Judaisering av kristenheten

Kristne adopterer jødiske skikker og tradisjoner
Kristne adopterer jødiske skikker og tradisjoner

Ingenting gir meg større glede enn en jøde som finner frelse i Jesus og blir en del av hans åndelige legeme, Kirken. Likevel, akkurat som St. Peter arbeidet for å bevare den unge kirken fra absorpsjon i det gamle testamentes fariseerisme (legalisme), så må en lignende advarsel utdypes i dag. Evangeliske kirker innlemmer i stort tempo jødiske høytider og andre filo-jødiske elementer i kristen tilbedelse.

De «messianske» jødene leder denne trenden først og fremst. Messiansk jødedom er troen hos mange konverterte jøder at Jesus er best tilbedt i den sammenhengen der han ble født. De søker å opprettholde en jødisk, ofte i stor grad Fariseerisk / rabbinernes religiøse struktur viet til fortsatt lydighet mot Moseloven. I dag er det 250 000 Messianske i Amerika og opp til 15 000 i Israel (som inkluderer mange proselytter blant Hedninger).

Messianske jøder tolker på et utall måter hvordan det Gamle Testamentets Mosebøker (Torah) bør følges. En ekstrem gruppe mener det var feil å noen gang dele Jesus med hedningene, de tror jødene «eier» Jesus og han skal tilbake til sin rolle som Messias for jødene alene! Forfulgte Messianske jøder sør i Israel opptrer mer som «Jøder for Jesus,» de har rett og slett ønske om å bringe de gode nyhetene om frelse for sitt folk. (Noen er dypt takknemlig ovenfor Truthtellers.org og vår kritikk av deres forfølgere, det ultra-ortodokse «Haredim,» og staten Israel, som ser en annen vei.)

Generelt er de messianske jødene de mest lidenskapelig pro-Israel av de Israel-først evangeliske. I løpet av de siste tiårene, er min personlige erfaring er at hvis min kritikk av ADL, Israel, jødisk kontroll eller Talmud skaper kontrovers, er de messianske jøder raskt ute og forsikrer lokale kristne om at det ikke er noen trussel i noe jødisk. Slike messianske vaner gir en unnskyldning for ADL til til å overtale andre evangelikere. Siden de er jødiske, blir de tatt for å være kompetente på alle jødiske ting, hvilket gir dem stor troverdighet hos godtroende kristne.

I denne kategorien er den messianske jødiske advokaten Jay Sekulow som leder det Amerikanske Center for Lov og Rett (ACLJ). Sekulow har et verdensomspennende publikum på kanskje 100 millioner pinsevenner gjennom sitt program på Trinity Broadcasting TV-nettverk. I 2005 bør Sekulow ha hørt alarmen når «Philly 11» kristne ble angrepet som «hat kriminelle» av ADL. Sekulow gjorde ingenting. Sammen med andre TBN Judao-file, Hal Lindsey og pastor John Hagee, har han aldri i noen betydelig grad advart mot ADL’s føderale hatlov. I stedet forstørree de trusselen om potensielle islamske FN hatlover, og fungerer dermed som talerør for ADL / Israel propaganda til kirken.

Står kristne i gjeld til jøder?

De fleste messianske og evangeliske mener den ikke-jødiske menigheten står i uant gjeld til det jødiske folk for å gjøre kristendommen mulig. Men Bibelen sier noe annet. Kristne bør kjenne takknemlighet bare til en trofast rest av lydige jøder, de utgjør vanligvis den minste minoriteten. Det Gamle Testamente sier ettertrykkelig at jødene var et uvanlig «hårdnakket» folk som vanligvis ignorerte eller forfulgte Guds profeter. Disse profetene, inkludert Jesus, oppmuntret knapt til evigvarende takknemlighet til slike opprørske jøder. I stedet refset de flertallet av hebreerne for deres synder, setter et eksempel av kritikk av de onde jøder i dag, som  er påstått ikke kritikkverdig eller det er «anti-semittisk.»

Likevel mener påståelige messianske jøder at det er en unikt utvalgt identitet, hellighet og tilgang til Gud i den jødiske rase og Torah tradisjonene. De messianske er ikke tiltrukket av Paulus’ klare uttalelser: «I Kristus er det verken jøde eller greker … for dere er alle én i Kristus Jesus.» (Gal 3:28) «Det er for frihet som Kristus har satt oss fri. Stå fast, da, og ikke la dere bli tynget igjen ved et åk av slaveri. «(Gal 5:01) Messianske jøder fortsetter å observere hebraisk hellige dager og ritualer som stammer fra ikke-bibelske kilder, slik som Chanukah og Purim. De og deres tilhengeres evangelisk grunn er at dersom disse hellige dager ble gitt til jødene av Gud, bør ikke deres overholdelse velsigne troende også i dag?

Svaret er nei.

Bibelen skildrer de troende i det gamle Israel (den symbolske «Sions datter») som en brud som ivrig venter på sin mann, tiltenkt av Gud fra «verdens grunnvoll ble lagt» å være drept i soning for synd for alle som stoler på ham og omvender seg. Gamle Testamentets riter og høytidsdager hadde bare et hovedformål: å forberede bruden for denne kommende brudgom. Men nå når Kristus er kommet, er de foreldet. Det er upassende for en gift kvinne å fortsette å å lese brude magasiner, legge inn sin profil på kontakt hjememsider, eller lete rundt etter attraktive menn og tenke: «Er han den rette?» På samme måte er det overflødig og upassende for en kristen å gjenta skikker som var bare ment å forutse Messias. Nå har han kommet og vi er gift. Konens rolle er å overøse sin ektefelle med uforstyrret kjærlighet og oppmerksomhet. Og nå som den jødiske og hedenske bruden har blitt forent med sin rette mann og Det Nye Testamente tidsalder av nåde er i gang, er det riktig bare for kirken å leve i luksus på Kristi nærvær, gi seg fullstendig til mannen i bytte for alt han har gitt henne.

Fullstendig omvendelse og overgivelse av selvet er alt Jesus virkelig ønsker fra oss. Når vi bringer ham tillit med enkelheten til et lite barn, får vi «fred som overgår forståelsen«. I denne tilstand av fullkomment giftemål basert på kjærlighet og tillit, synder vi ikke. (I. Johannes 3:3-9, 5:18) Gjennom den jevnlige daglige tro, holder Hans Ånd oss evig trygg.

Likevel gir den messianske jødedommen og utallige kirker til Kristus det som han nå forakter: utdaterte jødiske ritualer og fariseerisme (legalismen). Disse ytre tegn bare forleder jøder og troende blant hedningene å plassere falsk tillit til døde gjerninger. Om slike skikker fortalte Gud hebreerne på Jesaja’s tid: «Jeg hater og forakter eders høitider, og jeg har ikke behag i eders festforsamlinger…» (Amos 5:21) Det kunne enkelt vært slike messianiske jøder og evangeliske Paulus talte til når han sa: «I uforstandige [evangeliske ] galatere! hvem har forgjort eder, I som har fått Jesus Kristus malt for øinene som korsfestet? Bare dette vil jeg få vite av eder: Var det ved lov-gjerninger I fikk Ånden, eller ved troens forkynnelse? Er I så uforstandige? I begynte i Ånd; vil I nu fullende i kjød? «(Gal 3:1,3)

Assisterer Anti-Krist

På grunn av en falsk hengivelse for jødedom og Israel, og Israel-først Messianske jøder, oppfordrer evangeliske kristne til å etablere det Åpenbaringen kaller «Babylon den Store,» et tiltagende system av anti-Krist Jødisk kontroll og undertrykking med senter i Jerusalem (Se, «Babylon den Store» er Israel). De forherliger et frafallent religiøst system, som Kristus sa han ville aldri bli sett igjen for før de sier,» For jeg sier eder: Fra nu av skal I ikke se mig før I sier: Velsignet være han [Jesus] som kommer i Herrens navn!» (Matteus 23:39)

Jesus kalte dette systemet han avviste for «Satans Synagoge» med en god grunn. Talmud jødedom er hjernen bak vår Herres korsfestelse. Det fortsatte med å bli grunnlaget for den moderne verdens revolusjonære bevegelser, utbredelse av kommunisme, liberalisme, og jødiske finans-og media kontroll (Se, «Jewish Activists Created Communism»). Moderne, Kristus-avvisende jødedom er ingenting å være stolte av. Kristus og Det Nye Testamente påbyr oss til å se opp for dette (16:06 Matteus, 03:02 Filipperne, etc.) og flykte fra «Babylon» fordi straffen er tap av vår sjel om ikke.

Selvfølgelig er det ingenting galt med at kristne tilber i en etnisk og kulturell kontekst (Latino, russisk, afro-amerikansk, etc.). Likevel er messianske og stadig med judaiserte evangeliske kristne kirker er ikke i den kategorien. De fleste Messianske jøder kan ikke se Talmud og Kabbalah som inspirerte, men de ærer liturgiske og seremonielle strukturer fastsatt av det aller verste som har hendt den gamle hebraiske religionen: de anti-Kristus lederne fra Babylon – fariseerne, som skrev Talmud.

Messianske jøder leker med ilden. En gang i en av de største kristne bokhandelene i Portland, Oregon, gikk jeg til den «jødiske» avdeling, som henvender til det store antallet messianske jøder i byen vår. Til min forbauselse solgte de bøker som oppmuntret til styrking av Talmud og Zohar, med verk av den fremste utøveren av Kabbalah og oversetter av den babylonske Talmud, rabbi Adin Steinsaltz av Jerusalem.

Messiansk jødedom er ikke bare kristendommen for jøder eller til og med kristendommen i en jødisk kontekst. Det er den moderne ekvivalent av «Judaizers» som plaget Det Nye Testamente på apostlenes tid. I dag, som da forsøker de å bringe både «omvende» hedninger og jøder inn i trelldom til Loven. Paulus sa til Peter at han «stod for fordømmelse» ved å tillate at slike Judaizers igjen kunne innføre trelldom ved omskjæring. (Gal. 2) Men mange av dagens messianske Judaizers ønsker å gjøre mye mer: pålegger ikke bare obligatorisk omskjæring på sine tilhengere, men hele Det Gamle Testamentes lover!

«Loven Dreper …»

Mange evangeliske kristne er tiltrukket av Det Gamle Testamentes fariseererisme (legalisme) fordi de krever struktur og verdier som er så fraværende i mange kirker i dag. En fersk Barna meningsmåling fant at en moden, konsekvent kristen er stadig vanskeligere å finne i kirken. (Manglende eksempler på modenhet, visjoner og mot er mye av grunnen til at det store flertallet av evangeliske unge forlater kristendommen for større utfordringer, – selv autentisitet – i verden.)

Likevel vil eventuelle søkere etter åndelighet ikke bli fornøyd gjennom å få tilbake de bokstavtro foreldede jødiske skikker, kun ved en tilbakevending til den virkelig åndelighet. «som og gjorde oss duelige til å være tjenere for en ny pakt, ikke for bokstav, men for Ånd; for bokstaven slår ihjel, men Ånden gjør levende.» (2. Kor 3:6)

Hva er det åndelige? Det er overgivelse til den harde linje Jesus har etablert. Akkurat som han ga opp alt i døden for vår forløsning, så vi må gi oss helt til Ham som Hans brud. «Noen av dere som ikke gir opp alt han har kan ikke være min disippel.» (Lukas 14:33) Kristi makt kom fra hans vilje til å gjøre den perfekte Faderens vilje og til og med dø til beste for andre. Når vi gjør det samme, får vi en seirende fred og ekteskap med Gud med som ingen verk, ritualer eller til og med følelser noensinne kan måle seg med.

Kilde: http://www.truthtellers.org/alerts/judaiztionofchristianity.htm

Spread the love - Sharing is caring
 
 
 
   
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)

2 Comments

 1. “We categorically reject Christian Zionist doctrines as a false teaching that corrupts the biblical message of love, justice and reconciliation.

  We further reject the contemporary alliance of Christian Zionist leaders and organizations with elements in the governments of Israel and the United States that are presently imposing their unilateral pre-emptive borders and domination over Palestine. This inevitably leads to unending cycles of violence that undermine the security of allpeoples of the Middle East and the rest of world.

  We reject the teachings of Christian Zionism that facilitate and support these policies as they advance racial exclusivity and perpetual war rather than the gospel of universal love, redemption and reconciliation taught by Jesus Christ. Rather than condemn the world to the doom of Armageddon we call upon everyone to liberate themselves from ideologies of militarism and occupation. Instead, let them pursue the healing of the nations!»

  The Jerusalem Declaration on Christian Zionism, a statement by the Latin Patriarch and Local Heads of Churches in Jerusalem issued in 2006.

  Stuart Littlewood, Sabbah Report, 17 June 2010

 2. «Det jødiske folket som helhet vil bli dets egen Messias. De vil oppnå verdensherredømme ved oppløsning av andre raser, ved avskaffelse av grenser, avskaffelsen av monarki, og ved å etablere en verdens republikk hvor jødene vil alle steder kunne kreve privilegiet å være statsborgere. I denne “Nye Verdensorden” vil Israels barn forsyne alle ledere uten å møte noen opposisjon. Regjeringene til de forskjellige folk som utgjør verdens republikken vil falle uten synderlig vanskeligheter inn i hendene til jødene. Det vil da bli mulig for de jødiske herskere å avskaffe privat eiendom, og alle steder å bruke statens ressurser. Slik vil løftet til Talmud bli oppfylt, hvor det er sagt at når Messias sin tid er kommet, vil jødene ha all eiendom i hele verden i sine hender.»

  — Baruch Levy, Letter to Karl Marx

Legg inn kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.