Skriv ut Skriv ut

Jesus – Den Ultimate Rebell

Påskelammet som ble påskekylling. Enkelte mener at Jesus er den største mystiker som har levd i den vestlige tradisjonen såvel som den mest destruktive ~ for han bokstavelig talt bevisst ødela alle falske trossystemer i sin tid, og i vår tid, ved sitt opprør mot sine samtidige. De som ikke er av Kjærlighet liker ikke den sanne kristendom, og de institusjonaliserte politiske og religiøse dogmatikere likte og liker den dårlig, mener Allen L Roland fra VeteransToday.com. Bilde: Jesus som leder for et ungdomsopprør.

Jeg personlig tror ikke på Jesus som saktmodig og mild, men i stedet som en målbevisst og medfølende revolusjonær ~ en evolusjonær forløper for en tilstand av kjærlighet og sjelsbevissthet som også finnes i de dypest lag i hver enkelt av oss. Bare kirken som institusjon står i veien for denne felles medfødte forbindelsen og sjelsbestyrkende kunnskapen.

Dette bildet av den arresterte Jesus som en revolusjonær, etterligner stilen for den berømte plakaten av 1960-årenes rebell Che Guevara, ble produsert som en reklame plakat for å oppmuntre folk til å gå i kirken i påsken 1999.

For å oppdage den virkelige Jesus ~ må man først helt overgi seg til kjærligheten ~ for først da vil du få se gjennom hjertet, for først da vil du forstå at Jesus var den ultimate opprører ~ en evolusjonær forløper og talsperson for en tilstand av kjærlighet og sjelsbevissthet som ligger dypt i oss alle. En tilstand av bevissthet som han overga seg til og og som ble funnet i løpet av sine udokumenterte år 12-30 og trolig under hans reiser til India.

Det lyder fornuftig at Jesus som ungdom senset sin skjebne, og reiste andre steder i et forsøk på å ikke bare finne seg selv, men for å komme i synkronisitet med sin skjebne. Flere forfattere har hevdet å ha funnet bevis for eksistensen av manuskripter i India og Tibet som støtter troen på at Jesus var i India i løpet av denne tiden i hans liv. Noen hevder at Jesus levde livet til en buddhist og lærte buddhistiske idealer til sine disipler. I deres arbeid og fotspor følger også Oxford’s Barnett Hillman Streeter som er lært i det Nye Testamente, som fastslo i 1930 at den moralske læren til Buddha har fire bemerkelsesverdige likheter til Bergprekenen.

Så la oss si at Jesus, som mange av oss, opprinnelig var på jakt utenfor seg etter Gud og etter en mening med sitt liv, og mot slutten av de 18 årene innså at det han lette etter eksternt i verden det var istedenfor inni ham ~ som kjærlighet, en tilstand av sjels bevissthet og et himmelrike så dypt at det eksisterer utenfor tid og rom, og det ble å kalle ham til tjeneste.

Tenker vi oss videre at han kom hjem bevæpnet med denne brennende hjertefølte kunnskap og ivrig etter å dele denne sannhet med venner, naboer og disipler og da også tenke oss sjokket han fikk da han ble vitne til den dekadente romerske kulturen og den eksternaliserte verden som eksisterte på den tiden ~ som til slutt ble truet av hans læresetninger og opprør mot hans budskap om kjærlighet, indre frihet og individuell makt.

Det var vel noe sånt som i denne tempel scenen fra Jesus Christ, Superstar ~ 3 minutters video

http://youtu.be/5g77AcTbjFo

Det var på dette tidspunkt Jesus ble Jesus, den uortodokse revolusjonerende, spre sitt budskap om kjærlighet og berøre en kjærlig akkord [Kristusimpulsen] som aldri har blitt glemt fordi det også eksisterer i de dypeste lag i hver enkelt av oss, uansett hvor godt skjult det er under lag av følelser av uverdighet og manglende selvtillit.

I dag ville Jesus blitt betraktet ikke bare som en opprører, om ikke også en terrorist, og definitivt en trussel mot det etablerte og status quo ~ som han absolutt var for 2000 år siden.

Patheos.com publisert en anmeldelse av boken ‘Sacrilege: Finding Life in the Unorthodox Ways of Jesus’. Som en del av deres anmeldelse intervjuet de forfatteren, Hugh Halter. Her er et utdrag fra det intervjuet:

Du sier i boken at Jesus var «uten tvil, den mest passende helligbrøde av de revolusjonære gjennom tidene.» Hva mener du med dette?

Halter: «Enkelt sagt, så utfordret han alt hans samtidige holdt for å være hellig. Han beskyldte de religiøse ledere for å komme for sent til båten, fortalte dem at de ikke trengte templet eller kirkebaserte religiøse systemer eller de betalte profesjonelle prester, han gikk han imot deres Sabbath lover, og tilbrakte all sin tid med dem som de anså å være utenfor Guds nåde eller kjærlighet. Jeg tror at hvis han hoppet inn i verden i dag, ville det være nøyaktig den samme, og den første bølgen av folk han ville støte ville være evangeliske, mainstream, og katolske ledere i Kirken. «

Du er unektelig kritiske til moderne religiøs kultur, spesielt kirken. Hva tror du mangler i religiøse institusjoner i dag?

Halter: «Den mest fremtredende «mangel» er at vi har glemt at Jesus mener vi skal være som ham, ikke bare videreformidle opplysninger om ham. Da han fortalte sine opprinnelige disipler til å gå ut i verden og gjøre alle andre til disipler, så mente han faktisk at vi burde hjelpe folk til å leve slik han gjorde. Jeg er overbevist om at hvis vi levde som han gjorde, ville verden ikke bare ha en høy grad av respekt for vår bevegelse, men ville gjerne ønske å bli med oss. En bølge av blasfemiske disipler ville være et stort pust av frisk luft! «

Slik har Jesus blitt misbrukt og mistolket i tusenvis av år og blir fortsatt misforstått under kristendommens fane idag.

Som Michael Piazza forklarer i Frigjørende Ord ~ «Da kristendommen ble den offisielle religionen i riket kom den fra å være en undergrunns grasrotbevegelse som tok avstand fra krigen, klassedeling, og imperialisme, og utviklet seg til å bli medsammensvorne i å forsvare keiserens makt (som nå var en av dem) og imperiet.

Konstantin sammenkalt et råd av biskoper i 325 e.Kr. for å løse teologiske spørsmål hvor ulike deler av kirken deltok, og fundamentalismen ble født. Kirken produsert en trosbekjennelse som forandret for alltid hva det betydde «å være en kristen

I over 300 år hadde kristendommen vært en livsstil, en måte å leve på, en måte å være i verden og å behandle andre mennesker på. Etter kirkemøtet i Nikea ble kristendommen et sett med definerte oppfatninger som ble lakmustesten for hvem som var og ikke var en kristen. Disiplene gikk fra å være «Folk av Veien» til å være «Folk som trodde på en bestemt måte.»

Inntil dette tidspunktet hadde uavhengige samfunn av mennesker samlet seg for å dele en felles Vei og sine ressurser. Deres tro var enkelt: «Jesus er Herre». Ved å hevde dette, definert de seg som de i imperiet som fulgte Veien til en jødisk rabbi, snarere enn å befeste sin lojalitet til keiseren først og fremst. Etter år 325 begynte biskopene å hevde sin autoritet over hva disse miljøene måtte tro. Det ble til og med økende eksempler på at dette samsvar blir pålagt med vold.

Jesu etterfølgere ble Kristus tilbedere som var gode borgere i imperiet og trofaste tilhengere til den offisielle religionen til keiseren. Kristendommen ble endret for alltid – eller kanskje tapt».

Erstatt ordet keiseren med paven og du får dagens store bilde av hvordan kristendommen har blitt misbrukt, og med 80% av det amerikanske militæret som kristne ~ spørs det om vi ikke fortsatt kjemper korstog som mediene beskriver som primitive, fanatisk religiøse, hatefulle Midtøsten terrorister ~ når de i virkeligheten er våre brødre og søstre, som sliter for å overleve i ulovlig okkupert og økonomisk herjede land.

Så mye for kristendommen, la oss komme tilbake til Jesus ~ den ultimate opprøreren for Kjærlighet som fremdeles kaller oss fra dypt inne i oss til å åpne våre hjerter og finne Veien.

Det er min påstand at Jesus ikke døde for oss (i motsetning til den katolske kirke), men i stedet at han levde for oss, for han var virkelig en bestemt revolusjonær og en evolusjonær forløper for en tilstand av kjærlighet og sjelsbevissthet som også ligger dypt begravet i enhver av oss (Unified Field – ENhetsfeltet) ~ en tilstand av kjærlighet og sjelsbevissthet som eksisterer utenfor tid og rom, og er en i den, så er en i samme opplevelsen som i døden og nær døden opplevelser.

Som sådan, ble Jesus tilsynelatende erfart, etter at han døde, av dem nærmest ham fordi der var en dyp ubetinget kjærlighet og en tilstand av sjelsbevissthet som også eksisterte blant hans nærmeste tilhengere.

Dette er ikke uvanlig nå, men det var det absolutt for 2000 år siden.

Meningsmålinger har avdekket at nesten halvparten av alle amerikanere tror at de har vært i kontakt med noen som har dødd ~ vanligvis en død ektefelle eller søsken som de hadde en dyp kjærlig forbindelse til. Et annet viktig poeng i meningsmålingene var at den viktigste faktoren forbundet med å kontakte og oppleve de døde var en tro på en kjærlig Gud, snarere enn en fordømmende en.

I den forstand representerer Jesus overgangen fra en eksternalisert Gamle Testamente Gud med vrede og dom, til en internalisert Nye Testamente Gud av kjærlighet og altruisme.

Min egen mor viste seg for meg den natten hun plutselig og uventet døde i 1987 ~ 3000 mil unna. Ikke bare kunne hun fortelle meg hvor dypt hun elsket meg, men hun sa også at hun visste hva jeg visste ~ Allen, jeg vet, Allen, jeg vet ..

Jeg hadde sendt henne en kopi av min Unified Field teori noen uker før hennes død som best kan oppsummeres i denne setningen ~ Den grunnleggende underliggende og forenende kraft i universet er en psykisk energi følt som Kjærlighet og sjelsbevissthet (Unified Field) som ligger ikke bare utenfor tid og rom, men også under vår dypeste frykt og som vesentlige egenskap har den universelle trangen til å forene.

Så min mor virket for meg, mye som Jesus gjorde med sine tilhengere, og fortalte meg at hun nå var i samme tilstand av ubetinget kjærlighet og sjelbevissthet som jeg kaller Unified Field (ENhetsfelt), dermed ~ Allen, jeg vet, Allen, jeg vet ..

Gjorde ikke Jesus det samme når han viste seg for sine tilhengere etter hans død ~ for å bevise for dem at himmelriket var i dem?

Langfredag er dagen hvor kristne minnes korsfestelsen av Jesus Kristus, som 78% av alle amerikanere mener å være Guds sønn og som kom til jorden for å dø for våre synder.

I en meningsmåling i Newsweek (er Gud virkelig / april 2007) ~ tror 78% av amerikanerne at Jesus stod opp fra de døde, men åttifem prosent (85%) mener også at personen som er kjent gjennom historiene som Jesus faktisk gikk på jorden for 2000 år siden (Rasmussen Poll)

81% av amerikanerne sier de er kristne, som nå er verdens største tro ~ med 2 milliarder troende eller omtrent 33% av jordens befolkning. Newsweek avslører at 75% av dem sier at Jesus ble sendt til jorden for å frikjøpe menneskeheten for deres synder.

La oss korrigere noe. Jesus ble ikke sendt fra hvor som helst for Jesus var guddommelig menneskelig ~ ikke annerledes enn deg eller meg selv ved fødselen ~ og humanisering av Jesus er et viktig skritt på veien mot å ta ansvar for den sanne kjærligheten i dypet av hver enkelt av oss.

Som sådan, å humanisere den naturlige fødselen til Jesus, og å vise til det kjærlige forhold mellom Jesus og Maria Magdalena, dette humaniserer Jesus, tar ham ned av den utilgjengelige pidestallen den den katolske kirke og andre har satt ham på ~ og gjør ham til slutt tilgjengelig for hele verden gjennom kjærlighet og de nære forhold.

Som sådan plasserer det ham også blant kvinner (det guddommelige feminine), som symboliseres av Maria Magdalena, i sin rettmessige plass på Jesu høyre side ~ og sikkert på mer enn lik linje med menn.

Teilhard sa det vakkert ~ Den eneste riktige kjærligheten er mellom par som lidenskapen fører dem begge, den ene etter den andre, til en høyere besittelse av sitt vesen ….. En union, den sanne oppadvendte forening i ånden, som er fullbragt ved å etablere de elementene som dominerer deres egen fullkommenhet.

Vi har alle en personlig pakt med Jesus i vår evne til å ubetinget elske hverandre som han manifesterte kjærligheten i sitt liv. Det er mitt potensial til å elske, som Jesus elsket, som fyller meg med tro.

En gave jeg utnytter i mitt hjertesentrerte arbeid med mine klienter som bruker denne kjærligheten til å grave seg forbi deres uverdighet, deres skamfølelser, sin skyldfølelser og stengte hjerter, for å finne et fortapt og alene barn i seg selv som lengter etter å elske og bli elsket for hvem de egentlig er.

Min tro er ikke blindt basert på en bokstavelig tro i kirken, Bibelen, jomfrufødselen og oppstandelshistorien.

Men med aksept av The Unified Field (ENhetsfeltet) av kjærlighet og sjelsbevissthet, som eksisterer utenfor tid og rom ~ Bibelen, jomfrufødselen og oppstandelsehistorien antar dermed en symbolsk, og ikke en bokstavelig betydning.

For eksempel kunne ikke historien om oppstandelsen være symbolsk, basert på det faktum at Jesu kjærlighet aldri kan dø og er i sjelsdypet innenfor hver og en av oss?

Det er derfor vi aldri har glemt ham som jeg aldri har glemt bestefar som også betingelsesløst elsket meg.

Jomfrufødsel kan være symbolsk for det faktum at hver enkelt av oss kom fra og er født hit av denne tilstand av kjærlighet og sjelsbevissthet ~ uansett om vi var ønskede barn eller ikke.

For eksempel vet jeg at jeg ikke var ønsket av moren min ~ men jeg vet også at jeg ønsket å være her fordi mitt hjerte er åpent og jeg er i sync med skjebnen min.

Det finnes ikke noe slikt som en stygg sjel ~ men det er mange lemlestede og sårede personer. Jeg opplever oppstandelser hver eneste dag som en hjertesentrert psykoterapeut og spesielt med veteraner med PTSD ~ når de gjenoppstår fra sitt selvpåførte kokonger av frykt og selvhat og gjenvinner sin opprinnelige kjærlighet, glede, formål og sitt autentisk selv. Se denne arikkel

Den kontroversielle katolske teologen Hans Kung sier i sin tankevekkende bok ‘On Being A Christian’ (Om Å Være En Kristen) at det har bidratt til å demytologisere Bibelen å forsøke å gjenoppdage den sanne Jesus:

«Stikk istrid med alle tendenser til gudommeligjøre Jesus, må det hele tiden understrekes i dag at han var helt og fullstendig menneske med alle konsekvenser av dette (kapasitet for lidelse, frykt, ensomhet, usikkerhet, fristelser, tvil, muligheten for feil). Ikke bare menneske, men sant menneske. «

Jesus var den ultimate opprører for Kjærlighet, en definitiv trussel mot det etablerte, og de drepte til slutt budbringeren akkurat som vi gjorde med Gandhi og Martin Luther King Jr.

For de av dere som venter på Jesu gjenkomst vil jeg be dere se innover, for det er der han er, bosatt i vår dypeste tilbøyelighet til å forene oss med hverandre og elske hverandre ~ og vi har alle en rolle å spille i denne kjærlige plan.

Jesus var ikke bare en opprører. Han var den ultimate opprører. Og hans rop: «Følg meg«, er mer radikalt enn det kan synest som, fordi hva han egentlig mente var å gå innover, åpne ditt hjerte, finn og ta turen på Veien til hjertet ditt.

Derfor, i vårt nåværende søk og famling etter våre røtter og begynnelser ~ vil vi til slutt redde Jesus fra kirken, de som ikke kan nå den pidestallen de har satt ham på, og oppdager Jesus (det sanne Humane Mennesket) og til slutt innse at Kristus er den kjærlighet som er dypest kjerne i hver enkelt av oss.

En kjærlighet som ikke er der bare for å bli funnet, men i stedet ligger dypest i oss for å være fullt ut erfart og bejublet ~ som denne korte videoen av et sørafrikansk ungdomskor, innspilt live i Cape Town i juni 2010, viser tydelig. Video / 3 Minutter

Når du vandrer i kjærlighet, vandrer du med Jesus, Buddha, Muhammed, Gandhi, King og alle de andre store sjeler som engang vandret planeten vår ~ God påske.

Kilde

http://www.veteranstoday.com/2012/04/01/jesus-the-ultimate-rebel/

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Facebook Comments

Kommenter. Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.