Hvordan Skolen Bedrar Studenter

– de foreldreløse, statens barn og den nye verdens ordenens våpendragere.

Oversettelse av Henry Makow’s artikkel «How University Betrays Students»
http://www.henrymakow.com/002046.html

Vi bør bare anbefale ovenfor våre barn å gå på universitet om de ikke har talent for noe.

De drar vel likevel, for det sosiale liv og diplomet. Vi bør allikevel advare dem om at etter å ha studert human etikk eller statsvitenskap eller juss, at de ikke lenger vil være istand til å tenke uavhengig eller å absorbere informasjon som ikke stemmer med programmeringen.

Det moderne skolevesen er ikke hengiven til sannheten, tvertimot. Undertrykkende ideologier er fremtredende, men dette er bare et symptom på et mye større problem.

Moderne vestlig «kultur» er basert på den bedragerske forutsetningen av «Opplysning» (Illuminisme), en intellektuell bevegelse som skriver seg helt tilbake til det attende århundre. Dette var i sin tid produkt av et Illuminati program å skape en ny sekulær verdensorden som fornekter Guds eksistens og uforanderlige natur- og åndelige lover.

I praksis menes dette at kunststudenter studerer en gjeng med ateister som presenteres som om de var Guder. Professorene agerer som deres prester.

Som døve menn som stemmer et piano, prøver de å forklare menneskenes forhold uten referanse til Skaperen, designeren av menneskets Gudommelige Ånd.

De fremstiller menneskeheten som et hjelpeløst dyr i en umoralsk verden, karakterisert som en nådeløs kamp for tilværelsen.

De feirer mennesket «friheter» med hvilket de mener menneskets frihet til å avvise Guds orden, hengi seg til dyriske instinkter, og skape en fremmedgjort og dysfunksjonell personlig virkelighet.

Illuminisme er den luciferiske doktrine til Frimurerordenen. (Kommunisme er et annet produkt av Illuminisme. Alle ledende Kommunister var Frimurene.) Studentluene som universitets eksaminandene bærer er et symbolene til Frimurerne. Svart kappe symboliserer det okkulte. Kunststudenter blir uvitende introdusert inn i en Luciferisk/Kommunist kult.

Gud representer moral og åndelige absolutte verdier som kjærlighet, sannhet, godhet, harmoni og rettferd. Å tro på disse er helt essensiell for våre sunne utvikling. Mens vår kultur snakker fint om disse kvaliteter (dette er hvordan svindel virker), er den oppriktig talt hengiven til å å få dem bragt til ende.

DYSFUNKSJON AV DESIGN

Moderne utdanning og kultur er designed til å lage oss disfunksjonelle. Protokollene av De Lærde Eldre av Zion bekrefter dette. Protokollene er ikke noen anti-semittisk avhandling (Det sier de fordi de ikke ønsker du skal lese dem.) De er malen til Den Nye Verdensorden, som nå allerede er gjennomført.

Noen som Baron Lionel Rothschild skrev dem mellom 1875-1895 for et Frimurersk Hemmelig Selskap, Illuminati. Illuminati representer en fortsettelse av en føydal allianse mellom jødiske bankiere og europeiske aristokrater. Illuminati skapte og finansierte Kommunismen (som den bisarre «gudstro» Nazismen, ala Bush «God Save America», som nettopp har til hensikt å ødelegge i alle mennesker troen på noen Gud større enn desse føydalherrer selv).

Illuminati er bundet av sin hengivenhet til Lucifer, den rebelliske engel som trosset Gud og sa menensket vil definere virkeligheten. Han kalles «lysbringeren». Forstår du nå «Opplysningen» (Illuminatisme)? De superrike ønsker å være Gud og and reshape reality to fit their interests. To do this, they need to sever our links with Reality, i.e. God (absolute truth, love and justice.)

Deres ressurser er grenseløse, så er deres ambisjoner. Her er noen relevante eksempler fra Protokoll 16.

«For effektuere ødeleggelsen av alle kollektive krefter foruten vår egen, skal vi svekke første stadie av kollektivisme, universitetene, ved å re-utdanne dem i en ny retning».

«Vi må innføre i deres utdanning alle de prinsipper som så brilliant har brutt opp deres orden.»

«Ikke anta et eneste øyeblikk at de utsagn er tomme ord: tenk nøye over suksessen we iscenesatte for Darwinisme, Marxisme, Nietzsche-isme…. det skulle være enkelt å se hvilken oppløsende effekt disse direktiver hadde på mentaliteten til goyim. » (Protokoll 2)

«Vi skal slette fra deres hukommelse alle fakta fra foregående århundrer som er uønsket av oss…»

«Vi skal gjøre dem til «ikke tenkende underdanige dyr som venter på ting å bli presentert for dem, før det kan skape en ide hos dem…»

La meg minne deg om en setning fra en Kommunistisk manual for hjernevasking fra 1930. «I Amerika har vi vært istand til å forandre arbeidene til William James, og andre, …og plassere læresetningene til Karl Marx, Pavlov, Lamarck, og læren om Dialektisk Materialisme inni lærebokene i psykologi, i slik en grad at alle som studerer psykologi blir med en gang en kandidat som enkelt aksepterer at Kommunismen er rimelig.

«Siden enhver stol i psykologien i Amerika er besatt av personer med tilknytning til oss, den konsistente innføring av slike teser er garantert… Utdanne i store strekk den utdannede del av befolkningen til tesene til Kommunismen er dermed relativt enkelt» (II, Ch. 11).

