Kristne og Muslimer; Foren Eder

Strategisk forene krefter mot verdensjødedommen, med sin anti-Krist i det Tredje Tempel i Jerusalem. Du vil aldri høre meg skrike opp og være enig med de forførte og lett påvirkelige massene som er sosialt konstruert for å hevde at muslimene er roten til verdens ondskap. Jeg sier at de er sosialt konstruert for å si det, de er lett å bytte for Byggerne (Frimurerne av B’nai Brith), men de kan bare lese artikkelen min og våkne opp. Det vil gjøre dem godt. Vennligst vær min venn ved å like og dele hvis du er enig.

Det finnes ingen judeo-kristne verdier eller historie. Det er en forfalskning av historien og bedrag å si det. Det er et oksymoron. Kristendommen og jødedommen er motsetninger, som vi vet fra jødene, deres vrede over Jesus Kristus som hevdet at han var/er Messias. De følte at han ikke var den som var forutsagt å være for den Abrahamittiske og Mosaiske-tradisjonen og religionen, selv om Jesus oppfylte hvert eneste krav i Bibelen om å være «den Salvede», og han satte et stopp for deres stadig voksende megamaniac-ideer som deres messias skulle hjelpe de styre og eie hele verden (New World Order), så de skapte for seg selv i deres sinn en egregore gud som vil hjelpe dem med dette, og det ble Satan (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9).

Jøder skaper rasisme

Folk som er sint på islamister, og slår ned på på dem ved hver eneste mulighet, bør være dobbelt så sinte på jødene, men det er de aldri (?). Du vil se at folkene som er fanatisk anti-islam, de er ALDRI også fanatisk anti-jødisk religist sett (ikke rasamessig). Hatet mot muslimer er skapt av makten for en årsak, ved å bringe og blande alle andre religioner og eksportere dem til i kristne nasjoner (multikultur), er de faktisk iferd med å skape hat og rasisme; Nye Babylon av verden. Og så skal de rydde Midt Østen for folk for Eretz Israel prosjektet, så jødene og Israel må eksportere befokningene til oss.

‘The Greater Israel Project’ Explained by Ken O’Keefe

Er det bare feighet som gjør at de ikke ser elefanten i rommet?

Før dette fant alle mennesker i kristne nasjoner det eksotisk og hyggelig å besøke andre land med andre religioner, men da de Babylonske Jødene ønsket å gjenopprette multikulturelle Babylon, vet de sataniske rabbiene at det vil ende i blodsutgytelse, drap og kriger, fordi dette prosjektet aldri har vært vellykket før i verdens historie, så gjør de dette for ren ondskap, for å skape strategien for spenning som skal hjelpe dem å komme ut som verdenslederne og Herskerrasen, «siste mann som står».

Moaic Synagoue leader Ervin Kohn at top, busy creating racism

Det er fordi dette lettpåvirkelige forførte folket har blitt offer for Byggerne (Frimurere av B’nai Brith), nemlig bygge befolkningens tanker og meninger ved sosual konstruksjon (social engineering), sosial tankekontroll i den kristne verden, for å hate islamistene, og omvendt i den muslimske verden, fordi jødene vil ha muslimene og kristne til å gjensidig utrenske hverandre, så jødene kan sitte på toppen av verden etterpå. Heldigvis er de fleste muslimene oppegående nok til å se at det er jødene som styrer USA og NATO’s krigsmaskin, ikke hvite kristne mennesker.

The Builder

Kriger er Jøders innhøsting

Jødene får alltid «hedningene» til å drepe hverandre for seg. Amerikanske unge gutter kriger de Israeliske jøders kriger, på grunn av korrupsjonen av den amerikanske politisk klasse (som vår her i Norge); ‘Pengenes makt’.

Kriger er jøder høster det er sagt (av sjeler).

Islamister og kristne burde IKKE forene sine religioner på en ekumenisk måte, for å tilpasse seg hverandre. Samarbeidet bør bare være i ferd med at vi begge kan leve trygt innenfor våre egne nasjoners grenser, og sørge for at jødene ikke planlegger og gjør kaos, drap og elendighet i våre nasjoner.

The ‘crisis’ is a War. Than the populations will accept the Jews as the leaders of the pack, for peace …

Mer som en politisk union, ikke religiøs. Vi trenger ikke den ekumeniske luciferisme som blant annet Paven forfekter, en symbiose av all verdens religioner.

Milibank: The role of the US Presidents is to supopport the Jews in Israel
Norwegian top politician supporting Jewish NWO, they are ALL paud and bought. Nobody is coming to power without loyalty to the Jews and Israel.

Så islam og kristendom bør forene og sparke tilbake den jødiske agendaen for deres Nye Verdensorden, så både oss kristne og muslimer kan leve fredelig sammen i verden i våre nasjoner. Alle «innenfor trygge grenser av deres bosted» som Bibelen sier verdens skal organiseres, forskjellige stammefolk skal ifølge Abraham, Moses, Jakob og Jesus’ Gud leve adskilt.

