Israels jødisk Rabbi avslører Messias’ navn


Rabbi Yitzhak Kaduri avslører navnet til Messias før han dør 108 år gammel. Han var en Mizrahi Haredi rabbi og Kabbalist som dedikerte sitt liv til å studere Torah’en (Mosebøkene).

Rabbi åpenbarer Messias’ navn

En av Israels mest fremtredende rabbier skrev et lite notat som ikke skulle offentliggjøres før et år etter hans død. Da notatet ble gjort kjent, hadde rabbien skrevet at Messias’ navn er Yehoshua eller Jesus. Flere av hans tilhengere har påstått at det hele må være en forfalskning, antakelig på grunn av at det kan virke som rabbien var blitt kristen. Rabbi Kaduri døde i en alder av 108 år og han skal ha vært svært opptatt av Messias de siste årene av livet og også ha møtt ham, antakelig i en visjon.

http://home.lyse.net/kilden/

En veldig rettferdig og klok mann Rabbi Kaduri, som tok sine egne åndelige opplevelser viktigere enn ‘tradisjonene’ . Et sant ‘Abrahams rotskudd’. R.I.P.

Spread the love - Sharing is caring
    
  
  
    
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)