Skriv ut Skriv ut

Jesus om vaksiner og politikere i mørkets tjeneste

Vi har jo mange slags kanalisatorer slike som RA og ZetaTalk som de mest populære. Her er en som påstår å kanalisere Jesus, Erkeengelen Michael, etc.

Ned Dougherty overlevde en transformativ Nær Døden Erfaring i 1982, og siden det har han mottatt beskjeder med stor relevans til nåtidens hendelser. Her er en av dem hvor han kanaliserer Jesus om sykdommer, vaksiner og korrupte elementer i verdenspolitikken, m.m. …

Om vaksiner og sykdommer

Melding fra Jesus av Guddommelig Nåde, 1. Mai 2009.

Min sønn,
Jeg kommer til dere i dag som Jesus fra Nasaret, og jeg kommer til dere med gaver av healing for menneskeheten. Igjen, jeg har brakt deg hit til denne Hellige Fjelltopp for hvile og rekreasjon for jeg krever mye av deg i disse tider i din reise her på Jorden.

Men, Akk! Jeg krever også mye fra alle dine brødre og søstre her på jorden, for dere lever nå i tider med ekstrem betydning og det haster for menneskeheten å lytte nøye til mine meldinger til alle dere. For verden er i en veldig farlig tid nå, på grunn av planene til de mørke kreftene og entitene både her på Jorden så vel som i de mørke åndelige riker, som mønstrer det mest skitne og mørkeste av sitt arsenal for å angripe den åndelige natur i dere alle.

Men frykt ikke i disse tider for deres Herre og Frelser er med dere på en svært effektiv måte. Jeg er tilgjengelig til alle dere som kaller på meg i bønn og meditasjon ved å kalle på meg i det stille i bønn: Å Jesus av Guddommelig Nåde, hør mine bønner til deg, for jeg er her for å gjøre din vilje!

Jeg vil svare direkte på bønnene til alle dere som kaller på meg på denne bønne-måten, for jeg innser at det er en omveltning i dere alle, på grunn av tegnene i tiden som er så klart for dere nå.

Uforstandige er de som ikke anerkjenner at makten og verdigheten til den Hellige Treenighet er ansvarlig for alt som er. For det er i disse tider når kraften i den Ene Himmelske Herre, som åpenbart for deg gjennom den Hellige Treenighet, vil formidle utrolige og fantastiske velsignelser til hele menneskeheten.

Det er imidlertid viktig for dere alle å erkjenne at kraften fra Den Hellige Ånd er i dere allerede, venter på at dere svarer på kallet fra din Skaper til å bli en mektig bønne kriger for Hans misjon å bringe hele menneskeheten inn i Fredens Tidsalder.

Reisen er forbundet med stor fare, for det onde, som blir manifestert blant dere av undersåttene av mørket, er tydelig i verden i dag. Vær på vakt mot dem som gir deg løfter fra maktposisjoner og myndighet, som fortsetter å skuffe deg gang på gang. Deres løfter til menneskeheten er tomme og hule og bare ment å lure dere, for de er undersåtter av mørket, og de forsøker å innlede sin plan for dominans i verden.

Deres sjef i helvete vet allerede at han er beseiret, og han bedrar sine undersåtter med sitt siste gisp av pust til å spytte sin egen Skaper i ansiktet, Skaperen av alt som finnes, Faderen i Himmelen, som nå er representert for deg gjennom sin Sønn, og gjennom kraften i Den Hellige Ånd.

Ikke bli lurt av deres ledere som har onde intensjoner for dominans i verden. Ikke la deg lure av deres forsøk på å kontrollere deg og til å skape frykt i deres hjerter, sinn, og sjeler, for dette er et verk av den onde som opererer gjennom sine jordiske undersåtter.

Følg nøye med på din helse, samt helsen til dine familiemedlemmer og venner, og, Akk! – Selv for dine fiender, for alle brødre og søstre på jorden er skapt av Gud, selv om så mange av dem følger instruksjonene til mørkets fyrste.

Vær skeptisk til påstander om farer som er konstruert for å kontrollere deg på en svært mørk måte. Bruk dømmekraft i dine responser på påstander om helserisiko som er ment å sette deres liv i stor fare. Vær oppmerksom på gifter og skadelige giftstoffer som blir tilbudt som kurer, for de er akkurat det motsatte, og er ikke ment å helbrede, men å bringe mer sykdom og sykdommer til mennesker over hele verden.

Be og meditere for dømmekraft for hvordan leve ditt liv på en sunn måte og unngå behandlinger som du ikke fatter eller forstår og at du er trygg på at slike resepter er til fordel for din åndelige, fysiske, følelsesmessige velvære.

For mørkets undersåtter forbereder å kontrollere verdens folk med veldig mørke og skumle kjemiske kreasjoner, som er forvrengninger av de biologiske prosessene som har blitt gitt til deg av den ene sanne Gud, din Far og Skaper, som har bare én plan til beste for hele menneskeheten, at planen er den originale Skapelsesplanen.

Enhver vitenskap eller disiplin som ikke godtar og anerkjenner, og gir æren til Skaperen for alt som er vil ikke være til fordel for menneskeheten. Så bedøm behandling av sykdom og måten som du beskytter din helse på bare gjennom disipliner som er av Herren Gud og ikke av undersåtter av mørket som forsøker å kontrollere deg.

Jeg ber dere alle mine brødre og søstre til å finne et tidspunkt veldig snart i deres liv for bønn og meditasjon i ensomhet, for det vil bli svært vanskelig for dere alle i nær fremtid å stri med de hendelser som snart kommer – uten fordelen av kraften i Den Hellige Ånd som virker sterkt i deg til å guide deg gjennom disse Endetider.

Dette er da en herlig tid for deg å være i live på og å være en del av Guds plan for menneskehetens fremtid. For de av dere som svarer mitt kall, vil turen være spennende og lystig, for du vil være en del av det største mirakel som vil bli skjenket menneskene på jorden. Det vil være en mirakuløs hendelse som dere må være forberedt på å akseptere og motta inn i deres hjerter, sinn og sjel.

For de som ikke er forberedt på de mirakuløse hendelser som kommer, dere som er forberedt vil ha et stort ansvar å ta vare på de andre, som ikke forstår, som ikke er forberedt, og som lever i mørket.

For de har blitt satt i en dødslignende søvn av de mørke krefter, og de er heller ikke forberedt på å akseptere at det er en Herre og Skaper av alt, som er deres egen Herre og Frelser, så mørkt er det sted som de har falt her på jorden, fordi de ikke aksepterer at deres egen eksistens i seg selv er et verk av en kjærlig og barmhjertig Gud som ønsker bare den mest fantastiske eksistensen for alle sine barn.

Min sønn, gå ut nå og forkynne mitt ord til alle som vil lytte, og det haster. Du må imidlertid displinere ditt temperament selv til å gjøre dette arbeidet for vekten av de oppdragene som jeg gir til dere alle kan også bli for mye for deg å bære, med mindre du tempererer ditt oppdrag med en balanse i livet. Gi tid for bønn og meditasjon, og til tider, for komplett ensomhet, slik at du kan tilbringe tid med meg alene, mens du er på reisen.

Faderen i Himmelen, og jeg som hans Sønn, og gjennom kraften i Den Hellige Ånd er salvelse av hele menneskeheten i disse tider å ikke bare overleve urovekkende tider i møte, men å faktisk nyte et verk av den Hellige Treenighet å bringe Fredens Tidsalder til realisasjon.

Mine brødre og søstre fortsetter å be kraftige bønner nå, og å kalle på meg med disse ord: Å Jesus fra Guddommelig Nåde, hør mine bønner til deg, for jeg er her for å gjøre din vilje!

Melding avsluttet 09:50

Fra: Jesus av Guddommelig Nåde.

Om krig og fred

Melding fra Jesus av Nasaret, 1. April 2009.

Jeg kommer til dere i kveld på dette mørkets sted som Jesus, som Guddommelig Nåde vil gi trøst for alle de stakkars sjeler i denne verden, som er fortært av så mye ondskap, en virvelvind av ondskap som har blitt så gjennomført ond at aldri i menneskehetens historie har så mye ondt styrt verden.

Jeg kjenner igjen, i deg min sønn, følelsen av sykdom som har kommet over deg, på grunn av synd og avgudsdyrkelse av de omgivelser der du nå befinner deg.

Tenk på mørket som er så åpenbart tilstede her i dette samfunnet som et synlig mikrokosmos av tidens mørke som hele menneskeheten nå befinner seg innenfor.

Når du går blant formidlere av synden på dette stedet, og du er vitne til det okkulte, en verden av tilforlatelige vampyrer, avgudsdyrkerne med kortene sine og pyntegjenstander av trolldom, og deres okkulte instrumenter, som brukes til å påkalle mørke enheter av de falne engler, kan du oppleve kun mørket – uten det beskyttende skjold, som jeg har aktivert for mine tilhengere i disse tider.

For du er nå midt i den mørkeste kampen mellom den godhet som Faderen i Himmelen gir til sine barn og det onde i mørket og hans undersåtter som bringer så mye lidelse og smerte til verden i disse tider. Ettersom du tenker over alt det onde som du ser rundt deg, erkjennes også at det onde i verden har kommet ut av kontroll.

Rundt planeten Jorden på dette tidspunkt, akselererer de mørke kreftene sine planer om verdensherredømme med en hastighet som er svimlende for selv de av dere som er tilpasset planene til den mørke og ondskapen han har påvirket sine undersåtter.

Globalt møtes nå lederne av verden, mange av dem har blitt bedratt og lurt med list av satan og hans tilhengere, for å forsøke å skape en dominerende kraft av makt, makt, og kontroll, i verden, som har vært under planlegging og design gjennom mange århundrer av sataniske brorskap.

Imidlertid er deres planer for intet. For Faderen i Himmelen og Jeg, som hans Sønn, og gjennom kraften i Den Hellige Ånd, besøker den Hellige Treenighet av En menneskeheten med en livskraft av medfølende energi som vil gjøre alle istand til å håndtere mørket på måter at du ikke kunne oppnå i fravær av frelsende nåde fra deres Herre og Frelser.

For nå er det tiden for at du kommer til å virkelig erfare min Guddommelige Nåde og min medfølende kjærlighet til mine sønner og døtre, som også er mine brødre og søstre. Kjenner du ikke igjen at tiden har gått raskere i det siste at du kan nå alt lettere erkjenne, på grunn av dine egne rettidige erfaringer, at du nå er i en periode for rensing når store endringer vil komme veldig snart til jorden?

Dere er klar over på dypt plan, mange av dere, at endringene i deg i disse tider går på å forberede deg for hendelser som kommer snart. Hvis du ikke anerkjenner at disse endringene kommer, er det fordi du heller ikke gjenkjenner tegn i tiden som er profetert til deg.

Du hører blant dine ledere om planene for videre kriger, rykter om krig som bevisst er utformet av de mørke kreftene for å forstyrre Guds plan for menneskeheten. Men igjen, jeg sier dere at undersåtter av satan her på Jorden ikke vil få det på sin måte med sine mørke planer.

For Faderen i Himmelen har blåst i trompeten og har kalt Lysets Engler til våpen for å beskytte menneskeheten fra den utbreende ondskapen, som er så opplagt nå for dere alle.

Det onde er alltid tilstede nå i regjeringer, i institusjoner, og i ditt lokalsamfunn. Faderen hadde aldri intensjoner om at slikt mørke skulle finne sted, og Hans direkte inngripen i menneskehetens saker er nå påkrevet på helt andre måter. Så nå er det på tide å forberede seg.

For endringene vil komme svært raskt nå. Nå er det tid for deg å svare på den stille inspirasjoner som har vært med deg i mange år. Hør kallet som også blir hørt av Englene i Himmelen, og av de i det hinsidige, som har blitt spesielt bedt om å be for hele menneskeheten.

For uansett når sjelene bodde på overflaten av denne planeten, har alle generasjoner som har eksistert på jorden tidligere gitt byggesteinene for planene til Faderen for å bringe sine barn til kulminasjonen av disse Endetider, så har hele menneskeheten gjennom evigheter av tid nå fokusert oppmerksomhet til det viktige arbeidet som dere trenger å gjøre her på jorden for å påkalle deres Himmelske Far, Sønnen og den Hellig Ånd å lede dere til Kongeriket for De Herrens Utvalgte.

Jeg må igjen understreke at du må være ekstra oppmerksom nå, fordi tiden er så kort. Forbered deg selv for de utrolige hendelser som vil forberede deg til å samarbeide i en bønn i troskap med oss for å bringe deg inn i en epoke med fred og til en ny himmel og en ny jord.

På grunn av min guddommelige nåde for dere alle mine sønner og døtre, samt mine brødre og søstre, vil den himmelske herlighet seire her på Jorden og min Guddommelige Nåde går foran alt!

Melding avsluttet 09:24

Fra: Jesus av Guddommelig Nåde

Kilde:  http://www.missionofangels.org

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Facebook Comments

Kommenter. Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.