Klimakonferanse i København for Verdensregjering

Global Oppvarming Svindelen er for et helt konkret formål og med hensikt - Den Nye Verdensordens verdensregjering.
Global Oppvarming Svindelen er for et helt konkret formål og med hensikt - Den Nye Verdensordens verdensregjering.

Klima Konferansen i København skal signere ‘Copenhagen Climate Change Treaty’ om noen uker (7-18. desember 2009), som vil erstatte Kyoto avtalen som går ut i 2012, og vil ETABLERE DEN FØRSTE VERDENSREGJERING NOENSINNE I HISTORIEN !

En slik global overinstans vil bli påkrevet for å ‘administrere’ de avgjørelser som kommer ut av denne ‘klima’-avtale.

Alle noenlunde opplyste vet at den menneskeskapte globale oppvarming er et hoax, falske påstander, eventuelt laget av dem selv med hjelp av chemtrails og Auroral prosjektet, som er laget for nettopp for å implementere denne verdensregjeringen til Den Nye Verdensordens agentur.

Som vi kjenner deres modus operandi, er dette mandat bare til å begynne med, så gradvis utvides mandatet til denne verdensregjering, til vi sitter igjen med det ultimate Babylon, eller Romerrike.

Et verdensomspennende regime styrt av en ikkevalgt elite er iferd med å implementere et planetarisk skattesystemet for forurensing som vil dominere all menneskelig aktivitet og etablere et system av ‘moderne’ føydalt slaveri. I virkeligheten er det samme aspirasjoner som enhver tidsepokes elite til alle tider alltid har hatt. Intet nytt under solen i så måte.

Dette er viktig sitat, så originalspråket beholdes:

«..Det ser ut som menneskene trenger en felles motivasjon, nemlig en felles fiende, for å organisere seg og handle i vakumet; slik en motivasjon må bli funnet for å bringe nasjonene sammen for å møte en utvendig fiende, enten en reell en eller en oppfunnet for formålet. Nye fiender trenger derfor å bli identifisert. Nye strategier tenkt. Nye våpen konstruert.

Den felles fiende til menneskeheten er mennesket. I søket etter en ny fiende som kan forene oss, kom vi opp med ideen om at forurensning, trusselen om global oppvarming, vann mangel, sult og lignende kan passe saken. Alle disse farer er forårsaket av menneskelig innblanding, og det er bare gjennom endrede holdninger og oppførsel de kan overvinnes. Den virkelige fiende er derfor, menneskeheten selv.»

..It would seem that humans need a common motivation, namely a common adversary, to organize and act together in the vacuum; such a motivation must be found to bring the divided nations together to face an outside enemy, either a real one or else one invented for the purpose. New enemies therefore have to be identified. New strategies imagined, new weapons devised.

The common enemy of humanity is man. In searching for a new enemy to unite us, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like would fit the bill. All these dangers are caused by human intervention, and it is only through changed attitudes and behavior that they can be overcome. The real enemy then, is humanity itself.”

– Club of Rome 1991 Rapport. “Den Første Globale Revolusjon”, av Alexander King og Bertrand Schneider.
– Club of Rome 1991 Report. “The First Global Revolution”, by Alexander King (founder CoR) and Bertrand Schneider (secretary CoR).

(s. 104-105. 1993 utgaven inneholder lignende, selv om litt forandret ordvalg)
(p. 104-105. 1993 reprint contains similar, though slightly altered wording)

Club of Rome er også populært kalt miljø elitens [Rockefeller’s Counsil of Foreign Relations og Bilderbergernes] tenke-tank. Utifra den samme rapport kan vi lese hvor Bilderberger Gro Harlem Brundtlands ‘bærekraftige utvikling’ teorier kommer fra. Uansett hvor prisbelønnet hun ble for sin rapport, så er det vel få av oss som trodde at hun på noe vis var intelligent nok til å finne på det selv.

En veteran fra det amerikanske luftvåpen sier:

«Chemtrails er konsentrert over sterkt befolkede områder. De inneholder barium, aluminium, og tørkede blod patogener, i tillegg til nano-partikler. Sannsynlig bruksområde er vær modifikasjon, nedsettelse av sollys, kommunikasjon i ELF bandet, og generell forgiftning av vårt miljø (oss). Det er sikkert av stor betydning for ‘The High Altitude Auroral Research Project’, siden denne metalliske tåke omgjør vår atmosfære til en plasma som leder mikrobølger (global oppvarming?) som er effektiv for vær modifikasjon og SCALAR krigføring. Jfr. Nikola Tesla og HAARP.

Så mye tyder på at de har skapt denne globale oppvarming selv, OM DEN FINNES, for dette formål, via sitt Auroral prosjekt og HAARP m.v.

Global diktatorisk regjering

Britisk Lord hevder Obama er iferd med å gi avkall på USA’s suverenitet
http://blacklistednews.com/news-5961-0-9-9–.html

Lord Christopher Monckton, tidligere vitenskapelig rådgiver for Margaret Thatcher i miljøspørsmål har lest de 200 sidene som utgjør dokumentet som vil bli signert i Købehavn i desember. Hans beste venn startet Greenpeace sier han, og som forlot Greenpeace bare etter ett år, siden Greenpeace ble overtatt av andre krefter. Så vi kan ikke stole på naturvernorganisasjoner, idet de aller fleste av dem nok er oppkjøpt til å støtte det politisk korrekte synet på sakene. David Icke som var en ihuga ‘grønn kriger’, forlot bevegelsen av samme årsak.

«Lord Christopher Monckton gjør det klart at klima avtalen vil skape en diktatorisk verdens regjering som vil ha fullstendig myndighet over alle nasjoner ved å intervenere i økonomiene til enhver individuell nasjon i verden uten deres samtykke.»
http://www.infowars.com/climate-treaty-will-create-world-government-dictatorship/

SÅ, naturvernorganisasjonene er kjøpt og betalt. Det er vel knapt noen nyhet. Deler av Lord Monckton’s foredrag her: http://www.youtube.com/watch?v=PMe5dOgbu40

Lord Monckton’s advarsel til Amerika:

«Takk Amerika. Du var engang et fyrtårn for frihet i verden, men om noen få uker kan det være slutt, når Obama signerer konvensjonen til lov overordnet din konstitusjon».

Jeg har ikke lest konvensjonen, ennå, men en kommentator sa det slik:
«Det er konvensjon for å skape en global regjering. Den har tre seksjoner. Ingen velgere. Ingen valg, etc. Bare en global regjering. Den tredje seksjon handler om å sette makt bak konvensjonen (enforcement).»

Dette er ingen konspirasjonsteori. Det er en konspirasjon selvfølgelig, men ingen teori. Dette er virkeligheten som den utbroderer seg.

Utdrag fra talen til Lord Monckton:

«Her er hvorfor sannheten betyr noe. Det var helt ok for Pilatus spøkefullt å stille det spørsmål, uten å behøve vente på noe svar. Men det spørsmålet han stilte, “Hva er sannheten?” er spørsmålet som ligger under alle andre spørsmål og det er vel endelig det eneste spørsmål som virkelig betyr noe. Når du stiller det spørsmålet så er hva du virkelig spør om ‘hva er sannheten om saken?’ Og vi skal nå bli å finne ut hvorfor det betyr noe moralsk, sosialt, og politisk, i tillegg til økonomisk og vitenskapelig. At det er sannheten, hele sannheten og ingenting annet enn sannheten skal informere om den offentlige politikk i dette spørsmål.»

For hva er de verdt de avgjørelser som taes når de er basert på forutsetninger som er basert på løgner om menneskeskapt global oppvarming i utgangspunktet? Det blir akkurat samme forhold som med alle terrorlovene som er innført, for all terroren, som nok vil vise seg å være innført og gjort av dem som vil innføre lover for å beskytte oss mot det. Såkalte falskt flagg operasjoner.

