Jerusalem-Erklæringen om kristen sionisme

Har kristne blitt forgiftet av noen som helst slags falske lærer? Jerusalem erklæringen sier så.

Uttalelse av patriarkene og lokale ledere av kirker i Jerusalem

Kristen sionisme er en moderne teologisk og politisk bevegelse som omfavner de mest ekstreme ideologiske posisjoner av sionismen, og dermed blir skadelig for en rettferdig fred i Palestina og Israel. Det kristne sionistiske programmet gir et verdensbilde der evangeliet blir identifisert med ideologien til imperiet, kolonialisme og militarisme. I sin ekstreme form,  legger det vekt på apokalyptisk hendelser som førte til slutten av historien snarere enn å leve Kristi kjærlighet og rettferdighet i dag.

Vi kategorisk avviser de kristne sionistiske doktriner med en falsk lære som ødelegger for det bibelske budskap om kjærlighet, rettferdighet og forsoning.

Vi videre avviser samtidens allianse av kristne sionistiske ledere og organisasjoner med elementer i regjeringene i Israel og USA som i dag er med på å pålegge sin ensidige forkjøpsrett for grenser og herredømme over Palestina. Dette fører uunngåelig til uendelig sykluser av vold som undergraver sikkerheten til alle folk i Midtøsten og resten av verden.

Vi avviser læren til kristen sionismen som fremmer og støtter disse retningslinjene ettersom de oppfordrer til rasemessig eksklusivitet og evigvarende krig heller enn evangeliet om universell kjærlighet, forløsning og forsoning som undervist av Jesus Kristus. Heller enn å dømme verden til undergang i Armageddon oppfordrer vi alle til å frigjøre seg fra ideologier av militarisme og okkupasjon. La dem istedet gå for å bringe legedom for folkene!

Vi oppfordrer kristne i kirker på hvert eneste kontinent å be for det palestinske og israelske folk, som begge lider som ofre for okkupasjon og militarisme. Disse diskriminerende handlinger skaper Palestina om til fattige ghettoer omgitt av eksklusive (luksuriøse?) israelske bosettinger. Etableringen av ulovlige bosettinger og byggingen av muren på konfiskert palestinsk land undergraver levedyktigheten til en palestinsk stat, så vel som fred og sikkerhet i hele regionen.

Vi oppfordrer alle kirker som forblir tause, å bryte tausheten og snakke for forsoning med rettferdighet i Det hellige land.

Derfor forplikter vi oss til følgende prinsipper som en alternativt veikart:

  • Vi bekrefter at alle mennesker er skapt i Guds bilde. I sin tur er de kalt til å ære denne verdighet av ethvert menneske, og å respektere deres umistelige rettigheter.
  • Vi bekrefter at israelerne og palestinerne er i stand til å leve sammen i fred, rettferdighet og sikkerhet.
  • Vi fastholder at palestinerne er ett folk, både muslimske og kristne. Vi avviser alle forsøk på å undergrave og fragmentere deres enhet.
  • Vi oppfordrer alle mennesker til å avvise det smale verdensyn til kristen sionistene og andre ideologier som gir privilegium for ett folk på bekostning av andre.
  • Vi er forpliktet til ikke-voldelig motstand som den mest effektive måte å avslutte den ulovlige okkupasjonen for å oppnå en rettferdig og varig fred.

Med videre advarer vi mot at kristen sionisme og andre allianser rettferdiggjør kolonisering, apartheid og imperie-bygging.

Gud krever at rettferdigheten skjer. Ingen varig fred, sikkerhet eller forsoning er mulig uten at grunnlaget er rettferdig. Rettferdighetens krav vil ikke forsvinne. Kampen for rettferdighet må gjennomføres flittig og iherdig, men ikke voldsomt.

«Han har åpenbaret dig, menneske, hvad godt er; og hvad krever Herren av dig uten at du skal gjøre rett og vise kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud? » (Mika 6:8. KJV)

Det er her vi tar stilling. Vi står for rettferdighet. Vi kan ikke gjøre noe annet. Rettferdighet alene garanterer en fred som vil føre til forsoning med et liv i trygghet og velstand for alle folkene i vårt land. Ved å holde oss på rettferdighetens side, vier vi oss til arbeidet for fred – og arbeide for fred gjør oss til Guds barn.

«Gud som forsonte verden med seg selv i Kristus, teller ikke menns synder mot dem; og han har forpliktet oss til budskapet om forsoning.» (2 Kor 5:19. KJV)

His Beattitude Patriark Michel Sabbah
Latin-patriarkatet, Jerusalem

Erkebiskop Swerios Malki Mourad
Syrisk ortodokse patriarkat, Jerusalem

Biskop Riah Abu El-Assal
Episkopale kirke i Jerusalem og Midtøsten

Biskop Munib Younan
Evangelisk lutherske kirke i Jordan og Det hellige land

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring