By Guilherme Paula, Oren neu dag - self-made, based in Image:Hamas flag2.png, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2741983

Israel har alltid kontrollert Hamas, trenges for evig krig

Hamas har alltid blitt sett på som et verktøy som Israel kan undergrave den nasjonalistiske bevegelsen ledet av presidenten for den palestinske selvstyremyndigheten og styreleder for den palestinske frigjøringsorganisasjonen (PLO) Yasser Arafa medt. Lignende uttalelser fra Arafat har blitt avfeid av Israel som «grisete» propaganda.

Vi skal se at Hamas har også alltid vært et verktøy for å sikre at Oslo-Avtalen ikke blir gjennomført. To-stats løsningen er ikke bra nok for jødene, fordi de vil ha HELE Palestina også, fordi Talmud sier de skal ha hele området for sitt Eretz Israel, Stor-Israel.

Satans Synagoge lyver og bedrar for å skape «perpetual war for perpetual peace» inntil de har jaget den siste Palestiner på sjøen og bort, til Europa, som har tatt imot alle flyktninger i landene rundt seg de må jage bort for sitt talmudiske Eretz Israel. Å kontrollere Hamas blir derfor veldig viktig, slik at de gjør hva de skal for å skape uendelig krigtstilstand, til alle er så utmattet at de bare drar.

Jødiske Albert Pike, frimurersjef av den skottiske rite av B’nai Brith (heljødisk rite), sa at de trenger 3 verdenskriger for å realisere sitt antikristne verdensrike:

«Alle steder vil da borgere, forpliktet til å forsvare seg selv mot verdens minoritet av revolusjonære, vil utrydde disse ødeleggere av sivilasjonen, og mesteparten, desillusjonert av Kristendommen, hvis deistiske ånd deretter fra det øyeblikk vil bli uten kompass (retning), ivrig etter et ideal, men uten å vite hvor å rette sin tilbedelse, vil motta det reneste lys gjennom den universelle manifestasjon til den rene lære til Lucifer, endelig bragt inn til offentligheten, en manifestasjon som vil resultere fra den genererelle reaksjonære bevegelse som vil følge ødeleggelsen av kristenheten og ateismen, begge beseiret og utryddet på en gang“.
http://www.threeworldwars.com/albert-pike2.htm

Mitt kompass er helt utmerket takk; Jesus Kristus er fremdeles og kommer til å forbli Verdens Lys.

Er det noe de kan så er det løgn og bedrag, Joh. 8:44.

Philip Giraldi sier idag 8. Okt. 2023:

«Er jeg den eneste som leste om en tale holdt av Netanyahu eller noen i regjeringen hans for ca en uke siden der han/de i forbifarten refererte til en «utviklingsikkerhetssituasjon» som heller antyder (for meg) at de kanskje visste om utviklingen i Gaza og valgte å la det skje slik at de kan utslette Gaza fra kartet i represalier og, muligens stole på at USA lover å ha Israels «tilbake», deretter implisere Iran og angripe det landet. Jeg finner ikke en link til det, men husker ganske sterkt hva jeg leste, slik jeg trodde den gang ville tjene som påskudd for en ny massakre på palestinere.

Som tidligere etterretningsoffiser finner jeg det umulig å tro at Israel ikke hadde flere informanter inne i Gaza, samt elektroniske lytteapparater langs grensemuren som ville ha plukket opp bevegelser av grupper og kjøretøy. Med andre ord, hele greia kan være et vev av løgn slik det ofte er tilfellet. Og som det også ALLTID er tilfellet forbereder Joe Biden seg på å sende noen milliarder av dollar til stakkars lille Israel for å betale for å «forsvare» seg selv.»

Israel Created Hamas to Make War, to avoid Peace
https://www.riksavisen.no/israel-created-hamas-to-make-war-to-avoid-peace/

«Den israelske statsministeren Ariel Sharon sverget umiddelbart å bekjempe «palestinsk terror» og tilkalte sitt kabinett for å bestemme seg for et militært svar til organisasjonen som Sharon en gang hadde beskrevet som «den dødeligste terrorgruppen vi noen gang har måttet møte».

Aktiv i Gaza og på Vestbredden ønsker Hamas å frigjøre hele Palestina og etablere en radikal islamsk stat i stedet for Israel. Den har blitt kjent med sine attentater, bilbomber og andre terrorhandlinger.

Men Sharon utelot noe.

Israel og Hamas kan for øyeblikket være låst i dødelige kamper, men ifølge flere nåværende og tidligere amerikanske etterretningstjenestemenn ga Tel Aviv fra slutten av 1970-tallet direkte og indirekte økonomisk hjelp til Hamas over en årrekke.

Israel «hjelpte Hamas direkte – israelerne ønsket å bruke det som en motvekt til PLO (Palestinian Liberation Organization),» sa Tony Cordesman, Midtøsten-analytiker for Senter for strategiske studier.

Israels støtte til Hamas «var et direkte forsøk på å splitte og utvanne støtten til et sterkt, sekulært PLO ved å bruke et konkurrerende religiøst alternativ», sa en tidligere høytstående CIA-tjenestemann.»

Kilde : https://web.archive.org/web/20111109054010/http://www.informationclearinghouse.info/article10456.htm

I et intervju med den italienske dagsavisen Corriere della Sera 11. desember sa Arafat:

«Vi gjør alt for å stoppe volden. Men Hamas er en skapning av Israel som på tiden av statsminister [Yitzhak] Shamir [slutten av 1980-tallet, da Hamas oppsto], ga dem penger og mer enn 700 institusjoner, blant dem skoler , universiteter og moskeer. Til og med [tidligere Israels statsminister Yitzhak] Rabin endte opp med å innrømme det, da jeg anklaget ham for det, i nærvær av [Egpytisk president Hosni] Mubarak.»

