Skriv ut Skriv ut

Håvard Rem og humanetikernes hatreligion

Håvard Rem får gjennomgå for sin oppfordring til hat mot religionene, og mot påstått overtro. Det er ganske trolig at også John Lennon ikke likte de institusjonaliserte religiøse praksiser, men heller tvilsomt om han hatet åndelige mennesker.

Humanetikerne (HEF) oppfordrer til hat i sin borgerlige konfirmasjon. Debatten går livlig i mainstream media. Håvard Rem har delvis rett i sin religionskritikk, og kan nok ha blitt misforstått.

Hat til religionen («av kjærlighet?»), gjør seg før eller siden utslag til hat mot religionens mennesker, det viser jødenes historie til fulle. Tviler på at noen vil fornekte det faktum (?).

Vi kan gjerne angripe institusjonene og de organiserte maktsentrene med dets ofte korrupte ledelser innen alle de religiøse bevegelser, være det seg kristendom, islam eller jødedommen, og i de anti-teistiske (ateistiske) religioner som HEF. Lokallederen i HEF Notodden sier at Rem’s vinkling var nettopp slik hun ønsket det, «religionskritisk». Sentralledelsen i HEF kritiserer oppfordringen til å hate annerledestenkende religiøse.

Denne artikkel vil søke å få respekt for de åndelige erfaringer mennesker gjør seg, og tale imot de hedonistiske og verdslige krefter som påstår at mennesker bare er avanserte dyr, av denne verden alene, uten ånd.

Hva er religion?

Religion kan være mer enn organisert maktbegjær for sin sak. Religion er også en terminologi, et ordforråd og en systematisk beskrivelse og tilnærming av menneskets forhold til sin personlige Skaper, til hvordan leve et mest mulig godt liv, til evigheten, til karmakontoen («du høster som du sår«). Religion kan være personlig, og den kan være kollektiv. Aldri har vel noe positivt kommet utav kollektivismen.

Folk har og høster åndelige opplevelser og erfaringer om andre liker det eller ikke. Uforklarlige ting skjer. Mange mennesker kan for eksempel i krig eller fred opplevd ting som har satt dem på grensen mellom liv og død, sett døden i hvitøyet, gjerne sett rett inn i en munning til en AK-47. I slike øyeblikk er det ofte merkelige ting som skjer, når skillet mellom denne verden og andre verdener ser ut som de forsvinner, og mange skriver om hvordan de plutselig er utenfor tid og rom, og opplever og erfarer hvordan de finner fred og ro i situasjonen av en slags høyere styring, og et glimt inn i andre bevissthetsstadier, eller verdener.

Slike opplevelser gir ofte øyeblikkets klarhet. I noen tilfeller forteller litteraturen om hvordan mennesker aldri har følt seg så ett med Skaperen/G-d/Allah/Elohim som i slike tilfeller.

Det er en genuin forrakt for alle disse menneskenes personlige erfaringer å avfeie som tøv hva de har opplevd og erfart, slik som humanetikere, ateister og skeptikere har som hovedbeskjeftigelse i dagens samfunn. Ingen vitenskapelig tilnærming til å forske på slike opplevelser, bare lettsindige mottoer og slagord, av tillært hat og antipati. Religiøs er bare et ord, men religionen er et ordforråd som oftest brukes for å sette ord på slikt. Så når menneskene er religiøse mener de selv at de er åndelige, mens bakstrevere og maktpersoner gjør dem del av en politisk og/eller ideologisk bevegelse.

«Et religiøst menneske bekjenner hva dets Kirke forfekter, et åndelig menneske hva dets Hjerte forfekter»

Fordi forskjellen ikke er så kjent, vil hat mot religion også være hat mot åndelighet; mot G-d, foruten G-d er der ingen ånd, ingen andre verdener, ingenting magisk, ingen undring, ingen lengsler, ikke noe håp. Bare denne zooligiske hage kalt Tellus, med dyriske ekvivalenter som slåss om det største beinet å gnage på.

Håvard Rem og human etisk forbund tar feil i kritikken og forrakten av de første, men kan gjerne stå på med kritikken av den andre, – for min del. Jeg reagerer når deres institusjonskritikk, har blitt ondsinnede personforfølgelser.

«Han er lik eit papirstykke som skal prentas mykje på.»
A. O. Vinje (om en nyfødt)

Den sosialdemokratiske anti-teistiske humanismen (moderne kommunisme) og ateismen vil gjerne prente sin versjon, som de mener religionen har hatt monopol på. En tillært antipati og hat som altså nå begynner ikke bare i statens barnehager, den nye verdensordens utvidede familiebegrep, men også fortsetter i konfirmasjonsundervisningen av 15-åringer.

Det er lenge, lenge siden at humanismens ideologier ble en del av de sosialdemokratiske utopier, om religionen som opium for folket, nå gir samfunnet dem skikkelig opium og/eller metadon istedenfor som en fattig erstatning for det tapte Atlantis. En god grunn til å beskytte opiumsindustrien i Afghanistan forøvrig, som var utryddet under Taliban.

Dette er ikke noe nytt her i landet at politikken er sånn. Har vært slik i nesten et helt århundre :

MotDagisten (en norsk kommunist celle) og Arbeiderpartiets nestleder og utenriksminister, professor og historiker Edvard Bull, sønn til Edvard Isak Hambro Bull, som skrev følgende i sin bok fra 1923:

”Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen, ekteskapet og fødsels-registreringen.
Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom, som med andre fordummende sekter.
Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religionen i og for seg er en privatsak. Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det.
Skal vi skape den sosialistiske skole, må vi ha makten i skolestyrene og i kommunestyrene, og bruke vår makt hensynsløst.
Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunne lære og moral, som barna lærer gjennom religions-undervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk”.

De gjorde et tappert forsøk i hele Europa fra 1917 – 1989. De mislyktes. Men de gir nok ikke opp. Humanistene gjør sitt beste for å opprettholde bildet av mennesket som et avansert dyr.

Der er ekstremister innen alle disse troendes organiseringer, som det er ekstremister innen de ikke-troendes anti-teistiske organisasjoner som Human Etisk Forbund og lignende. Vi kan bare minne om dens forløper, den ateistiske kommunisme, hvilken goder den bragte menneskeheten; 120 millioner drepte mennesker. Et blodbad uten sammenligning med noe annet.

Hat derimot er ingen fornuftig vei å hengi seg til. Selv om hateren beviselig skaper mer problemer for sitt eget følelsesliv, langt mer enn for de han/hun hater, så kan samfunnet ha et visst behov for å behjelpe å beskytte slike underutviklede sjeler mot seg selv, – som å beskytte andre mot dem. Menneskene går gjennom en åndelig utvikling, også i følelseskroppen, fra de laveste følelser til de høyeste og edleste. Ikke alle er kommet like langt. De som henger igjen i den dyriske psykologi, survival of the fittest – på kort sikt, den darwinitsiske evolusjonslære, og manglende impulskontroll, taler Bibelen om som de som har tatt Dyrets Merke, idet de ikke makter å se den åndelige dimensjon i tilværelsen, idet om de hadde klart dette, ville de forstått at der er åndelige lover som taler imot denne kortsiktige survival-of-the-fittest ideologi.

«Når vi hater noen, gir vi dem makt over vår søvn,
vår appetitt, vår lykke i livet.
De ville danse av glede om de visste hvor mye
vi ergret oss over dem.
Vårt hat skader dem overhode ikke – men gjør
våre dager og
netter til litt av et helvete.»
Dale Carnegie

De har rett og slett erstattet en teistisk religion med en anti-teistisk, hvor verdens lederskap skal æres og tilbes, istedenfor den teistiske Allmakt som verdens makthavere står til ansvar for. De som kjørte langs landeveiene i gamle Sovjetsamveldet og så de prangende og kvalmende plakatene av Lenin og Stalin, og Mao like så, ala den tilbedelsen som blir Obama til dels idag, vil forstå hva jeg mener. Det skal ikke være andre guder enn disse patetiske politiske sprellemenn i verden.

Hat som sjelsegenskap

Det er lov å hate, lærer humanistene i sin konfirmasjon. Spørsmålet er om det er noen vits i å dyrke disse laverestående primitive følelser i mennesket, eller om en tvertimot burde stimulere til andre og bedre følelser å dyrke frem i unge og gamle.

Håvard Rem’s tale til de humanistiske konfirmantene på Notodden den 7. Mai 2011.

«Kjære unge humanister. Vær stolte av den tradisjonen dere tilhører. Vær stolte av den kulturrevolusjonen dere skal videreføre.

Dere kommer til å møte voksne som vil stigmatisere kampen mot overtro. Politikere og prester som vil forby religionskritikk og religionskarikaturer. Som vil stemple det som rasisme, som noe kriminelt, som noe umoralsk og upassende. Da skal dere svare med en like upassende håndbevegelse. Vis dem fingeren.»

«Når Schweitzer takket disse, innrømmet han at noen av dem var drevet av hat. Hat til religion. Hat til kristendommen.

Hat lyder stygt. Men det er lov å hate overtro. Hate religion. Hat til religion kan være drevet av kjærlighet til enkeltmennesker.

Den enes hat kan bli den andres frihet.»

Det er lov å hate
http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article4114361.ece

«Kulturrevolusjon»: Som å høre mottoene og slagordene i bolsjevik USSR, med sin ateistiske ‘humanisme’.

Merkelig er det at det er bare hat til kristendommen Levi Fragell, Håvard Rem og humanismen gjør seg til talsmann for. Ikke til jødedommen. Ikke så mye til islam. Hva ligger bak?

En bør vel rette spørsmålet spesielt til Levi Fragell som har vært en av de sentrale premissleverandører innen humanismen i Norge; Hva ligger bak?

Humanisme; er det en ukultur av hat, kvalme, selvhat, umoral, og menneskeforrakt?

Det er mange som i tilfelle som Levi Fragell, som også var pinsevenn, som trenger å rettferdiggjøre sitt frafall fra nåden. De har gått motsatt vei av Paulus (Saul) som gikk fra å være inkvisisator og forfølger til å bli en G-d’s tjener

«Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?».

Slutningen drar jeg fordi deres åndelige leder, ateist, humanist og skepsis lederen James Randi sier det samme, alltid bare den kristne guden :
http://www.nyhetsspeilet.no/2011/03/den-humanistiske-skeptiker-messias-pa-norgesbes%C3%B8k/

Jeg herved tilkjennegjør min oppfatning at tanken om en gud er en grunnleggende overtro og at der er ingen bevis for eksistensen av noen gud (er). Videre, djevler, demoner, engler og helgener er myter, og det er ikke noe liv etter døden, ingen himmel eller helvete, paven er en farlig, hyklersk, middelalderske dinosaur, og Den hellige ånd er en tegneserie-bok karakter verdig latter og latterliggjøring. Jeg anklager den kristne gud for mord ved å tillate Holocaust til å finne sted-for ikke å snakke om “etnisk rensing” i dag blir utført av kristne i vår verden – og jeg fordømmer og bakvasker denne mytiske guddom for å oppmuntre rasistiske fordommer og stå bak fornedrelsen av kvinner. “- fra Skeptic magazine (1995 Vol.3 No.4 s.11)

Og fordi jeg aldri ser noen humanister og ateister som mener at Moses nok var delerisk og i et anfall av galskap når han så G-d i en brennende busk, – heller aldri kritiserer at noen tror de er «guds utvalgte folk» med rett til å drepe så mange Palestinere de vil. Hvorfor denne inkonsistens? Er ikke all religion like mye overtro? Hvorfor kjempes det for religiøs frihet fra bare en religion, og ikke alle?

Jesus hater urett

Håvard Rem har helt rett i at vår felles personlige helt Jesus hater urett. Problemet er at urett oftest ikke begås av enkeltpersoner, vanlige menige personer innen religionene, men av organiserte religiøse bevegelser om det er kristne, jødiske, islamske eller ateistiske som human etisk forbund, ved deres oftest korrupte lederskap. De som har makthaverne i sin fold (som humanistene har Gro Harlem Brundtland til å innføre sine dogmer i lovverket), har oftest makten og retten til å definere lover og regler i samfunnet. Disse lover og regler er det som skaper de fleste overgrep, ikke enkeltpersoner innen noen som helst religion eller bevegelse.

Håvard Rem: Min personlige helt Jesus «hatet urett»
http://www.vl.no/forsiden/article129290.zrm

Jesus sparket aldri nedover eller horisontalt. Han var den argeste åndsrevolusjonære mot klandestine maktpersoner innen religion og politikk. Han så klart hvor overgrepene for en stor del ble begått. Men humanistene er fri for kritikk mot makthaverne. De har vansker med å bite den hånden som mater dem selvfølgelig om det er organisasjoners livssynsbidrag til HEF eller forfatterstipend eller innkjøpsordning går ut på ett. Når åndelige bevegelser og religion blir brukt til politiske ideologiske formål er de nok allerede åndelig korrumpert. Kunstnere er de heller ikke lenger, bare maktens sprellemenn.

Noen hater urett
http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article4119834.ece

Så er det å anbefale at en vender fokuset mot der den den største uretten begås. Makthavernes agendaer.

Frihet fra religiøse tvangstrøyer?

Jeg er helt enig Rem at alle de religiøse organiserte ekstremistiske sammenslutninger innen både kristenhet, jødedom og islam gjerne kan falle, de er unødvendig i den nye tid. Men menneskets forhold til det oversanselige og de andre verdener i de eteriske og åndelige bevissthetslag, de kan gjerne få lov å eksistere. Ikke noe lurt å kaste ut barnet, G-d, med badevannet. G-d er en personlig G-d, ikke noe som noen institusjoner eller spesielle religioner har monopol på, om de skulle tro de er guds utvalgte folk aldri så mye, så er det ikke i henhold til Jesus og kristendommens lære ihvertfall.

For kristendommens G-d er alle like, med samme mulighet til å erfare G-ds Rike. «Her er ikke jøde eller greker, her er ikke træl eller fri, her er ikke mann og kvinne; for I er alle én i Kristus Jesus«. Gal. 3.28.

Når sionister skal ha rett til et land som de ble jaget bort fra p.g.a. sine synder 2000 år siden, og dreper og raner de palestinere som besitter landet idag, så er det sionismens urett. Om sionismens lederskap skal innføre en ny verdensorden med Israels system for hele verden, som vil gjøre oss alle til palestinere, så er det bevegelsen som må avdekkes og nøytraliseres med det, ikke personene. Deres verdslige Sion. Det sionist-sosialistiske utopia.

Jihad kan like gjerne være en hellig krig med ord og ideer, som med kanoner og krutt.

Kristendommen i seng med den ideologiske politiske bevegelse sionismen er god grunn til å ta avstand fra og arbeide imot, men hate dens agenter? Nei, tror ikke det er lurt. Fordi hat har en lei tendens til å infisere vertens sjeleliv mer enn å ha noen synderlig betydning for de han/hun hater.

Kristendommen er vel ofte den minst ekstremistiske i slike sammenhenger, selv om den har sine svin på skogen, men blir ofte den som blir største kritikk til del av Levi Fragell, humanetikere, ateister og Håvard Rem. Det avslører hykleriet.

Selv de ikke-troendes dogmer leder til den felle de går i, nettopp den de beskylder kristne for å gå i. Det mistenkes av mange samfunnskommentatorer at enkelte med fordel kunne ha leget sine egne personlige sjelesår, påført av såkalt kristne nidkjære fariseere og eventuelle dårlige foreldre (sjekk om de ikke var sionister de som stod for det), før de går for hardt ut på banen. For objektivitetens del. Tilgivelse er første stadie i å bli kvitt sjelesår, ikke inkvisisasjon av alle som en forbinder med de som påførte en sjelesåret.

«Barn elsker sine foreldre så lenge de er barn.
Deretter kritiserer de dem.
Og endelig, men ikke alltid, tilgir de dem.»
Oscar Wilde

«G-d er død«, sa Nietzche. G-d var død for Nietzche, ikke nødvendigvis for alle andre. Hans sjelesår av denne sjelens mørke natt og depresjonen han gikk inn i med dette statement tok livet av ham.

Noen av human etisk forbunds fremste skriveføre er bekreftet tilhengere av og medlemmer av OTO. Alistair Crowley’s religion for åndelig frigjøring. Frigjøring til like mye frihet for negative følelser som positive. Frihet er å få lov å være mest mulig dyrisk og umenneskelig. Med perverse innvielsesritualer. Spesielt det for 11 grad. Ikke verdt å nevne hva det går ut på, men like barneuvennlig som å lære barn å hate kan jeg love at det er.

Jeg mener alle religioner har sin likeverdige del av overtro, ekstremisme og falske dogmer, og det innkluderer den humanistiske religionen. Fint er det å få bekreftet at humanismens ateistiske ekstremister ikke er noe bedre enn alle andres ekstremister.

Når nå ateister og humanister innrømmer sin rett til å hate, så har vi da avdekket også at gode og onde åndskrefter og mentale føringer er en del av alle menneskers åndsliv, også humanistenes. Når nå valgene til humanismen er lik med de som gjelder for alle andre mennesker, idet vi er enig om at alle mennesker inneholder muligheter for både godt og ondt, hat og kjærlighet, så står en ovenfor valget.

Kristendommen sier at en må velge mellom dem, det gode eller de onde. Humanistene bør velge seg hatet ifølge Randi, og Rem?

Jødehat fra humanistene

Hat til religionen («av kjærlighet?»), gjør seg før eller siden utslag til hat mot religionens mennesker, det viser jødenes historie til fulle. Tviler på at noen vil fornekte det faktum (?). Fortsetter humanistene denne praksis så vil det føre til nye jødeforfølgelser, muslimforfølgelser og kristenforfølgelser. Inkvisisjoner. Holocaust. Om alt åndelig skal være en vederstyggelighet for disse menneskene blir dette resultatet. Verden vil ikke ha plass til åndelige mennesker under deres domene og styre.

Litt vanskelig å både hate og elske samtidig. Disse to åndskrefter trives sjelden sammen i en sjel, de co-eksisterer veldig sjelden. Enten er den ene der, eller så er den andre der. Får ikke både i pose og sekk, «ja takk begge deler» liksom.

Dette budskap til humanistene blir altså motsatt av kristendommens, og det bør kristne og alle andre åndelige sjeler registrere og ta innover seg. De hyller de laverestående følelser og impulser i mennesket aka Dyrets Merke med sitt darwinistiske utsyn og tilbøyeligheter, og tar avstand fra de høyere nivåer av menneskelig åndsutvikling. Dem om det.

«Kjære unge humanister. Vær stolte av den tradisjonen dere tilhører. Vær stolte av den kulturrevolusjonen dere skal videreføre», sier Rem.

«Kulturrevolusjonen». Som å høre slagordene og mottoene til bolsjevikenes USSR. Vi som har levd gjennom mye av kulturrevolusjonen som har skjedd i Norge kjenner lusa på gangen, i sammenligningen med den ateistiske bolsjevismen, som har fått ny purpurskrud; humanisme.

«4 Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Gå ut fra henne, mitt folk, forat I ikke skal ha del i hennes synder, og forat I ikke skal få noget av hennes plager! 5 For hennes synder når like til himmelen, og Gud har kommet hennes urettferdige gjerninger i hu». Joh. Åpenbaring 18.4-5.

Schrödingers katt: liv etter livet?
http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/736611/

Dette er god vitenskap. Åndsvitenskap. Naturvitenskapens ensidighet er avlegs.

De kan nok fjerne religionene fra menneskenes hjerter og sinn, ved lov, mobbererier, trakasseringer, men G-d og menneskenes åndelige erfaringer vil de som alltid aldri kunne utradere på noen annen måte enn de velkjente verktøy de ofte tyr til; folkemord og holocaust. Selv det vil aldri kunne gi dem den endelige løsningen, for nye mennesker blir født, som får sine egne åndelige erfaringer. G-d kan aldri renskes fra menneskenes liv, fordi G-d er en del av menneskenes natur, dets åndsbasis.

De åndssvake mennesker vil aldri vinne, fordi det vil være naturstridig. Det er helt sikkert.

«Tro, Håp og Kjærlighet. Og størst av dem er Kjærligheten«, sier Jesus

Jeg mener at kristendommen i dette valget av åndsbasis er langt moralsk, etisk og åndelig overlegen humanismen, og det bør jeg få lov å mene, eller?

«Ljoset frem or mørkret stiger, som på fyste skapningsdag.
Sol og dag er fødd til siger, mørkret dømt til nederlag.»
E. Blix

Beslektet på Nyhetsspeilet

Satanismen i humanismen
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/satanismen-i-humanismen/

Døddsstraff for anti-semittisme fra humanistene
http://www.nyhetsspeilet.no/2011/04/d%c3%b8dsstraff-for-anti-semittisme-fra-humanistene/

Prinsesse Martha – Norges åndelige dronning?
http://www.nyhetsspeilet.no/2011/04/prinsesse-martha-norges-andelige-dronning/

Den humanistiske skeptiker-messias på Norgesbesøk
http://www.nyhetsspeilet.no/2011/03/den-humanistiske-skeptiker-messias-pa-norgesbes%C3%B8k/

Ny forfatter fra Nyhetsspeilet under angrep
http://www.nyhetsspeilet.no/2011/04/ny-forfatter-fra-nyhetsspeilet-under-angrep/

Påskemorgen slukker sorgen
http://www.nyhetsspeilet.no/2011/04/paskemorgen-slukker-sorgen/

Moderne mennesker på søk etter sjelen
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/04/moderne-mennesker-pa-s%C3%B8k-etter-sjelen/

NTNU til krig mot Nyhetsspeilet
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/03/ntnu-til-krig-mot-nyhetsspeilet-2/

Sjelens sang for fred og kjærlighet
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/03/sjelens-sang-for-fred-og-kj%C3%A6rlighet/

Vinner satanistene åndskrigen?
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/01/vinner-satanistene-andskrigen/

Påskeoverture; Bortenfor Armageddon
http://www.nyhetsspeilet.no/2011/04/paskeoverture-bortenfor-armageddon/

Hemmeligheten bak Davidstjernen

http://www.nyhetsspeilet.no/2011/05/hemmeligheten-bak-davidstjernen/

 

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Facebook Comments

One Comment

 1. Den dødelige E.coli bakterie ble utviklet i et laboratorie.
  Under oppstyret med spesielt hardfør stamme av E.coli som fyller pasienter på sykehus i Tyskland, sa ingen et ord om hvordan det magiske e.coli som tåler plutselig åtte ulike klasser av antibiotika, dukket opp i catering.
  Tross alt, viser denne variasjonen av E.coli, av en stamme O104, nesten aldri (under normale forhold) resistanse mot antibiotika.
  For å få den til å skaffe en slik stabilitet, måtte det med jevne mellomrom bli utsatt for antibiotika for å gi en «mutasjons trykk» som ville presse dem til å utvikle immunitet mot antibiotika.
  Når du ser på dekodet genetiske koden til den e.coli som truer hele EU, oppdages et svært interessant bilde av hvordan denne belastningen kunne bli født.
  Da tyske forskere fra Robert Koch Institute, for å dekode den genetiske sammensetningen av stamme O104, fant de at det er motstandsdyktig mot alle følgende kombinasjoner av antibiotika:
  penicillin
  tetracyclin
  nalidiksinsyre
  trimetroprim-sulfametoksazol
  cephalosporin
  amoksicillin / klavulansyre
  piperacillin-sulbactam
  piperacillin-Tazobactam
  I tillegg har denne stammen O104 evnen til å produsere spesielle enzymer som gir den hva som kan kalles «bakteriell supermakt» er teknisk kjent som ESBL: »Beta-laktamase av utvidet spektrum (ESBL) er enzymer som kan frigjøres av bakterier gjøre dem motstandsdyktige mot cefalosporiner, f.eks Cefuroxime, cefotaxime og ceftazidim – som er de mest brukte antibiotika i mange sykehus, «forklarer Health Protection Agency i Storbritannia. ( http://www.hpa.org.uk/Topics/Infect …). ( http://www.hpa.org.uk/Topics/Infect …).
  I tillegg, stamme av O104 har denne to gener, TEM-1 og CTX-M-15 – blir «tvunget legene til å skjelve i frykt siden 1990-tallet,» rapporterte The Guardian ( http://www.guardian.co.uk .).
  Og hvorfor er alle legene så redd for disse genene?
  Fordi de er så dødelig at mange mennesker smittet med slike bakterier bare dør fordi deres indre organer nekter å jobbe.
  Så hva som faktisk forårsaket fremveksten av resistente bakteriestammer til mer enn ti antibiotika fra åtte ulike klasser av antibakterielle midler, og inkluderer to dødelige mutasjoner, pluss muligheten til å utvikle et enzym ESBL enzym?

  Vanligvis gjøres dette slik: Først må du utskille bakterier resistente mot penicillin ved å finne overlevende av kolonien, som måtte ha motstand mot penicillin. Da bør du ta disse kolonnene og utsette dem for tetracyclin. Gjenlevende kolonier er nå resistente mot både penicillin og tetracyklin.

  Da må du behandle dem sulfonamider og samle de overlevende fra kolonien og så videre.
  Denne prosessen av genetiske utvalget har vært gjort i noen laboratorier for å oppnå ønsket resultat. Likeledes, biologiske våpen, for eksempel, som er utviklet for den amerikanske hæren laboratoriet i Fort Detrick (ft Detrick), Maryland ( http://en.wikipedia.org/wiki/Nation …).
  Selv i virkeligheten prosessen er, selvfølgelig, er mye mer komplisert enn den ordningen som er beskrevet ovenfor, skaper et press resistent til åtte klasser av antibiotika, var å kreve gjentatt, vedvarende effekter av disse antibiotika på belastningen.
  Og det er bare ufattelig hvordan dette kunne skje i naturen, helt av seg selv.
  Med genetiske bevisene foran oss er det vanskelig å forestille seg hvordan dette kunne skje i naturen.
  Mens resistens mot en type antibiotika – ofte et vanlig fenomen, fremveksten av stammer av E. coli, immun mot åtte ulike klasser – i kombinasjon – bare mot loven av genetiske permutasjoner og kombinasjoner in vivo.
  Enkelt sagt, dette er en super stamme av E.coli kan ikke være født under naturlige forhold. Klare bevis indikerer nå at den dødelige stammen av E.coli er utviklet i laboratoriet, og deretter enten de skulle ha forgiftet mat, eller den lekket fra laboratoriet utilsiktet.

  Hva et målet? Det er så opplagt.
  Vi har et klassisk eksempel på en formel «problem – reaksjon – løsning» Først, skapes et problem (dødelige stammen av E.coli i mat).
  Da må du vente på reaksjon av samfunnet (i masseprotester av befolkningen, redd E.coli).
  Som svar på dette, introduserer vi den ønskede løsningen (total kontroll over mattilgangen og forbød live frøplanter, naturlig melk og grønnsaker).

  Managing for Kvalitetssikring Food and Drug Administration (FDA) har støttet seg på samme fenomen i USA, fremme sin siste Food Security Act («Food Safety Modernisering Act»), som i hovedsak lovløse den lille familien gården produsere naturlige produkter, i så fall, hvis de ikke slikke støvlene av tjenestemenn fra FDA.
  FDA er i posisjon til å knuse friheten av oppdrett i Amerika, capitalizing på formidling av frykten som har oppstått på grunn av utbrudd av E.coli i USA matforsyning.

  Når folk er redde, å ikke vanskelig å få dem til å bli enige om nesten alle nivå av regulatoriske tyranni. Og for å gjøre folk redde for sin egen mat er en veldig enkel ting … nok par av regjeringens pressemeldinger, sende en e-post i mainstream media,

  Tenk nå: Alt dette skjer så snart som EU innførte forbud mot medisinske planter og kosttilskudd – skamløst forbyr ernæringsterapi, noe som bidrar til å opprettholde helsen til folk.
  Nå, supplerer alle disse plantene og utestengt, neste steg er å gjøre folk redd for ferske matvarer.
  Tross alt, ferske råvarer – er friske, og mens folk har rett til å kjøpe ferske grønnsaker, kan de alltid forhindre sykdommen.
  Men hvis du gjør folk redd for ferske grønnsaker, eller til og med forby dem helt – hvis du kan «sette» en hel generasjon på en diett av døde Bearbeidet mat som vil føre til degenerative sykdommer og øke inntekten til den farmasøytiske giganter.

  Dette er alle en del av den samme agenda: å holde folk syke, deaktivere tilgang til medisinske planter og kosttilskudd, så får en fortjeneste ut av hendene på globale farmasøytiske selskaper.
  GMO-produkter i alt dette, selvfølgelig, spille en tilsvarende rolle: de er opprettet for å forgifte maten genetiske koden, noe som fører til infertilitet hos mennesker.
  Og de som liksom beholde reproduktiv kapasitet etter inntak av GMO, vil lide av degenerative sykdommer, som vil berike farmasøytiske konsernene til «behandling» fra dem.
  Husk, hvilket land var den det første å skremme med E.coli? Spania.
  Hvorfor Spania?
  Aktuelle lekkasjer Wikileaks du husker kanskje at Spania har motstått innføringen av GMO i sin agrokulturnuyu system i en slik grad at den amerikanske regjeringen i hemmelighet truet dette landet politiske straffer for lovbrudd.
  Dette er en falsk anklage av Spania for død av E. coli, og det er en mulig straff for Spanias motvilje mot å bli med i regjeringen marsj av GMO på planeten. ( http://www.naturalnews.com/030828_G …) ( http://www.naturalnews.com/030828_G …)

  Dette er den virkelige historien bak den økonomiske ødeleggelsen av spanske produsenter av naturlige grønnsaker. Og en av de ekstra målene forfølges i løpet av ordningen til å spre E.coli superbag.
  Mat som våpen i krig skapt sv en Big Pharma?
  Den mest sannsynlige forklaring på hvor det samme ble etablert dette stamme av E.coli at den farmasøytiske giganter har laget den i sine egne laboratorier. Hvem andre har tilgang til alle antibiotika og nødvendig utstyr til å styre en kontrollert mutasjon av tusenvis av kolonier av E.coli?
  Drug selskaper, er ideelt egnet til å være den hovedmistenkte i dette tilfellet, siden de begge har alle de faglige, økonomiske og tekniske ressurser og evner til å skape en super belastning, samt konkrete grunner til dette.

  I tillegg til farmasøytiske selskaper bare kropper om kontroll av smittsomme sykdommer kan være i stand til å ha noen lignende muligheter for laboratoriefasiliteter. For eksempel, teoretisk sett, slike muligheter er ved Center for Disease Control og Prevention (CDC).
  Bevis for at noen bruker bioteknologi laget denne stammen av E. coli, er skrevet direkte inn i DNA av bakterier. Det er all grunn til å påstå at de er fysiske bevis er klar for rettssak, og det er umulig å tilbakevise.

  Strain ble gjentatte ganger utsatt for en lengre periode på åtte ulike klasser av antibiotika, og etter at noen har bidratt til deres forekomst i næringsmidler.
  Hva det fortsatt kan være, hvis ikke utdype flytskjema forskere kriminelle?
  I naturen er det ingen spontane mutasjoner i en stamme som er resistent mot de fleste moderne antibiotika, produsert av store farmasøytiske dag. Slike mutasjoner må være forårsaket bevisst.

  Jeg gjentar igjen, hvis du ikke er enig i denne påstanden, og sa nei, det var ikke gjort med vilje … det var en ulykke! Jeg gjentar nok en gang – i dette tilfellet – er mye verre!
  Fordi det betyr at forurensning av vår verden av antibiotika har nådd slike uhyrlige nivå at denne stammen av E. coli i de naturgitte forholdene var mettet med åtte ulike klasser av antibiotika, i en slik grad at det har uavhengig mutert til en dødelig belastning av superbag.
  Hvis dette er hva folk er villige til å tro, må vi innse at denne teorien er langt mer avskyelig enn bioteknologi forklaring!
  En ny æra begynte: den bakteriologiske våpen i maten.

  I alle fall – uten hensyn til hva du mener – den enkle sannheten er at verden ansikt til ansikt med den nye æra av super-stammer av bakterier som kan ikke bli beseiret av noen av de nå kjente stoffet.
  De, selvfølgelig, kan lett bli drept, slik som kolloidalt sølv, som er grunnen til at FDA og verden organisasjoner for å overvåke helsen voldsomme angrepet selskaper som produserer kolloidalt sølv alle disse årene: faktisk, som du vet, kan de ikke tillate folk å ha i sine hendene på naturlig antibiotika.
  Den truer hele hensikten, som i første omgang er å gjøre alle syke.

  I virkeligheten er disse stammene av E. coli lett behandles med en kombinasjon av naturlige antibakterielle bredt spekter, for eksempel hvitløk, løk, ingefær og urter.
  Fremfor alt probiotika kan bidra til å opprettholde balanse i floraen av mage-tarmkanalen og utvise dødelige bakterier E. coli, som kan være der.
  Et sunt immunforsvar og velfungerende fordøyelseskanalen, kan lett overvinne infeksjonen e.coli, men det er et annet faktum som den medisinske mafiaen ikke vil du skal vite.
  De gjerne foretrekker du å bli en hjelpeløse offer liggende på sykehuset venter på å dø, uten andre alternativer.
  Dette er den «moderne medisin er for deg.»
  De skaper problemer og deretter kreve sitt privilegium å møte dem, og de, selvfølgelig, til slutt, ikke selv være i stand til å behandle deg med noe som vil fungere effektivt.

  Nesten alle dødsfallene tilskrives et utbrudd av E.coli kan lett unngås. Dette er en død forårsaket av uvitenhet. Men i tillegg kan de tilskrives døden, åpne en ny æra av biologiske våpen som er innebygd i mat, en gruppe forsker-galninger, eller organisasjoner som har erklært krig mot menneskeheten drevet av en hemmelig agenda.

  http://www.infowars.com/forensic-evidence-emerges-european-e-coli-superbug-bioengineered-to-produce-human-fatalities/

Kommenter. Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.