Kristne, muslimer og jøder bør stå sammen mot sionismen


Norge, Amerika og hele Vesten kan ha kommet under dommen, og mistet velsignelsene, som følge av å henge seg på Arbeiderpartiets Håkon Lie’s sionistiske politiske vyer; «Vi skulle bygge et nytt Jerusalem», sa han, hvor de sionistiske seierherrer han var en av etter andre verdenskrig skulle herske over hele verden.

(Kjersti G. Berg: «Vi skulle bygge et nytt Jerusalem. Intervju med Håkon Lie» i Replikk, Tidsskrift for human- og samfunnsvitskap nr. 10, årgang 6, vår 2000.)

Alle må være klar over at dette ikke er religiøse forestillinger, men politiske, ideologiske mest. For også etter jødenes religion skal samling i Israel skje først etter at deres Messias har ankommet. Sionistenes tragiske primitive trosforestillinger om at de skal være ‘herrefolk’ og ‘eiendomsfolk’, herskere, og ikke folkets tjenere, er iferd med å gjøre ende på hele verden. De besitter jo toppstillingene for alle land likevel, og styrer verden, sier Hosein nedenfor, så hvorfor trenger de absolutt en Verdensregjering utgått fra Jerusalem? Kan de ikke konsultere hverandre på bakrommene som de har gjort til nå? Jerusalem, gamle falske utopier og politiske vyer om makt og penger…

Denne umoralske og korrupte staten de støtter lurer deg til å tro at dette er tilstanden de skulle oppnå i tusenårsriket som jødene ble lovet da de var i Babylon. Åpne øynene og se hva resten av verden ser, og ikke bli blendet av falske trosforestillinger. Det er bare en fasade og en illusjon. De er moralsk konkurs for lenge siden. Når tusenårsriket kommer, så er det Jesus Kristus som er den sanne Messias som skal komme tilbake og råde over menneskenes hjerter fra sin åndelige trone. Det er løftet. Som Hosein sier så er det mest reellt kristne (ikke kristensionister) og muslimer som vil gjenkjenne dette fordi det er i deres profetiske hellige tekster.

Alle som ikke er rettferdig, som ikke følger Loven fra Abraham, og de som ikke søker Sannheten vil brenne i helvete i Gog & Magog krigen, sier den islamske filosof, akademiker og forfatter Sheikh Imran N. Hosein.

Folk av alle raser som ikke er omvendt til Rettferd, Sannhet og åndelige moralske standarder vil forgå i Gog & Magog krigen, og straffen vil nå begynne, sier Imran N. Hosein i foredrag under.

Dette er helt i overstemmelse med også den Bibelske lære. Sionister som har valgt feil side i de Rettferdiges gode strid, vil nok måtte finne seg i å havne i ‘ildsjøen’ for sine valg.

“Set loose are all the hordes of Gog and Magog; To the Muslim eye manifest is the meaning of the word yansil ūn”
(i.e. the two verses of the Qur’ān, al-Anbiyāh’, 21:95-6, which end with the word yansiloon”)

Jerusalem var byen som var ødelagt av Allah/G-d, for dens synder. Hva G-d har ødelagt skal ikke mennesker kunne gjenopprette (Baron Rothschild et al). Ifølge de hellige skrifter er det Allah/G-d som skal gjenopprette byen ETTER Mag & Magog krigen. Hans siste bok tilbyr han for gratis nedlasting her:

Islamske Synet på Gog & Magog i den Moderne Verden
http://imranhosein.org/media/books/ivgmmw.pdf

Gog & Magog i moderne tid

Gog & Magog In The Modern World By Sheikh Imran Hosein

Gog and Magog in the Modern Age Part1

Gog and Magog in the Modern Age Part2

«There is a ban on a town (i.e. Jerusalem) which we destroyed (and whose people were then expelled) that they (i.e. the people of the town) can never return (to reclaim that town as their own) until Gog and Magog are released and they spread out in all directions (thus taking control of the world while establishing the Gog and Magog world-order).»
(Our comments are in brackets) (Qur’ān, al-Anbiyāh’, 21:95-6)

House Of Rothschild:
Ingen kan forstå hva som skjer i verden uten å lese dette

Vi er i oppløpet på den store sionistiske endetidskrigen, sier Imran Hosein. Den siste i rekken på tre verdenskriger for samme formål (ref. Albert Pike; Three World Wars). Israel drar USA ned til sitt endelikt: Sheikh Imran Hosein’s intervjuet av Morris Rant. Intervjuet ble tatt den 25. Januar, 2012.

«Israel kontrollerer myndigheter, men ikke folket, og folket vil snart få sine øyne åpnet, og det vil bli en fare for Israel, for de vestlige mennesker er ikke helt hjernevasket. Der er fremdeles tenkende personer. Så de kan ikke være 100% suksessfull i å hjernevaske vestlige folk.» – Imran Hosein.

Dajjal, anti-Krist (den falske sionistiske messias) vil søke å sette seg selv på tronen i Jerusalem, sier Imran Hosein. Amerika skal falle, slik at sionistiske Israel kan erstatte USA som verdens stormakt. Sionistene har tatt USA til et sted hvor de vil militært nedederlag, økonomisk kollaps, alt på samme tiden, og bare Israel vil ha makt og styrke til å overta stillingen som verdens mektigste nasjon.

Sionistene har altså planmessig og villet ødelagt Amerika, for at Israel skal overta deres maktstilling i verden. Ifølge Bibelen får anti-Krist på tronen i Jerusalem bare 3,5 år på seg, før han faller og blir fordrevet til evig pine i ‘ildsjøen’.

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring