Kommunismen gav aldri opp arbeidet for verdensherredømme med en dekadent elite i sin ledelse

Jødiske bolsjevik aktivister skapte USSR

Kommunismen gav aldri opp arbeidet for verdensherredømme med en dekadent elite i sin ledelse
Kommunismen gav aldri opp arbeidet for verdensherredømme med en dekadent elite i sin ledelse, og hele folket som deres proletariske tjenere; les; slaver

Etter som den kristne-forfølgene føderale hatlov truende venter i Senatets justiskomite, sier den jødiske avisen Forward at det meste av det amerikanske jødiske samfunnet har mobilisert for å få loven igjennom. De presser president Bush til ikke å holde sitt løfte til evangelikerne om å nedlegge veto mot den. (Se, Jøder Presser Bush til å signere Hatloven)

Du kan spørre: «Hva er problemet? Jødene er en forsvinnende en og en halv prosent av den amerikanske befolkningen. Hva kan de gjøre?»

Plenty. En jødisk befolkning på akkurat denne prosenten brakt kommunisme til Russland. Det mest morderiske og største anti-Krist system verden har kjent (har sultet til døde eller slaktet ca 110 millioner) var overveldende inspirert og skapt av en liten minoritet av jøder.

Den Jødiske Encyclopedia (Sosialisme, s. 418) peker åpenhjertig på at «jødene har vært fremtredende identifisert med den moderne sosialistiske bevegelsen fra starten av.» «Vitenskapelige sosialisme», eller det vi kaller kommunisme, sier Universal Jødisk Encyclopedia i artikkelen sin på sosialisme, «har sin opprinnelse i kombinasjonen mellom de jødiske messianske følelser med Tysk filosofi …» 1 Marx, selvfølgelig, var jødisk. Men, like viktig, jøder på alle nivåer, fra innflytelsesrike finansmenn som Warburgs, Schiffs og Rothschilds til  hardbarka revolusjonære som Trotski, Kamenev, Sverdlov og Zinoviev, gjorde suksessen til kommunismen mulig.

Gary Allen i sin bok None Dare Call It Conspiracy [Ingen Våger å Kalle Det Konspirasjon], s.. 68-75, utpeker disse viktige jødiske finansfolk, spesielt Max Warburg i Tyskland og Jacob Schiff i Amerika, som bidro med millioner for å bevæpne og subsidiere jødiske revolusjonære som returnerte tilbake til Russland under ledelse av Trotskij. Schiff, leder av den internasjonale bank firmaet Kuhn, Loeb og Co (nå Chase Manhattan) var spesielt sterkt engasjert. Et sitat fra New York Journal-America fra den 3 februar 1949 tatt fra Allen’s bok: «I dag er det anslått av Jakobs sønnesønn, John Schiff, at den gamle mannen brukte ca $ 20,000,000 før den endelige triumf for bolsjevismen i Russland.» (Husk, at på den tid var en vanlig lønn for voksent hardt arbeid noen få dollar per dag.) 2

Jødene forteller oss kommunismen var jødisk

La oss trå forsiktig inn i dette kontroversielle emnet ved å introdusere litt milde, men likevel forbausende sitater fra autoritative Encyclopedia Judaica sin artikkel om kommunismen.

Den Kommunistiske bevegelsen og dens ideologi spilte en viktig rolle i jødisk liv, særlig i 1920, 1930-årene, og under og etter andre verdenskrig … Individuelle jøder spilte en viktig rolle i de tidlige stadier av bolsjevismen, og det Sovjetiske regimet … Den store tiltrekning kommunismen hadde blant russiske, og senere også blant vestlig Jødedom oppstod bare ved hjelp av etableringen av det sovjetiske regimet i Russland.

Hvor involvert var jødene? Den fortsetter ved å innrømme at «anti-semittisk» motoffensiv av hvite russiske hærstyrker i 1918 «kjørte det meste av russisk-jødisk ungdom inn i rekkene til det bolsjevikiske regimet.» Hovedtyngden av jødisk ungdom. Dette betyr at flertallet av alle unge sovjetiske jøder var kommunister. Jøder, står det, fant store muligheter innen bolsjevismen, «opptok mange ansvarlige posisjoner i alle grener av partiet og statsapparatet i de sentrale og lokale maktbaser.» (s. 791)

Bolsjevismen var blitt et jødisk anliggende som:

Mange jøder over hele verden betraktet derfor Sovjet konseptet som løsningen på «det jødiske spørsmålet» som en egentlig positiv tilnærming … Kommunismen og støtte til Sovjetunionen syntes dermed for mange Jøder å være det eneste alternativet, og kommunistiske trender ble utbredt i nesten alle jødiske samfunn. I noen land ble jøder det ledende element i lovlige og ulovlige Kommunistiske partier og i noen tilfeller ble de også instruert av den Kommunistiske internasjonale å endre sine jødisk-klingende navn og fremstå som ikke-jøder, for ikke å bekrefte høyreekstrem propaganda hvor Kommunismen ble presentert som en fiendtlig, jødisk konspirasjon … (s. 792)

Kommunisme – En Jødisk Arv

Artikkelen fortsetter deretter med opptelling av hvem mange av disse jødene (de fleste med Gentile [ikke-jøde] russiske navn) egentlig var. Her finner vi de fleste av gigantene i sovjetisk kommunismen, navn vi har memorert fra ungdomsskolen og videregåendes historieklasser som kingpins av revolusjonen, uten å drømme om at de var jøder. Men å fastslå sin jødiske identitet er svært viktig for redaktørene av Encyclopedia Judaica, som ikke er adressert til hedningene (Gentile/Goyim/ikke-jøder). Det er klart at redaktørene vil at jødiske unge i dag skal være klar over sin kommunistiske arv. For dette formål kritiserer de ikke bare aldri noe som har med kommunismen å gjøre, men beskriver det alltid som et oppriktig og tidsriktig eksperiment med de største sosiale fordeler til jødene i Russland. Mange jødiske bolsjeviker, personer som bidro til å gjøre det blodigste regime i historien av verden mulig, er verdig en egen artikkel.

Husk at jøder representerte bare noen prosent av den russiske befolkningen på den tiden, dette misforhold av jøder i partiets hierarki er videre skapt utav:

Under Revolusjonen spilte Jødene en viktig rolle i partiets organer. Politbyrået som ble valgt den 23 oktober 1917 hadde fire jøder blant sine sju medlemmer. Den Militære Revolusjonære Komiteen, oppnevnt for å forberede kuppet, ble ledet av Trotski og hadde to jøder blant sine fem medlemmer. I de tidlige årene av det sovjetiske regimet, var det Jøder i mange ledende posisjoner i regjeringen og parti maskineriet … (side 797, 98)

Dermed var 57 prosent av Politbyrået på høyden av Revolusjonen jødisk, samt 40 prosent av den Militære Revolusjonære Komiteen. I min video «The Other Israel» viser jeg et bilde av det First Peoples ‘ Commissariat. De fem medlemmer er alle jødiske. (Se, The Other Israel video på Google)

Anti-kommunisme. . . eller Anti-semittisme?

Etter å ha informert oss tidligere om at på grunn av «anti-semittisme» ble  «mestepartnen av jødisk ungdom» tvunget til å slutte seg til bolsjevikenes rekker, går Judaica videre med å forklare hvorfor russiske innfødte var så tilbøyelige til «anti-semittiske» aktiviteter. Artikkelen sier at utviklingen mot frihet (kalt «sentrifugal nasjonalistiske tendenser») blant det slavebundede russiske folk «inspirerte regimet til å utnytte i stor grad, de jødiske massene i disse områdene som en motvekt, som skulle svinge balansen i det sentrale regimets favør.» (pg. 798)

Med andre ord, «mesteparten av jødisk ungdom» i alle utkantstrøk og landsbyer i Russland ble til «størstedelen av de jødiske massene«, hvis oppgave det var med makt å innføre og vedlikeholde det kommunistiske slaveriet for et frihetselskende folk. Jøder og den Russiske befolkningen var låst fast i en dødskamp for hvem som skal overleve og for fremtiden til Russland. Er det noe rart at de Hvite Russerne reiste seg i raseri, selv til det punktet å likvidere sine undertrykkere? Hvem ville ikke ha gjort det samme?

Det var på denne tiden at Lenin selv erklært dødsstraff for enhver Russer som kritiserte Jøder eller identifiserte jødiske ledere med russiske navn som jødiske.

Anti-semittisme var stemplet som kontrarevolusjonært av natur, og personer som deltar i pogromer eller bidrar til dem ble kriminalisert (av en spesiell forordning utstedt av Rådet av Kommissærer i juli 1918, undertegnet og personlig endret av Lenin for å skjerpe tonen i det). En uttalelse mot anti-semittisme laget av Lenin i mars 1918 ble spilt inn på grammafomplate, som skal brukes i en masse kampanje mot de kontrarevolusjonæres utfall mot jødene. (S. 798)

Allierte Etteretning Rapporter

I denne perioden surret det innad i etterretningstjenestene i hele den frie verden med rapporter om det jødiske engasjement i kommunismen. Siden en uklanderlig jødisk kilde, i Encyclopedia Judaica, i stor grad har overbevist oss om viktigheten av jøder for å lykkes med kommunismen, la oss kort vurdere en liten del av det vitnesbyrd tilgjengelig fra en rekke kilder på høyt nivå. Jeg vil presentere hver av dem uten kommentar, men legg merke til hvor ofte de beskriver bolsjevik lederskapet i mye høyere tall enn Encyclopedia Judaica, ofte til så mye som 90 prosent.

Rapporten fra The American Expeditionary styrkene til Sibir, 1 mars 1919. Kaptein Montgomery Schyler, snakker om hendelser som fulgte etter tilbakegangen for First Provisional Government, sier:

Disse håp ble ødelagt av den gradvise maktovertakelse av de mer uansavvrlige, og sosialistiske elementer av befolkningen, styrt av Jødene og andre anti-Russiske raser. En tabell laget i april 1918 av Robert Wilton, korrespondent for London Times i Russland, viser at på den tiden var det 384 «kommissærer» inkludert 2 negre, 13 russere, 15 kinamenn, 22 armenere og mer enn 300 jøder. Av sistnevnte tall, hadde 264 kommet til Russland fra USA etter at den Imperiale regjeringen falt.

Kaptein Schyler gir deretter en personlig refleksjon:

Det er nok uklokt å si dette høyt i USA, men den bolsjevikiske bevegelsen er og har vært siden begynnelsen styrt og kontrollert av russiske jøder av den skitneste typen, som har vært i USA og der absorbert hver og en av de verste faser av vår sivilisasjon uten å ha den minste forståelse av hva vi egentlig mener med frihet. 3

Generalkonsulen i Moskva (Summers) til Utenriksministeren (USA), Moskva, 02.05.1918:

Jøder dominerende i den lokale sovjetiske regjeringen, anti-jødiske følelser økende blant befolkningen som har en tendens til å betrakte fremrykkende tyskere som frigjørere. 4

US State Department Rapport, Foreign Relations, 1918, Russland, vol. 11, s. 240:

Femti prosent av sovjetiske myndigheter i hver by består av Jøder av den verste typen, hvorav mange er anarkister. 5

Scotland Yard Rapport til Amerikas Utenriksminister, 23 juli 1919:

Det er nå definitive bevis på at bolsjevismen er en internasjonal bevegelse som kontrolleres av Jødene, kommunikasjon passerer mellom lederne i Amerika, Frankrike, Russland og England, med utsikt mot felles handling. 6

Utdrag av Rapport fra den Nederlandske Ministeren i Petrograd den 6 september 1918, oversendt fra Sir M. Findlay, i Christiana, til Mr. Balfour:

Jeg anser at den umiddelbare undertrykkelse av bolsjevismen er den største saken nå for verden, ikke engang med unntak av krigen som fremdeles raser, og, som ovenfor nevnt, om ikke bolsjevismen stoppes i fødselen umiddelbart, er den nødt til å spre seg i en eller annen form over Europa og hele verden, slik den er organisert og jobbet frem av Jøder som ikke har noen nasjonalitet, og hvis eneste objektiv er å ødelegge den eksisterende orden for sine egne formål. 7

Mr. Aleston til Lord Curzon, videresending av Rapport fra Konsulen i Ekaterinburg av 06.02.1919:

Fra undersøkelser med flere arbeidere og bønder som vitner, har jeg bevis på at den aller minste andel av dette distriktet var pro-bolsjevikske, flertallet av arbeiderne sympatiserer med innkallelse av en grunnlovgivende forsamling. Vitner uttaler videre at bolsjevikiske ledere ikke representerte den russiske arbeiderklassen, de fleste av dem er Jøder. 8

Rev. B.S. Lombard til Lord Curzon, 23 mars 1919:

Jeg har vært i ti år i Russland, og har vært i Petrograd gjennom hele revolusjonen. . . . Jeg hadde rikelig anledning til å studere bolsjevikenes metoder. Den oppstod i Tysk propaganda, og var og blir utført av internasjonale Jøder. . . . All virksomhet ble lammet, butikker ble stengt, Jødene ble besittere av det meste av handels husene, og forferdelige scener av sult ble vanlig i bygder. 9

Sir Winston Churchill, skriver i Illustrated Sunday Herald av 08.02.1920 at han er enig med det forrige vitnesbyrd.

Det er ikke nødvendig å overdrive rollen i etableringen av bolsjevismen, og hvordan den den russiske revolusjon rent faktisk ble til, av disse internasjonale og for det meste ateistiske jøder. Det er helt klart en veldig stor en, den overgår sannsynligvis alle andres. Med unntak av Lenin, er de fleste av de ledende figurene Jøder. Videre kommer den viktigste inspirasjon og drivkraft fra de Jødiske lederne.

Men for å være rettferdige, la Jødene få det siste ordet – ord som ble skrevet etter at millioner av «goyim» hadde allerede blitt slaktet i Russland. Siterer fra American Hebrew av 08.09.1920:

Bolsjevik revolusjonen i Russland var et verk av jødiske hjerner, av jødisk misnøye, av jødisk planlegging, som har som mål å skape en ny orden i verden. Hva som ble gjort på utmerket måte i Russland, takket være jødiske hjerner, og på grunn av jødisk misnøye, og av jødiske planlegging, skal også, gjennom de samme jødiske mentale og fysiske krefter, bli en realitet over hele verden.

Sluttnoter

1 “Socialism,” p. 584.
 
2 The Jewish Communal Register of New York City, 1917-18, confirms Schiff’s interest in subverting Imperial Russia, “The firm of Kuhn-Loeb & Co. floated the large Japanese war loans of 1904-5, thus making possible the Japanese victory over Russia. . .” (p. 1018). “Mr. Schiff has always used his wealth and his influence in the best interests of his people. He financed the enemies of autocratic Russia and used his financial influence to keep Russia from the money market of the United States.” (p. 1019) (This was written after the Bolshevik Revolution had become an accomplished fact.)
In addition to accounts of Schiff’s direct involvement in financing the Bolsheviks, the U.S. State Department’s three-volume report on the establishment of Communism in Russia, Papers Relating to the Foreign Relations of the United States, 1918, published in 1931, Vol. 1, (p. 371-376) recounts from intelligence reports and intercepted correspondence how Jewish-controlled German banks, under the influence of Max Warburg, originated, even as early as February 1914, a system for the dispersion of large payments to Lenin, Trotsky, and others in their attempts to overthrow the Czar. The syndicate was set up with “. . .very close and absolutely secret relations established between Finnish and American banks,” as well as banking houses in Stockholm and Copenhagen, who were the active intermediaries between Jewish high-finance in the West and revolutionaries inside Russia.
This State Department Report was compiled under the Hoover administration and has since disappeared from active circulation. Reproductions of salient passages of it, however, are presented in Elizabeth Dilling’s The Jewish Religion: Its Influence Today.
 
3 “American Expeditionary Forces, Siberia,” Military Intelligence Report of Capt. Montgomery Schyler, National Archives, March 1, 1919. Declassified, Sept. 21, 1958, pp. 2-3.
 
4 Included in Foreign Relations, 1918, Russia, Vol. 1, U.S. State Dept., 1931, file No. 861.00/1757, p. 518.
 
5 Ibid., Vol. 2, p. 240.
 
6 Scotland Yard, “A Monthly Review of the Progress of Revolutionary Movements Abroad,” July 16, 1919. Declassified, U.S. State Dept., Jan. 8, 1958, p. 1.
 
7 Nesta Webster, «Secret Societies and Subversive Movements», p. 385. Concerning the British White Paper on Communism, which included the report from the Netherlands Minister at Petrograd, Oudendyke, Nesta Webster appends this footnote: “It is significant to notice that in the second and abridged edition of the White Paper issued by the Foreign Office these two most important passages marked with an asterisk were omitted and the first edition was said to be unavailable.”
The entire text of the Netherlands Minister, however, turns up among the previously mentioned U.S. State Department report, Foreign Relations, 1918, Russia, published in 1931.
 
8 “British White Paper,” Webster, p. 386
 
9 Ibid.

The above article was adapted from Rev. Ted Pike’s 345-page book Israel: Our Duty, Our Dilemma, available for $24.90 online at www.truthtellers.org or from the address below.

Spread the love - Sharing is caring
 
 
 
   
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)

7 Comments

 1. Pingback: Ervin Kohns norske CHEKA, 100 års jubileum – Riksavisen

 2. Pingback: Pål Steigan; ISIS og 500 tusen innvandrere | Riksavisen

 3. Pingback: Encyclopedia Judaica Online | Rosicrucianism

 4. Pingback: Jødene forteller oss kommunismen var jødisk | Den Norske Motstandsbevegelsen

 5. Pingback: Guds utvalgte folk og de andre

 6. Pingback: Trygve Lie’s hemmelige etterkrigsavtale med Storbritania

 7. THE SECRET DRIVING FORCE OF COMMUNISM

  CHAPTER ONE

  COMMUNISM AS DESTROYER

  http://www.catholicvoice.co.uk/pinay/

  There is absolutely no doubt, that the Jews are the inventors of Communism; for they have been the instigators of the dogma, upon which that monstrous system is built, which at present with absolute power rules the greatest part of Europe and Asia, which stirs up the lands of America and with progressive certainty floods over all Christian peoples of the world like a deadly cancerous growth, like a tumour, which steadily devours the core of the free nations, without apparently an effective means of cure being found against this disease.

  But the Jews are also the inventors and directors of the Communist methods, of effective tactics of struggle, of the insensitive and totally inhuman government policy and of aggressive international strategy. It is a completely proven fact that the Communist theoreticians were all Jews, unheeded of what system the Jews lastingly use, as well as the theoreticians and the experienced revolutionaries, which has veiled from the eyes of the people, where they lived, their true origin.

  1. Karl Heinrich Marx was a German Jew, whose real name was Kissel Mordekay, born in Trier, Rhineland, son of a Jewish lawyer. Before his famous work “Das Kapital” which contains the fundamental idea of theoretical Communism, whose concepts he strove with inexhaustible activity up to his death in the year 1887 to spread over the world, he had written and published with the Jew Engels in the year 1848 the Communist Manifesto in London; between 1843 and 1847 he had formulated in England the first modern interpretation of Hebrew Nationalism in his articles, as in the publication in the year 1844 in the periodical “Deutsch-Franzosische Jahrbücher” (German-French Year Books) under the title “Concerning the Jewish question”, which shows an ultra-national tendency.

  2. Friedrich Engels, creator of the “First International”, and close collaborator of Marx, was a Jew and born in Bremen (Germany). His father was a Jewish cotton merchant of the city. Engels died in the year 1894.

  3. Karl Kautski, whose real name was Kraus, was the author of the book “The Beginnings of Christianity”, in which he mainly combats the principles of Christianity. He was the most important interpreter of Karl Marx and in 1887 published “The Economic Doctrine of Karl Marx Made Intelligible for All.” “The Bloodbath of Chisinaw and the Jewish Question”, in the year 1903, “The Class Struggle”, which for Mao-Tse-Tung in China was the fundamental book for Communist instruction; and the work with the title “The Vanguard of Socialism”, in the year 1921. He was also the author of the “Socialist Programme” from Erfurt/Germany. This Jew was born in the year 1854 in Prague and died in 1938 in the Hague (Holland).

  4. Ferdinand Lassalle, Jew, born in the year 1825 in Breslau. He had interfered in the democratic revolution of 1848. In the year 1863 he published his work entitled “Open Answers”, in which he outlined a plan of revolution for the German workers. Since then he worked tirelessly for a “Socialist” crusade, which was directed at the rebellion of the workers. For this purpose he published a further work under the title “Capital and Labour.”

  5. Eduard Bernstein. A Jew born in Berlin in the year 1850. His principal works are “Assumptions concerning Socialism”, “Forward, Socialism”, “Documents of Socialism”, “History and Theory of Socialism”, “Social Democracy of Today in Theory and Practice”, “The Duties of Social Democracy”, and “German Revolution”. In all his writings he expounds the Communist teaching and bases it on the views of Marx. In the year 1918 he became Finance minister of the German Socialist state, which, however, could fortunately only maintain itself a few months.

  6. Jacob Lastrow, Max Hirsch, Edgar Loening, Wirschauer, Babe, Schatz, David Ricardo and many other writers of theoretical Communism were Jews. In all lands are found writers, almost exclusively Jewish, who preach Communism to the masses, although with many opportunities they strive to give the appearance in their writings of a feeling of humanity and brotherhood. We have indeed already seen in practice what this means.8

  However theoretical all Jews mentioned may have been, they were not satisfied with setting up the doctrinaire bases, but each one of them was an experienced revolutionary, who busied himself in whatever particular land he found himself, to factually prepare the upheaval, to direct or to give it support. As leaders or members of revolutionary associations known only to one another, they took more and more active part in the development or Bolshevism. But apart from these Jews, who in the main were regarded as theoreticians, we find that almost all materialist leaders, who develop Communist tactics, also belong to the same race and carry out their task with the greatest efficacy.

  As indisputable examples two movements of this type can be recorded:

  A) In the year 1918 Germany was showpiece of a Communist, Jew directed revolution. The Red Councils of the republic of Munich was Jewish, as its instigators prove: Liebknecht, Rosa Luxemburg, Kurt Eisner and many others. With the fall of the monarchy the Jews gained control of the country and the German government. With Ministers of State Haase and Landsberg appear Kautsky, Kohn and Herzfeld. The Finance minister was likewise a Jew, had his racial fellow Bernstein as assistant and the minister of the Interior, likewise a Jew, and sought the collaboration of his racial brother, Doctor Freund, who helped him in his work.

  Kurt Eisner, the President of the Bavarian Councils Republic, was the instigator of the Bolshevist revolution in Munich.

  “Eleven little men made the revolution”, said Kurt Eisner in the intoxication of triumph to his colleague, the Minister Auer. It is no more than right to preserve the unforgettable memory of these little men, who were, in fact, the Jews Max Lowenberg, Doctor Kurt Rosenfeld, Caspar Wollheim, Max Rothschild, Carl Arnold, Kranold, Rosenhek, Birnbaum, Reis and Kaisser. These ten with Kurt Eisner van Israelowitsch led the presidency of the Revolutionary court of Germany. All eleven were Freemasons and belonged to the secret lodge N.° which had its seat in Munich at No. 51 Briennerstrasse.9

  The first cabinet of Germany in the year 1918 was composed of Jews.

  1. Preuss, Minister of the Interior.
  2. Freund, Minister of the Interior.
  3. Landsberg, Finance Minister.
  4. Karl Kautski, Finance Minister.
  5. Schiffer, Finance Minister.
  6. Eduard Bernstein, secretary of the State Treasury.
  7. Fritz Max Cohen, director of the official information service. (This Jew was earlier correspondent of the Jewish “Frankfurter Zeitung”).

  The second “German Socialist government” of 1918 was formed of the following Jews:

  1. Hirsch, Minister of the Interior.
  2. Rosenfeld, Justice Minister.
  3. Futran, Minister of education.
  4. Arndt, Minister of education.
  5. Simon, State secretary of finances.
  6. Kastenberg, director of the department of science and art.
  7. Strathgen, director of colonial department.
  9. Wurm, secretary of food.
  10. Merz, Weil, Katzenstein, Stern, Lowenberg, Frankel, Schlesinger, Israelowitz, Selingsohn, Laubenheim, etc., took up high posts in the ministries.

