Gratulerer med Grunnlovsdag i 1000-års feiringen av Kristenretten; Magna Carta

17. Mai 2024. Magna Carta. Gratulerer med dagen- Hva borgerlig frihet ala 17. Mai ånden av 1814 er, sikret § 2 oss å ikke bli infiltrert av fremmede elementer som truer kristen ånds overlevelse i vår nasjon.

17 Mai, før jeg inntar restaurantene til en bedre lunch på Havila Castor som det høver seg adelige skal jeg fortelle kort om hvor langt Norge idag under sosialistene (Sovjet 2.0, alle partier) har kommet bort fra nasjonens borgerlige og konservative «urånd».

Vi skal se hvordan Magna Carta i England som ble til i 1215, som begrenser kongens og makthavernes makt, og som ble eksportert til USA, er Magna Cartas 16 garantister stort sett alle av Giskeætt.

Spesielt er mange i slekt med Katherine Lygon. Er en egen bok om Lygon slekten etter Ingebjørg Finnsdatter Giske som lastes opp siden.

Inspirasjonen for Magna Carta og USA grunnlov er helnorsk, fra Giskeætta, etter Gange Golf sine etterkommere, skal vi dokumentere, samt Ingebjørg Finnsdatter av Skotland sine. Lygon/Ligon ætta etter vårt folk, dro til Amerika (Virginia) og tok med seg Kvitekrist ånden i statsstyrelsen dit, det helnordiske ble reflektert i USA stiftelsen.

Vi har lett for å tenke på grunn av det utmerkede arbeidet gjengen i Giskespelet gjør, at ætta er Torberg og hans datter Tora i sin helhet, men Ingebjørg Av Skotland (born Finnsdatter), Finn var Torbergs bror, vil jeg mene langt overstiger Tora sin maktsfære, for-moder til hele det engelske kongehus, med forgreininger til USA grunnleggelse.

Hrolf Gange Rolf Ragnvaldsson ( Rollo ) - Ida (Toeni) de Tosny

Se linken til alle USA Uavhengighetserklæringens signatorer som er etterkommere og slekt av Katherine Lygon;

Katherine (Elizabeth by Smyth) Lygon - Ingebjoerg Av Skottland (born Finnsdatter)
Joan Stewart, Queen of Scots (born Beaufort), er etter Gange Rolf, gift med dronning Victoria linje nr 137 James I of Scotland Stewart. The Black Knight of Lorn.

Ida som i vedlegg, var elskerinne til kong Henry III, og mor til William «Longsword» Plantagenet, William (Plantagenet) Longespée (abt. 1176 – 1226). En av Magna Carta garantistene.

William Longespée was one of 16 Illustrious Men, counselors to King John, who were listed in the preamble to Magna Carta.
https://www.wikitree.com/wiki/Project:Magna_Carta

En annen av Ida’s sønner som er Magna Carta garantister er Hugh (Bigod) le Bigod. Ida forfedre er Thorulf D’ HARCOURT i Normandi. Norsk fransk navn, «when in France, do as the french», og videre til Gange Rolf. Jeg holder Gange Rolf til Giskeætta. Om han var av Blindheims-ætt på Vigra eller Giske-ætta er ett fett, siden de var så sammenvevd og inngiftet i hverandre.

Inspirasjonen for Magna Carta og USA grunnlov er helnorsk, fra Giskeætta, etter Gange Golf sine etterkommere, skal vi dokumentere, samt Ingebjørg Finnsdatter av Skotland sine. Lygon/Ligon ætta etter vårt folk, dro til Amerika (Virginia) og tok med seg Kvitekrist ånden i statsstyrelsen dit, det helnordiske ble reflektert i USA stiftelsen. Borgeren har og eier makten, ikke Staten. Statens ansatte skal ha strenge rammer for å hindre maktmisbruk. Jeg har en hel bok om Lygon-slekten og makten i USA, som jeg legger ut under filer, for dem som leser.

Den nordiske Ånd, den nordiske modell. Gulatingslovens kristenrett;

: «Det første i vår lov er at vi skal bøye oss mot aust og be til Kvite Krist om godt år og fred, at vi må halde landet vårt bygd og drotten vår ved helse. Han være vår ven og vi hans vener og Gud være ven åt oss alle.»

Som vi ser skal også drotten og bonden være makthavernes ven i Kristenretten, ikke bare Støre og Solbergs og Stoltenbergs familie og venner i inn- og utlandet, som de putter nasjonens penger i lommene på, som er altså kontrakristent, antikristent, det vil si babylonsk satanisk.

Der finnes ingen politiker i noe parti i Norge idag som ikke er av Sovjet-Nazi-ånden, altså den sosialistiske kollektivismen. Der finnes ingen tradisjonelt borgerlige i norsk politikk idag. Hva Bjørnson i tidligere tider, og jeg idag prøver å fange er denne borgerlige urånden, som er urnorsk, som sikrer borgernes frihet fra korrupte makthavere, makthavere som tiltar seg makt de ikke skal ha, og om de tiltar seg den ville de på Torbergs tid blitt et hode kortere, fordi det bryter med Kvitekrists prinsipper om statsledelse, at de skal være TJENERE, ikke herodiske Herskere. Kun barbarer og hedninger som trenger Herskere, sier Kristus i Luk. 22:25.

Så har det norske folk blitt barbarer idag, klarer ikke styre sine liv selv, når de trenger sine Herskere i Oslo, Davos, Brussel, Tel Aviv og eller New York ?

I Bibelen strengt formaner Gud Israelittene at om de ønsker seg en Konge så kan den kongen vende seg mot dem (som Salomon gjorde, utpinte dem med skatter, som førte til opprør og brudd mellom Juda og Israelittene), og utbytte dem, men Israelittene (dagens hvite nordiske rase) ville ha konge som alle andre, og da gikk det som det alltid går når en går Guds råd imot; nød og død.

Ingen steder i hele verden kan denne ånden finnes som her, den ligger begravet dypt i oss alle, kunsten er å finne tilbake til den. Denne Kvitekrist ånd, jeg tenker på den som, ligger der nok fremdeles «dormant» (sovende) og venter på muligheten til å gjenoppstå, men når det skjer er ikke gitt oss å vite. Det er i Guds hender.

Til enhver tid ligger de antikristne krefter og våker, når de kan slå til, som de har gjort for fullt i vår tid (ekstremdominans i 2024);

Det gode dør aldri, det hviler bare mens det onde som gir oss ufrihet, nød og død, får herje fritt en tid, som Hans Nielsen Hauge sa det mens hans satt i fengsel i Trondheim idet julen 1799 gikk over til 1800 «så skal jeg vel kunne lide at de onde har full frihet mens det gode er korsfestet». Hver generasjon ser ut som må gjennom lutring og «renselse», for å finne tilbake til det vesentlige.

«Jeg er hos Gud i nåde,hva skader verden meg om den en stund får råde og stenger meg min vei! Vil den mitt legeme binde i fengslets mørke skjul, skal ånden seier vinne og holde glad sin jul.»

Til enhver tid er kristenånd under angrep fra de som vil ha en annen ånd inn i Statsforfatningen. Kristenretten og kristenånden er er ånd som mange moderne mennesker gjerne vil kvitte seg med, men kun dårer setter seg opp i imot Skaperen, Allmakten eller «Allfader», som Odin kalte den. Alt blir som det skal bli.

Ondskapsfulle mennesker vil gjøre sine fremstøt politisk, men på sikt mislykkes de. Garantert.

Ingenting på sikt blir som satanister vil, alt blir som Gud vil, til slutt. De får lov å stå frem idag, slik at vi kan oppfatte dem, og se dem, men siden og etterpå de har avslørt seg selv, blir rottene røykt utav skipet.

Hauge:

«Jeg har svoret Guds aand lydighed og han har hjulpet mig til at blive mit forsæt tro.»

Magna Carta (Great Charter) var en avtale 15. juni 1215 mellom John, kongen av England, og tjuefem opprørske baroner, som etablerte visse grenser for kongens autoritet.

I århundrer etterpå ble det ansett som et grunnlag for engelsk lov. Idealene til Magna Carta inspirerte forestillinger om individuell frihet i chartrene til de engelske koloniene i Nord-Amerika, og senere uavhengighetserklæringen og grunnloven til Amerikas forente stater, er at konger og regjeringers makt skal begrenses , de har ingen rett til å med vold og makt krenke borgernes gode liv, unntatt i «kriminelle tilfeller» som det hette i norsk grunnlov av 1814, husinkvisjoner ikke tillatt, borgerne benyttet sin eiendom som de ville, næringslivet var fritt, de kunne drive med hva de ville, ingen konsesjoner behøvelig (sosialistisk konstruksjon, av og for at korrupte maktmennesker skal ha en jobb, som er udugelig til normalt arbeid) med inspirasjon fra Lagabøtes lov. I Norge som i USA kunne trespassing, krenkelse av privat eiendom, Torberg og Co kunne skyte hvem som helst som krenket og kom uinvitert inn på hans eiendom på Giske eller andre steder.

Mange vil nok mene at Statens funksjonærer og lederskap som mottar sin lønn fra det babylonske system har tiltatt seg alt for mye makt idag, hvor de sitter og kan gjøre all urett de vil uten at borgerne lenger har noen sanksjonsmuligheter mot dem, de har fredet seg selv for urett og uhjemlet djevelskap de bedriver.

Vi forbød jøder tilgang til vår nasjon i 1814, når det var kristne mennesker som styrte, fordi de visste at Jødene ville antikristne vår nasjon og befolkningen om de fikk makt, urett og djevelskap ville de bringe med seg, det stemmer, slik ble det, vi mistet da friheten, kristendommen, lovrespekten, Sannheten og Livet – heretter bare bolsjevik-jødenes løgner og bedrag, Sovjet 2.0 ;

2024 – 1000-årsjubileum. Fra Gulatingets Kristenrett, til Babylonsk Jøderett i Norge
https://www.riksavisen.no/2024-1000-arsjubileum-fra-gulatingets-kristenrett-til-babylonsk-joderett-i-norge/

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring
    
  
  
    

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.