Anti-Christ kingdom

Guds Verdensorden er nasjonalstatene, Satan er Globalist og Multikulturalist

Fordi ved det oppnår Satan mest død og destruksjon av alt som er godt. Skriften bekrefter at menneskeheten er delt inn i nasjoner, raser og språk i henhold til Guds vilje slik at hans hensikt med mennesket og jorden kan bli oppfylt (Acts 17:26). Ved Babelstårnet var Gud den som delte en enhetlig og global menneskehet i separate nasjoner som […]

Psykiatri. Forvent en ekstrem bolsjevik radikalisering av Statsmakten

Slik som dette begynte det i Sovjet også. Rasisme og psykiatri og antisemittisme. Fedrelandet er – og en enorm mengde mennesker – i sine skjebnetimer nå. Det er velsignelse for dem at de fleste ikke forstår det kanskje. Vi kommer til å se en ekstrem radikalisering av personer som jobber i Statsmakten i den Nye Verdensorden, The Great Reset, Nye […]