Skriv ut Skriv ut

Medfølelse vs. Antikrist

Jesus har blitt kapret av den fundamentalistiske høyreside og tiden er inne for å frigjøre ham. Her ser vi de kristne martyrers siste bønn.
Jesus har blitt kapret av den fundamentalistiske høyreside og tiden er inne for å frigjøre ham. Her ser vi de kristne martyrers siste bønn.

Compassion VS. Antichrists. 26 February, 2010.
Av Eileen Fleming

William Blake skrev: «Fantasien er bevis på det guddommelige» og jeg er helt enig, men må legge til at ekte medfølelse er en manifestasjon av det guddommelige.

Alle Koranens 114 kapitler bortsett fra en begynner med frasen «Allah [som er arabisk for Gud] er barmhjertig og medfølende.»

En sann muslim anerkjenner Menneskers Brorskap, og vil respektere og behandle til og med en ikke-muslim som en bror.

En ekte muslim forstår at medfølelse og nestekjærlighet, er å tjene Gud.

Koranen sier, «Ingen mann er en sann troende med mindre han ønsker for sin bror det som han ønsker for seg selv.»

Kulten av «kristen» sionister er hva begrepet Antikrist handler om.

Anti-Krist

Denne kjetterske teologi ‘Premillenium Dispensasjon’ tilber en gud av Armageddon og ikke en Gud av kjærlighet, tilgivelse og medfølelse som Jesus / AKA Fredsfyrsten selv modellerte samtidig som han ble spikret til et kors.

‘Left Behind’ fiction serien er selve symbolet på hva årtusener av teologer alltid har forstått å være hva begrepet anti-Kristus virkelig handler om.

Begrepet «Antikrist» kommer frem bare fem ganger i Bibelen, men en kult som ikke er basert på sunn teologi har skapt en urban legende for dem som søker Armageddon.

Begrepet «Antikrist» fremkommer aldri i Johannes Åpenbaring eller Daniel, to ulike litterære verker skrevet tre århundrer fra hverandre og under svært ulike omstendigheter, men Left Behindere vever dem sammen.

De mindre tekster som nevner «Antikrist» ble skrevet for å angripe den gnostiske forståelse av hvem Kristus var. En gnostiker er avhengig av intuisjon og ikke på dogmer og lærer. Gnostikere var absolutt frie ånder og mest alle de skrifter vi har om Gnostikerne, er beskrivelsene av angrepene på dem. Det endret seg da Nag Hamadi rullene ble oversatt og utgitt, for det hadde blitt ansett kjettersk av makthaverne i det fjerde århundre, og kan nå leses i de fleste alle språk.

Bibelforskere i dag er enige om at mange av bøkene i Bibelen ble skrevet av andre i navnet til en apostel, for den raskeste måten å få troverdighet på er å flyte på en annens omdømme. Vi kan aldri vite om forfatteren som skapte begrepet «Antikrist» var egentlig apostelen Johannes som skrev 1. Johannes og 2. Johannes – de eneste kildene der begrepet fremkommer.

Johannes sier også mye mer: «Mine barn! det er den siste time; og som I har hørt at Antikristen kommer, så er det og nu kommet mange antikrister; derav skjønner vi at det er den siste time.» – 1. Johannes 02:18

«På dette kan Guds barn og djevelens barn kjennes; hver den som ikke gjør rettferdighet, er ikke av Gud, heller ikke den som ikke elsker sin bror.«- 1. Johannes 03:10

«Men den som har verdens gods og ser sin bror ha trang og lukker sitt hjerte for ham, hvorledes kan kjærligheten til Gud bli i ham? Mine barn! la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og sannhet! «- 1. Johannes 03:17-18

«Frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut; for frykt har straffen i sig; men den som frykter, er ikke blitt fullkommen i kjærligheten [og Gud er kjærlighet]. «-1 John 04:18

Med frykten som våpen

Den teologi fremmet i Left Behind fiksjonen er en teologi basert på frykt og straff. Disse feilinformert kristne tilber en straffende far som Gud. De har ikke øyne til å se at naturen er Guds primære tempel, og krig den største vederstyggelighet.

Under den tiden da Johannes skrev om Antikrists ånd, var Gnostisisme fortsatt i utviklingen sin, og langt fra det intrikate system utviklet i det andre og tredje århundre da kirken og dens institusjonelle hierarkier ble fast etablert. I løpet av den tiden Johannes skrev mot falsk lære, ble Gnostikerne stort sett Libertinere som benektet Kristus’ menneskelighet. Noen Gnostikerne hevdet at Kristus bare syntes å ha en kropp, andre sa den guddommelige Kristus sluttet seg til mannen Jesus i dåpen hans og forlot ham da han døde.

Gnostikerne la ikke igjen noen vitnesbyrd på deres vegne, så alt vi har å gå på er det som var skrevet mot dem, før oppdagelsen av Nag Hamadi-biblioteket. Disse gnostiske tekstene tilbyr ingen nye opplysninger, de gir ingen svar, men de opplyser oss det faktum at for 2000 år siden var de som fulgte Kristus var svært mangfoldig og engasjert i livlige debatter om hvem han var og hva som var hans hensikt.

