Høyre- Og Venstresidepolitikk

– I Barne- og Familiepolitikken.

Det er en god grunn til at vi ender opp i våre politiske orienteringer. Som vi alle forsvarer med fynd og klem.

Høyresiden lener seg til familien og tryggheten for barnet den veien, eget og andres.
Venstresiden lener seg til storsamfunnet for å ivareta de udekkede behov.
Begge sider har vonde erfaringer fra motsetningens ideologier og virkemidler.

For undertegnede ble skrittet fra familiens lune skjød til storsamfunnets autoriteter en traumatisk opplevelse.- Frarøvet kjærlighetsevnen.
Mine antipatier mot storsamfunnet og dets autoriteter ble deretter. Jeg kan vel i trygghet kunne påstå at det er et generelt problem idag.

Noen har hatt det best i familien, andre har hatt dårlige erfaringer med den.
Utifra dette vil de naturlig gi det beste til de mange utfra sin ideologi og verdensanskuelse. Sin programmering.

Begge har adekvat relavans. Politikkens utfordring er å dekke begge sine behov.
Høyrevelgeren finner trygghet i familien, hos sine nærmeste.
Venstrevelgeren finner den utenfor familieinstitusjonen, i sosialinstitusjonen – storsamfunnet.

Det er synd på dem som ikke har hatt det godt i sine familier, sannsynligvis uten retning og uten Gud vanligvis, og som dermed tyr til kollektivismen, Staten som mor, far og bror.

Jeg tilhører selv den høyreorienterte,
– men jeg forstår dem begge.

Det hadde vært ønskelig at flere gjorde det. Det har med respekt for de forskjellige behov å gjøre.
Balansen mellom dem er veien å gå for et sunt samfunn.

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring