Kirken har noen store problemer

Når kristne har blitt lurt til å bli et oksymoron; 'Judeo-Kristne' (sionister), så er det ikke annet å vente at de blir hjernevasket til å utslette jødenes fiender for dem.
Når kristne har blitt lurt til å bli et oksymoron; ‘Judeo-Kristne’
(sionister), så er det ikke annet å vente at de blir hjernevasket
til å utslette jødenes fiender for dem.

Denne artikkel av Chuck Baldwin gjelder like mye og kanskje mer for Den Norske Kirke (DNK) enn for den Amerikanske, de tjener ikke lenger Kristus, de tjener Staten.

At (den amerikanske) kirken har problemer er ingen overraskelse. Kritikere av kirken, og mange av dem har aldri tatt en aktiv rolle, har underminert kirken siden starten av den. Kirker blir ledet og består av syndige, falne mennesker. Følgelig vil der være ufullkommenheter, mangler, feil, osv. Nevn en institusjon styrt av folk som ikke har de samme fallgruvene.

Når det er sagt, den nåværende kirken (i Amerika) har ikke bare problemer, den har STORE problemer. Jeg snakker om problemer som er så store at de truer selve overlevelsen av ikke bare Kirken selv, men av vår nasjon også.

I løpet av det tyvende århundre har liberalismen drept USAs mainstream organiserte kirkesamfunn; og loviskhet gjorde det samme med USAs fundamentalistiske konservative kirker.

I mainstream organiserte kirkesamfunn, avvisning av sannhetsgehalten i Skriften, opphevingen av essensielle bibelske doktriner, og innføring av liberale sosiale agendaer sendte folk av de millioner som flykter disse stipend. Nesten hvert eneste mainline kirkesamfunn har mistet medlemmer gjennom flere tiår.

For eksempel, er det én ting for Staten å krype for politisk korrekt ideologi og omfavne slike moralske avvik som homoseksuelle ekteskap. For det første har staten ingen rettmessige plass i sanksjoneringen, å definere, eller lovfeste ekteskap i det hele tatt. Ekteskapet var aldri en sak for Staten. Det er en hellig sak. Vår Skaper har allerede sanksjonert og definert ekteskapet. Hva Staten gjør eller ikke gjør er irrelevant. Som med de fleste saker som involverer tro, er den beste tingen enhver sivil regjering kan gjøre er å holde seg utenfor. Men for kirken å omfavne homofile ekteskap er en annen sak helt. Ingen kristne som selv har en elementær forståelse av de bibelske naturvitenskapelige lover om ekteskap, kunne opprettholde fellesskap med en kirke eller et kirkesamfunn som ville overgi seg til de amoralske intrigene til et degradert samfunn. Og det er bare ett problem som har forårsaket millioner av troende å flykte fra USAs mainline kirker og kirkesamfunn.

For fundamentalistiske konservative kirker, har loviskhet hatt samme effekt som liberalisme blant mainline kirker: den har så godt som drept dem. I løpet av siste halvdel av det tjuende århundre eksploderte fundamentalistiske konservative kirker i vekst. For noen tiår siden, var de største kirker og søndagsskoler i Amerika fundamentalistiske. Men, akkurat som vanlige kirker bukket under for liberalisme, bukket fundamentalistiske kirker under for loviskhet. Som Skriften sier, «bokstaven slår i hjel,» og, ja, det har ødelagt ganske mye USAs fundamentalistiske kirker. Faktisk, som en bevegelse, har det ødelagt dem.

Følgelig går vi inn det tjueførste århundre, hvor disse to kreftformer som allerede hadde skapt store problemer i den amerikanske kirken. Men de problemene som har sneglet sin vei inn i Kirken i løpet av det første og en halvdel av ev tiår til av det tjueførste århundre har vokst i både intensitet og utbredelse til det punktet at bare et mirakel fra Himmelen kan avverge forestående katastrofe.

Her er de store problemene som ødelegger (den amerikanske) Kirken:

Suksess Orientering

USAs kirker gikk fra en «kirkevekst» ideologi i siste halvdel av det tjuende århundre til en «suksess» orientering i de formative årene av det tjueførste århundre. «Suksess» er nå den drivende motivasjonen for det store flertallet av USAs kirker. Men «suksess» er ikke definert i bibelske termer; det er definert i sekulære vilkår.