Mange mener at Obama’s sosialistiske ideer for Amerika, rokker ved selve fundamentet til den Amerikanske republikken. Merkelig er det at det synest som de som står bak dette Nye Verdensorden prosjektet er de samme kapitalkrefter som stod bak sosialisme i sin mest horrible form; kommunisme/bolsjevisme, som de stod bak nasjonal sosialismen (nazismen). En skulle tro at kapitalister er fiender av sosialisme, men sannheten er nok nærmere at de trenger slike undertrykkende ideologier for å holde massene i tømme, og gjøre sine forretninger i fred, for de selv er overhodet ikke påvirket av noen slags sosiale tyranniske overstrukturer siden de leder og styrer dem fra kulissene.

‘Vi som elsket Amerika’
http://www.riksavisen.no/?p=1402

Selv Washington Post har skjønt det i sin leder: ‘Green World Government. FN bruker environmentalisme for å sikre seg kontroll’

Basert på blank løgn

Kilde. U.S. National Climate Data Center og www.c3headlines.com
Kilde. U.S. National Climate Data Center og www.c3headlines.com

U. S. Senate Minority Report: Mer Enn 650 Internasjonale Vitenskapsfolk Dissenterer Over Menneskeskapte Global Oppvarmings Påstander
http://epw.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=Minority.SenateReport

Climate Sensitivity Reconsidered demonstrerer at senere i dette århundre vil det bli en dobling av konsentrasjonene av CO2 sammenlignet med det pre-industrielle nivået vil øke den globale gjennomsnittlige overflate temperatur ikke med de 6 °F som er antatt av IPCC, men, uskadelig, bare med litt mer enn 1 ° F. Lord Monckton konkluderer –

“… Kanskje den virkelige verdens klima følsomhet er mye under IPCC’s estimater. Kanskje derfor er der ingen ‘klima krise’ i det hele tatt. … Den korrekte politiske handlingsmønster for et ikke-eksisterende problem er å ha motet til ikke å gjøre noe som helst.”

Larry Gould, Professor i Fysikk ved University of Hartford og Styreformann (2004) for New England Section of the American Physical Society (APS), har studert klimaendringer vitenskapelig i fire år. Han sa:

“I was impressed by an hour-long academic lecture which criticized claims about ‘global warming’ and explained the implications of the physics of radiative transfer for climate change. I was pleased that the audience responded to the informative presentation with a prolonged, standing ovation. That is what happened when, at the invitation of the President of our University, Christopher Monckton lectured here in Hartford this spring. I am delighted that Physics and Society, an APS journal, has published his detailed paper refining and reporting his important and revealing results.‘

“To me the value of this paper lies in its dispassionate but ruthlessly clear exposition – or, rather, exposé – of the IPCC’s method of evaluating climate sensitivity. The detailed arguments in this paper, and, indeed, in a large number of other scientific papers, point up extensive errors, including numerous projection errors of climate models, as well as misleading statements by the IPCC. Consequently, there are no rational grounds for believing either the IPCC or any other claims of dangerous anthropogenic ‘global warming’.”
http://scienceandpublicpolicy.org/press/proved_no_climate_crisis.html

Oversetter siste setningen til Professor Larry Gould: «Som konsekvens er der ingen rasjonell basis for å tro at hverken IPCC (FN’s Klimapanel) eller noen andre påstander om farlig menneskeskapt ‘global oppvarming’.»

Verdens nye religion

De trenger ikke noen rasjonell basis, for det hele er basert på tro og overbevisning som massene er indoktrinert med. Det er den nye verdensordens religion skapt for formålet.

Om de prøver å gjøre disse klimaspørsmål til en religion aldri så mye, så tror jeg det er bedre og for menneskeheten langt mer å foretrekke å beholde de religioner som sosialismen gjennom siste 100 år har gjort sitt beste for å ødelegge, slik at det skal være bare deres ideologier og kvasireligioner igjen. Tror ikke på dem. Vil ikke ha dem.

Nå avdøde Michael Crichton skrev i artikkelen ‘Environmentalisme som Religion‘:

«Jeg har blitt bedt om å snakke om hva jeg mener er den viktigste utfordring som menneskeheten står ovenfor, og jeg har funnet et viktig svar. Den største utfordring som menneskeheten står ovenfor er utfordringen med å skille virkelighet fra fantasi, sannhet fra propaganda. Å oppfatte sannheten har alltid vært en utfordring for menneskeheten, men i informasjonsalderen (eller som jeg tenker på det som, des-informasjons alderen) så kreves det spesiell årvåkenhet og viktighet.
Vi må daglig avgjøre om de trusler vi står ovenfor er virkelige, om de løsninger vi er presentert vil være til noen nytte, om de problemer vi er fortalt eksisterer er virkelige problemer, eller ikke-eksisterende problemer.
Idag er en den mest innlytelsesrike religion i den vestlige verden environmentalisme. Environmentalisme ser ut til å være religionen for den urbane ateist. Hvorfor sier jeg det er en religion? Vel, bare se på trossystemene. Hvis du ser nøye etter, så vil du se at environmentalismen virkelig er det perfekte 21-århundres redefinering av den tradisjonelle Judeo-Kristne tro og myter.»

http://www.michaelcrichton.net/speech-environmentalismaseligion.html

Et planlagt diktatur er i sluttfasen av dens implementering, og lover som beskytter grunnleggende menneskerettigheter blir avskaffet over hele verden, et jernteppe av tyranni senker seg over planeten.

Hva skal vi gjøre med det?

Og kan de som er så fæl å tyte om hvor fæl alle andres religioner er, ta en god og vedvarende titt på sine egne religioner og trossystemer, og kanskje se at det kanskje er bedre å ha åndelige makter å tilbe, mer enn de svært så begrensede menneskelige og jordiske?

Alle har behov for å tro på NOE, om ikke livet hadde for enhver sjel blitt meningsløst. Det var vakumet av dette, denne trosmangel, Club Of Rome så seg syn med å fylle, idet avsnittet over er fra kapittelet kalt ‘Vakum’. Aldri ble det så galt som når troen på ideologiene ble større enn på religionene, og de gode krefter i enkeltmennesket.

Deres russiske kommunisme har falt, deres amerikanske kapitalisme har falt, by design, – nå gjenstår det bare for dem å implementere Løsningen i sin hegelistiske dialektikk; Den Nye ‘Sosialistiske’ Verdensorden.

Hver eneste gang menneskeheten er iferd med å vriste seg løs, ved åndelig initierte bevissthetsrevolusjoner, fra den eliten som har hatt kontroll over våre sivilisasjoner i hundrevis av år, så har de samme hvis makt og gode liv ble truet bare skapt nye strukturer, – fremdeles med seg selv i førersetet. Store endringer, som bolsjevismen og marxismen i Russland, og sosialistiske ‘demokratier’ og arbeiderparadiser i vesten, men alt forble det samme.

Vil det samme skje også denne gang? Vil mange nok gjennomskue spillet? Vil kritisk masse bli nådd?

Vi kan vel ikke gjøre annet enn å vente og se……………

Spread the love - Sharing is caring
 
 
 
   
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)

3 Comments

 1. En annen FN rapport som viser at global oppvarming svindelen har vært planlagt siden 1961.

  The Iron Mountain Report.
  Klimaspørsmålene og miljø-ødeleggelser skal erstatte kriger, for å tyne penger utav vanlige folk. Se spesielt Kapittel 6: «Section 6. Substitutes for the Functions of War 46 «:

  «Of the many functions of war we have found convenient to group together in this classification, two are critical. In a world of peace, the continuing stability of society will require: 1) an effective substitute for military institutions that can neutralize destabilizing social elements and 2) a credible motivational surrogate for war that can insure social cohesiveness. The first is an essential element of social control; the second is the basic mechanism for adapting individual human drives to the needs of society.»
  http://www.projectcamelot.org/Report_from_Iron_Mountain.pdf

  «The organizing principle of any society is for war. The basic authority of a modern state over its people resides in its war powers.»
  http://www.mega.nu:8080/ampp/ironmtn.html

 2. Al Gore sued by over 30.000 Scientists for Global Warming fraud / John Coleman.

  Nobelprisvinneren Gore stevnet for svindel når det gjelder global oppvarming. Nobelprisen på løgn. Nobelprisen for å gjennomføre Club Of Romes våte drømmer…………..

  Coleman bekrefter at det har blitt en religion av hele environmentalismen.

  ‘Tidligere visepresident i USA Al Gore og FNs klimapanel er tildelt Nobels fredspris. Miljøbevegelsen og miljøvernministeren jubler. ‘
  http://www.tu.no/natur/article116783.ece

  Store min så mange godtroende mennesker som ‘har kjempet for miljøet’ som vil miste sine illusjoner etter hvert…..

 3. Gro Harlem Brundlands tidligere kollega i sjefsstolen i WHO har jo vært inne på midlene for å nå målsettingen.

  «For å oppnå verdensregjering, er det nødvendig å fjerne fra menneskenes sinn deres individualitet, lojalitet til familie tradisjoner, nasjonal patriotisme og religiøse dogmer…»
  «To achieve world government, it is necessary to remove from the minds of men their individualism, loyalty to family traditions, national patriotism and religious dogmas…»

  Dr. G. Brock Chisolm
  (1896-1971) Canadian World War I veteran, medical practitioner, first Director-General of the World Health Organization (WHO), first head of the World Federation of Mental Health

  WHO, som vi ser på Wikipeda, eksisterer på basis av støtte ikke bare fra de 193 medlemslandene;
  «In recent years, the WHO’s work has involved more collaboration; there are currently around 80 such partnerships with NGOs and the pharmaceutical industry, as well as with foundations such as the Bill and Melinda Gates Foundation and the Rockefeller Foundation.»
  http://en.wikipedia.org/wiki/World_Health_Organization

  Omtrent som det norske FHI altså……

  «If the race is to be freed from its crippling burden of good and evil it must be psychiatrists who take the original responsibility»
  Dr. G. Brock Chisholm, psychiatrist and co-founder of the World Federation of Mental Health

  Deretter erstattet psykiatrene pastorene som åndelige veiledere, og forskjellen på og forståelsen og viten om godt og ondt forsvant.

  En undersøkelse fra 1986 publisert i ‘American Journal of Psychiatry’ fant at 95 prosent av psykologer og majoriteten av psykiatere innrømmer at de er ateister eller agnostikere, sammenlignet med 90 % av befolkningen som trodde på Gud. Når vi vet hvordan psykiatrien kjemisk ødelegger menneskesinnet, og sjelen, så er dette jo bare en konsekvens av deres tro, eller mangel på tro, sannsynligvis.

  Karl Marx, en materialist til margen, kalte religion for ‘opium for massen’. Sigmund Freud kalte i sin 1928 bok ‘Future of the Illusion’ religion for ‘den universelle nevrose for menneskeheten’.

  Så nå vet jo de som ikke liker religion, uansett om den er god eller dårlig, bare på generelt grunnlag, hvorfor de er programmert til dette standpunkt. Kanskje på tide å gjøre en selvstendig vurdering, og fastlå om der virkelig er noe visdom å hente for åndelige mennesker fra disse nevnte personer?

  Kan jo kanskje være enig med Freud i at environmentalisme og holocaust religionene er nevrotiske tilstander.

Legg inn kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.