Mankind Hish Court as per Nohide Laws (Christians will be beheaded for ‘idolizing’)

«The stone that the BUILDERS rejected has become the cornerstone.» – Psalm 118:22

«Jesus said to them, «Have you never read in the Scriptures: ‘The stone the BUILDERS rejected has become the cornerstone. This is from the Lord, and it is marvelous in our eyes»? – Matthew 21:42

«He is ‘the stone you BUILDERS rejected, which has become the cornerstone.» – Acts 4:11

Freemasons, Jews and King Salomos (Third) Temple
https://www.riksavisen.no/freemasons-jews-and-king-salomos-third-temple/

Den Endelige Løsning

Det fungerer i Nigeria, det kan fungere for resten av verden:

«Det er den felles oppfatning til mange nigerianske muslimer og kristne at Boko Haram grovt forvrenger den islamske religionen ved å hevde det som en begrunnelse for sin voldelige terrorisme.»

https://www.rfpuk.org/nigeria-muslims-and-christians-unite/

Mon tro om der har vært noen jødiske personer innvolvert i å skape Boko Haram (like ISIS)?

Deler av islam, som de skapte ISIS, var sannsynligvis inspirert av jøder og jødiske personer til å splitte og herske over Midtøsten, så mange som mulig burde ikke være kristne mente de, så de måtte sape flere religioner for å splitte og herske, da bevegelsen etter at Kristus var Josephs ‘brennende flame’ på Mohammeds tid. Jødene trengte å handle, de mislyktes, Jesus vant.

Islam ser Jesus Kristus som en profet, og Mohammed har ikke noe negativt å si om Jesus Kristus, i motsetning til jødenes Talmud

Det er bare en liten ting som plasserer Jesus på et annet åndelig kontor enn de andre profetene; Jesus Kristus er helt konkret broen til Gud, han helbredet med sitt eget liv menneskehetens fall symbolisk beskrvet ved Eva og Adams syndefall, og gjenforenet mennesket med Gud ved troen på ham.

Uten Jesu ofre er det ingen frelse. Et gyldig offer må koste blod (Hebreerne / heb. 9:22). Jesus gjorde det, Mohammed gjorde ikke dette.. Jesus ofret sitt eget blod, ikke blodet av uskyldige dyr, som jødene er i ferd med å re-innføre i det Tredje Tempelet i Jerusalam.

Why should innocent animals suffer for the sins of the jews?

Det er bare noen få enkle ting som islam kunne justere for å være kristen. Gud bryr seg ikke om vi i forskjellige oversettelser kaller ham Gud, G-d eller Allah. Gud skapte de forskjellige språkene for å skille menneskeheten fra Babel-prosjektet i Babylon hvor menneskene og jødene forsøkte å ‘nå himmelen’ og være ‘gud lik’, så Gud forstår forskjellens på språk helt utmerket. Ikke noe problem.

  • Mohammed er avbildet som en profet. Du ber ikke til profetene. Du ber til Gud. Kristne kan be til Jesus fordi han er den Salvede, det var ikke Mohammed
  • Jesus Kristis er den ENESTE Veien til å forene menensker med Gud (John 14:6). Muslimer må se og forstå Jesus som mer enn Profet.
  • Bønn er bra, så mye som mulig for å reversere de onde kreftene i menneskeheten. Du trenger ikke å vende deg til Mekka. Vend deg til Himmelen, til Gud. Ingen snur seg til Ezekiels eller Jeremias eller Daniels fødesteder. Det hjelper ingenting å vende seg til Mohammeds fødested heller (det gjør nok ikke så mye dårlig heller, foruten det kan være avgudsdyrkelse, tilbe en mann, mer enn Allah / Gud selv).
  • Kuben er okkult. Islamister kan like gjerne unngå dette, med Saturns Ringer. Her er en Jøde med det samme:.

Ser ganske dumt ut, ikke sant?

Sannsynligvis noen få små ting jeg kunne ha lagt til, men forhåpentligvis har jeg fått frem poenget mitt.

Jødiske Nye Verdensorden

2000 år senere har jødene igjen manøvrert seg til det punktet de tror og oppfatter at de er ved høyden av sine ambisjoner, deres Nye Verdensorden. Hvor de skal herske ubestridt.

Jeg personlig har ingen som helst hensikt å bøye beina til noen jøder, det ville være i strid med min religion; Kristendom, Veien, at mennesket bare har en mester å tilbe; Gud, og å gjøre dette ville være avgudsdyrkelse.

The Zionist Plan to Take Over the World (Adam Green)

I den jødiske Nye Verdensorden vil verdens hovedstad være Jerusalem med antichrist på sin trone, dyreofrene gjenopprettes, og Sannhedrin i det Tredje Tempelet vil være verdens Høyesterett som dømmer etter Noahide-lovene, beklager å si at Mr. Trump er MR: NEW WORLD ORDER …

Making deceptions, discernment needed

Bare mental distraksjon for de lettpåvirkelige massene.

Trump er Mr. New World Order himself , i tjeneste for Jødenes…

New York Times (1940)

Trump er kjøpt for en sølvmynt, eller noen shekels … de reddet ham da han var nesten konkurs, nå er det payback time..

Mr. New World Order

Ikke tro et øyeblikk på at Putin også ikke er betalt og kjøpt av samme folk som Trump.

Jewish Bolshevic Putin

Banksta’s Paradise feat. Donald Trump

Kontroller begge sider av enhver krig, og du er sikker på å vinne. En hvilken som helst krig trenger to «sider», i virkeligheten er det en side som setter to sider opp imot hverandre, begge sider rapporterer til de samme mestere, Herskerrasen.

Israel, en nasjon av antikrister – den Nye Verdensorden … Satans orden ..

The Jerusalem Conspiracy

My oh my, all this poor persecuted Jews

*********

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring
154   
  
  
    
154
Shares