Skriv ut Skriv ut

Jødiske Rabbiere; Gratulasjoner og Gode-Ønsker til Hamas

Rabbienes uttalelse er datert 27. Januar, 2006, og er publisert på Deres nettsider http://www.nkusa.org/index.cfm

Et oversatt utdrag følger herved:
(Oversettelse og kommentar av J.Johansen)

Gratulasjoner og Gode-Ønsker til Hamas fra Neturei Karta International, Diaspora
(Jews United Against Zionism – Jøder Mot Sionismen).

«Vi er Neturei Karta International, representanter for Torah-lydige Jøder over hele verden som står samlet i sin Torah (*) forståelse og som står klippefast i sin opposisjon til Sionismen og staten «Israel».

Som dere kanskje vet, så har vi, Torah Jødene, alltid stått 100% solidarisk med det Palestinske folk.

Lydige mot foreskriftene i Torah’en, har vi alltid anerkjent og akseptert Palestinsk styringsrett for hele Palestina. Videre, i henhold til de Jødiske læresetninger, hvilket som helst parti og hvilket som helst system til regjering som det Palestinske folk velger, var og er fullstendig respektert og akseptert av oss; det Jødiske folk.

Nå, på bakgrunn av det nylige valg som har foregått i Palestina, slutter vi oss til våre brødre i Palestina, og ydmykt oversender vår velsignelse og gratulasjoner til deres ledere, tillitsvalgte og støttespillere til Hamas, i håpet om dere vil lykkes.

For Torah-lydige Jøder har det alltid vært smertefullt å observere lidelsene til det Palestinske folk, forårsaket av skapelsen av Sionist staten – staten «Israel» – den såkalt Jødiske stat. Denne forferdelige utvikling er for Torah-Jøder en tragedie som det ikke finnes maken til, og en ekstrem forlegenhet, for å si det mildt.

Det Jødiske folk har blitt sendt i eksil for nærmere to tusen år siden av et guddommelig dekret fra den Allemektige. I forbindelse med dette eksil, har Han beordret oss, det Jødiske folk, å være lojale, lovlydige, medfølende og fredselskende innbyggere, i ethvert land hvor vi tar bosted.

Videre, vi skal vente tålmodig i eksil på åpenbaring fra den Allmektige, når hele menneskeheten vil gjenkjenne og tjene Ham sammen i harmoni og glede. Ethvert forsøk på å skape vår egen stat, i denne vår Himmelske tilviste eksiltilværelse, er uttalt forbudt. Dette hans påbud er uavhengig om dette land hvor staten skal skapes er befolket eller ikke.

Undertvingelse, undertrykking og endelig fordrivelse av et folk for å nå målet om å skape en stat, er forbundet med kriminalitet og synd, og er uttalt forbudt og står i motsetning til hele konseptet for Jødedommen.

Sionistene har ignorert alt det forannevnte. De har, med frekkhet (brazen chutzpah) gjort opprør mot den Allmektige og Torah’ens lover, med hjelp av den sionistiske ideologi og ved å opprette og drive den «Israelske» stat. De har fordrevet et stort antall av det Palestinske folk og ubarmhjertig og uopphørlig undertvinget og undertrykket de gjenværende Palestinere og religiøse Jøder i Palestina for nesten et helt hundreår.

Derfor erklærer vi vår fullstendige opposisjon mot Sionismen og staten «Israel». Videre erklærer vi vår fulle støtte og solidaritet med dere, det Palestinske folk.

Ledere av Hamas, ved valget av dere til posisjonen som offisielle representanter for hele det Palestinske folk, vi skjenker dere vår velsignelse og en bønn til den Allmektige:

MÅ den Allmektige lede dere og skjenke dere Hans visdom for å gjøre dere istand til å lede den Palestinske nasjon i henhold til Hans vilje.

MÅ den Allmektige forene hjertene til det Palestinske folket til å akseptere og omfavne deres lederskap med kjærlighet og god vilje.

MÅ det være viljen til den Allmektige at vi skal oppnå å se den fredelige og raske nedbygging av den sionistiske entitet – den «Israelske» staten og transformeringen av makten over hele det Hellige Land, inkludert selvfølgelig Al-Quds, til dets rettmessige herskere, det Palestinske folk. Da kan vi igjen leve i henhold til den Allmektiges vilje, Arabere og Jøder, som naboer, som vi har gjort for så mange hundre år inntil sionistene satte igang.

ENDELIG, MÅ det være den Allmektiges vilje at hele verdens gode krefter i nær fremtid iakttar åpenbaringen om Hans herlighet, når hele menneskeheten vil tjene Ham i glede og harmoni. AMEN.»

* Torah’en er jødenes bibel

Oversetters kommentar; Jøde Og Sionist Er Ikke Samme Ting

Må Gud velsigne det Jødiske folk. Og sende lukt til helvete de khasarske sjarlataner (sionistene) som utgir seg for å være det!

Til alle mine landsmenn og – kvinner som sliter med å finne ut av hvem de skal ha sympati med i konflikten i Midt Østen, ville jeg gjerne få gjøre oppmerksom på følgende uttalelse fra Rabbi Yisroel Dovid Weiss, Neturei Karta International, USA og Rabbi Ahron Cohen, Neturei Karta, UK (Jøder mot Sionismen), og råde til å ta med en klype salt alt som kommer fra de «får i ulveklær» av våre norske religiøse ledere som lovpriser og støtter alle forbrytelser mot menneskeheten som blir begått daglig av sionistene i Israel.

Det har alltid vært mer økonomisk og yrkesmessig berikende å støtte sistnevnte enn Palestinerne, løgnen mer enn sannheten, og de fortjener intet annet enn å bli avkledd for hva de er; religiøse forførere og profitører. Oversetteren minner om at Israel er en politisk hestehandel etter annen verdenskrig, og ingen religiøs / åndelig konstruksjon. Den korrupte natur i politikeren er lett utnyttbart. Hva sionistene og deres medløpere her hjemme «glemmer», er at religiøst ble jødene tatt ifra landet av Gud, og spredt i alle himmelretninger, fordi de ikke fulgte Moselovene (dansen rundt gullkalven/mammonismen bl.a.). Tvilsomt om en politisk hestehandel i regi av Belfourt-erklæringen (Storbritannia) og FN kan oppheve åndelige påbud. Utrolig hva en kan oppnå med selektive bibel referanser i sitt knefall for mammon.

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Facebook Comments

Kommenter. Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.