi skal reise seg fra døden og returnere og bli messias«, sier Israelsk fødte Benny Hinn, «men der finnes bare EN Messias«, sier han. Han leverer en kraftig preken her.

Hva og hvem er årsaken til frafallet? Sionister som Billy Graham, som ikke ser et åndelig rike, men et materielt verdensrike?

Billy Graham, forløper til Anti-Krist?

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Spread the love - Sharing is caring
 
 
 
   
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)

2 Comments

  1. Pingback: Moses Hess, Adolf Hitlers and zionisms ideological father

  2. Pingback: Moses Hess, Adolf Hitlers og sionismens ideologiske far

Legg inn kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.