  Among the remaining Jews who controlled the sectors vital to life of the German state, which had been defeated through the American intervention in the war, were found in the year 1918, and later:

  1. Kohen, President of the German workers and soldiers councils (similar to the Soviet council of soldiers and workers of Moscow in the same year).
  2. Ernst, police president of Berlin.
  3. Sinzheimer, police president of Frankfurt.
  4. Lewy, police president of Hessen.
  5. Kurt Eisner, Bavarian state president.
  6. Jaffe Bavarian finance minister.
  7. Brentano, Industry, trade and transport minister.
  8. Talheimer, minister in Württemberg.
  9. Heimann, another minister in Württemberg.
  10. Fulda, in the government of Hesse.
  11. Theodor Wolf, chief editor of the newspaper “Berliner Tageblatt.”
  12. Gwiner, director of the “Deutsche Bank”.10

  B) Hungary in the year 1919. On 20th March 1919 the Jew Bela Kun (Cohn) took over power in Hungary and proclaimed the Hungarian Soviet republic, which from that moment on was submerged in a hair-raising sea of blood. Twenty-eight (28) Commissars formed with him the new government and of these 18 were Israelites. That is an unheard of proportion, when one bears in mind that in Hungary lived one and a half million Israelites compared to 22 million inhabitants. The 18 Commissars held the actual control of rulership in their hands and the eight Gentile Commissars could do nothing against them.11

  “More than 90% of the members of the government and the confidence men of Bela Kun were also Jews. Here follows a list of members of the Bela Kun government:

  1. Bela Kun, general secretary of the Jewish government.
  2. Sandor Garbai, “official” president of the government, who was used by the Jews as a Hungarian man of straw.
  3. Peter Agoston, deputy of the general secretary; Jew.
  4. Dr. E. Landler, Peoples commissar for internal affairs; Jew.
  5. Bela Vago, deputy of Landler, a Jew with the name Weiss.
  6. E. Hamburger, Agriculture Commissar; Jew.
  7. Vantus, deputy of Hamburger; Jew.
  8. Csizmadia, deputy of Hamburger; Hungarian.
  9. Nyisztor, deputy of Hamburger; Hungarian.
  10 Varga, Commissar for financial affairs; Jew by name Weichselbaum.
  11. Szkely, deputy of Varga; Jew by name Schlesinger.
  12. Kunftz, Education minister; Jew by name Kunstater.
  13. Kukacs, deputy of Kunfi; a Jew, who in reality was chilled Lowinger and was the son of the director-general of a banking house in Budapest.
  14. D. Bokanyi, Minister of labour; Hungarian.
  15. Fiedler, deputy of Bokanyi; Jew.
  16. Jozsef Pogany, War Commissar; a Jew, who in reality was called Schwartz.
  17. Szanto, deputy of Pogany; a Jew named Schreiber.
  18. Tibor Szamuelly, deputy of Pogany, a Jew named Samuel.
  19. Matyas Rakosi, trade Minister; a Jew, who in reality was called Matthew Roth Rosenkrantz, present Communist dictator.
  20. Ronai, Commissar of law; a Jew named Rosentstegl.
  21. Ladai, deputy of Ronai; Jew.
  22. Erdelyi, Commissar of supply; a Jew named Eisenstein.
  23. Vilmas Boehm, Socialisation Commissar; Jew.
  24. Hevesi, deputy of Boehm; a Jew named Honig.
  25. Dovsak, second deputy of Boehm; Jew.
  26. Oszkar Jaszai, Commissar of nationalities; a Jew named Jakubovits.
  27. Otto Korvin, political examining Commissar; a Jew named Klein.
  28. Kerekes, state lawyer; a Jew named Krauss.
  29. Biro, chief of the political police; a Jew named Blau.
  30. Seidem, adjutant of Biro; Jew.
  31. Oszkar Faber, Commissar for liquidation of Church property; Jew.
  32. J. Czerni, commander of the terrorist bands, which were known by the name “Lenin youth”; Hungarain.
  33. Illes, supreme police Commissar; Jew.
  34. Szabados, supreme police Commissar; a Jew named Singer.
  35. Kalmar, supreme police Commissar; German Jew.
  36. Szabo, supreme police Commissar; Ruthenian Jew, who in reality was called Schwarz.
  37. Vince, Peoples Commissar of the city of Budapest, who in reality was called Weinstein.
  38. M. Kraus, Peoples Commissar of Budapest; Jew.
  39. A. Dienes, Peoples Commissar of Budapest; Jew.
  40. Lengyel, President of the Austro-Hungarian bank; a Jew named Levkovits.
  41. Laszlo, President of the Communist revolutionary court; a Jew, who in reality was called Lowy.12

  In this government which for a time held Hungary in thrall, the chief of the Hungarian Cheka Szamuelly, besides Bela Kun, distinguished himself through countless crimes and plunderings. While the latter rode through the land in his luxury automobile (with the symbol of a large gallows mounted on the vehicle, and accompanied by his capable Jewish woman secretary R. S. Salkind, alias Semliachkay), the former travelled through Hungary in his special train and sowed terror and death, as a contemporary witness describes:

  “That train of death travelled snorting through the black Hungarian nights; where it stopped, one saw people hanging from trees and blood which ran on the ground. Along the railway line naked and mutilated corpses were to be seen. Szamuelly dictated his judgements in his train, and whoever was forced to enter never lived to tell the tale of what he saw. Szamuelly lived constantly in this train. Thirty selected terrorists ensured his security. Selected executioners accompanied him. The train consisted of two saloon wagons, two first-class wagons, which were occupied by the terrorists, and two third-class wagons for the victims. In the latter executions were carried out. The floor of this wagon was stiff with blood. The corpses were thrown out of the windows, while Szamuelly sat comfortably in the elegant workroom of his compartment which was upholstered in rose-coloured damask and decorated with polished mirrors. With a movement of the hand he decided over life or death.”13

  [7] Traian Romanescu, La gran conspiración judia, 3rd ed., Mexico, D.F., 1961, p. 272.
  [8] Data taken from Traian Romanescu, op. cit., pp. 19-23.
  [9] Msgr. Jouin, Le péril judéo-maçonnique. (5 vols. 1919-1927). Vol. I, p. 161.
  [10] Traian Romanescu, op. cit., pp. 259-260.
  [11] J. J. Tharaud, Causerie sur Israël. Marcelle Lesage, 1926, p. 27.
  [12] Traian Romanescu, op. cit., pp. 203-205.
  [13] Cécile de Tormay, Le livre proscrit, Plon Nourrit, 1919, p. 204.

  CHAPTER THREE

  THE HEAD OF COMMUNISM

  There exists therefore not the slightest doubt, that the Marxist theory (Communism) is a Jewish work, just as is also its every action, which aims at putting this doctrine into practice.

  Before the final establishing of Bolshevism in Russia the directors and organisers of all Communist movements in their entirety were almost solely Jews, just as the great majority of the true organisers of the revolutions were to which they gave the impetus. But in Russia, as the first land where Bolshevism finally triumphed, and where it was and still is the fulcrum or driving force for the Communising of the world, the Jewish paternity of the system of organisation and of Soviet praxis also allows no doubt or error. According to the irrefutable data, which has been fully and completely proved and recognised by all impartial writers who have dealt with this theme, the Communist work of the Jews in the land of the Czars is so powerful that it would be useless to deny this disastrous triumph as their monopoly.

  It suffices to recall the names of those who have formed the governments and the principal leading organs in the Soviet Union, in order to know what one has immediately to think of the clear and categorical proof of the evidence.

  I – MEMBERS OF THE FIRST COMMUNIST GOVERNMENT OF MOSCOW (1918)
  (Council of Peoples Commissars)

  1. Ilich Ulin (Vladimir Ilich Ulianov or Nikolaus Lenin). President of the Supreme Soviet, Jew on mother’s side. His mother was called Blank, a Jewess of German origin.
  2. Lew Davinovich Bronstein (Leo Trotsky), Commissar for the Red Army and the Navy; Jew.
  3. Iosiph David Vissarionovich Djugashvili-Kochba (Joseph Vissarianovich Stalin), Nationalities Commissar; descendant of Jews from Georgia.
  4. Chicherin; Commissar for foreign affairs; Russian.
  5. Apfelbaum (Grigore Zinoviev), Commissar for internal affairs; Jew.
  6. Kohen (Volodarsky), Commissar for press and propaganda; Jew.
  7. Samuel Kaufmann, Commissar for the landed property of the State; Jew.
  8. Steinberg, law Commissar; Jew.
  9. Schmidt, Commissar for public works; Jew.
  10. Ethel Knigkisen (Liliana), Commissar for supply, Jewess.
  11. Pfenigstein, Commissar for the settlement of refugees; Jew.
  12. Schlichter (Vostanoleinin) Commissar for billetings (confiscation of private houses for the Reds); Jew.
  13. Lurie (Larin), President of the supreme economic council; Jew.
  14. Kukor (Kukorsky), Trade Commissar; Jew.
  15. Spitzberg, Culture Commissar; Jew.
  16. Urisky (Radomilsky), Commissar for “elections”; Jew.
  17. Lunacharsky, Commissar for public schools. Russian.
  18. Simasko, Commissar for health; Jew.
  19. Protzian, Agriculture Commissar; Armenian.

  In the Appendix at the end of this volume can be found the interesting and illustrative lists of the Jewish officials in all the government bodies of the Soviet Union, the Communist Party, the Red Army, the Secret Police, the trade unions, etc.

  Of a total of 502 offices of first rank in the organisation and direction of the Communist revolution in Russia and in the direction of the Soviet State during the first years of its existence, no less than 459 posts are occupied by Jews, while only 43 of these offices have been occupied by Gentiles of different origin. Who then has accordingly carried out this terrible revolution? The Gentiles perhaps? Another statistic, which was published in Paris by the counter-revolutionary newspaper “Le Russe Nationaliste”, after the victory of the Jewish Communists in Russia, reveals that of 554 Communist leaders of first rank in different offices the racial composition was as follows:

  Jews 447
  Lithuanians 43
  Russians 30
  Armenians 13
  Germans 12
  Finns 3
  Poles 2
  Georgians 2
  Czechs 1
  Hungarians 1

  During the Second World War, and from then on up to our present time, the Jewish clique which rules the Union of Socialist Soviet Republics, continues to be very numerous, for at the head of the names stands Stalin himself, who for a long time was regarded as a Georgian of pure descent. But it has been revealed that he belongs to the Jewish race; for Djougachvili, which is his surname, means “Son of Djou”, and Djou is a small island in Persia, whither many banished Portuguese “Gypsies” migrated, who later settled in Georgia.

  Today it is almost completely proved that Stalin had Jewish blood, although he neither confirmed nor denied the rumours, about which mutterings began in this direction.14

  Let us look at a list of the Soviet officials in the government of Stalin:

  1. Zdanov (Yadanov), who in reality was called Liphshitz, foriner commander in the defence of Leningrad during the 2nd world war. Member of the Politbüro up to 1945 and one of the instigators of the decision which excluded Tito from the Cominform in the year 1948 and who shortly afterwards died.

  2. Lavrenty Beria, Chief of the M.V.D. Police and of Soviet heavy industry, member of the Soviet Atom industry, who was executed upon orders of Malenkov, and in fact for the same reason for which Stalin liquidated Yagoda.

  3. Lazar Kaganovich, director of Soviet heavy industry, member of the Politburo from 1944 to 1952, then member of the Presidium and at present President of the Supreme Presidium of the USSR.

  4. Malenkov (Georgi Maximilianovich Molenk), member of the Politburo and Orgburo until 1952, then member of the Supreme Presidium, President of the Ministerial Council after the death of Stalin; Minister in the government of Bulganin since 1955. He is a Jew from Ornsenburg, not a Cossack, as is asserted. The name of his father, Maximilian Malenk, is typical for a Russian Jew. In addition there is a very important detail, which reveals the true origin of Malenkov and also of Khrushchev. The present wife of Malenkov is the Jewess Pearlmutter, known as “Comrade Schans chuschne” who was Minister (Commissar) for the fish industry in the Soviet government in the year 1938. If Malenkov had not been a Jew, it is extremely unlikely that he would have married a Jewess, and the latter would also not have married him. There exists no official description of the life of Malenkov. This is certainly to be attributed to the fact that he does not want his Jewish origin to be discovered.

  5. Nikolaus Salomon Khrushchev, present chief (1963) of the Soviet Communist party, member of the Politburo since 1939, i.e. since the year when Malenkov was chosen member of the Orgburo. He is the brother of Madame Malenkov, i.e. of the Jewess Pearlmutter. Khrushchev is a Jew and his real name is Pearlmutter. Also, the present wife of Khrushchev, Nina, as well as the wives of Mikoyan, Voroshilov, Molotov, etc., are Jewesses.

  6. Marshal Nikolaus Bulganin, at present first Soviet minister, former bank official, was one of the ten Jewish members of the Commissariat for the liquidation of private banks in the year 1919.

  7. Anastasio Josifovich Mikoyan, member of the Politburo since 1935, member of the Supreme Presidium since 1952, Trade Minister and Vice-president in the Malenkov government. He is an Armenian Jew and not a true Armenian as is believed.

  8. Kruglov, chief of the M.V.D. after Beria. Upon command of Kruglov the imprisoned Jewish doctors were released who had been imprisoned by Riumin, sub-chief of the police, during the rulership of Beria, in the year 1953. Likewise Jew.

  9. Alexander Kosygin, member of the Politburo up to 1952, afterwards deputy in the Supreme Presidium and Minister for light industry and food in the Malenkov government.

  10. Nikolaus Schvernik, member of the Politburo up to 1952, then member of the Supreme Presidium and member of the Presidium of the Central Committee of the Communist party; Jew.

  11. Andreas Andreievich Andreiev, who was known as the “Politbureaucrat” of 3 A, member of the Politburo between 1931 and 1952, Jew from Galicia (Poland). He writes under a Russian pseudonym.

  12. P. K. Ponomareno, member of the Orgburo in the year 1952; afterwards member of the highest Presidium and culture minister in the Malenkov government.

  13. P. F. Yudin (Jew), deputy member of the highest Presidium and titulary of the Ministry for building material in the Malenkov government in the year 1953.

  14. Mihail Pervukin, member of the Presidium of the central committee of the Communist party since 1953.

  15. N. Schatalin, official in the sub-secretariat of the Central Committee of the Community Party.

  16. K. P. Gorschenin, Justice minister in the government of Malenkov.

  17. D. Ustinov (Zambinovich), Soviet ambassador in Athens (Greece) up to the second world war; defence minister in the Malenkov government.

  18. V. Merkulov, Minister for state control at the time of Malenkov.

  19. A. Zasyadko, Minister for the coal industry under Malenkov.

  20. Cherburg, Soviet propaganda chief.

  21. Milstein. one of the Soviet espionage chiefs.

  22. Ferentz Kiss, Chief of the Soviet espionage service in Europe.

  23. Postschreibitscher (Poschebicheve), former private secretary of Stalin, at present chief of the secret archives of the Kremlin.

  24. Ilya Ehrenburg, delegate for Moscow in the Supreme Soviet, Communist writer; likewise Jew.

  25. Mark Spivak, delegate from Stalino (Ukraine) in the Supreme Soviet of Moscow.

  26. Rosalia Goldenberg, delegate from Birobudjan in the Supreme Soviet.

  27. Anna E. Kaluger, delegate of Bessarabia in the Supreme Soviet, Her brother, not Koluger, but Calugaru in Rumanian, is a Communist official in the government of Rumania.

  Also Kalinin, one of the great Soviet officials under Stalin who died some time ago, was a Jew.15

  It is only too well known, that the Anti-Semitism of Stalin was a misrepresentation of the facts, and that the blood bath among the Jews (Trotskyists) which he carried out in order to assert his power, was performed by other Jews. In the last instance the struggle between the Jew Trotsky and the Jew Stalin was a struggle between parties for control over the Communist government, which they created, it was purely a family dispute. As proof, the following list of Commissars for Foreign Affairs, during the period when Stalin got rid of some certain Jews, who had become dangerous for his personal power.

  1. Maxim Maximovich Litvinoff, Minister for Foreign Affairs up to 1939, when he was replaced by Molotov. He afterwards occupied high offices in the same ministry up to his death in February 1952. He was born in Poland as son of the Jew Meer Genokh Moiseevich Vallakh, a bank clerk. In order to conceal his real name Maxim Moiseevich Vallakh, Litvinoff used various pseudonyms during his real career, among them Finkelstein, Ludwig Nietz, Maxim Harryson, David Mordecay, Felix, and finally, when he became an official in the Communist regime of Russia, he took on the name of Litvinoff or Litvinov. When this Jew was replaced by Molotov in the Year 1939, the Jews of the western world and the entire Jewish-Freemasonic press began to cry out that he had been removed by Stalin because he was a “Jew”, but they kept quiet afterwards concerning the fact that up to his death Litvinov remained in the ministry. Why also say this, if it was not of interest for the conspiracy? In the Memoirs of Litvinov, which were published after his death, he wrote that in his opinion nothing would alter in Soviet Russia after the death of Stalin. In fact, Stalin died a year after Litvinov and nothing was altered in the Soviet’s internal and external policies.

  What the West calls change in the policy of the USSR, is simply nothing further than a skilled propaganda for the necessities of the plan for world rule through the Jews. Nothing has altered since the death of Stalin. A certain unrest may have arisen on account of the lack of a new leader of the stature of Stalin or Lenin, that is all. For this reason the Jewish-Freemasonic conspirators of the West wish to paint the Soviet-Communist black raven over with the glittering colours of “Pacifism”, “Coexistence”, “Human friendliness”, etc., in order to introduce it to the world as something harmless, until a dictator with the same lusts of his predecessors arises.

  When Litvinov asserted that nothing would alter with the death or Stalin, he knew very well, that this would be so, because Stalin was nothing more than one of the handymen of the Jewish band, which rules the USSR, and because after him other Jews would be at hand, to carry on the plan of world domination, for which Bulganin, Baruch, Reading, Thorez, Mendes France, David Ben Gurion and many others are cooperating.

  In continuing the list of Jews in the Ministry for Foreign Affairs of the USSR, we mention:

  2. Andreas Januarevich Vishinsky, now dead, who was foreign minister of the USSR before the death of Stalin and afterwards permanent representative of the Soviet Union in the UNO. There he missed no opportunity to sling his obscenities against the non-Communist lands, exactly as in the times when he was “Peoples Judge.” His Jewish name was Abraham Januarevin.

  3. Jakob Malik, Soviet representative in the UNO and a great personality in the Soviet diplomatic hierarchy; Jew.

  4. Valerian Zorin, for a time ambassador in London and likewise a great figure of Soviet diplomacy, who changes his post according to necessity.

  5. Andrei Gromyko, diplomat, Minister for foreign affairs since 1958.

  6. Alexander Panyushkin, former Soviet ambassador in Washington, ambassador in Peking during the year 1955, who is regarded as the actual dictator of Red China.

  7. Zambinovich (Ustinov), ambassador in Athens up to 1940.

  8. Admiral Radionovich, ambassador in Athens between 1945 and 1946, i.e., as the Communist coup d’état in Greece was prepared; Jew.

  9. Constantin Umansky, ambassador in Washington during the Second World War and afterwards official in the Ministry for foreign affairs in Moscow.

  10. Manuilsky, former representative in the Ukraine and in the UNO, at present President of the Ukraine; likewise Jew.

  11. Ivan Maisky, ambassador in London during the war, afterwards high official of the Foreign Ministry in Moscow.

  12. Madame Kolontay, ambassador in Stockholm until her death in March 1952; Jewess.

  13. Daniel Solod, ambassador in Cairo in the year 1955. The latter, supported by a Jewish group which belongs to the diplomatic corps in Cairo, directs the Israelite conspiracy inside the Arab world under Soviet diplomatic protection, without the Egyptian government noticing this. This government should not forget that David Ben Gurion, first minister of Israel, as well as Golda Meyerson, Israel’s Minister in Moscow, are Russian Jews like David Solod.

  At present, according to confirmed data, 80% to 90% of the key positions in all ministries in Moscow and the remaining Soviet republics are occupied by Jews.

  “I do not believe that there can be any doubt of the origin of all those who occupy the highest posts in Moscow since the first moment of the revolution; for the Russians it is a lamentable fact that after all this course of time things are much worse, for the number of Jews who live in Russia has increased in frightening degree. All important leading positions are in their hands…”16

  As in Russia the countries of Europe where Bolshevism has gained control, are also completely ruled by a Jewish minority; the latter always appears in the direction of the Communist government with an iron, criminal and merciless hand, so as to attain the utter enslaving of the native citizens through an insignificant group of Jews.

  More convincing than any other proof is an exact surveying of the most principal leaders of the Bolshevist governments of Europe, which are always found in the hands of the Israelites. We will quote the most principal ones:

  A – HUNGARY

  1. The most important Communist leader since the occupation of this land by Soviet troops is Mathias Rakosi, an Israelite, whose real name is Mathew Roth Rosenkranz, and who was born in the year 1892 in Szabadka.

  2. Ferenk Münnich, First Minister in Hungary in the year 1959 after Janos Kadar.

  3. Erno Gero, Minister of the Interior until 1954.

  4. Szebeni, Minister of the Interior before the Jew Gero.

  5. General Laszlo Kiros, Jew, Minister of Interior since July 1954, simultaneously chief of the A.V.O., i.e. the Hungarian police, which corresponds to the Soviet M.V.D.

  6. General Peter Gabor, chief of the Communist political police of Hungary up to 1953, a Jew, who in reality was called Benjamin Ausspitz and was earlier a tailor in Satorai-Jeujhely, Hungary.

  7. Varga, State secretary for economic planning; a Jew, who in reality is called Weichselbaum; former Minister of the Bela Kun government. He was also President of the supreme economic council.

  8. Beregi, Minister for foreign affairs.

  9. Julius Egry, Agriculture minister of the Hungarian Peoples Republic.

  10. Zoltan Vas, President of the supreme economic council; a Jew, who in reality was called Weinberger.

  11. Josef Reval, the editor of the Hungarian press and director of the Red newspaper “Szabad Nep” (The Free People); a Jew; who is really called Moses Kahana.

  12. Revai (another), Minister for national education; a Jew named Rabinovits.

  13. Josef Gero, transport minister; a Jew named Singer.

  14. Mihaly Farkas, Minister for national defence; a Jew named Freedman.

  15. Veres, Minister of State.

  16. Vajda, Minister of State.

  17. Szanto, Commissar for purging of enemies of the State, in the year 1951 sent by Moscow; a Jew named Schreiber; former member of the Bela Kun government.

  18. Guyla Dessi, Justice Minister up to 1955; today chief of the secret police.

  19. Emil Weil, Hungarian ambassador in Washington; he is the Jewish doctor who tortured Cardinal Mindszenty.

  Among other important Jewish officials to be mentioned are:

  1. Imre Szirmay, director of the Hungarian radio company.

  2. Gyula Garay, judge of the Communist “Peoples court of Budapest.”

  3. Colonel Caspo, Sub-chief of the secret police.

  4. Professor Laszlo Benedek, Jewish dictator for educational questions.

  The sole important Communist of Gentile origin was the Freemason Laszlo Rajk, former minister for foreign affairs, who was sentenced and executed by his Jewish “brothers” for his “betrayal.”

  B – CZECHOSLOVAKIA

  1. Clemens Gottwald, one of the founders of the Communist party in Czechoslovakia and president of the country between 1948 and 1953; a Jew, who died shortly after Stalin.

  2. Vladimir Clementis, former Communist minister of Czechoslovakia for foreign affairs, “sentenced and executed” in the year 1952; Jew.

  3. Vaclav David, present foreign minister of Czechoslovakia (1955); Jew.

  4. Rudolf Slaski, former general secretary of the Communist party of Czechoslovakia, “sentenced” in the year 1952; a Jew by name of Rudolf Salzmann.

  5. Firi Hendrich, present general secretary of the Communist party; Jew.

  6. Andreas Simon, sentenced in the year 1952; a Jew named Otto Katz.

  7. Gustav Bares, assistant of the general secretary of the Communist party; Jew.

  8. Josef Frank, former assistant of the general secretary of the Communist party, “sentenced” in the year 1952; Jew.

  C – POLAND

  1. Boleislaw Bierut, President of Poland up to 1954; Jew.

  2. Jakob Berman, general secretary of the Communist party of Poland; Jew.

  3. Julius Kazuky (Katz), minister for foreign affairs of Poland, who is well known for his violent speeches in the UNO; Jew.

  4. Karl Swierezewskv, former vice-minister for national defence, who was murdered by the Anti-Communist Ukrainian country population in south Poland (the mass of the people is not always amorphous); Jew.

  5. Josef Cyrankiewicz, first minister of Poland since 1954, after Bierut; Jew.

  6. Hillary Mink, Vice-prime minister of Poland since 1954; Jew.

  7. Zenon Kliszko, minister of justice; Jew.

  8. Tadaus Kochcanowiecz, minister of labour; Jew.

  The sole important Polish Communist of Gentile origin is Wladislaw Gomulka who was removed from political leadership since 1949, when he lost his post as first minister. Sooner or later he will share the same fate as Rajk in Hungary.

  D – RUMANIA

  1. Anna Pauker, Jewess, former minister for foreign affairs of the “Rumanian Peoples Republic”, and spy No. 1 of the Kremlin in Rumania up to the month of June 1952. Since then she has remained in the shadows in Bucharest up to the present day, naturally in freedom. This Jewish hyena, who was originally called Anna Rabinsohn, is the daughter of a rabbi, who came to Rumania from Poland. She was born in the province of Moldau (Rumania) in the year 1892.

  2. Ilka Wassermann, former private secretary of Anna Pauker, at present the real directress of the ministry for foreign affairs.

  3. Josef Kisinevski, the present agent No. 1 of the Kremlin in Rumania, member of the central Committee of the Communist party and vice-president of the council of ministers. He is a Jew and comes from Bessarabia; his correct name is Jakob Broitman. Also he is the real chief of the Communist party of Rumania, although “officially” the general secretary of the party is the Rumanian locksmith Gheorghe Gheorghiu Dez, who, however, only plays the simple role of a political front. Kisinevski took his present pseudonym from the name of the city of Kisinau in Bessarabia, where before the arrival of the Red Army he owned a tailor’s workshop.

  4. Teohari Georgescu, minister for internal affairs in the Communist government of Bucharest between 1945 and 1952; at the present time he has been reduced to a second-rank post, although he was “officially” “expelled” from the Communist party. He finds himself in the same position as Anna Pauker. His real name is Baruch Tescovich. He is a Jew from the Rumanian Danube harbour of Galatz.

  5. Avram Bunaciu, likewise a Jew, is the present (1955) general secretary of the Presidium of the great national assembly of the “Rumanian peoples republic”, i.e. the real leader of this assembly, for the “official” president Petru Groza is only an old Freemasonic marionette, who is married to a Jewess and plays only a purely static role. Avram Bunaciu is called in reality Abraham Gutman (Gutman translated into Rumanian is the corresponding name for “Bunaciu”, i.e. the pseudonym taken on by this Jew).

  6. Lotar Radaceanu, another Minister of the Communist government of Bucharest “deposed” in the year 1952, but who in 1955 reappeared on the honorary tribune. He is a Jew from Siebenbürgen and is called Lothar Würtzel. Since the “Würtzel” in Rumanian translates “Radicinu”, this Jew has simply transferred his Hebraic name into Rumanian and is now called “Radaceanu”.

  7. Miron Constantinescu, member of the central Committee of the Communist party and minister for mining and petroleum. Now and then he changes his ministerial posts. He is a Jew from Galatzi (Rumania), who in truth is called Mehr Kohn, and as is customary among them, uses a Rumanian pseudonym.

  8. Lieutenant General Moises Haupt, commander of the military district of Bucharest; Jew.

  9. Colonel General Zamfir, Communist “security chief” in Rumania and responsible for thousands of murders, which this secret police has perpetrated. He is a Jew and comes from the Danube harbour of Braila. He is called Laurian Rechler.

  10. Heim Gutman, chief of the civil secret service of the Rumanian Peoples republic; Jew.

  11. Major-General William Suder, chief of the information service and of counter-espionage of the Rumanian Communist army. He is a Jew, by name Wilman Süder and former officer of the Soviet Army.

  12. Colonel Roman, former director of the E.K.P. service (education, culture and propaganda) of the Rumanian army up to 1949, and at the present time Minister in the Communist government. His name as Jew is Walter.

  13. Alexander Moghiorosh, minister for Nationalities in the Red government; Jew from Hungary.

  14. Alexander Badau, chief of the Control Commission for foreigners in Rumania. He is a Jew who originates from the city of Targoviste whose real name is Braustein. Before 1940 his family in Targoviste possessed a large trading firm.

  15. Major Lewin, chief of press censorship, Jew and former officer of the Red Army.

  16. Colonel Holban, chief of the Communist “Security” of Bucharest, a Jew named Moscovich, former Syndicate (Union) chief.

  17. George Silviu, general governmental secretary of the ministry for internal affairs; a Jew named Gersh Golinger.

  18. Erwin Voiculescu, chief of the pass department in the ministry for foreign affairs. He is a Jew and is called Erwin Weinberg.

  19. Gheorghe Apostol, chief of the general labour union of Rumania; he is a Jew named Gerschwin.

  20. Stupineanu, chief of economic espionage; Jew by name Stappnau.

  21. Emmerick Stoffel, Ambassador of the Rumanian Peoples Republic in Switzerland; a Jew from Hungary and specialist in bank questions.

  22. Harry Fainaru, former legation chief of the Rumanian Communist embassy in Washington up to 1954 and at present official in the ministry for foreign affairs in Bucharest. He is a Jew named Hersch Feiner. Before the year 1940 his family possessed a grain business in Galatzi.

  23. Ida Szillagy, the real directress of the Rumanian embassy in London; Jewess; friend of Anna Pauker.

  24. Lazarescu, the “Chargé d’Affaires” of the Rumanian government in Paris. He is a Jew and is really called Baruch Lazarovich, the son of a Jewish trader from Bucharest.

  25. Simon Oieru, State under-secretary of the Rumanian state; Jew with name of Schaffer.

  26. Aurel Baranga, inspector general of arts. He is a Jew; Ariel Leibovich is his real name.

  27. Liuba Kisinevski, president of the U.F.A.R. (Association of anti-Fascist Rumanian women); she is a Jewess from Cernautzi/ Bukowina, and is called in reality Liuba Broitman, wife of Josif Kisinevski of the central Committee of the party.

  28. Lew Zeiger, director of the ministry for national economy; Jew.

  29. Doctor Zeider, jurist of the ministry for foreign affairs; Jew.

  30. Marcel Breslasu, director general of arts; a Jew by name Mark Breslau.

  31. Silviu Brucan, chief editor of the newspaper “Scanteia”, official party organ. He is a Jew and is called Brükker. He directs the entire campaign of lies that attempts to deceive the Rumanian people concerning the true situation created by Communism. At the same time the Jew Brükker directs the fake “Antisemitic” campaign of the Communist press of Rumania.

  32. Samoila, governing director of the newspaper ‘‘Scanteia”; he is a Jew; Samuel Rubenstein.

  33. Horia Liman, second editor of the Communist newspaper “Scanteia”; Jew with the name of Lehman.

  34. Engineer Schnapp, governing director of the Communist newspaper “Romania Libera” (Free Rumania), the second Communist newspaper on the basis of its circulation; likewise a Jew.

  35. Jehan Mihai, chief of the Rumanian film industry, Communist propaganda by means of films; a Jew, whose name is Jakob Michael.

  36. Alexander Graur, director general of the Rumanian radio corporation, which stands completely and solely in the service of the Communist party. He is a Jewish professor and is called Alter Biauer, born in Bucharest.

  37. Mihail Roller, at present President of the Rumanian academy, is a sinister professor, a Jew, unknown before the arrival of the Soviets in Rumania. Today he is “President” of the Academy and in addition he has written a “new history” of the Rumanian people, in which he falsifies the historical truth.

  38. Professor Weigel, one of the tyrants of the university of Bucharest, who directs the constant “purging actions” among Rumanian students who are hostile to the Jewish-Communist regime.

  39. Professor Lewin Bercovich, another tyrant of the Bucharest university, who with his spies controls the activity of Rumanian professors and their social connections; an immigrant Jew from Russia.

  40. Silviu Josifescu, the official “literary critic”, who censures the poems of the best poets like Eminescu Alecsandri, Vlahutza, Carlova, etc., who all died centuries ago or more than half a century ago, and alters form and content, because these poems are “not in harmony” with the Communist Marxist ideas. This literary murderer is a Jew, who in truth is called Samoson Iosifovich.

  41. Joan Vinter, the second Marxist “literary critic” of the regime and author of a book with the title “The problem of literary legacy” is likewise a Jew and is called Jakob Winter.

  The three former secretaries of the General Labour League up to 1950, Alexander Sencovich, Mischa Levin and Sam Asriel (Serban), were all Jews.

  E – YUGOSLAVIA

  1. Marshal Tito, who with his real Jewish name is called Josif Walter Weiss, originates from Poland. He was an agent of the Soviet secret service in Kabul, Teheran and Ankara up to 1935. The true Brozovich Tito, in origin a Croat, died during the Spanis civil war in Barcelona.

  2. Moses Pijade, general secretary of the Communist party and in reality the “grey eminence” of the regime, is a Jew of Spanish origin (Sefardit).

  3. Kardelj, member of the Central Committee of the Yugoslav Communist party and minister for foreign affairs; is a Jew of Hungarian origin and is called in reality Kardayl.

  4. Rankovic, member of the Central Committee of the Yugoslav Communist party and minister for internal affairs, is an Austrian Jew and was earlier called Rankau.

  5. Alexander Bebler, member of the Central Committee of the Communist party and permanent representative of Yugoslavia in the UNO, is an Austrian Jew.

  6. Ioza Vilfan (Joseph Wilfan), economic advisor of Tito, in reality the economic dictator of Yugoslavia, is a Jew from Sarajevo.

  Since not so many Jews live in Yugoslavia as in other lands, we find a greater number of natives in the Communist government of this land, always however in posts of the second rank; for the abovementioned principal leaders in reality control the Yugoslav government completely and absolutely.17

  THE FINANCIERS OF COMMUNISM
  At the beginning of the year 1919, the secret service of the United States of America provided high officials of the French republic who visited America with a memorandum, in which the participation of the most principal bankers in the preparation of the Russian Communist revolution was categorically revealed:
  7-618-6

  Provided by the General Staff of the 20th Army.
  No. 912-S-R.2.

  copy

  In February 1916 it became known for the first time that a revolution was being promoted in Russia. It was discovered that the following named persons and firms were involved in this work of destruction:

  1. Jakob Schiff; Jew.
  2. Kuhn, Loeb & Co; Jewish firm.
  Directors:
  Jakob Schiff; Jew.
  Felix Warburg; Jew.
  Otto Kahn; Jew.
  Mortimer Schiff; Jew.
  Hieronymus H. Hanauer; Jew.
  3. Guggenheim; Jew.
  4. Max Breitung; Jew.

  At the beginning of the year 1917, Jakob Schiff began to protect the Jew and Freemason Trotsky, whose real name is Bronstein; the mission given to him consisted in the directing of the social revolution in Russia. The New York paper “Forward”, a Jewish-Bolshevist daily paper, likewise protected him for the same purpose. Also he was aided financially by the Jewish firm of Max Warburg, Stockholm, the Rheinisch-Westfalische Syndicate, the Jew Olaf Aschberg of the Nye Banks, Stockholm, and the Jew Jovotovsky, whose daughter Trotsky married. In this manner relations were established between the Jewish multi-millionaires and the proletarian Jew.

  “The Jewish firm of Kuhn, Loeb & Co. has links with the Rheinisch-Westphalian Syndicate, a Jewish firm in Germany; just as it has links with Lazard-Freres, a Jewish house in Paris, and also with the Jewish firm of Gunzbourg of Paris, and with the same Jewish firm of Gunzbourg of Petrograd, Tokyo and Paris; if we observe in addition that all affairs are likewise handled with the Jewish firms of Speyer & Co., London, New York and Frankfurt/Main, exactly as with the firms of Nye-Banks, who are the agents for Jewish-Bolshevist business affairs in Stockholm, then we can draw the inference from this that the banking firm has relations with all Bolshevist movements; one can see that in praxis it represents the true expression of a general Jewish movement, and that certain Jewish banking houses are interested in the organisation of these movements.”22

  In the pamphlet of S. de Baamonde we again find something new about the banking house of Kuhn & Co. Jakob Schiff was an Israelite of German origin. His father, who lived in Frankfurt, was in that city a modest local agent of the firm of Rothschild. The son emigrated to the United States. There he rapidly made a career which soon made him chief of the large firm of Kuhn, Loch & Co., the most important Israelite bank of America.

  “In the Jewish banking world Jakob Schiff not only distinguished himself through his knowledge of business and the dare-devilry of his inventive power, but he also occasioned very resolute plans and intentions, even if neither new nor original, concerning the leading political activity that each banking System should exert over the fates of the world: ‘The spiritual direction of human affairs.’ ”

  Another of the constant concerns of this plutocrat was mixing at all cost in the political affairs of Russia, in order to bring about a change of regime in that land. The political conquest of Russia, which up to then had evaded the influence of Freemasonry thanks to its regime of reason, should be the best circle of effect to secure the power of Israel over the entire universe.23

  In the spring of 1917, Jakob Schiff began to instruct Trotsky, a Jew, how he should carry out the social revolution in Russia. The Jewish-Bolshevistic newspaper of New York, “Forward”, also concerned itself with the same theme:

  “From Stockholm as centre, the Jew Max Warburg authorized Trotsky & Co., as did Rheinisch-Westphalian Syndicate, an important Jewish Company, as well as Olaf Aschberg of the Nye Bank of Stockholm, and Yivotousky, a Jew, whose daughter married Trotsky.”24

  “At the same time a Jew, Paul Warburg, was found to have such a close connection with the Bolshevists that he was not selected again to the ‘Federal Reserve Board’.”25

  The “Times” of London of 9th February 1918 and the “New York Times” alluded in two articles by Samuel Gompers, which were published in the issues of 10th May 1922 and 31st December 1923, to the following:

  “If we bear in mind that the Jewish firm of Kuhn, Loeb & Co. is connected with the Rheinisch-Westphalian Syndicate, a Jewish firm in Germany, with Lazard Freres, a Jewish firm of Paris, and also with the banking house of Gunzbourg, a Jewish firm in Petrograd, Tokyo and Paris, and if we in addition point out that the aforementioned Jewish trading firms maintain close relations to the Jewish firm of Speyer & Co. in London, New York and Frankfurt/Main, as likewise with Nye Banks, a Jewish-Bolshevist firm in Stockholm, then we can establish that the Bolshevist movement in itself is to a certain degree the expression of a universal Jewish movement, and that certain Jewish banking houses are interested in the organisation of this movement.”26

  General Nechvolodof alludes in his work “L’Empereur Nicholas II et Les Juifs” (1924) to the strong Jewish financing of the Communist revolution in Russia:

  “During the years which preceded the revolution, Jakob Schiff had supplied the Russian revolutionaries with twelve million dollars. On their side the triumphant Bolshevists, according to M. Bakmetieff, the ambassador of the Russian Imperial government in the United States, who died some time ago in Paris, transferred six hundred million gold roubles between 1918 and 1922 to the firm of Loeb & Co.”

  [22] Duque de la Victoria, Israel manda, p. 312.
  [23] Ibid., pp. 318-319.
  [24] Esteban J. Malanni, op. cit., pp. 58-60.
  [25] Esteban J. Malanni, op. cit., pp. 60-62.
  [26] Esteban J. Malanni, op. cit., p. 63.

  http://www.catholicvoice.co.uk/pinay/

Legg inn kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.