«Til det italienske avisen L’Espresso la Arafat opp årsakene til denne støtten. «Hamas ble opprettet med støtte fra Israel. Målet var å skape en organisasjon som var antagonistisk til PLO. De fikk finansiering og opplæring fra Israel. De har fortsatt å dra nytte av tillatelser og autorisasjoner, mens vi har vært begrenset, til og med å bygge en tomatfabrikk. Rabin selv definerte det som en fatal feil. Noen samarbeidspartnere fra Israel er involvert i disse [terror-]angrepene,» sa han. «Vi har bevis, og vi stiller dem til disposisjon for den italienske regjeringen.»

In an interview with the Dec. 11 Italian daily Corriere della Sera, Arafat said,

«We are doing everything to stop the violence. But Hamas is a creature of Israel which at the time of Prime Minister [Yitzhak] Shamir [the late 1980s, when Hamas arose], gave them money and more than 700 institutions, among them schools, universities and mosques. Even [former Israeli Prime Minister Yitzhak] Rabin ended up admitting it, when I charged him with it, in the presence of [Egpytian President Hosni] Mubarak.»

To the Italian daily L’Espresso, Arafat laid out the reasons for this support. «Hamas was constituted with the support of Israel. The aim was to create an organization antagonistic to the PLO. They received financing and training from Israel. They have continued to benefit from permits and authorizations, while we have been limited, even to build a tomato factory. Rabin himself defined it as a fatal error. Some collaborationists of Israel are involved in these [terror] attacks,» he said. «We have proof, and we are placing it at the disposal of the Italian government.»

https://archives.globalresearch.ca/articles/AND204A.html

«Anti-Oslo-terrorkampanjen begynner Oslo-avtalen markerte det første glimtet av håp om en løsning på Midtøsten-konflikten. Og det første selvmordsterrorangrepet med sikte på å ødelegge det ble ikke lansert av Hamas eller Islamsk Jihad eller en annen palestinsk fraksjon. Det første selvmordsangrepet ble iverksatt 25. februar 1994 av den israelske terroristen Baruch Goldstein, da han gikk inn i Moskeen i Hebron og drepte 50 muslimske tilbedere så vel som seg selv. Goldstein var medlem av Kach, terrororganisasjonen grunnlagt av avdøde Meir Kahane, som også grunnla Jewish Defence League på 1960-tallet i USA. Kach, som er godt knyttet til Sharon, er på den offisielle listen over terrororganisasjoner fra det amerikanske utenriksdepartementet.

Den enestående massakren ble beregnet til å legge grunnlaget for en selvmordsbombekampanje av Hamas og dens splittelse, Islamsk Jihad, i løpet av det neste året. Faktisk satte det i gang «voldens syklus» som ennå ikke er avsluttet. Goldstein-angrepet kom akkurat på det tidspunktet da Israels statsminister Rabin og Arafat begynte den formelle implementeringen av Oslo-avtalen som så for seg opprettelsen av en palestinsk stat innen 1998. De første Hamas-tilknyttede selvmordsangrepene startet ikke før to måneder senere, i april 1994, da Rabin og Arafat signerte avtalen om opprettelsen av den palestinske nasjonale myndigheten. Avtalen ba om gjennomføring av frie valg i hele territoriene, som til slutt ville etablere den internasjonale legitimiteten til den Arafat-ledede regjeringen.

Men til tross for denne terrorkampanjen, som varte i flere måneder under et massivt angrep fra Arafats sikkerhetsstyrker, ble Rabin-Arafat-alliansen, selv om den var alvorlig svekket, ikke brutt. Denne alliansen ble til slutt brutt med Rabins attentat av en israeler 5. november 1995.

Den neste fasen av angrepene fulgte det «målrettede attentatet» på Hamas-bombeprodusenten Yahya Ayyash 5. januar 1996. Selv om de ble sagt å være «hevnangrep», var de faktisk en del av Hamas’ kampanje for å få Benjamin Netanyahu valgt til israelsk statsminister. minister. Dette ble innrømmet av Ibraham Ghawshah, Hamas’ offisielle talsmann bosatt i Amman, Jordan. Han sa at det var en del av deres strategi å påvirke den israelske opinionen for å få ned hele Oslo-prosessen. Valget av Netanyahu oppfylte virkelig alle deres forhåpninger, spesielt etter at han lanserte sine egne provokasjoner, som ikke bare førte til den forhåndsberegnet Hamas-responsen, men som også brakte regionen flere ganger på randen av krig.

Denne tit-for-tat-kampanjen nådde høyden av galskap da Netanyahu, under ledelse av Sharon, som var medlem av hans regjering på den tiden, startet et Mossad-drapsforsøk i 1997 mot den Jordan-baserte Hamas-offiseren Khalid Mishaal. Ikke bare mislyktes forsøket, men det førte til at Israel gikk med på å løslate Hamas åndelige leder Sheikh Yassin fra et israelsk fengsel, hvor han hadde vært arrestert siden 1989. Yassin fikk reise tilbake til Gaza for å samle Hamas mot Oslo-prosessen generelt. , og Arafat spesielt.»

https://archives.globalresearch.ca/articles/AND204A.html

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring