Skriv ut Skriv ut

Kjødelige utskeielser og konstitusjonell avkristning toppsaker hos KrF

Svake sjeler...... Så er det også i denne saken med ekteskap mellom homoseksuelle som av natur ikke tar del i den åndelige medskapelse, som i Grunnlovssaken.

Den som er for grunnlovsendring for avkristning av Norge, kjødelige forlystelser, verdslige rikets utbredelse (Sion) – og ikke Kristus sitt åndelige rike, da stem KrF. G-d Ord er i Bibelen, ikke i KrF’s program.

«Dagrun Eriksen, leder for programkomiteen til KrF, mener partiet bør gå bort fra prinsippet om at ekteskapet kun skal være en ordning mellom mann og kvinne.»

KrF sier ja til homoekteskap
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10065694

Dagrunn Eriksen ser ut til å være til ulykke for kristendom ikke bare i denne saken, men også i Grunnlovsaken hvor hun uttaler:

«Kristendommen styrkes i Grunnloven
-Det er feil det som hevdes av enkelte aktører for tiden. Kristendommen flyttes ikke ut av Grunnloven, det er Luther som flyttes ut. Den nye verdiparagrafen styrker kristendommen som vår nasjons verdigrunnlag, sier Dagrun Eriksen.»
http://www.krf.no/ikbViewer/page/krf/artikkel?p_document_id=69029

Slangen har visst kommet inn i paradiset og fristet Eva, atter en gang. Og hvilket ormebol det har blitt. Snakk om å snu saken på hodet. Dette er å snikinnføre katolisisme, sionisme, jødedom, sekulær ‘humanisme’ og alt annet enn det som virkelig er vår plattform, protestantismen. Anti-Krist fremste tegn er evnen til å snu opp ned på ting, krig er fred, kjærlighet er hat, etc.

21. Mai forkaster Stortinget protestantismen
http://www.riksavisen.no/?p=9390

Nå er det Den Nye Verdensorden som gjelder. Det gjelder ikke lenger å være meddeltagere i medskapelse, men å være deltagere i anti-skapelse, masseabortering, og skapelsesløse seksuelle forlystelser,  bærer den største delen av ansvaret for. Vi kan spørre om dette er del av et eugenikk program, altså å redusere jordens befolkning, av naturvernhensyn; paganisme (naturreligion).

Å videreføre skapelsesverket er noe som bare mann og kvinne forenet kan. Det er prinsippet som Jesus Kristus sin Kirke og menighet skal befordre. Er det ikke det, så vit at de er av anti-krist.  Jesus var ganske så arg på hyklere og de som førte små og store åndelig vill.

Det er bare trist å observere hvordan og hvor lett mennesker kan åndelig korrumperes. Såkalte kristne miljøer har utviklet seg til regelrette ormebol.

Politikken er slangen i paradis. Kristne bør sette mer pris på å skape åndelig allianse vertikalt enn politiske allianser horisontalt. Dette parti er helt uten ryggrad og prinsipper. Det er sionismen som har ødelagt deres moralske og åndelige gangsyn, det var frøet som skapte surdeigen. De har falt for slangens list.

Nå er det kroppslige gleder som gjelder, og verdslige riker; Sion. Ikke åndens og den kjødelige tlbakeholdenhetens åndelige gaver, og det åndelige rike. Kirken og mange kristne har mistet sitt salt. Utemmede seksualdrifter som ikke er relatert til skepelsesprosessen hører hjemme i dyrenes verden. Det tøyelsesløse følelsesliv som Dybwad Brochmann kalte det. KrF har tatt dyrets merke.

Mennesket har en åndelig bevissthet som gjør at det kan heve seg over det darwinistiske dyreriket, og bevissthetsmessig innta de åndelige riker, – om det vil. Et rike bebodd av de av ånd, og ikke av kropp; materisk. De har blitt gjenfødt av ånd, født påny, og ikke av kvinnens kropp denne gang. De ene sanne gjenoppstandelse.

Helt uten ryggrad å tilby og hevde noe alternativ til de kjødelige gleder. Dessverre. Sølibat er en åndelig disiplin som befordrer den åndelige bevissthet. KrF oppfordrer med dette til en kjødelig bevissthet mer en en åndelig bevissthet, og dermed en del av anti-krists kropp, som profertert…..

Så dette er et typisk tilfelle hvor mennesker korrumperer seg selv og sine åndelige overbevisninger, som de vel kanskje aldri har hatt, for å få komme til makt og posisjoner, heder og ære, ved å fronte det politisk korrekte. Det som bringer dem til maktens tinde, som Kjell Magne Bondevik fikk æren og ydmykelsen av å innføre abortloven om han bare la seg flat for de verdslige maktkrefter, og gikk ned på kne og tjente Verdensherskeren, og også fikk æren av å avsette de rette prester.

Vi får håpe makten, æren og pengene smakte, for den åndelige konto er nok tom. Det blir rett og slett bare stygt og ekkelt å se på hvordan mennesker kan prostituere seg selv, og den kristne lære, for en liten smule makt i verden…så kneler de gladelig for Verdensherskeren.

Jeg blir rett og slett kvalm av hvordan mennesker kan prostituere seg for litt verdslig makt, penger og ambisjonstilfredstillelse… Trangen til dette synest større enn å være verdens salt, – og sin broders vokter….

Men dette har en lang uverdig historie i Kristelig Folkeparti. Vi må kjenne de okkulte baksider av dette, for å bedømme korrekt.

Initiering i mørkets tjeneste

Vi kan gjerne se på disse saker som en slags initiasjon for såkalte kristne, hvor trofast de vil tjene Verdensherskerens agenda, at de må bekrefte sin vilje til å selge sine åndelige prinisipper for noen sølvmynter. Hadde ikke Bondevik vist sin ‘pragmatisme’ og vært lydig tjener av disse krefter som tjener Verdensfyrsten, hvor han måtte innføre abortloven og avsett Nessa/Knutsen bl.a., for å vise sin lydighet til Verdensfyrsten, så hadde han ikke fått blitt statsminister, ikke fått lekt med de store…… «Vik fra meg….. Herren din G-d skal du tjene«, etc.

Svake sjeler…… Så er det også i denne saken med ekteskap mellom homoseksuelle som av natur ikke tar del i den åndelige medskapelse, som i Grunnlovssaken.

Initieringer, ofring av noen åndelige overbevsininger som holdes kjært, da slipper de inn i maktvarmen…… Da har de vist sin evne til å gi slipp på evigvarende gudommelige lover for det pragmatiske, da har de vist seg åndelige korruptable, da er de inne.

KrF får sikker lov å stige på meningsmålingene etter dette, og meningsmålingene skaper opinionen… Det lønner seg å tjene den rette herre og mester, og det er ikke Kristus…

Så når ambisjonene ogmaktbegjøret er større enn lydigheten til de åndelige evige lover, da har disse personene vist seg åndelig korruptable, og får med det bli statsminister eller en annen fin posisjon i Verdensriket. Dette er politikkens vesen, å korrumpere ellers gode og velmenende menneskers sjeler, hvoretter de må innføre abortlov og avsette de åndsdrevne prester osv. Dette blir ydmykelsen deres og knelingen for Verdensherskeren, som vil vise verden med det hvem som har makten til å innsette og fravriste mennesker makten, bare de tjener dens sak………

Konklusjon; De som vil fylle sin åndelige konto mer en sin bankkonto, bør nok vende seg til de prester som verden tar avstand fra, som Ludvig Nessa og Børre Knutsen…

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Facebook Comments

Kommenter. Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.