Skriv ut Skriv ut

Israelsvenner

Jeg tror nesten at Israelvennene må gjøre et bevisst valg mellom Fredsfyrsten og krigsherrene snart.
Jeg tror nesten at Israelvennene må gjøre et bevisst valg mellom Fredsfyrsten og krigsherrene snart.

Spørsmålet om hvordan «kristne» mennesker, israelsvennene, kan tillate slikt, drepe vergeløse palestinske barn som kaster småstein med hjelp av varmesøkende raketter fra helikopter, kan besvares med følgende:

«De er ikke kristne», i ordets rette betydning. Som sionistene har stjålet tittelen «Israeler», så har de «kristne» fått sin tittel på billigsalg. De har kuppet den gode og barmhjertige kristentittelen siden Statsmakten ved Keiser Konstantin kuppet kristendommen i Nikea år 325. Fra det tidspunkt ble kristendommen et maktmiddel, og ikke lenger et verktøy til åndelig frigjøring. Har noen som har vokst opp med dem noensinne opplevd barmhjertighet, godhet? Noen forfulgte tror jeg aldri de har beskyttet, de har heller blitt forfølgerne, jfr. idioten Bush, som vel er det mest hjernedøde mennesket som noensinne har kuppet et valg i USA. Og dette menneske kneler vår «kristne» statsminister for, sammen med «israelvennene» sine?

Bergmanns betegnelse «demonstrasjonsfolk» i artikkel i Sunnmørsposten nylig er god. Skal denne atferd som «jødene» oppviser være idealet for hvordan vi behandler vår neste, for å kunne komme til deres himmel, så takke meg til en liten flik av helvete. DER FINNES IKKE ANNET HELVETE ENN DISSE MENNESKENE SKAPER MED SIN AKTIVITET PÅ JORD! Husk for all del at der er stor motstand fra skikkelige mennesker i Israel mot hauken og sionisten Sharons disposisjoner. Men mitt poeng med dette er å fremheve at «Israelvennene» støtter hauken, og ikke duene (et sterkt kristent symbol).

Fra mine skoledager til dags dato har jeg blitt forfulgt og trakassert av det fariseerske storsamfunnet (beviselig). Fra skole, likningsvesen, trygdekontor, domstol, politi – alt blir satt inn mot den som går imot det rådende hegemoni, den standard som er satt av maktpersoner i de lokalsamfunn en blir født og vokser opp i. Jeg skal love at de mange som utsettes for dette, finner fort ut hvem som er forfølgerne, og hvem som er virkelig KRISTNE, – barmhjertige. Så jeg snakker av erfaring; SIONISTENE ER IKKE FORFULGT! Palestinerne er. Og alle vi andre hedninger er. Vi betaler deres akkumulerte rikdom, og utsettes for deres akkumulerte makt, også i Norge, for disse krefter er verdensomspennede.

De utsatte og forfulgte menneskene føler aldri trygghet i sine samfunn, vet ikke hvor en lenge en har en pute å hvile hodet på, vet ikke hvor de angriper neste gang, uten at der noensinne er noen «kristen» til å beskytte dem. Men dette gir også en egen kunnskap og innsikt i den virkelig kristne sjel, hvilket et liv på solsiden med makt og penger nok aldri kan gjøre. De virkelig kriste kommer til å bli forfulgt under Bush og hans internasjonale Israelsvenners åk. Se etter en som er forfulgt, trakassert, korsfestet, og du har funnet en virkelig kristen. Ikke se til «Israelvennene».

Jesus gikk imot deres hegemoni, samt hvordan jødene behandlet goyim (hedningene, som de kaller oss). For det ble han korsfestet. Han ble for farlig for dem. Han gjenomskuet dem og deres prioriteringer. Les Profeten Esekiel, Hosea kap. 4 og 9 og Mika (3,10;) «I som bygger Sion med blod og Jerusalem med urett!«), og bli videre opplyst, men akkurat dette tema i Bibelen passer vel ikke «Israelvennene» så godt, så de siterer det aldri. Han «kristnet» oss, slik at vi ikke skulle være underlegen jødene, slik at de ikke skulle kunne forfølge oss og trakassere oss med sine skatter, renter, sin ondskap og utsette oss for sine prioriteringer i sitt begjær etter stadig mer penger og makt. Han gjorde oss likeverdige ved sitt offer.

Så de «kristne israelvennene» støtter ikke sionister fordi de er forfulgt, for hvordan kan en si at en minoritet som styrer de sju største medianettverk (propagandanettverk) og alle de største avisene i USA (og Europa for den del), som i realiteten også styrer USA med sin krigsmaskin, samt sitter på toppen i finansvesen, styrer Hollywood med sin hjernevaskingsmaskin, etc. etc., er forfulgt? Nei de støtter dem av makthensyn og fordi det er økonomisk berikende å gjøre det. Er Bush president på grunn av sin intelligens? Nei, ene og alene på grunn av en velfylt valgkampkasse fra Sionistene, og kompiser på velplasserte plasser i statshierarkiet. Mer og mer av det samme. Makt og penger. Blir aldri nok.

«Jøden» forakter svakhet, og han forakter «goyim» som er så lett å lede til å gi fra sine penger og sin makt til dem. Han forakter også Israelsvennene i sitt innerste vesen. Hvorfor finner du ut av ved å søke etter og lese «The Protocols of the Learned Elders of Zion» på Internett, så finner en ut av hvilken strategi som en meislet ut. For «Den som vil høre, han høre, og den som vil la være, han la det være! For en gjenstridig ætt er de» (Esekiel 3.27).

Sionistene har stjålet Israelerens tittel, men langt ifra deres sjel. Hadde jo vært en fordel om de hadde tatt den også, men ei så lenge.

Se forøvrig vår artikkel her; «Verdenshersker eller Fredsfyrste» , «Jødemisjon. Frelse Jøder for Jesus«, «Kristne for Israel, – en selvmotsigelse» , «Anti-Krists Tidsånd«, «Hvilken bibel leser Israelsvennene?» og «En Frelser er oss født, – og avliden«.

Dagbladet har en god artikkel med tittel
‘Israelvennene som ikke bryr seg om jødene’
http://www.dagbladet.no/2009/02/06/magasinet/kristendom/israel/4436173/

P.S.: Husk at denne artikkel er ikke til forkleinelse for noen som støtter jødenes folk som bor i Israel eller andre steder, småfolket (vanlige folk), men vi bør ta avstand fra dets tyranniske ledere som fører dem på avveier, som vi selv blir av våre.

Henry Makow har en veldig god oppsummering hvordan og hvorfor det her:
http://www.henrymakow.com/do_jews_control_the_world.html

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Facebook Comments

9 Comments

 1. Pingback: Hvilken bibel leser Israelsvennene?

 2. Pingback: Verdenshersker eller Fredsfyrste

 3. Pingback: Khazarene erobrer Europa og USA

 4. Betydningen av Israel og Jødene som Guds utvalgte folk er tydelig et konfliktfylt tema for mange. Bibelen brukes for det den er verd til å rettferdiggjøre tragedier som egentlig ikke er annet enn et resultat av menneskelig arroganse.

  Lykkeligvis har nå mysterieskolene øst og vest åpnet sin lære for de som søker, slik at man kan få innsikt i den kunnskap som bla. Jesus hadde før han startet på sin gjerning. For meg betyr Israels folk eller sønner og døttre av Gud – de som har den trefoldige flammen i sitt hjerte. En flamme som brenner for Kraft, Kjærlighet og Visdom, og er et bindeledd til Kristusnærværelsen og JEHOVA eller Eg Er Den Eg ER(som er Guds navn).

  Israels folk er ikke nødvendigvis Jøder eller de som bor i Israel, men er spredd over hele verden og til alle folkeslag. Israel = is real. Jeg tror ikke at landet Israel eller Jerusalem er mer hellig eller har større betydning enn andre steder.

  Den menneskelige psyke driver ap med vår virkelige identitet kontinuerlig. Mysterieskolenes lære kan hjelp oss til å forstå energianatomien i skaperverket, og gjør det dermed mulig å ha en nærmere allianse med Gud uavhengig av tid og rom.

  Litt om Kabbalah, nøkkelen til din indre kraft:
  http://www.mysticalpaths.org/Judaism.html

  Musikk meditasjon for Mystical Union:
  http://www.tsl.org/products/Audio_CDs/musical_meditate/musical_meditate_pt.html

  Uffda

 5. Paulus’ brev til galaterne
  3.26 For dere er alle Guds barn ved troen på Kristus Jesus. 27 Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus. 28 Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus. 29 Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger etter løftet.

 6. DaGoo,
  nei, vi får nok aldri bli jøder, eller være eiendomsfolk sammen med dem. Hedningens oppgave har til all tid, og i henhold til deres teologi vært å være deres lydige undersåtter, og tjene dem ‘i vårt ansikts sved’ (skal vi ete vårt brød).

  Det er stor forskjell på eiendomsfolk og hedninger må vite, men ikke for den person som er omskåren på hjertet og har møtt Jesus Kristus fra Nazareth. Som døde for oss, for at vi kunne også bli eiendomsfolk, bli likeverdig med jødene.

  Jeg anser meg likeverdig med ethvert annet menneske på jord. Ingen over. Ingen under. Dette er hva Jesus i ånd gjør for sine. Han reiser oss opp, og vi blir dermed arvtagere til Riket, her som i det hinsidige. De med denne erfaring, lar seg ikke tråkke på av “kvasi-eiendomsfolk”. De har ingen større rett til Guds goder enn meg og alle andre som har tatt imot Jesus som sin frelser, og som lever i et intimt samliv med Gud, med Jesus som mellommann.

  For det fortjener ikke er et Guds Barn, som en kan være om en vil. De som tror på et suverent eiendomfolk, mangler denne viten om seg selv som også et slikt, fordi de ikke har opplevd det.

  Alt er bare snakk om hva en synes en fortjener i livet. Er en fornøyd med å være “eiendomsfolkets” servile tjener, så er det greitt for meg.

  Noen tjener Eiendomsfolket / “Guds Utvalgte Folk”, andre tjener Guds plan for at alle mennesker skal få kunne føle seg som et Guds Barn, få være Guds Utvalgte og være selvstendig ‘eiendomsperson’.

  «For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den Enbårne, for at hver den som tror på Ham ikke skal fortapes, men ha evig liv«.

  – Og eiendomsrett til Guds Rike kunne vi tilføyd, og andre menneskers jevnbyrdighet, inklusivt med ‘Guds Utvalgte Folk, ‘Eiendomsfolk’ eller hva andre labeler de gir seg selv.

  Har en blitt godtatt av Gud som et elsket medlem av menneskeheten, så vil en ikke finne seg i å bli nedvurdert og nedgradert i verdi i forhold til andre.

  Slik er det bare.

  http://www.kristenblogg.no/?p=1458#comment-82939

 7. Den Norske bevegelsen
  Ordet og Israel
  har som forutsetning for sitt
  arbeide Jesu ord:
  Skriften kan ikke settes
  ut av kraft Joh 10:35

  Ordet og Israel; Kristent sionistisk trosmanifest:
  http://www.ordetogisrael.no/index.php?id=view-netarticle&article_id=19&left=about

  Den messias som kommer til Israel og kristen sionistene (som de kaller seg selv) vil være Antikrist. Ikke det at det er den personen eller entiteten som har skapt seg og gjort det selv, men de har allerede skapt den anti-krist i sine gjerninger og ved sin tro, og gjennomføringen av det de tror på per idag. I så måte er anti-krist allerede skapt og eksisterer. Hva som gjenstår er bare at den fysiske manifestasjonen av ham dukker opp, den som de kan enes om er den nye messias, alias Antikrist. Jesus i ånd har allerede åpenbart for seg for de tusener som vet, hans andre komme er allerede overstått for dem, i en svært personlig og intim form. Den kollektive som de har manet frem kommer til å være Antikrist manifestert. Det er alltid mer berikende økonomisk og ambisjonsmessig og tjene Forføreren, – verdens fyrste.

  Guds løfter er til israels folket, etter den nye pakten som Jesus innstiftet, de som er omskåret på hjerte og sinn, mer enn nedentil. Ikke til jødene. En kan ikke putte en gjeng med tyvpakk og mordere i et land og kalle det Israel og tro at det er de som er under velsignelsen.

  «Skriften kan ikke settes ut av kraft», sier sionistbevegelsen Ordet og Israel.

  Hva med dette bibelvers:

  Paulus’ brev til romerne, 2.28-29: «Rett jøde er ikke den som er jøde i det ytre, og den rette omskjærelse skjer ikke i det ytre, på kroppen. 29 Jøde er den som er jøde i det indre, og omskåret er den som er omskåret på hjertet, ikke etter lovens bokstav, men ved Ånden. Han får sin ros av Gud, ikke av mennesker.»

  og dette:
  Matteus 5.9: “Velsignet er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn..

  og dette:
  Johannes 1ste brev 2:23: “Den som fornekter Sønnen, har heller ikke samfunn med Faderen;

  Jødene er de som mest febrilsk fornekter Jesus som Messias. Muslimene ser på Jesus som en stor profet. Ingen steder blir Jesus benevnt så respektløst som i jødenes Talmud, hvor Jesus blir kalt horesønn og det som er verre er (Sanhedrin 106a).
  «Jesus was a bastard born of adultery.» (Yebamoth 49b, p.324).
  «Mary was a whore: Jesus (Balaam) was an evil man.» (Sanhedrin 106a &b, p.725).
  «Jesus was a magician and a fool. Mary was an adulteress«. (Shabbath 104b, p.504).
  Also in footnote #2 to Shabbath 104b it is stated that in the «uncensored» text of the Talmud it is written that Jesus mother, «Miriam the hairdresser,» had sex with many men.
  Gittin 57a. Says Jesus is in hell, being boiled in «hot excrement.»

  «The Talmud was created to keep Jews in bondage to Jewish leaders,» Jones say. The supreme authority in Judaism, it creates anti-Semitism. Quoting the Jewish Encyclopedia Jones says the Talmud is «a systematic deformation of the Bible» in which «The pride of race with the idea of universal domination is therein exalted to the point of folly….With regard to the Goyim (non-Jews) everything is allowed: robbery, fraud, perjury, murder….»
  http://www.rense.com/general82/revo.htm

  og dette:
  Matt. 23.5-7: “Men de gjør alle sine gjerninger for å sees av menneskene; for de gjør sine minnesedler brede og sine dusker store, 6 og de vil gjerne sitte øverst ved gjestebudene og ha de øverste seter i synagogene 7 og få hilsninger på torvene og kalles rabbi av menneskene. 8 Men I skal ikke la eder kalle rabbi; for en er eders mester, men I er alle brødre.

  og dette:
  Matt 23.33-38: “I slanger! I ormeyngel! hvorledes kan I undfly helvedes dom? 34 Derfor, se, jeg sender til eder profeter og vismenn og skriftlærde; nogen av dem skal I slå ihjel og korsfeste, og nogen av dem skal I hudstryke i eders synagoger og forfølge fra by til by, 35 forat det skal komme over eder alt det rettferdige blod som er utøst på jorden, fra den rettferdige Abels blod inntil Sakarias’, Barakias’ sønns blod, han som I slo ihjel mellem templet og alteret; 36 sannelig sier jeg eder: Alt dette skal komme over denne slekt. 37 Jerusalem! Jerusalem! du som slår ihjel profetene, og stener dem som er sendt til dig! hvor ofte jeg vilde samle dine barn, likesom en høne samler sine kyllinger under sine vinger! Og I vilde ikke. 38 Se, eders hus skal lates eder øde. 39 For jeg sier eder: Fra nu av skal I ikke se mig før I sier: Velsignet være han som kommer i Herrens navn!

  og dette:
  Johannes 8,31-32: «Jesus sa til de jøder som var kommet til å tro på Ham; Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. Og dere skal kjenne sannheten og sannheten skal frigjøre dere.»

  og dette:
  Johannes 8,33-45: «De svarte ham: Vi er av Abrahams ætt og har aldri vært nogens træler; hvorledes kan da du si: I skal bli fri? 34 Jesus svarte dem: Sannelig, sannelig sier jeg eder: Hver den som gjør synd, er syndens træl. 35 Men trælen blir ikke i huset til evig tid; sønnen blir der til evig tid. 36 Får da Sønnen frigjort eder, da blir I virkelig fri. 37 Jeg vet at I er av Abrahams ætt; men I står mig efter livet, fordi mitt ord ikke finner rum i eder. 38 Jeg taler det jeg har sett hos min Fader; så gjør også I det I har hørt av eders far. 39 De svarte ham: Vår far er Abraham! Jesus sier til dem: Var I Abrahams barn, da gjorde I Abrahams gjerninger; 40 men nu står I mig efter livet, et menneske som har sagt eder sannheten, som jeg har hørt av Gud; det gjorde ikke Abraham. 41 I gjør eders fars gjerninger. De sa til ham: Vi er ikke avlet i hor, vi har én far, Gud. 42 Jesus sa til dem: Var Gud eders far, da elsket I mig; for jeg er utgått fra Gud og kommer fra ham; for jeg er heller ikke kommet av mig selv, men han har utsendt mig. 43 Hvorfor skjønner I ikke min tale? Fordi I ikke tåler å høre mitt ord. 44 I har djevelen til far, og I vil gjøre eders fars lyster; han var en manndraper fra begynnelsen og står ikke i sannheten; for sannhet er ikke i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far. 45 Men mig tror I ikke, fordi jeg sier eder sannheten.»

  og dette:
  Esekiel 2.3-5: «Han sa til meg: «Menneske, jeg sender deg til israelittene, dette opprørske folket som har reist seg imot meg. Både de og fedrene deres har vært troløse mot meg helt til denne dag. 4 Til disse menneskene med frekk mine og harde hjerter sender jeg deg, og du skal si til dem: Så sier Herren Gud. 5 Og enten de vil høre eller ikke – for de er en trassig ætt – så skal de skjønne at en profet har vært midt iblant dem. 6 Men du, menneske, vær ikke redd for dem, og frykt ikke for det de sier, enda de omgir deg med tornebusker, og du bor blant skorpioner. Du skal ikke frykte for deres ord og ikke være redd for dem. De er jo en trassig ætt.»

  og dette:
  Esekiel 5.5-6: «Så sier Herren, Israels Gud: Dette Jerusalem satte jeg midt iblandt hedningefolkene og la land rundt omkring det; 6 men det var gjenstridig mot mine lover, så det var mere ugudelig enn hedningefolkene, og mot mine bud, så det var mere ugudelig enn landene rundt omkring det; for de forkastet mine lover og fulgte ikke mine bud.»

  og dette:
  Esekiel 6. 9-10: «Og de av eder som slipper unda, skal komme mig i hu blandt folkene, hvor de er i fangenskap, når jeg har knust deres utro hjerter som var veket fra mig, og deres øine som i utroskap fulgte deres motbydelige avguder; og de skal vemmes ved sig selv for de onde gjerningers skyld som de har gjort – for alle sine vederstyggeligheter, 10 og de skal kjenne at jeg er Herren. Det er ikke for ingen ting jeg har talt om å føre denne ulykke over dem.»

  og dette:
  Esekiel 9.9-10: «Og han sa til mig: Israels og Judas folks misgjerning er over all måte stor; landet er fullt av blodskyld, og staden er full av urettferdige dommer; for de sier: Herren har forlatt landet, Herren ser det ikke. 10 Derfor vil heller ikke jeg vise skånsel og ikke spare dem; jeg vil la deres gjerninger komme over deres eget hode.»