En stor studie utgitt av George Barna for noen måneder siden viste tydelig at «suksess» er den dominerende filosofien til USAs kirker. Og Barna sin forskning listet opp de fem-fold kriterier som fastsetter «suksess» i hodet på de fleste pastorer og menigheter: 1) Fremmøte, 2) Kollekt, 3) Antall programmer, 4) Antall ansatte, og, 5) Kvadratmeter fasiliteter/lokaler. Faktisk, Barna sin forskning viste at det store flertallet av prester vil med hensikt ikke forkynne det de vet er bibelsk sannhet for å imøtekomme de fem-fold «suksess» mål oppført. Dette har ført til popularitet-forkynnelse; underholdnings-orienterte programmer; myk, ikke-konfronterende undervisning; og en stort sett svak og komprimisserende prekestol.

Denne «suksess» orientering av den moderne kirke er et stort problem.

Den feilslåtte feiltolkning av Romerne 13, statsstøttede 501c3 IRS non-profit organisasjon status for kirker, og statisme.

Selv om disse tre spørsmålene har en selvstendig karakter, satte jeg dem sammen siden det er en intrikat forbidenlse mellom dem.

Selv om mange pastorer og kirkeledere vil trolig ikke være villig til å innrømme det, for alle praktiske formål, er våre kirker er stort sett mer opptatt av å være kompatible tjenere av Staten enn de er lydige Guds tjenere. Måten de fleste pastorer undervise Romerne 13 er ikke noe mer enn å fremme avgudsdyrkelse. Kristne blir lært opp til å adlyde den sivile regjering nesten uten å stille spørsmål. Slik som det var tilfelle i Nazi-Tyskland, har USAs kirker blitt tillært at lydighet til Staten er lydighet til Gud.

Har du vært i et moderne kirke bryllup nylig? Hvis du har, som pastoren uttales bruden og brudgommen som mann og kone, har du sannsynligvis hørt ham si: «Som en offiser av lovene i staten (delstat) og i nærvær av Gud … erklærer jeg dere herved som mann (eller mann) og hustru.»

IRS 501c3 non-profit organisasjon status for kirker (innstiftet i 1954) har gjort pastorer og kirkefolk til bedriftledere i staten – og de fleste pastorer og kirkeledere VET det – selv om de ikke er villige til å innrømme det.

Det handler om å bevare kirkens non-profit status så bidragsytere kan trekke sine donasjoner av på inntektsskatten og slik at kirken ikke må betale merverdiavgift på hva de kjøper eller eiendomsskatt på hva de eier. Og uansett hva pastorer og kirkefolk er pålagt av Staten å gjøre for å bevare denne non-profit status, så vil de overholde det.

Dette krever ikke det blir banket på døren av en IRS agent; det krever ikke truende brev eller telefonsamtaler; det krever ikke noen direkte show av kraft for noen offentlige etater mot kirken. Pastorer og kirke offiserer instinktivt vet hvor den «tredje rail» er og vil unngå det for enhver pris for å ikke sette sin non-profit status i fare.

Ønsket om å være i samsvar med IRC (Internal Revenue Code) for kirker gjør det enkelt for pastorer å lære Hitler versjonen av total underkastelse til den sivile regjering.

Statisme er IKKE patriotisme. Er det verken kristen. Bibelen er stappfulle av eksempler på motstand mot ulovlig regjering. Jeg er sikker på at mange av våre pastorer og kirkeledere har aldri personlig studert problemet og bare gulpet opp det de har lært. Jeg er overbevist om at mange av dem er virkelig uvitende om hva de gjør, men det endrer ikke hva de gjør. Bevisst eller ubevisst, de har tillatt seg å bli statists: flau tjenere staten.

Tilstanden til den amerikanske kirken i dag er nøyaktig den samme som var tilstanden til den tyske og russiske kirken under fremveksten av Adolph Hitler og Joe Stalin. Dette er grunnen til at Kirken virker helt uvitende og likegyldig til den voksende politistat i Amerika i dag.

Uvitenhet om Naturlig Lov og Nasjonenes Lover

Gud-ordinert Naturlig Lov har ikke blitt lært fra USAs prekestoler siden det nittende århundre. De aller fleste av pastorer og kirkeledere i Amerika er helt uvitende om disse uforanderlige lover.

Mangelen på forståelse for Naturlig Lov har gjort det nesten umulig for (den amerikanske) kirken til å virkelig forstå de grunnleggende prinsippene for god styring og frihet. Alt de fleste kristne vet om regjeringen er hva de hører på FOX News eller fra Rush Limbaugh. Deres pastorer berører nesten aldri emnet. Og med god grunn: De fleste pastorer er selv uvitende om emnet. Derfor, alt de kan snakke om er «liberal» vs «konservativ», eller demokrat vs. republikaner. De guddommelige prinsipper Natural Law som er ment å styre nasjonene og mann-til-mann relasjoner er fremmed for tenkningen og forståelsen av det store flertallet av pastorer og menigheter.

Uvitenhet og misforståelse av Natural Law i Kirken har skapt de samfunnsmessige og politiske forhold som nå finnes i dette landet.

Men det er en mer betydelig problem i den amerikanske kirken. Og jeg tror dette problemet er det største problemet av alle. Og, for å være ærlig, det hadde ikke gått opp for meg hvor gjennomgripende og dypt problemet var inntil forrige uke.

Kirken er fylt med Hat

I spalten min i forrige uke brukte jeg den filmen ‘American Sniper’, som en katalysator for å påpeke at USA har vært med på å føre urettferdige kriger mot land som Irak – og innblanding i interne anliggender i land som Irak – for tiår. Jeg påpekte også at ikke alle muslimer er terrorister, og å fordømme alle muslimer på grunnlag av muslimske jihadister er galt.

Folkens, dere vil aldri tro den storm av sinne som oversvømte meg. Min Facebook-side registrerte over 100.000 visninger av mine kommentarer og utløste en flom av hatefulle svar. Her er et utvalg av de mildeste reaksjoner:

«Alle kristne bør stå mot islam og proklamerte Amerika for Kristi rike. Jeg er ikke en muslimsk sympatisør og jeg har mistet respekt for deg, Mr. Baldwin. Islam er anti-kristendom. Du kan ikke tjene to herrer. «

Ved å stå imot islam, for Cathy det at det er riktig og rettferdig å gå til krig mot muslimske land, fordi de er «anti-kristendom.» Så, Cathy, siden når er det USAs ansvar å eksportere kristendommen over løpet på en pistol? Jeg antar at vi bør deretter invadere og ødelegge hver eneste muslimsk nasjon som eksisterer, inkludert Saudi-Arabia.

Snakker om Saudi Arabia, hvis vi kan tro den offisielle historien om 9/11 (som jeg ikke gjør), var alle de muslimske terroristene som begikk disse angrepene fra Saudi-Arabia, ikke Irak. Hvorfor invaderte vi ikke Saudi Arabia? Irak hadde ingenting å gjøre med 9/11 og alle på planeten vet det. I sannhet, har Saudi-Arabia gjort mer for å finansiere islamistiske terrorister enn noen annen nasjon i regionen. Likevel anser offisiell amerikansk utenrikspolitikk Saudi Arabia som vår venn og alliert.

Men Saudi-Arabia er et muslimsk nasjon, noe som betyr at de er «anti-kristendom», så Cathy (og mange som henne) mener vi bør gå til krig mot disse landene for å fremme «Kristi rike.» Men hva om jødedommen, Cathy ? Jødedommen er like mye «anti-kristendom» som islam er det. Hva med hinduismen? Hva med buddhisme? Hva med Ateisme? Skal Amerika gå til krig med hver nasjon i verden som har en befolkning av folk som er «anti-kristendom»? I så fall bør vi angripe de fleste av verdens nasjoner.

Og siden når kan vi evangelisere de hedenske folkeslag i verden med hjelp av rå makt? Når har det noen gang fungert? Og hva i Skriften er det du baserer denne teorien på? Folk er vant til Kristus med budskapet om Guds fantastiske nåde og kjærlighet gjennom Jesu død på korset. Hva? Gav Gud noen slikt påbud til oss om å drepe og ødelegge alle hedningefolk i verden? Jeg trodde vår kommisjon var å elske og vinne dem over til Kristus, ikke angripe og drepe dem.

Men en rekke angrep mot mine kommentarer i forrige uke var mye mer etsende enn den. Her er et eksempel:

«Imam Mohammed Judas Baldwin; Min kone og jeg hørte på 1-25-15 programmet, jeg slo av programmet når jeg hørte din tirade mot dine kristne brødre og søstre som er pastorer. Min kone astutely sa: ‘muslimske Lover’? »Jeg tror jeg har funnet ut din kjærlighet til alle ting Islam, og ditt svik mot Gud, Jesus Kristus, og kristne. Din Gud Allah, din frelser Mohammad, og de andre muslimer. Allah tilbød deg en bedre avtale. Paradis og 72 jomfruer. Jomfruene, i ditt tilfelle, 50/50 prepubescente gutter og jenter. Judas Iskariot hadde anstendighet nok til å henge seg for sitt svik mot min frelser Jesus Kristus. Hva med deg? Du kan få Allah og jomfruer raskere, hvis du gjør det omgående … Skam deg, din tosk».

Prekenen jeg leverte sist søndag, og som Michael reagerte på, var hentet fra Matteus 5:44: «Elsk dine fiender», og fra Matteus 07:12, «Derfor, alt dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, gjør det også til dem: for dette er loven og profetene «.

Og, ja, Michael, jeg elsker muslimer, jøder, hinduer, buddhister, ateister, etc. De er alle sjeler som Kristus døde for.

Hvis vantro og hedninger vil bli fylt med hat, så bli det; men hat har ingen plass overhodet i hjertet til en kristen. Og etter å ha mottatt titusenvis av hatefulle svar angående mine kommentarer i forrige uke, gikk det opp for meg at den amerikanske kirken er i stor grad fylt med hat – hat mot det muslimske folk.

Helt siden 9/11, har kristne og konservative utviklet et hat og animus, ikke bare mot jihadistiske-muslimer (selv det er totalt uakseptabelt for en kristen), men mot muslimske folk overalt. Alle muslimer er ofte refset og bakvasket bare fordi de er muslimer.

Mine damer og herrer, det er absolutt ikke sant at alle muslimer er anti-amerikanske, anti-kristne mordere og terrorister. Det er ikke sant at alle muslimer ønsker å vedta Sharia Law i USA. Det er ikke sant at alle muslimer er våre fiender.

Jeg lurer på hvor mange av disse muslim hatere som noensinne har møtt en muslim i person. Jeg har. Jeg har møtt mange – både i USA og i Midtøsten. De er ikke alle Amerika-haterere. Det er ikke alle av dem som prøver å drepe oss. Amerika har hatt kristne misjonærer tjenende blant muslimske nasjoner så lenge landet vårt har eksistert. Og mange kristne ville bli sjokkert over å vite at samlet sett har evangeliet fått større aksept av den muslimske befolkningen enn av andre religioner i regionen – mye mer, faktisk, enn hos den jødiske befolkningen.

Her er et brev jeg fikk fra en kristen misjonær som heter Jeff:

«Hei, Chuck! Vi … ønsker å fortelle deg at vi står 100% med det du sa i både kolonne og til din menighet. Vi har vært misjonærer i 40 år, en mer enn ti av dem i muslimske land (Tunisia, Libya, Jordan, Bangladesh, Pakistan, India, Bosnia og Albania). Vi har ikke bare møtt eller snakket med en muslim, har vi vært vitne til dem i dybden gjennom mange år. Det er så sjelden å høre noen i dag si noe forsonende overfor muslimer, langt mindre positive. Jeg takker deg for det du har sagt, og jeg synest det veldig synd med alle de hatefulle svarene du fikk i kommentarene til kolonnen din som avslører det mørke hjertet til mange kristne i USA «

For å være ærlig, de fleste av muslimene jeg har møtt i USA og i Midtøsten demonstrere mer vennlighet, vanlig høflighet, og ekte medfølelse enn mange av de såkalte kristne jeg har kjent.

La oss være ærlige: Noen muslimer er muslimer i navnet bare, mye som mange baptister er baptister bare i navnet, eller katolikker er katolikker bare i navnet, eller mormonere er mormoner bare i navnet, eller jøder er jøder bare i navnet, etc. Det er millioner av kristne i USAs menigheter som ikke kunne fortelle deg hva som er i Bibelen for å redde deres liv. De kunne ikke sitere de ti bud; de kunne ikke sitere den gylne regel; de ikke kunne navnet Kristi apostler; de kunne ikke sitere fem vers av Skriften fra minnet om deres liv avhengig av den. Det er mange muslimer i nøyaktig samme tilstand.

Videre er det ikke alle muslimer som er troende til å ta vers fra Koranen som snakker om jihad og drap av vantro, etc. for bokstavelig talt bety å drepe alle ikke-muslimer i dag. Nei, ikke alle av dem gjør dette!

Tenk på dette: hvor mange av oss kristne mener at de sivile lover og militære kommandoer som Gud ga til Israels barn ved Moses bør bokstavelig bli innlemmet i Kirken og i de sivile lover i Amerika i dag? Tror du vi skal steine folk til døden for utroskap, eller for å bryte sabbaten (Så, en kristen sykepleier eller politimann eller lege eller brannmann, etc., som jobber på lørdag skal steines til døde?), Eller for blasfemi, eller for barn som forbanner sine foreldre? Gjør du? Skulle vi bokstavelig talt ødelegge hele nasjoner – inkludert menn, kvinner og barn i dag? Disse tingene ble bokstavelig befalt av Jehova Gud for Israels barn i henhold til Moses. Og, ja, Gud er Gud og er rettferdig, like mye når han fordømmer som når han tilgir. Intet menneske sitter i Guds dom. Hans veier er alltid rette og hellig. Men Gud er ikke ved å gi direkte hørbare kommandoer til noen i den amerikanske regjeringen i dag – eller til noen på vår kirkers prekestoler, for den saks skyld.

Mange muslimer jeg har møtt tolker disse passasjer i Koranen som vi gjør de gammeltestamentlige skrifter. Hvorfor kan de kristne tolke vår Bibel på denne måten, men muslimer kan ikke tolke deres bibel på en lignende måte?

Faktisk, jeg vet om flere kristne pastorer og predikanter i Amerika som etterligner muslimske jihadister og tror at vi skal implementere Moseloven i vårt land i dag. Hvis de fikk det på sin måte ville vi steinet folk til døde for syndene som er nevnt ovenfor akkurat som de gjorde etter Moses. Har du noen gang sett en steining? Det er så like forferdelige som halshugging – kanskje enda verre.

Utover det, disse muslimhaterne synes å være helt uvitende om det faktum at hver dag er det titusenvis av muslimer som risikerer livet på å motsette seg muslimske jihadister. Det var en muslimsk landsby som risikerte livet mot Taliban for å redde den amerikanske krigsmann som ble avbildet i filmen ‘Lone Survivor’. Hvorfor kjenner vi ikke igjen denne virkeligheten? Det er fordi hat og fordommer mot muslimske folk har blindet oss.

Plus, den skitne sannheten er at de fleste amerikanere, inkludert de fleste kristne, synes uvillig til å akseptere er at de fleste av konflikten mellom USA og den muslimske nasjoner i Midtøsten har blitt skapt av vår egen føderale regjering.

Jeg snakker jevnlig med pensjonert Special Forces militært personell som deler med meg måten vårt eget CIA og State Department har mobbet, løyet til, skremt, og forrådt våre muslimske venner i Midtøsten. De har sett det på nært og personlig hold. Dette har pågått i flere tiår. Faktisk har vår føderale regjeringen torturert hundrevis av mennesker i Midt-Østen på noen av de mest skammelige måter mulig. Den eneste forskjellen er at de ikke kringkaster det på TV.

Jeg spurte nylig en pensjonert Green Beret, «Hvor mye av konflikten mellom USA og Midtøsten statene ville stoppe hvis Washington, DC, ville bare slutte å blande seg inn i indre anliggender i disse landene?» Denne Green Beret var i Midt-Østen i år; han var en Special Ops soldat. Han så de forferdelige og hemmelige ting som vår regjering rutinemessig gjør – ting publikum ikke ser. Hans svar til meg var: «100%.»

Vår egen føderale regjeringen oppretter Taliban, oppretter Al Qaida, og oppretter ISIS. Vår føderale regjering bruker ofte krig og konflikt for å dekke opp sin egen morderiske aktivitet eller å drepe de menneskene som de tidligere ga våpen til, støttet, var venn med, etc. Enten man ønsker å tro det eller ei, de fleste av konflikten i Midt-øst har vært forårsaket av vår egen regjering. Vi er vår egen verste fiende. Hvor praktisk er det at vi gjør muslimske folk overalt til stråmenn for å avlede oppmerksomheten bort fra de virkelige kriminelle.

Jo, den amerikanske kirken har et STORT problem: mye av den er fylt med hat. For å være sikker, er kristne instruert til å hate «onde», men ingen steder er vi bedt om å hate mennesker – noen mennesker. Idag viser det seg at hat mot muslimer av kristne i Amerika har nådd et epidemisk nivå.

Hat er en kreftbyll. Hat, bitterhet, nag, fordommer, etc., dreper sjelen. Når Jesus lærte oss å elske våre fiender, det var ikke for våre fienders skyld; det var for vår egen skyld. Hvordan kan Gud velsigne den hatefulle kirken når han befaler oss å elske våre fiender? Hvordan kan han velsigne krigshisserne når han forteller oss at det er fredsskapere som er velsignet?

Når Amerika MÅ forsvare seg mot enhver fiende, uavhengig av nasjonalitet, rase, etnisitet, religion, etc., så er vi forpliktet til å gjøre det. I det tjuende århundre kjempet vi harde kriger mot kristne fra Tyskland og Italia, mot shintoister fra Japan, mot ateister fra Nord-Korea, og mot buddhister, taoister og konfutsianister fra Vietnam. Men det er en stor forskjell mellom å forsvare seg mot en fiende som utgjør en overhengende trussel, og det å skape hat mot et helt folk for forbrytelsene til noen få.

Hvordan kan kristne som hevder å elske Gud og tro på å vinne fortapte sjeler til Kristus bli så oppslukt av hat mot et helt folk – de fleste av disse som ikke har gjort noe for å skade dem? Ja, jeg skjønner det er noen som kaller seg kristne som hater andre mennesker, i tillegg til muslimer. Noen hater alle som er jødisk; noen hater alle som er en minoritet; noen hater alle som er utsatt for en avvikende seksuell livsstil, etc. Hat har vært med oss siden tidenes morgen i menneskehetens historie. Men i hele mitt liv, har jeg aldri sett noe lignende til det jeg er vitne til nå: gjennomgripende, utbredt, nesten universelt hat mot muslimske folk – av kristne.

Som jeg sa ødelegger hat sjelen. Og jeg frykter at hat ødelegger sjelen til Kirken.

Hvem sin feil er det at moskeer blir bygget i Amerika? Mange av bygningene som brukes til disse nye moskeer er forlatte kirkebygg. Mørket til en falsk religion vil alltid fylle vakuumet som er igjen når sannheten forsvinner. Og faktum er, kristendommen er døende i USA. Nei, den er ikke død; men den er døende. Det finnes titusenvis av tomme forlatte kirker over hele Amerika. Flere og flere amerikanere snur ryggen til kirken. Hvilken forskjell gjør det hvilken form for mørke som invaderer landet? Problemet er at det sanne lys (kirken) er sviktende. Hva forventer du vil skje?

Hvilken forskjell gjør det om mørket tar form av islam, eller buddhisme, eller shintoismen, eller jødedommen, eller ateisme, eller kommunismen, eller hvilken som helst annen. Problemet er ikke tilstedeværelsen av mørket i hvilken som helst «isme?»; problemet er fravær av lys.

Kirken har mistet sitt lys og sin kjærlighet. Kristus gjør hva han sa han ville gjøre for dem som mister sin kjærlighet: Han sa han vil fjerne lysestaken.

Den amerikanske Kirken har fokusert på å være «vellykket» i stedet for å være rettferdig; den har kapitulert for Statens overherredømme; det frykter skattemyndighetene mer enn det frykter Gud; den har sluttet å forkynne de «harde» meldinger i Bibelen; den er popularitets drevet, underholdnings-drevet, og komfort-drevet; den har forlatt de grunnleggende prinsippene i Naturlig Lov og for frihet; den har erstattet ekte patriotisme med statisme; og den har brukt Romerne 13 som begrunnelse for avgudsdyrkelse.

Et sitat fra Charles Caleb Colton (1820) er i orden her: «Menn vil krangle for religion; skrive for den; kjempe for den; dø for den; alt mulig, men -, ingen vil leve for den».

De muslimske folk er ikke vårt problem; problemet er den amerikanske kirken. Det er behov for å begynne å leve sin religion.

Kilde

http://chuckbaldwinlive.com/Articles/tabid/109/ID/2283/The-American-Church-Has-Some-Big-Problems.aspx

Spread the love - Sharing is caring
    
  
  
    
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)