Kristen og kristen, fru Blom (mest i julen)

bushdevilsign
De er i den gamle pakten, de neo-konservative «kristne», som lager mye ufred på jord i denne julestrid og ellers. Og de mener at deres anstrengelser er velsignet av Gud, og i pakt med Bibelen. – Kanskje etter den gamle pakten, men livene våre og dets kjøreregler er definert i den nye pakten (Nye Testamentet), og ikke i det gamle testamentet.

Vi som er i den «moderne» nye pakten, vi tror på det enkle «Gjør mot andre som du vil at andre skal gjøre mot deg». Det er i grunn det hele. Vi setter livet, liv, foran politiske, økonomiske og religiøse målsettinger.

Men de konservative etter den gamle pakten er i flertall og styrer på vår jord, og i våre samfunn, så vi må bare følge med på det som skjer, i skrekk og gru, men det blir lettere om en forstår hva som skjer. – Ser den åndelige kampen som utspiller seg på jorden i dette øyeblikk, foran våre øyne. For å holde ut er en av måtene som mange benytter å lukke hjertet, øyne og ører, og overgi seg til rasjonalitet og intellekt (jfr. Pink Floyd – “Comfortably Numb”). I en slik tilstand er en lett inntagelig for forføreriske krefter, og den som tier samtykker. En blir medsammensvoren, noe en kanskje ikke ville tillatt om en var fullt opplyst.

Det som skjer er at de av den gamle pakten skal måtte vade til knes i lik, helt inntil deres sjel en dag vil bli mett av blod, og de tar til seg den nye pakten som Jesus innstiftet, og omvender seg, det vil si starter gjøre ting på en ny måte. I tråd med «Fredsduens» lære. Ikke det «øye for øye, tann for tann» opplegget som er definert i den gamle pakten. Heller vende det andre kinnet til. Lar en være å slå tilbake, mot den som slår (som Gandhi), så vil den som slår få dårlig samvittighet, og prøve å rette opp sitt handlingsmønster. Han vil ikke engang klare å rettferdiggjøre seg ovenfor seg selv. Den på mottakersiden her som klarer dette, forstår Jesus sin lære. Vi er alle bare hovedrolleinnehavere, i livets Universitet (Universet), offer og overgriper, vi skal begge lære nøyaktig det samme, at den nye pakten stemmer og at den har gyldighet. Vi skal ikke være redde for døden, for døden som offer for disse krefter som er under den gamle pakten, er i virkeligheten vår eksamen, – vår rett til et nytt og bedre liv, som vi vil få. Alle er så opptatt av korsfestelsen, men de har glemt at det var oppstandelsen som var det store med det hele.

Vi ser det i «kristningen» av ”villmennene” i Norge, Hellig Olav med våpen i hånd (jfr. Giskespelet), i «kristningen» av «villmennene» i Amerika, Indianerne (jfr. Eagles – ”The Last Resort”), vi så det under siste verdenskrig – «Gut mitt Uns» og vi ser det i den falske kampen mot terror – «God Bless Amerika», mot «villmennene» i Irak og alle andre steder, er ikke så nøye med at en mengde barn ligger lemlestet og drept i kjølvannet. Ser vi noe kjærlighet i bestrebelsene deres på å bringe mennesker fred og demokrati? Ser vi noe kjærlighet i menneskene som står bak og de som støtter aktivitetene? Takke meg til et fredfullt diktatur, så lenge diktatoren er under den nye pakten, og ikke den gamle. Deres «demokrati» er ikke verdt ett eneste barn drept på slagmarken i Irak eller Libanon eller andre steder, fordi det er ikke «demokrati, men politisk og religiøs imperialisme de driver med, og som kristne under den nye pakten bør vi ikke støtte deres bestrebelser (jfr. Donovan – «The Universial Soldier»).

George Bush på vei til Talmud klasse.
George Bush på vei til Talmud klasse.

De som er i den gamle pakten trengte og trenger mye lover og forordninger, idet deres hjerte var og er fjernt fra deres tro og sin Gud (dette er gamle dagers fariseere vi er fortalt om). Deres tro er bokstavbasert, og ikke åndsbasert. De hadde og har ikke direkte kontakt med sin Gud, Den Hellige Ånde i en, som Jesus lovte å sende til alle som tror på ham, slik at de trenger politiske og religiøse leveregler og lover. Mye av det samme. Mer og mer vil det bli. De lever i intellektet.

Gud er kjærlighet, og kjærligheten finnes i hjertet og ikke i intellektet, så for dem er Gud mer forbundet med frykt, enn med kjærlighet, og dermed må de ha mer penger, mer makt, mer land, mer av alt, som en slags overlevelsesmekanisme (kapitalismen er herved født), en eksistensiell frykt som aldri det samme kan stille behovet for. Frykten kommer fra intellektet.

Gud er overbærende og vil gi alle (jfr. Pink Floyd – «Us and Them”) denne muligheten her på jord til at vi lærer at kjærlighet er viktigere enn hat, fred er viktigere enn krig, til å kvalifisere seg for bedre virkeligheter; en ny himmel og en ny jord (hvilken vi skal la forbli udefinert i denne omgang), som hver enkelt kan bli helt praktisk delaktig i, men da kan en ikke delta i den første pakts fryktbaserte virkelighetsforståelse. Det finnes intet annet helvete enn det som er på denne jord, hvor en må leve i slik eksistensiell frykt, som en tar med seg videre til andre tilværelser, hvor en enn går, om en ikke får den bort, her og nå.

For min del må gjerne hele gamle testamentet ryke utav Bibelen, bortsett fra Salomos skrifter og Jobs Bok, begge som jeg er veldig glad i som god litteratur. Det gamle testamentet er mer som Talmud, jødenes «Bibel», enn det har noe som helst med Jesus sin lære å gjøre. Det er fryktbasert, det var spesielt de som trengte frelse, og det har elementer av å rettferdiggjøre overgrep mot de som ikke er definert som «kristne» etter den gamle pakt. Jesus sanne etterfølgere inkludert. Vi kan la det gå, eller la det stå kun som en definisjon på hvordan vi ikke ønsker det, og hvor evangeliet, det glade budskap i den nye pakten, erstatter det.

Jesus kom for å oppfylle den gamle pakten, som inkluderte løftet om at Guds Folk, hans flokk, skulle få en ny pakt, en ny lov, og en ny verden. – Det har han gjort. Resten er opp til deg og meg (jfr. Pink Floyd – ”On The Turning Away”).

Ha en ”god” jul, og lykke til.

J. Johansen

Spread the love - Sharing is caring
 
 
 
   
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)

En Kommentar

  1. Pingback: Hvilken bibel leser Israelsvennene?

Legg inn kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.