  og dette:
  Joh. Åp. 2-9: «Jeg vet om din trengsel og din fattigdom – men du er rik – og spotten fra dem som sier de er jøder, og ikke er det, men er Satans synagoge. 10 Frykt ikke for det du skal lide! Se, djevelen skal kaste nogen av eder i fengsel, forat I skal prøves, og I skal ha trengsel i ti dager. Vær tro inntil døden, så vil jeg gi dig livsens krone! 11 Den som har øre, han høre hvad Ånden sier til menighetene: Den som seirer, skal slett ikke skades av den annen død!»

  og dette:
  Joh. Åp. 3-9: «Se, jeg lar nogen av Satans synagoge komme, av dem som sier de er jøder, og ikke er det, men lyver. Se, jeg vil gjøre så at de skal komme og falle ned for dine føtter og kjenne at jeg har elsket dig. 10 Fordi du har tatt vare på mitt ord om tålmodighet, vil jeg og fri dig ut fra den prøvelsens stund som skal komme over hele jorderike, for å prøve dem som bor på jorden.»

  Hvem var det den historiske Jesus kritiserte mest av alt? Fariseerne og de skriftlærde (lederne) som forførte folket. De som sier de er jøder, men som ikke er det. De er fariseere, og idag er flesteparten av mongolsk opprinnelse.

  og dette:
  Paulus’ brev til efeserne 6. 9-12: «Og I herrer! gjør likeså mot dem, så I lar være å true, da I vet at både deres og eders Herre er i himlene, og han gjør ikke forskjell på folk. 10 For øvrig – bli sterke i Herren og i hans veldes kraft! 11 Iklæ eder Guds fulle rustning, så I kan stå eder mot djevelens listige angrep; 12 for vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens ånde-hær i himmelrummet. 13 Ta derfor Guds fulle rustning på, så I kan gjøre motstand på den onde dag og stå efter å ha overvunnet alt.»

  og dette:
  Apostlenes Gjerninger (2:23,36, 3:13, 4:10, 5:28, 30, 7:52, 10:39, 13:28) gjør det helt klart at Jødenes ledere var ansvarlige for å korsfeste Jesus, og så lenge de avviser Kristus har de ikke noen reell del i den Gud som følger med Ham.

  Babylonian Talmud bekrefter og rett ut skryter av at Jesus’ rettsak og dødsdom var uført ikke av Romerne, men av den Jødiske høyesterett; Sanhedrin, i henhold til Peter Schaefer’s (leder for Princeton’s Jødiske Studier) nye bok, «Jesus in the Talmud».
  http://www.publishersweekly.com/article/CA6411679.html

  Jøder tror ikke Jesus var Messias fordi han ikke fullførte Messias sin misjon (fred på jord) som beskrevet i Torah/Det Gamle Testement. Han fikk ikke fullføre sin gjerning, fordi jødenes lederskap drap ham før han fikk anledning til det. Jesus truet deres makt, og undergravet deres autoritet, spesielt fordi han ville etablere en direkte forbindelse mellom Gud og mennesker. Det kunne det religiøse lederskap (Sanhedrin) ikke ha noe av.

  og dette:
  Matt. 27:25: «Og hele forsamlingen svarte: «La hans blod komme over oss og våre barn.»

  og dette:
  Apg. 2:38: ”Omvend eder, og enhver av eder la seg døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse. Så skal dere få Den Hellige Ands gave

  Den kristne Gud er tre-enigheten Gud, Sønnen og Den hellige Ånde. Uten gjennom Jesus kan ingen, selv ikke jøder, få tilgang til Den Hellige Ånd. Med den hellige ånd trenger vi ikke prester, ingen religioner, ingen paver eller biskoper eller andre spesielt utvalgte mellommenn til Gud. Et personlig forhold er etablert.

  og dette:
  Matteus 24.3: “Men da han satt på Oljeberget, gikk hans disipler til ham i enerom og sa: Si oss: Når skal dette skje? og hvad skal tegnet være på ditt komme og på verdens ende? 4 Og Jesus svarte og sa til dem: Se til at ikke nogen fører eder vill!»

  og dette:
  Jeremia 11.3-8: «Så sier Herren, Israels Gud: Forbannet være den mann som ikke hører denne pakts ord, 4 den som jeg bød eders fedre den dag jeg førte dem ut av Egyptens land, av jernovnen, da jeg sa: Hør på min røst og gjør disse ting i ett og alt således som jeg byder eder, så skal I være mitt folk, og jeg vil være eders Gud, 5 så jeg kan holde den ed jeg svor eders fedre, at jeg vilde gi dem et land som flyter med melk og honning, således som det kan sees på denne dag. Og jeg svarte: Amen, Herre! 6 Og Herren sa til mig: Rop ut alle disse ord i Judas byer og på Jerusalems gater og si: Hør denne pakts ord og gjør efter dem! 7 For jeg vidnet for eders fedre den dag jeg førte dem op fra Egyptens land, og helt til denne dag, tidlig og sent, og sa: Hør på min røst! 8 Men de hørte ikke og vendte ikke sitt øre til; de fulgte hver sitt onde, hårde hjerte; så lot jeg komme over dem alle denne pakts ord, som jeg hadde befalt dem å holde, men som de ikke hadde holdt.»

  og dette:
  Jeremia 11.10: «De har vendt tilbake til sine forfedres misgjerninger, de som ikke vilde høre mine ord, og de har fulgt andre guder og dyrket dem; Israels hus og Judas hus har brutt den pakt som jeg gjorde med deres fedre.»

  og dette:
  Jeremia 11.3-10: «Og du skal si til dem: Så sier Herren, Israels Gud: Forbannet være den mann som ikke hører denne pakts ord, 4 den som jeg bød eders fedre den dag jeg førte dem ut av Egyptens land, av jernovnen, da jeg sa: Hør på min røst og gjør disse ting i ett og alt således som jeg byder eder, så skal I være mitt folk, og jeg vil være eders Gud, 5 så jeg kan holde den ed jeg svor eders fedre, at jeg vilde gi dem et land som flyter med melk og honning, således som det kan sees på denne dag. Og jeg svarte: Amen, Herre! 6 Og Herren sa til mig: Rop ut alle disse ord i Judas byer og på Jerusalems gater og si: Hør denne pakts ord og gjør efter dem! 7 For jeg vidnet for eders fedre den dag jeg førte dem op fra Egyptens land, og helt til denne dag, tidlig og sent, og sa: Hør på min røst! 8 Men de hørte ikke og vendte ikke sitt øre til; de fulgte hver sitt onde, hårde hjerte; så lot jeg komme over dem alle denne pakts ord, som jeg hadde befalt dem å holde, men som de ikke hadde holdt. 9 Og Herren sa til mig: Det er funnet en sammensvergelse blandt Judas menn og blandt Jerusalems innbyggere. 10 De har vendt tilbake til sine forfedres misgjerninger, de som ikke vilde høre mine ord, og de har fulgt andre guder og dyrket dem; Israels hus og Judas hus har brutt den pakt som jeg gjorde med deres fedre.»

  Er det denne «iver» Gud har for Sion som ‘Den Norske Ordet og Israel bevegelsen’ snakker om i sitt trosmanifest? «Vårt engasjement for Israels folk og land bunner i troen på en Gud som har en brennende iver for Sion». «Vi tror at Gud fortsatt er Israels Gud og at jødene fortsatt er Guds utvalgte folk, og at alle Bibelens løfter til Israel fortsatt står ved lag. Løftene til Israel, inkludert landløftene, får sin stadfestelse og sitt Ja i Jesus Messias. Rom 15: 8 og 2 Kor 1: 20.» De tror at jødene er Guds folk, og at løftene og pakten er i kraft ennå, selv om alle bibelsitater her sier det motsatte (?). Jødene brøt selv ensidig den pakten.

  og dette:
  Jeremia 31.31-33: «Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil oprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus, 32 ikke som den pakt jeg opprettet med deres fedre på den dag da jeg tok dem ved hånden for å føre dem ut av Egyptens land, den pakt med mig som de brøt, enda jeg var deres ektemann, sier Herren; 33 men dette er den pakt jeg vil oprette med Israels hus efter de dager, sier Herren: Jeg vil gi min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk;»

  Jødenes lov er hva Rabbien deres sier den er; fra den Babylonske Talmud og Torah’en. Ikke i deres hjerte og sinn, fordi de ikke har Den Hellige Ånde.

  og dette:
  Første Kongebok 19.14: «Han svarte: Jeg har vært nidkjær for Herren, hærskarenes Gud; for Israels barn har forlatt din pakt; dine alter har de revet ned, og dine profeter har de drept med sverdet; jeg er alene lilbake og de står mig efter livet.»

  og dette:
  Brevet til Hebreerne 8.7-10: «Se, de dager kommer, sier Herren, da jeg vil oprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus, 9 ikke efter den pakt som jeg gjorde med deres fedre på den dag da jeg tok dem ved hånden for å føre dem ut av Egyptens land; for de blev ikke i min pakt, og jeg brydde mig ikke om dem, sier Herren. 10 For dette er den pakt som jeg vil oprette med Israels hus efter hine dager, sier Herren: Jeg vil gi mine lover i deres sinn, og jeg vil skrive dem i deres hjerte, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk.»

  og dette:
  Esekiel 17.19: «Derfor sier Herren, Israels Gud, så: Så sant jeg lever, eden som han svor ved mig, men allikevel foraktet, og pakten som han gjorde med mig, men allikevel brøt, den vil jeg visselig la komme over hans hode.»

  Poenget er at jødene ensidig brøt den pakten med Gud de hevder å ha, fremdeles idag.

  I den gamle pakten (gamle testamente / jødenes Torah) er jødene Guds Utvalgte eiendomsfolk, men de opponerte mot Gud, og laget sine egne guder, og den fremste av deres guder var penger og makt (i dansen rundt gullkalven fra Moses’ tid), aspirasjoner om verdensherredømme. Vi kan se bort fra alt som står der, fordi Jesus innstiftet en ny pakt mellom Gud og mennesker, og den pakten er nedfelt i Det Nye Testamente; det kristne grunnlag.

  og dette:
  Johannes Åpenbaring 3.9: «Se, jeg skal la noen komme fra Satans synagoge, slike som lyver og sier de er jøder, men ikke er det.”
  Kvasi-jødene; askenazi jødene fra Khazar riket som konverte til jødedommen i år 740 (90% av dagens jøder tilhører denne gren av “jødedommen”), som overhodet ikke er av Abrahams ætt, – er ikke semitter engang.
  »

  og dette:
  «For så høyt har Gud elsket mennesket at han gav sin Sønn, for at hver den som TROR på ham ikke skal fortapes men ha evig liv«. Tro, og ikke gjerninger. Jøder blir frelst/velsignet av gode gjerninger, kristne av rett tro.

  og dette:
  Paulus’ brev til efeserne 2.8-9: «For av nåde er I frelst, ved tro, og det ikke av eder selv, det er Guds gave, 9 ikke av gjerninger, forat ikke nogen skal rose sig.»

  Rabbi Waton viser forskjellen mellom Judaisme og alle andre religioner, og argumenterer for at kristne må bli Jøder igjen.
  «The time will come when all Christians will become mature, they will all embrace Judaism, and they will all justify themselves
  by deeds (av gjerninger). Then the Christians will become Jews. ….
  »
  Se hele Waton sitat i kommentar ovenfor.

  «As Yuri Slezkine said in his book The Jewish Century, modernity has turned us all into Jews»:
  An Interview with Dr. E. Michael Jones on The Jewish Revolutionary Spirit:
  http://www.culturewars.com/2008/JRSInterview.htm

  Hva vil jødenes Moshiach (Messias) gjøre?

  Før jødenes Messias kommer, skal det være krig og lidelse (Ezekiel 38:16).

  Messias vil bringe politisk og åndelig forløsning av det Jødiske folk ved å bringe jødene tilbake til Israel og gjeninnta Jerusalem (Isaiah 11:11-12; Jeremiah 23:8; 30:3; Hosea 3:4-5). Han vil etablere en regjering i Israel som vil bli senter for en verdensregjering, både for jøder og hedninger (Isaiah 2:2-4; 11:10; 42:1). Han vil gjenoppbygge Tempelet og re-etablere tilbedelsen av det (Jeremiah 33:18). Han vil gjenoppbygge det religiøse rettsystemet til Israel og etablere Jødisk lov som landets lover (Jeremiah 33:15).
  http://www.jewfaq.org/moshiach.htm

  «The Kahal was the autonomous legal system which the Jews established in Poland to take care of their own legal affairs. The spirit which informed that legal body was the Talmud. According to the Jewish Encyclopedia, the Talmud is “the supreme authority in religion . . . for the majority of Jews.” The Talmud is a “systematic deformation of the Bible” in which “The pride of race with the idea of universal domination is therein exalted to the height of folly. . .. the Ten Commandments are not of obligation in their regard.. . . With regard to the Goim (non-Jews) everything is allowed: robbery, fraud, perjury, murder. . . .
  The Talmud was created to keep Jews in bondage to Jewish leaders by prohibiting all contact with Logos, whether that is understood as the person of Christ or the Truth or reasoning based on true principles and logic. Taught to deceive by the Talmud, the Jews end up deceiving themselves and playing into the hands of the leaders who manipulate them for their own ends.
  The Talmud has led to revolution. You don’t have to be religious to be talmudic. Karl Marx was an atheist, but according to Bernard Lazare, he was also “a clear and lucid Talmudist,” and, therefore, “full of that old Hebrew materialism which ever dreams of a paradise on earth and always rejects the far-distant and problematical hope of a garden of Eden after death.” (p. 99). Marx was the quintessential Talmudist and the quintessential Jewish revolutionary, and as such he proposed one of the most influential false Messiahs in Jewish history: world communism. Baruch Levy, one of Marx’s correspondents, proposed another equally potent false Messiah, namely, the Jewish Race. According to Levy;

  the Jewish people taken collectively shall be its own Messias. . . . In this new organization of humanity, the sons of Israel now scattered over the whole surface of the globe . . . shall everywhere become the ruling element without opposition . . . The governments of the nations forming the Universal or World -Republic shall all thus pass, without any effort, into Jewish hands thanks to the victory of the proletariat. . . . Thus shall the promise of the Talmud be fulfilled, that, when the Messianic epoch shall have arrived, the Jews will control the wealth of all the nations of the earth.»
  http://www.culturewars.com/2006/Conversion.htm

  «For the past 2000 years, history has been a struggle between the two groups of Jews: those who accepted Jesus Christ as the Messiah and those who rejected him.» Jones writes. «The Jews who accept Christ become the new Israel, otherwise known as the Church. They are the two children of Abraham and Moses. Those who reject Christ become the «Jews» or followers of Satan.»
  E. Michael Jones 1200-page book «The Jewish Revolutionary Spirit and Its Impact on World History», that documents the subversive role played by organized Jewry throughout history.
  http://www.rense.com/general82/revo.htm

  De ville ha en krigsfører, som skulle hjelpe dem å underlegge seg verden, ikke en «tam fjott» som prekte om å vende det andre kinnet til og elske sin neste som seg selv. For en jøde som anser seg som Guds Utvalgte er det et umulig foretagende å se på en fattig hedning som likeverdige. Slik en Messias kunne de ikke ha, og dermed blir det heller aldri fred på jord; «for en gjenstridig ætt er de».

  Se artikkelen «Verdenshersker eller Fredsfyrste» her: http://www.riksavisen.no/?p=411

 8. Velsign jødene med evangeliet!
  I mange år var Yoel Ben-David på leting etter Gud. Etter å ha lest om Herrens lidende tjener i Jesaja 53, tok han imot Jesus som sin frelser. Nå er hans viktigste oppgave å fortelle sine landsmenn hvem deres Messias er.
  – Vi jøder kommer ikke automatisk til himmelen. Vi trenger Jesus like mye som andre folkeslag. Derfor er det viktig at vi som tror på Jesus står sammen om å bringe evangeliet tilbake jødene.
  http://www.return2sender.no/__hjem/article2751.zrm

  Jøder møter Jesus:
  http://www.mensviventer.no/mvv10/messianske.htm

 9. Israel har sin egen fanklubb på Stortinget; «Israels venner på Stortinget»; hvilket annet land har en slik fanklubb av våre folkevalgte som sikkert tar mer hensyn til sine «venner» enn oss som har valgt dem?
  http://epos.stortinget.no/biografi.aspx?initialer=KJFU

  «Ordet og Israel», en fanklubb for alle Israels herjinger, som unnskyldes i en religiøs kontekst. Styreformann har vært Kjell Furnes, Giske – inntil nylig.
  http://www.ordetogisrael.no/index.php

  «7. Den norske bevegelsen Ordet og Israel ønsker å peke på betydningen av at det som skjer med Israel, er et tegn på Jesus Messias snarlige komme for å hente sin menighet og opprette ”riket for Israel” (Tusenårsriket), for at folkeslagene skal kjenne at Han er Herren»
  http://www.ordetogisrael.no/index.php?id=view-netarticle&article_id=17&left=about

  Vil Jesus hente morderne i Israel også mon tro?

  Den Norske Israelsmisjonen som ble stiftet for å frelse jøder, for Jesus, har i løpet av relativt kort tid blitt «kjøpt opp», og kommet til at jøder nå ikke trenger frelse. «- Det jødiske folk trenger ikke Jesus»:
  http://www.israelsmisjonen.no/php/visArtikkel.php?id=74

  Vi vil tro Luther snur seg i graven. I en alder av 60 år i 1543 skrev den feirede kirke-reformatoren en liten bok med tittelen ”Om jødene og deres løgner”.

  Aner vi en sammenheng her:
  Rabbi Waton shows the difference between Judaism and all other religions, and argues that Christians must become Jews again.

  A Program FOR THE JEWS. An Answer TO ALL ANTI-SEMITES. A PROGRAM FOR HUMANITY
  BY HARRY WATON New York 1939
  Published by COMMITTEE FOR THE PRESERVATION OF THE JEWS. NEW YORK – 1939

  [p. 174] «attaining to maturity, and therefore since then the mature Christians came nearer to Judaism, they began to recognize the law of
  equivalents, and began to justify themselves by deeds. And now we see another great revolution is taking place in the Christian world. This
  revolution shows that the Christians are becoming still more mature, they come still nearer to Judaism, and assume still more the law of
  equivalents. The time will come when all Christians will become mature, they will all embrace Judaism, and they will all justify themselves
  by deeds. Then the Christians will become Jews. …. The great revolution that now takes place in the Christian world is the most inspiring
  assurance that the hope of the Jews is coming to a realization: The Christians will become Jews.»
  http://users.cyberone.com.au/myers/religion.html

  Så vi har nok ikke så mye med kristendom å gjøre med de gode kristne nordmenn, som vi har med omvendte kristne til jødedommen å gjøre.

  Nå er det ikke troen, det er gjerningen som gjør en frelst. Gjerningen de visstnok frelses ved er:
  … følgende avbrutte setning fra møteleder Morten Selven: «Den som velsigner Israel …». Forsamlingen fortsatte med å si «skal selv bli velsignet».
  I løpet av det tre timers lange folkemøtet gjentok møteleder dette flere ganger fra talerstolen. Og forsamlingen fulgte opp.
  http://www.ksnettavis.no/nyheter2.asp?Nyhetsid=138

  “Den som velsigner Israel, skal selv bli velsignet”. Velsignet av hvem?

  Den som ler sist ler best…..

Kommenter. Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.