Hvilken side skal du velge?

Det er på tide å velge side, hver enkelt, strengt personlig, for seg selv.
Det er på tide å velge side, hver enkelt, strengt personlig, for seg selv.

I min tid med Herren i morges, sa Han disse ordene til meg : Min Sønn, fortell mitt folk at jeg er en Gud som er nær og ikke langt borte.

Herrens Ord :

Å, mitt folk, hør meg denne dagen som jeg kommer til deg i kjærlighet. Å, hvor jeg ønsker for dere alle til å rope til meg med en angrende hjerte. Du vet ikke hva som er i horisonten.

Å, kjære barn, jeg har grått ut til deg og sendte mine profeter for å advare deg om ting som kommer. Noen av dere har tatt hensyn til mine advarsler og skjenket hjertene deres for meg. Andre har fortsatt med business as usual. Men jeg sier dere denne dagen, Mine Barn, snart, og til og med i dette året, vil det ikke lenger være ‘business as usual’. For jeg etablerer Mitt Rike på jorden og mørkets krefter kan ikke holde tilbake min hånd fra å gjøre dette.

Jeg elsker dere alle, kjære barn, og ønsker for dere alle å kunne være en del av min brud som vil vandre på jorden i disse siste dager. Men jeg sier dere sannheten, mange av dere vil snu seg bort og si at det er for vanskelig. For min brud skal være uten flekk eller lyte. Og derfor tar jeg de som vil tillate meg det gjennom ilden, Min rensing. Det vil være gråt og tenners gnissel i verden i disse siste dager. Men min brud skal ri på høydene av jorden med meg over alle disse tingene.

Å, kjære barn, tro ikke at fordi du kaller deg selv ved mitt navn at det gjør deg til Min Brud. For min Brud skal bli kledd i hvite klær. Og dette skal bare gjøres når hun har blitt renset for hennes skitt og gjort mine rettferdige gjerninger, ikke menneskers.

Jeg elsker dere alle, kjære barn , og ønsker for dere alle til å være en del av min vakre Brud. Men jeg sier dere sannheten, mange av dere har fulgt etter de falske hyrder og profeter som ikke snakker Min sannhet. De har fylt mange av dere med tomme komfortable løgner. Kom ut, sier jeg, fra de falske religiøse kirker og følg meg. Det er ikke for sent for de av dere som har fulgt disse løgnene. For hvis du skulle komme ut og ikke lenger berører hva som er urent, så jeg vil akseptere deg inn på Min fold og gi deg sanne hyrder som jeg reiser opp denne dagen.

Men for de som velger å ikke komme ut av den religiøse skjøge; Ve dere. For dere skal ikke bli rykket opp av jorden som mange av dere sier. Og fordi du ikke valgte å komme ut av det menenskeskapte skjøge kirkens system, skal du også lider de mange trengsler som skal komme over de ugudelige og ulydige. For jeg skal ikke lenger lide for de som er i ulydighet mot min Ånd, sier Herren. Og jeg forteller deg sannheten, at på den dagen, vil mange av dere si «Men Herre, gjorde vi ikke alle disse fantastiske verkene i ditt navn ?» Og jeg vil fortelle deg å vike fra meg, for jeg har aldri kjent dere. Og din del skal være med de der det er gråt og tenners gnissel.

Åååh, Mine kjære små, ​​det er ikke mitt ønske at denne ulykke rammer noen av dere. Men dere må separere dere (o.a.: fra verden) mot Meg. Snart skal jeg ta min Ånd fra alle kirker som menneskene laget seg, og da skal de alle fylles med onde ånder.

Men som en av dem som jeg kaller mine egne, du skal skjelne denne sannheten jeg nå snakker om og komme ut og følge meg i ånd og sannhet. Og du skal bli fylt med min Ånd og utføre mange store mirakler og undere i mitt navn. Men tro ikke at du alltid skal bli akseptert for dette. Ja, mange skal komme til ditt lys som søker meg. Men det skal også være mange, selv for de religiøse, som skal hate dere og forfølge dere. Men bekymre dere ikke over dette, for jeg skal beskytte mine egne.

Åååh, tiden nærmer seg for dette Mitt folk. Så søk meg, mine barn, med hele ditt hjerte, og jeg skal bli funnet av deg. Linjene blir trukket opp, mine barn. Hvilken side skal du velge?

Facebook Comments

One Comment

  1. I Wish We’d All Been Ready ~ [Lyrics] Larry Norman

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.