Korrupte medier. Korrupte makthavere. Nye online lokal aviser i 356 kommuner.

Julegave til Sunnmøringene, ny uavhengig online lokalmedia. Strømprisene gjør alle nordmenn fattige. Media sitter på fanget til makthaverne som har bevirket dette, og logrer som vanlig, hvor staten og kommunene håver inn gryn, og med det inndrar kjøpekraften til borgerne, sovjetisering – alle skal bli like fattig WEF’s ‘great reset’, middelklassen utraderes som i USA, og herskerklassen skal være krøsuser med fritt av alt, rett til å gjøre som de vil.

Kommunen hører på løgner og løse påstander og gjør vedtak i forhold til det. Politiet hører og tror på Jan Helge Andersen i Baneheia-saken, gjerningsmannen. Det samme som i Jensen saken. Ingen bevis, men påstander fra en kjeltring. Er dette standard modus operandi at løgnere innen kommunal saksbehandling, norsk politi og rettsvesen tror mer på løgnene enn sannheten? Hva sier det om dem ? Hva sier Bibelen om dem, hvordan de kan tro på løgner mer enn sannheten (2 Thessalonians 2:11) ? Hva slags ånd bor i dem da?

How can satan put thoughts in our head?

Hva sier det om dem ? Hva sier Bibelen om dem ? Hvem skal holde dem i ørene når mainstream media ikke klarer det, tvertimot bidrar til det motsatte å være kritisk til maktens disposisjoner ? Hvem skal ansvarliggjøre dem ? Som advokat J.C. Elden sier skal gjøres her:
https://grafen.media/2020/06/15/elden-eg-trur-vi-ser-eit-paradigmeskifte-der-tilsette-i-offentleg-verksemd-far-same-ansvar-som-alle-andre-i-noreg-for-personlege-feil/

Har du lyst å lage en lokalavis i ditt lokalsamfunn, kommune eller fylke, med lokalt sosialt nettverk, kontakt oss. Vi hjelper med installasjon.

I alle landets kommuner (356) skal vi nå etablere borgerstyrte online lokalaviser, som vår i Giske. Selv skal vi fungere som alle av dem sin anti-NTB. Fellesstoff. Folket skal ta tilbake definisjonsmakten hva som er rett og galt. Investorene er på plass, men flere som vil bidra til REELL uavhengig presse søkes. Endringer til det bedre, når landets politikere ALLE har solgt seg til den kommunistiske og til dels fascistiske globalismen (Mussolini definisjon; Samrøre mellom myndigheter og store næringslivsaktører, ala Klaus Schwab WEF), må demokratisk sett begynne lokalt. Mainstream media har for en stor del sluttet å etterforske om makten ter seg rett, om det er KrF som sitter med makten i kommunen eller andre. Det er beklagelig. Mainstream media aktører har blitt en del av maktapparatet, synest de selv, lojaliteten deres er hos sine venner, ikke hos folket lenger, ingen grunn til å kalle dem 4. statsmakt lenger – de er statsmaktens forlengede arm, propaganda-armen. I praksis er de fire statsmakter forent i en statsmakt, som i Kommunist-Sovjet og Nazi-Tyskland.

Video 5: Saksbehandlingsanalyse: Giske Kommunes saksbehandlingsrutiner, Kommunelovens § 13-1 (3)
https://rumble.com/vrbmxz-saksbehandlingsanalyse-giske-kommunes-saksbehandlingsrutiner-kommunelovens-.html

I vår saksbehandlingsanalyse video: Giske Kommunes saksbehandlingsrutiner, Kommunelovens § 13-1 (3) viser vi hvordan kommuneansatte kan holde på – UTEN noen som helst spørsmål fra den såkalte fjerde statsmakt, video hvor det også lanseres ny lokal online avis for Giske kommune og omland, på nyåret re-lanseres den i ny drakt, i online avis format. Der skal vi fråtse i å avsløre makthavernes urett. Vi skal også passe på ‘påpasserne’ (media). De kan enkelt korrumperes også, til tjeneste for uretten, som vi vet. Den som tier samtykker. Det gjelder alltid.

Den nye online avis for Giske m/omland (vi anmoder mottager å lage en tilsvarende for sin kommune – email meg –så skal jeg hjelpe å installere online avis applikasjon for deg) får du vite alt som du ikke får vite i den offentlige makt ensformige og ensrettende mainstream medier, om overdrevne covid-skremsler for politiske formål som skremmer folk inn i kollektive frykt psykoser, om kaier og nes som blir stjelt av kommune ansatte til fordel for deres venner, om vaksiners bivirkninger, om klima religionens skremsler (det nye «Klimahelvetet» og «Klimahimmelen» på jord), om fellesfjøs med ulovlige vinduer med dagbøter, som plutselig blir lovlig når fjøset skifter eierskap, osv.osv. Redaktør er Jarle Johansen, til å begynne med.

Vi vil også at Giske Kommune sine ansatte skal bli flinkere i sin jobb, slik at de unngår å bli kriminell, og vi kurser dem i den nye video hvordan de skal gjøre korrekt saksbehandling etter loven, og ikke slik de føler for selv.

Vi forklarer også Øyblikks redaktør Giskekaia-saken, siden han har gitt uttrykk for at han ikke forstår saken. Vi forstår ikke at det skal være vanskelig å forstå at når noen tar en kai fra noen som dokumenterer eierskap, og gir den til noen som ikke eier den og ikke dokumenterer noe som helst, så er det kriminelt. Det synest som ‘antennene’ til mange journalister er skadet. Vi tar opp sak hvor Liv Serine Helgesen fikk fratatt eiendom på Skodje, etter 20 års kamp fikk nå korrupsjonsadvokat Kari Breirem skaffet henne tilbake hennes nes, som hun mener ble stjelt av Skodje Kommune og Oppmåler Håkon Kvile til fordel for Dag Olav Tennfjord (Giske kommune sin nåværende kommunedirektør) sine ‘kompiser’ Einar og Rolf Valde.

Det er slikt som redaktører ala også Sunnmørsposten ikke lenger kan regnes som fjerde statsmakt noensinne nevner lenger, som har blitt maktens godt dresserte og nyttige pudler, hvor de sitter på fanget til makthavende politikere for en pressestøtte og årslønn på 1,5 millioner (kan jo ikke si noe som setter den inntekt i fare, kan en vel Hanna Relling-Berg?), våre Pravda (betyr; «Sannhet»). Sannhet med mer eller mindre store politiske modifikasjoner påstår jeg… I Giske kommune er vi spesielt overrasket over at Kristelig såkalte Folkeparti har hendene på rattet hvor uretten skapes og konserveres… vi forventer de skal stå for det motsatte…. Egentlig, men……

Hører vi noe om i Øyblikk og Sunnmørsposten om farene ved vaksinehysteriet, om kai som er (forsøkt) stjelt på Giske, om motstanden mot vaksineNaziene, maskepåbud som ikke er godt for noe som helst, eller neset til Liv Serine Helgesen på Skodje som ble stjelt av kommune ansatte? Er ‘enker og faderløse’ helt rettsløse nå til dags? Vi opplyser om at vi starter en ny online lokalavis for Giske og omland på giskekommune.no.

https://giskekommune.no/

Kommunedirektør i Giske Dag Olav Tennfjord har ansvaret (Kommuneloven § 13-1, tredje ledd) for at en sak er opplyst og beskrevet objektivt og nøytralt og på godt rettslig grunnlag for Teknisk Utvalg. Imorra skal vi lage en video om alle de av sine egne etiske regler de har brutt, kan vi av det slutte at de som styrer i Giske er mindre etiske enn andre kommuner med lik og identisk kai kjøp sak av Kystverket som gjør motsatt av kommunen i vår sak (se Video4). Giske kommune sin saksbehandling foregår på den måten at saksbehandler Drabløs i utstrakt grad gir uttrykk for sin forutintatte mening, og kun alt som støtter den – kun det instruerer han Teknisk Utvalg om, egentlig med det viser den forvirringen som råder i hans sinn, og er overhodet ikke klargjørende som det skal være etter forvaltningsloven. Alle som vi snakker med på Giske sier de vet at Kystverket og vi eier kaien, men andre har ment at dette handler nå ikke om hvem som eier eller ikke. Giske kommune har nå erklært krig mot sin innbygger Jarle Johansen, mener mange… Saken har tatt en ny vending.. Er det godt eller viktig at en kommune – en offentlig etat vi skal forvente er nøytral – kan erklære krig mot noen personer de ikke liker, og gjør kriminelle eller ihvertfall uregelmessige ting til fordel for andre innbyggere de liker ?

Er det innenfor ? Eller utenfor ? Hva mener du? Si din mening i kommentar feltet på https://giskekommune.no/
[kommentarfeltet kommer snart]

Vi passer på påpasserne (korrumperte mainstream media).

Ha en strålende jul, til minne om den person som for evig etter sin fødsel ennå frelser fra korrupsjonstendensers fordervede og bedervende ånd.

Video 1: Giske Kommune bevisanalyse 17/1763 sak
https://rumble.com/vqiwbv-giske-kommune-bevisanalyse-171763-sak.html

Video 2: Bevis for Kystverkets eiendomsrett
https://rumble.com/vqoh4r-bevis-for-kystverkets-eiendomsrett.html

Video 3: Momenter som taler for korrupsjon i Giske Kommune
https://rumble.com/vqok0d-momentar-som-taler-for-korrupsjon-i-giske-kommune.html

VIDEO 4 : Giske Kommune – andre kommuners praksis i 0/0 sak
https://rumble.com/vr80pw-video-4-giske-kommune-andre-kommuners-praksis-i-00-sak.html

Jussi Björling – O Helga Natt

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring