I sin fars bilde

"I sin fars bilde, skapte han dem"....av morens kropp, men av farens ånd.

«I sin fars bilde, skapte han dem»….av morens kropp, men av farens ånd.

Barnevernets budsjetter eksploderer, og de får aldri nok, sier Rådmann Jarle Krumsvik i Volda Kommune. Hvorfor er det slik at de skal ha utømmelige ressurser til å ødelegge familier? La oss se på dette…..søke å gi dette fenomen en annen forklaringsmodell enn den i mainstream politikk og media.

Den internasjonale sosialismen (kommunisme) og den nasjonale sosialisme (nazisme) med dens avleggere ateistisk darwinisme har fordrevet vår kunnskap om oss selv som åndsvesener til fordel for et verdenssyn som ser på mennesker som dyr, undertrykket menneskebarns åndelige forbindelser og implementert et åndsfiendtlig miljø i verden. De vil ha deg til å tro at du er bare celler, biologi og kjemi. Utviklet fra et verdiløst embryo.

Jeg bruker å svare dem slik: «Det er mulig at DU stammer fra apene, men jeg gjør det ikke. Ha en god dag og hils hjem til dine«.

Det er ikke et venstrepolitisk prosjekt alene å implementere denne gudløse og åndsløse virkelighetsforståelse, men det kommer derifra, og har blitt lurt inn i de borgerlige partier under dekke av å være helt nødvendige faktorer i en sivilisert «velferdsstat», for idag synest denne stimuli til åndsløshet å være et prosjekt det er tverrpolitisk enighet om. Satan has his ways……..

I og med at vi som mennesker på jorden er skapt i vår himmelske Faders bilde; Gud, så er vi et mikrokosmos av makrokosmos. As above, so below.

Denne ånd er ikke materiell, den kan ikke sees, men den kan oppleves helt konkret og helt reellt. Den kan erfares, og dermed bevises, for en selv.

Forholdet mellom Gud og menneskene er nærmest akkurat slik som forholdet mellom en tilfeldig bevisst far og hans barn. Der er ingen i verden som er deres ånd nærmest, moren er deres kropp nærmest (av jord har de kommet, til jord skal de atter forgå), mens deres åndsvesen kan aldri forstås i noen dybde av andre enn den ene biologiske far. Hele deres identifikasjon i verden, hvordan de føler seg i verden, er bygget på dette slektskapet. Blir det ødelagt, så vil barna føle seg fremmedgjort og fremmed i en ond verden. De vil dermed enkelt underlegge seg enhver ‘autoritet’ , makthaver som kommer deres vei. Mor vil kunne ta seg av deres materielle behov mye bedre enn far, men aldri det åndelige nivå.

Dette er forsåvidt også grunnen til at det ligger snev av motstand mot kvinnelige prester, for tradisjonelt er det menn som har tettest tilknytning til de åndelige sfærer, mens moderen er ekspert på det materielle univers, – som også gir barnet dets kropp. Vi skal ikke se bort fra at idag hvor så mange menn er ukjent og fremmed for sin egen spiritualitet, at Universet besørger at også kvinner gis den ‘åndelige gnist’, men det får vise seg om de opprettholder og respekterer disse åndelige tilknytninger og ‘hellige’ forbindelser, eller om de blir bare å drøvtygge og gjenta de døde ord som de lærte på Menighetsfakultetet, altså at de er like lite spirituelle og åndelige som de ‘kastrerte’ menn (i kjole) som har hersket over kirkens domene før dem.

De bortkomne barna

Både faderen på jord (gjerne ubevisst), og Faderen i ‘himmelen’ sitter nærmest og holder pusten, om når de kommer ‘hjem’ etter å ha gått gjennom den nødvendige lutring og læring på jord, som de har valgt skal være på egen hånd, etter å ha forlatt det åndelige Paradis i Edens Have, av eget frie valg, hvor de ble ivaretatt på alle måter.

Den jordiske far kan nok tenke som den himmelse Fader; G-d. Som over så under. Men verden gjør sitt beste for å fremmedgjøre menneskebarn fra deres åndelige opphav, både det under (her) og over (der).

De valg og disposisjoner du har tatt er dine egne, og du har ikke involvert meg, eller bedt om råd eller hjelp, både de som du lykkest med og de som fikk uheldige konsekvenser. Slik sett er det ingen straff fra min side at jeg ikke hjelper deg med å ordne opp i resultatet av dine dårlig funderte valg.

Hadde du involvert meg så kunne du ha sluppet de negative konsekvensene, men du skulle være stolt og sta, og klare deg selv, og da må du på en måte få oppleve konsekvensene av disse valgene, foruten lærer du ikke, og vil komme til å gjøre det samme på nytt.

Jeg elsker deg så mye, at jeg respekterer fullt ut ditt frie valg, og din frie rett til å gjøre de valgene for deg selv som du ønsker det, men vit at valgenes konsekvenser også dermed blir dine. Hadde jeg gitt deg hjelp og de førte til negative konsekvenser, ville jeg hjulpet deg utav det, men dette var dine egne, og ikke mine.

Du valgte å klare deg uten og ikke utnytte din åndelige forbindelse til ditt opphav i denne verden, og jeg elsker deg så mye, at jeg gir deg fred til og lov til å holde på, men jeg venter spent på når du har lært leksen hva som er det beste å gjøre, – som er å holde deg nær til ditt åndelige opphav, som visste hva og hvem du er selv før du ble født, fordi du i realiteten er en del av den ånd; din Faders ånd. Jeg elsker deg mitt barn, og ser frem til den dagen jeg kan knuge deg til mitt bryst atter en gang. Velkommen hjem.

De blir heftig godt mottatt, da inviteres det til fest, som Jesus sin historie om den bortkomne sønn illustrerer.

Opprettholdes dette ene referansepunkt i et barneliv, er det i det minste et eneste sted hvor de kan føle seg sett og forstått. Dette betinger selvfølgelig at fedre er fedre, og ikke er feminister, kvinner i mannskropp, og fedre som kjenner seg selv. Sosialt tilpassede fedre kan ikke hjelpe, fordi det er den originale opprinnelige kjerne av dette mennesket som barnet kan greie å tilknytte seg, og vil ikke finne noe som helst likheter eller referansepunkter i et annet menneske, gitt at de ikke er sosialt miljøpåvirket på nøyaktig samme måte. Er det ikke på nøyaktig samme måte miljøpåvirkningen og indoktrinering til de sosiale rammer har foregått på, så vil disse menneskene åndelig sett være fremmed for hverandre.

Da sa Gud: La oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår liknelse. De skal råde over havets fisker og over himmelens fugler, over feet og over all jorden, og over hvert kryp som rører seg på jorden. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. Og Gud velsignet dem og sa til dem: Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden, legg den under dere og råd over havets fisker og himmelens fugler og over alt levende som rører seg på jorden. (1 Mos 1,26-28).

Her viser Gud at mennesket står himmelvidt over den darwinistiske lære, at mennesket er på et plan langt over dyrene, de har fått fri vilje, de har blitt bevisst (delvis) og til og med Selvbevisst (noen av dem).

Det betyr at Universet er bygget opp slik som i de ‘himmelske riker’, i andre sfærer, at Gud har organisert dette slik at menneskenes liv på jorden er organisert på samme måte som universet selv er organisert. Jordkloden selv er den synlige materialiserte virkelighet, som moderen gir menneskebarnet dets kropp, av jord som den kommer – og til jord den skal atter gå, mens den ‘ånden som svever over myrene’, er den usynlige virkelighet, som er representert av barnas far her på jorden, og den større Gud Fader som åndsvesen. Begge er en del av ‘G-d’, og blir ikke komplett uten det andre, den synlige og usynlige virkelighet av samme ‘fenomen’ eller ‘vesen’.

Ifølge vedisk filosofi, den høyeste kunnskap, er sjeler som noe som ligger i et kornfrø. Menn spiser korn som så sjelen plasserer i mannens sæd. Når sæden går inn i livmoren til kvinnen begynner det å utvikle en kropp. Så sjelen er dermed den levende kraft eller livet selv, og når sjelene forlater kroppen er alt som er igjen en død kropp.

Ifølge de darwinistiske ateister og alle andre som har ‘tatt dyrets merke’, inklusivt folk som kaller seg religiøse av alle avskygninger, er da menneskelivet slutt, mens for andre er det da det begynner. 🙂

Oppvåkningen (The Awakening)
Inca Spiritual Messenger, Willaru Huayta
I dag, etter 2000 år, stiger Solen. Dens stråler bringe helse, renhet og visdom for helbredelse av hele menneskeheten. De gamle Andeanske folket, inkaene, fulgte lovene i Mor Natur (Pachamama) og Den Store Ånd Skaperen (Pachacamag). De visste at Solen var det sentrum av kraftige magnetiske energier hvis liv hver levende er avhengig av. Solstråler er en gave fra Den Store Ånd, som gir liv og glød til alt i naturen.

Pachamama er både guddommelig og hellig. Hun er sammensatt av de fem elementer av måne, sol, jord, vann og luft. All læring starter innenfra, lære, vite, respekt for seg selv. Alt vi ser rundt oss kommer fra Pachamama, Moder Jord, og det usynlige kommer fra Faderen Skaperen – sjelen og ånden. Derfor må vi bruke våre liv til naturen og Far Skaperen, ære dem og leve etter deres lover. Vi har fått våre fysiske kropper fra Moder Jord og vår åndelige kropp fra vår Far Skaper.

http://www.kachina.net/~alunajoy/awake.html

Jfr. Moses lov nr. 4; «Du skal hedre din far og din mor», så vil det gå deg godt og du får leve lenge i landet. Det vil si at en er både et kroppslig og åndelig friskt og sunt menneske, og slipper psykosomatiske sykdommer (artikkel kommer; «Psykosomatiske elementer i enhver sykdom»).

Så mange tror på at livet kommer fra naturen, og glemmer den ånd som gjennomstrømmer naturen, og gir den liv (Jfr. Gaiatilbederne). Det ene kan ikke eksistere uten det andre. Dualismens forbannelse, eller velsignelse, alt etter som en ser det.

Men der er alltid noen som spiser av kunnskapens tre og tror seg så veldig smart i sin streben etter å gjøre seg som G-d lik, som de gjorde i for eksempel Babylon og skulle bygge Babels Tårn for å rekke inn i himmelen, og utfordre G-d’s makt over menneskene. Hvor dum går det egentlig an å bli? Rekke inn i de åndelige sfærer med et tårn av stein?

Hva er best å velge; den åndelige allmakts kjærlighet, åndens basis-substans, eller denne verdens fyrstes agenturs hat, krig, nød og elendighet, hvis følgesvei leder til ikke bare kropppens, men også sjelens død, fordi menneskene ved å tro på verdens fyrster, HAR GITT AVKALL PÅ SIN EGEN SJEL OG ÅND, og følger de som har tatt på ‘dyrets merke’……..til helvete aka ikke bare kroppens, men også sjelens død……

Og menneskene bygger stadig byggverk mot det faderlige prinsipp, den usynlige ånds innflytelse i verden.

Åndsløshet ved lov

«Ved lov skal landet byggast, og ikke ved ulov ødast», hettes det i gamle dager, – lenge siden. Ingen nevner det lenger. Naturlig nok.

Lovverket i samfunnene og alt annet er tilrettelagt for å hedre den materielle tilknytning, mors barn – med rett til å drepe dem som var en drøm i et Farshjerte, som søkte etter den rette kvinne, så hans åndelige barn kunne bli materialisert gjennom moderens vagina, mens respekten for den åndelige tilknytning er ikke-eksisterende i verdens styringssystemer, bortsett fra i Menneskerettighetskonvensjonen som er fin på papiret, men ikke blir opprettholdt i praksis. Den er foreløpig en fjern drøm, drømt frem av den felles menneskehet. Drømmer er fine, men brister ofte i møte med realitetene.

Det materielle prioriteres fremfor det åndelige,

Jfr. Barneloven. Barnet er mors barn alene. Far må spørre pent om lov til å se sitt barn, og får vanligvis det svaret fra Staten nei, nei, og atter nei, med vikarierende argumenter.
Jfr. Abortloven. Barnet er kropp alene, av mor, respekten for dets åndelige ophav er fraværende.
Jfr. Partnerskapsloven, Ekteskapsloven. Barn trenger ikke fedre. To mødre er helt fint.
Jfr. Bioteknologiloven. Barn trenger ikke åndelig opphav. En materisk organisme. Skapes i labaratorium.
Jfr. Barnevernsloven, hvor barn tas fra sine åndelige miljø og nærmeste tilknytning med tvang, og settes i et fremmed miljø. Et sosialt miljø. Eksterminering av dets åndelige forbindelser.

Sosialismen har brutt ned denne tilknytning, fordi under sosialismen om det er internasjonal sosialisme (kommunisme) eller den nasjonale sosialismen (nazismen), er den eneste tilknytning barna skal ha, det er til Staten, og oppdras til kanonføde for makthavernes interesser og agendaer.

Det finnes ikke en person i Norge som kan komme til å peke på noe sted i statsforvaltning eller våre institusjoner hvor den åndelige forbindelse blir respektert og sett på som noe hellig. Hvorfor? Fordi det har vært agenda i 100 år å ødelegge menneskers åndelige liv, og deres åndelige tilknytninger, først til deres jordiske fedre, og deretter til den Himmelske far; Gud – den usynlige virkelighet av det vesen de selv er, og som de helst ikke vil vite om, – i tråd med den kondisjonering de fleste har gjenomgått, og som så veldig få har greidd å gjennomskue og bryte utav. Å finne tilbake til seg Selv, den en virkelig var/er. The I AM. Jeg Er.

Alt er innført av krefter i verdenspolitikken som i sin form er ‘sataniske’ fordi de ikke opprettholder Guds, Vårherres, den ultimate Åndelighets naturlige oppvekstmiljøer, men setter alt inn på å bryte ned disse. Dette er beviselig. Gjør som meg, og finn ut av hvem som har implementert alt dette i det norske samfunnet, og du har kommet en lang vei på ditt søk. Til å begynne med:

MotDagisten og Arbeiderpartiets nestleder og utenriksminister, professor og historiker Edvard Bull, sønn til Edvard Isak Hambro Bull, som skrev følgende i sin bok fra 1923:

”Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen, ekteskapet og fødsels-registreringen.
Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom, som med andre fordummende sekter.
Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religionen i og for seg er en privatsak. Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det.
Skal vi skape den sosialistiske skole, må vi ha makten i skolestyrene og i kommunestyrene, og bruke vår makt hensynsløst.
Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunne lære og moral, som barna lærer gjennom religions-undervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk”.

Det er intet nytt ved det de gjør:

Flukten til Egypt

Herodes,som var konge i Palestina under romersk overhøyhet, likte lite at det var født en som ble kalt jødenes konge. Vismennene ble varslet i en drøm om at de ikke burde vende tilbake til kong Herodes og fortelle om barnet.

På samme måte ble Josef varslet i en drøm om at Herodes ville drepe barnet og at de måtte flykte til Egypt. Da Herodes ikke fant Jesus, ga han ordre om han at alle guttebarn under to år i Betlehem og omegn skulle drepes. Josef og Maria vendte ikke hjem igjen med barnet fra Egypt før etter at Herodes var død.

Kilde: Norsknettskole

Åndelige barn, indigobarn, herskerne er livreddd dem, blir diagnostisert med ADHD og satt på kraftige medikamenter som dreper deres frie ånd. IDAG. Herodes frykt for oppstandelser blant oppvakte og opplyste barn som kommer inn og truer makten lever i aller beste velgående.

Idag tas de ut før de kommer til verden også. Det var ikke bare fosterets kropp som ble nektet tiltrede til denne jord, men også den store drøm, som av den store kjærlighet ble drømt frem i et farshjerte, som ikke fikk sin eksistens på dette plan, som planlagt. Det var menneskets villfarelser som drap kjærligheten som er den rene ånds basis-substans, før den i det hele tatt ble materialisert. Dette er ikke tilfeldig. Alt er nøye og presist planlagt slik.

Såldes er det langt verre å abortere denne ånd, som er evig, enn den kropp, som er veldig midlertidig. Det er satanisters oppfinnelse det her, som vil korrumpere Guds skaperverk.

«Og dine sanne brødre er alle de som gjør det, og som vil din himmelske Fader og deres jordiske Mors vilje, og ikke dine brødre ved blod. Jeg sier dere virkelig, at dine sanne brødre i vår himmelske Fader og av den jordiske Moder vil elske deg tusen ganger mer enn dine brødre av blodet. For helt siden Kain og Abel, da brødre av blod overtrådte Guds vilje, er det ingen sant brorskap av blod. Og brødre gjør mot brødre som fremmede gjør mot hverandre. Derfor sier jeg til deg, elske dine sanne brødre i Guds vilje tusen ganger mer enn dine brødre av blodet.

FOR deres Himmelske Far er KJÆRLIGHET.

FOR din jordiske mor er KJÆRLIGHET.

FOR menneskene er KJÆRLIGHET.

«Det er av kjærlighet, at den himmelske Far og jordiske Mor og Menneskesønnen blir ett. For ånden av Menneskesønnen ble opprettet fra ånden av den Himmelske Faderen, og kroppen hans fra kroppen av den jordiske Moder. Bli derfor perfekt som en ånd av din himmelske Far, og som kroppen til din jordiske Moder er perfekt. Og så elsker din himmelske Far, som han elsker din ånd. Og så elsker din Jordisk mor, som hun elsker kroppen din. Og så elsker dine sanne brødre, som din himmelske Far og din jordiske Mor dem kjærlighet. Og så din himmelske Far skal gi dere sin hellige ånd, og deres jordiske mor skal gi dere av sin hellige kropp.

Utdrag fra The Essene Gospel of Peace of Jesus Christ, C.W. Daniel Company Ltd. ISBN 0-85207-103-5

Kjærligheten, åndens basis-substans skal kveles ved fødselen. Kjærligheten blir kald. Ånden blir fraværende. Så er det profetert i Bibelen. Og slik ble det.

I min 25 års forskning på disse saker, så er det fellesnevneren jeg har funnet at de som har et godt forhold til sin jordiske far, er også de som lettest får et godt forhold til Den Himmelse Fader, den Ultimate Åndsbasis (jeg sjonglerer med ord med vilje, fordi det er ikke så nøye med hva en kaller DET, bare en forstår hva DET er; I AM what I AM, den evige uforanderlige VÆREN som ikke kan manipuleres med sosial engineering).

Barns brutte forbindelser til sine åndelige opphav, både jordiske og ‘himmelske’, er således imperativt for at det skal knytte seg til den ‘kollektivistiske rørsle’, det virtuelt menneskeskapte sosiale paradis, Animal Farm, hvor mennesker er gjort til darwinistiske dyr, som det automatisk blir foruten en er istand til å anerkjenne og hedre menneskets åndelige basis og opphav. Deres åndsbasis MÅ destrueres! Satanistenes makt hegemoni og innflytelse er avhengig av det.

Slik er ‘dyrets merke’, de som har tatt på ‘dyrets merke’, de som har nedgradert mennesket fra et evig åndelig vesen til å bli en lett erstattelig fettklump (embryo) i kvinnens livmor.

Alle de som vil ha mer ånd, mer spiritualitet i livene sine og i verden, og mindre materielt, så er det helt nødvendig å motarbeide alt og alle som støtter agenda for å fremmedgjøre barn fra sine åndelige opphav, sine fedre, sine naturlige åndsrike sunne miljøer; og fra G-d.

De som har tatt ‘dyrets merke’ har liten kompetanse på å behjelpe den åndsløshet som har rammet verden.

Det koker ned til at den eneste som kan gjøre noe med dette, det er DU, kjære leser. Bare din korrekte holdning, tanke, følelse og intensjon, kan faktisk bevirke bedre tilstander i verden, fordi summen av disse er en stum bønn som sendes ut i Universet til de krefter som styrer fra de åndelige sfærer. Vi fikk fri vilje. Kommer ikke bønneropet, får en ingen hjelp. De som tier samtykker.

PS: Denne ubalanse og åndsløshet vil gi seg seg utslag i bunnløs nød for, og psykosomatisk sykdom for menneskene i samfunnene, – før eller siden. Mennesket er en helhet, kropp OG Ånd, ivaretas ikke begge vil det få sine konsekvenser, og få sine uheldige utløp, både for individet og samfunnet som helhet.

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring