God Jul til alle sammen

Verdsetter en ytringsfrihet og religionsfrihet så mye at en vil beskytte den for de som en selv ikke liker? Det bør en gjøre, for er der ikke frihet for alle, er der ikke frihet for noen.

Nyhetsspeilet er på mange måter det nye åndelige Jerusalem på norsk internet, hvor alle slags meninger og trossystemer som både kristne, jøder og muslimer, som sekulære ateister og hedninger og new agere, kan leve isammen i forholdsvis fred og ro i om mulig 1000 år, ved å rett og slett bare tolerere hverandre, og ikke ved at den sterkeste part utrydder den svakeste part. Å bygge det nye Jerusalem i praksis, er det enkle prosjekt å bare innse at det er tre religioner som har denne samme by som åndelig hellig sted, og ta skritt for at alle skal få ha sine hellige steder i fred og ro i den by. Problemet er selvfølgelig at den muslimske helligste moske’ står akkurat der Salomons gjenoppbygde tempel stod og skal stå.

Jeg ønsker alle våre sponsorer en God Jul, først og fremst, dernest våre lesere, deretter også Illuminatet, Skepsis-gruppen, medlemmene av Club of Rome med Gro Harlem Brundtland i spissen for sin bærekraftige utvikling på 500 millioner mennesker i verden, til Bilderbergerne med Jens Stoltenberg og Siv Jensen i spissen, Trilateral Commission medlemmene, den Sionist-sosialistiske Internasjonalen, nasjonal-sosialistene og fascistene, Skull & Bones i Bohamian Grove med Bush’ene i spissen, Henry Kissinger, David Rockefeller, Baron Rothschild, og alle deres fotsoldater rundt omkring i verdens nasjoner…

– må alle bli illuminert i hjertet, mer enn i sinnet i disse juletider, slik at menneskeheten kan komme et hakk videre i det nye år (selv om det ikke er noen rasjonelle grunner til å tro at noe skal bli bedre, tvertimot). Sosialist-fascismen-kommunismen vil nok gjøre sine nye erobringer inn i våre privatliv mer og mer om vi liker det eller ikke.

Det hadde jo vårt fint om de kunne abortere sitt ønske om å ødelegge ikke bare Norge som nasjonalstat, men alle andre nasjoner også, i sine globalististiske utopier om den verdensregjeringstyrte globale landsby, og heller tillate ethvert land og enhver person å få ha sine spesielle egenskaper og konfigurasjoner, også religiøse forskjeller, fri til å tenke og si det en vil, men det nyttårsønsket er vel fåfengt.

Nyhetsspeilet trenger julegave, for å betale server for 1. kvartal 2011. Ca. 6000 kr trenger vi, for å være reklamefri. Alle som har noe å avse kan hjelpe med å innbetale valgfritt beløp til konto 9710 16 92187, eller anonymt med kredittkort via PayPal:

[paypal-donation]

Alle donasjoner går uavkortet til opplysningsarbeid og drift av Nyhetsspeilet.no, slik at vi kan fortsette å rapportere om den internasjonale agenda, og menneskers oppvåkning til realitetene.

Julefred

Julen er i vår kultur først og fremst en kristen begivenhet, med det innhold som den kristne forsamling legger i feiringen av denne høytid, andre feirer den som tiden hvor solen snur, men for kristne så er det Jesus sin fødsel i Betlehem av en fattig familie som gjelder, og som bevirket en åndsrevolusjon både i sin samtid, og for all ettertid. At noen har fått erstattet Jesus fra Nasaret med Julenissen fra Nordpolen som bringer gaver til barna, og det enkle liv i en stall, erstattet med handelsstandens dans rundt gullkalven i kjøpesentrenes lysende palasser, er vel noe som viser hvor pervertert julen har blitt, og hvor godt anti-kristelige krefter i verden har lykkes.

Må allikevel alle satanister, ateister, agnostikere, humanetikere, hedninger, etc, også ha en fredsommelig og god jul, og med litt raushet bære over med den religiøse overtone i dette innlegg, og heller bare sette pris på dette som en del av vår kulturelle arv, som vi har hatt i nærmere 1000 år, fra Kvite Krist kom til dette landet, og ble innført med sverdet til Hellig Olav. Kanskje var det ikke så galt, når alt kom til alt?

Kanskje alternativet ville vært verre?

En et lite barn født inn i en fattig galileisk familie for 2000 år siden, som ble en av verdens viktigste åndsrevolusjonære mot undertrykkende og tyranniske åndelige forførere, som alltid evnet å få selv de sekulære myndigheter (Roma v/Keiseren) på sin side. Budskapet var; elsk din neste som deg selv. Men noen hatet dette budskap så mye, at de tok ut budbringeren. Dagens budskap er; finn noen å hate, skap frykt, intoleranse, mest mulig.

«Og det skjedde i de dager at det utgikk et budskap fra keiser Augustus at all verden skulle innskrives i manntall«. For å få mer penger/skatter utav folket. Klimaskattene kommer, for å finansiere verdensregjeringen.

Kristne feirer ikke så mye jul for julen sin del, som en sosial offentlig høytid, med julegaver, julenisser og reinsdyr, og handelsstandens profitt og berikelse, som de feirer Kristus. De feirer at lyset kom inn i verden. Kjærligheten inkarnert. Denne feiringen av en åndsrevolusjonær mytisk skikkelse taper selvfølgelig terreng i hele verden idag, ovenfor mektige krefter som ikke liker noen slags åndsrevolusjon, men vil beholde menneskene i sin dans rundt gullkalven, til egen berikelse – og menneskehetens åndelige fattigdom gjennom materialismen; det åndsløse samfunn.

Åndelig frihet

Så en annen ting vi bør feire, og i det hele tatt glede oss over i denne juletid, er at vi fremdeles har en grad av ytringsfrihet og religionsfrihet i Norge. Vi vet aldri hvor lenge det varer. I USA er det nå forbudt å vise kristne religiøse symboler utendørs på offentlig grunn, og også innendørs i offentlige bygg. USA har en kristen formålsparagraf i sin konstitusjon. Det er således like galt som om Iran hadde forbudt muslimske symboler utendørs, eller at Israel ikke kunne vise Davidstjernen eller menorah på offentlig sted. Nærmest latterlig å tenke på. USA har falt fra nåden, heretter går det nedover med henne.

Det er som om Amerika i løpet av svært kort tid forrakter sin historie, sin konstitusjon, seg selv, og sitt lands bærende kultur. Selvforrakt har en tendens til å virke de-genererende og ødeleggende.

«Overbeviste bibel troende mennesker har ikke rett til å indoktrinere sine barn i sin religiøse tro, fordi vi, staten, forbereder dem for året 2000, da Amerika vil være en del av en En-verdens globalt samfunn og deres barn vil ikke passe inn i det «….»

«Fundamental bible believing people do not have the right to indoctrinate their children in their religious beliefs because we, the state, are preparing them for the year 2000, when America will be part of a one-world global society and their children will not fit in»….»
Nebraska State Senator Peter Hoagland, speaking on radio…1983

Her i landet har politikken vært sånn i et halvt århundre og mer:

MotDagisten (en norsk kommunist celle) og Arbeiderpartiets nestleder og utenriksminister, professor og historiker Edvard Bull, sønn til Edvard Isak Hambro Bull, som skrev følgende i sin bok fra 1923:

”Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen, ekteskapet og fødsels-registreringen.
Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom, som med andre fordummende sekter.
Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religionen i og for seg er en privatsak. Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det.
Skal vi skape den sosialistiske skole, må vi ha makten i skolestyrene og i kommunestyrene, og bruke vår makt hensynsløst.
Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunne lære og moral, som barna lærer gjennom religions-undervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk”.

Og denne tradisjonelle kulturbærer i det Amerikanske samfunnet er nå under angrep, et angrep som er fastsatt som korrekt lovfortolkning av den amerikanske Høyesterett idag:

«..cannot be constitutionally displayed by themselves on public property. To do so would be to violate the principle of separation of church and state because they would be promoting one or more religions as superior to secularism.»
http://www.religioustolerance.org/sep_c_s1.htm

«I en krangel om visning av julens symboler, tillater New York City skoler jødiske menorahs og islamske halvmåner, men stenger for scener fra den kristne opprinnelse, og hevder at beskrivelsen av Jesu fødsel er ikke en historisk begivenhet.»

«In a dispute over display of holiday symbols, New York City schools are allowing Jewish menorahs and Islamic crescents but barring Christian nativity scenes, alleging the depiction of the birth of Christ does not represent a historical event. »
http://www.wnd.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=35544

«To personer bosatt i Palm Beach, Florida, anla sak mot byen i går fordi tjenestemenn der tillater visning av jødiske menorahs på offentlig eiendom, men tillater ikke scener fra kristendommens opprinnelse.»

«Two residents of Palm Beach, Fla., filed suit against the city yesterday because officials there allow the display of Jewish menorahs on public property but do not allow Christian nativity scenes. «
http://www.wnd.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=36149

Men de jødiske religiøse symboler er i orden.

Denne står like ved Det Hvite Hus i Washington. Kalles «The National Menorah on the Ellipse of the White House – Washington D.C.«.

Dette har sine klare paralleller til bolsjevikske USSR hvor de kristne kirker ble brent, og dens prester drept, mens de jødiske synagoger fikk stå i fred for de bolsjevikske revolusjonære krefter.

Så dette hat mot alt kristent som indoktrineres folket er nøyaktig som det var i USSR, som utviklet seg til det mest dødelige regime verden noen gang har sett. Skal USSA bli det neste? Og deretter Europa, igjen? For Amerika, ved de europeiske utvandrere dit, på grunn av religiøst sneversyn og forfølgelser i Europa, var en gang garantisten for disse friheter. Når garantisten faller, faller vel også de som blir garantert for?

De er selvfølgelig heldig den religion og dets folk som har alle lands politikere med seg (minus Iran), på 100% av alt hva de gjør, selv om de utgjør bare 2 % av USA’s befolkning. Ikke alle som er så heldig. Ikke alle som har et AIPAC å tale sin sak.

En kan vel spørre seg hva som ligger til grunn for disse 100% lojaliteter, som ikke er kristen, og selv ikke jødisk, basert på Torah’en, for både kristendommen og jødedommen er basert på respekt og kjærlighet for nesten og ‘den fremmede’. Begge av dem var opprinnelig bærere av stor grad av moralske imperativer. Jesus Kristus gav sitt liv for de elendiges og fattiges rettigheter og frihet. Hvorfor blir det forbudt å feire?

Så denne jul kan vi også feire at vi fremdeles har denne ytringsfrihet og religionsfrihet i Norge, – så lenge det varer. Neste jul vet vi ikke noe om, for ting går fort nå.

Celtic Woman synger julen inn

Vi lar noen engler i menneskekropp fra Irland, besørge å synge julen inn, og håper at alle gode krefter står oss bi, også i 2011, som de har gjort i 2010.

Og for dem som ikke feirer vår kulturs tradisjonelle jul av de grunner som mange av oss gjør, kan feire at solen har snudd; det går mot lysere tider, atter en gang, – for uansett hvordan en ser det, så bærer julen et løfte om lysere tider, som Rudolf Steiner sier det, så er kjærligheten verdens moralske sol. La de som har kontakt med sitt hjerte og sin sjel, lytte etter løftet heri…..

Celtic Woman – O Holy Night

http://www.youtube.com/watch?v=sDeXUvWbLp8

Ingen bør undervurdere den styrken og makten i den tro som disse jentene gjennom sin sang deler. Det er lyset som sprenger seg vei inn i de mørkeste hjørner av det kollektive ubevisste som kun konsentrert personlig energi kan gjøre, som kollektiv energi som spriker i alle retninger ikke makter.

Vi trenger et lim som holder samfunnene sammen, spesielt i oppløsningstider. Til og med ateister er enig i dette:

Det er neppe realistisk å tro at ateisme er en sikring mot en destruktiv etikk.
Kristendom er først og fremst en kultur, i tillegg kan den være et personlig livssyn. Jeg leste i dag noe som overrasket meg. Den italienske ateisten, spaltisten og politikeren Marcello Pera har skrevet: “Europas kultur er et konglomerat. Det eneste som kan holde dette sammen uansett livssyn er kristendommen som kultur. Det er den europeiske grunnidentitet. Den grunnleggende tanke er at mennesket er skapt i Guds bilde.”

Han har skrevet boken: “Hvorfor vi må kalle oss kristne!” Dette skriver han som ateist. Han ser på seg selv som en ateistisk kulturkristen.

Edvard Stange, høgskolelektor emeritus

Denne opplysning kan jo lett føre til at de som hater all religion, med dette skal stille seg på Den Nye Verdensordens side, men tro ikke at den er religionsfri. Den blir mer undertrykkende og dødelig enn den kristne religion noen gang som påstått har vært.

Derfor ønskes en riktig kristen God Jul i Norge, mens en ennå har muligheten.

Spread the love - Sharing is caring
 
 
 
   
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)

Legg inn kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.