KNEL NED FORAN «STORE MENN»

Studentene møter «Kulten av Store Menn», tempelet av moderne hyklere som har tilranet seg Guds plass.

Alle deres utallelser blir behandlet som Hellig Befaling. Vitenskapelige artikler er hengiven til ord som senere viser seg å være skrivefeil. På et avgangsseminar observerte jeg en student som las en liste av uanstendigheter som hadde blitt sensurert bort fra William Faulkner’s novelle «Sanctuary.» Etter hvert kraftuttrykk gyste de andre studentene i skrekk som om en religiøs hellig tekst hadde blitt desekrert.

Professorer er de overbetale prester i denne sekulære kult. De har egen interesse i å vedlikeholde denne løsning. De initierer studenter inn i en livslang vane av mental underdanighet. All kunnskap kommer fra «Store Menn». Studenter kan bare aspirere til å få analysere deres mening. En professor fortalte meg en gang at jeg hadde strøket fordi «bare store menn kan si ting som det det der.»

Studentenes mentalitet blir passiv og and desorientert. Han sliter med å to forstå motstridende verdenssyn.

En gang våknet jeg. Lever ikke disse «store menn» i den samme verden? Er det ikke den samme jeg lever i?

Tør jeg tenke selv?

Forskyvningen tar plass i tid så vel som i rom. Ved å kontinuerlig studere fortiden, studentene tror ikke der er noe som helst igjen å gjøre. Ingen manifester til å bli skrevne, ingen Bastiller som trenger å bli stormet.

Mens verden skriker etter lederskap, er den nye generasjonen begravet i foreldede manuskripter og til å skrive fotnoter til døde menn.

UTDANNING TJENER SIN HENSIKT

Som du har forstått nå, har de Humanistiske fag utdanninger ikke til hensikt å være oppløftende eller sette en istand til å tenke selv. Verden er eid og blir dreven av en hemmelig bank kabal og deres innavlede allierte. Deres mål, med ordene til Cecil Rhodes, er å «gradvis absorbere verdiene i verden». Naturlig nok må de skjule denne plan. De ønsker å gjøre studentene til sine verktøy. Professorer som ikke spiller spillet får sparken.

Rockefellerne ser på menneskene som husdyr. Dette fremkommer av «Occasional Paper #1» i deres «General Education Fund»:

«I våre drømmer, har vi grenseløse ressurser og folk overgir seg selv med perfekt underdanighet i våre formende hender. Dagens utdanningssystemer forsvinner fra vårt minne, og upåvirket av tradisjoner, kan vi pålegge vår gode vilje over de takknemlige og ansvarlige «bønder». Vi skal ikke prøve å gjøre disse folk eller noen av deres barn til filosofer eller lærde menn, eller av vitenskap. Vi skal ikke prøve å få frem blant dem forfattere, poeter eller brevskrivere. Vi skal ikke lete etter store artister, malere, musikere, heller ikke advokater, doktorer, predikanter, statsmenn av hvilken alle vi har vel nok allerede. Oppgaven vi setterv for oss selv er meget enkel så vel som en vakker en; å trene disse mennesker til å godta det perfekte beste liv for seg selv akkurat hvor de er.» («The Rockefeller Empire» i Josephson, «The Strange Death of FDR» 1948, p. 69).

Hvis du ikke har oppfattet det, universiteter er ikke steder for forfriskende spørsmålstillinger og debatt. Dei er stillestående vann som stinker av moralske kompromiss og desillusjoner.

Menneskeheten famler i mørket. «Alt vi vet er vinden som blåser,» skrev Thoreau. Vår falske tillit er basert på materiell fremgang og teknologi, som Thoreau kalte «improved means to unimproved ends» (forbedrede verktøy til uforbedrede formål).

«Vi har snudd de hjerneløse hoder til med fremgang,» sier Protollene (XIII). Med unntak av fremgang for «materielle oppfinnelser» – «som en uholdbar ide, underforstått et farvel til sannheten i alle saker.»

Med andre ord, Illuministene har infisert menneskeheten md illusjonen at de har bygget et humant utopia basert på fornuft, når de i virkeligheten konstruerer et neo-føydalt tyranni. Dette er essensen i «globalismen» og prinsippet bak verdensbegivenhetene.

KONKLUSJON

Gud er Ånd eller en bevissthetstilstand hvor idealer som rettferdighet, godhet, sannhet og kjærlighet er selvsagte. Illuministene’ første prioritet er å ødelegge Kristenheten og troen på Gud. De må løsrive menneskeheten fra sin metafysiske forankring for å kunne erstatte den med en falsk virkelighet som fører til deres herredømme.

Utdanningen for de humanistiske fag idag er en placebo, en erstatning for sann utdanning. Den er en påskudd for indoktrinering, som ved akseptering kvalifiserer deg til arbeid.

Mitt råd til studenter er å begrense seg til utdanning som har en praktisk misjon og er mindre ideologiske: vitenskap, ingeniørfag, datamaskiner, apoteker, handel, etc.

Verden vil ikke bli frelst og reddet av Gud, men handlinger av mennesker som representerer Gud. Vår plikt er å ta disse idealer seriøst i våre personlige liv og bringe dem inni verden. Kostnaden med å avvise Gud er å bli slaver av meget onde menn.

Henry Makow er forfatteren til boken «A Long Way to go for a Date». Han mottok sin Ph.D. i Engelsk Litteratur fra Universitetet i Toronto.

Spread the love - Sharing is caring
    
  
  
    
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)