Armageddon kulten tror de vil bli løftet ut av elendigheten i verden, og unnlater å reflektere over Antikrist innenfor deres eget hjerte. Begrepet anti / imot Kristus betyr å være anti / mot hans lære. Et oversett og ignorert faktum er at Kristus er sitert i Matteus 12:31-32, 3:28-29 Markus og Lukas 12:10 som alle sammenfaller med det gnostiske Thomas-evangelium som sa 44:

Jesus sa: «Den som spotter Faderen skal bli tilgitt, den som spotter sønnen skal bli tilgitt, men den som spotter Den Hellige Ånd skal ikke bli tilgitt verken på jorden eller i himmelen.»

Den Hellige Ånd har alltid vært forstått som den gnist av det guddommelige i alle vesener, for Guds Ånd er i alle skapte ting.

En bør lurer på hva slags ånd som styrer dem som ønsker å bombe andre, for hvem ville Jesus ha bombet? Hvem ville Jesus har torturert?

INGEN!

Jesus har blitt kapret av den høyre vingen av fundamentalister og tiden er inne for å frigjøre ham. Kristus var ingen kristen, det var et uttrykk som ikke engang ble brukt før tre tiår etter at han vandret på jorden. Men, var Kristus en sosial rettferdighets radikal revolusjonær palestinske fromme jødiske veien kriger som steg opp / intifadaen og utfordret jobbsikkerhet i tempelet prestene ved å hevde det ikke var behov for rituelle bad og dyr offer til å være OK med Gud, for Gud elsker alle , akkurat som de er!

De som trenger mest utdanning er de som har blitt villedet til den raskest voksende kulten i USA og kanskje også i Skottland – kristen sionisme kulten.

Hva er kristen sionisme?

Kristen sionisme er en ekstremist kristen bevegelse, som støtter kravene til de som mener at staten Israel skal ta kontroll over alle i landet for øyeblikket omstridte mellom palestinere og israelere. Det synspunkter etablering og utvidelse av den moderne staten Israel som en oppfyllelse av bibelske profetier mot Jesu annet komme.

Kristen sionisme er en moderne teologisk og politisk bevegelse som omfavner de mest ekstreme ideologiske posisjoner i sionismen, og ble dermed skadelige for en rettferdig fred i Palestina og Israel. Den kristne sionistiske Studiet gir et verdensbilde der evangeliet blir identifisert med ideologien til riket, kolonialisme og militarisme. I sin ekstreme form, blonder den en vekt på apokalyptisk hendelser som førte til slutten av historien heller enn å leve Kristi kjærlighet og rettferdighet i dag.

Hva er det kristne sionister forbindelse med Det hellige land?

Å tro at Gud kjemper på Israels side, krever kristne sionister for ukvalifisert støtte for de mest ekstreme politiske posisjoner. De har ikke øyne til å se eller ører til å høre deres søstre og brødre i Kristus, eller søskenbarn i familien på far Abraham som er fanget i kryssild av den militære tenkende.

Kristne sionistiske fremtredende personer har også tilskrevet orkanen Katrina for Guds vrede over USAs manglende evne til å stoppe Israel fraå måtte «frigjøre» seg fra Gaza i 2005, selv om Israel aldri har avsluttet sin totale kontroll over luften, på land og sjø grenser!

De har også konsekvent motsatt seg enhver bevegelse mot en løsning på konflikten, noe som ville godkjenne den politiske ambisjoner for både palestinere og israelere.

Dødsønsket

Jesus ble korsfestet fordi han forstyrret status quo for okkupasjonsmakten i Roma ved å lære subversive begreper om at alle mennesker er likeverdige og verdifulle. Kristus lærte at for å være hans søster og bror må man tilgi å bli tilgitt og at man må elske sine fiender. Han modellerte at man alltid må arbeide for fredelig vedtak, selv til det punktet for retur vold med tilgivelse og medfølelse som han gjorde samtidig som spikret til et kors. Kristus behandlet alltid med medlidenhet syndere og utstøtte, mens hyklere mottok hans vrede.

Medfølelse, som er sorg for andres lidelser ledsaget av trang til å hjelpe, er hva skal definere den kristne holdningen.

Hvis det ikke er barmhjertighet innenfor en kristen, så er det Antikrists ånd som regjerer der.

Kristne sionister ønsker å konvertere jøder til kristendommen, eller la dem bli igjen for å omkomme i en kjernefysisk holocaust, for de tror det er Guds ønske.

Korrupsjonen av det kristne budskap

Kort historie om hvor dette korrupsjon av Kristi budskap kom fra:

I 1891 appellerte den kristne fundamentalistiske legpredikant William Blackstone til president Benjamin Harrison å etablere en jødisk stat i Palestina. Blackstone var en disippel av Dwight L. Moody og de begge var påvirket av faren for den pre-millenniumske dispensasjonalisme, John Nelson Darby.

Darby hadde stor suksess med å koble de overlevende etter borgerkrigen og var i stand til å overføre sin nye kjettersk teologi i kjerneområdene til Amerika. Til tross for den forferdelige nyheten om Tsariske pogromer som kunne vært katalysatoren for å opprette en jødisk stat før Holocaust, flyttet de kristne fundamentalister ut på Scope’s Trial og glemte om jøder for en stund.

Femti år senere og etter at seks millioner jøder og fem millioner andre uskyldige ble kald-blodig drept fordi gode folk gjorde ingenting for en meget lang stund, og kun etter at det britiske mandatet tok slutt, var Israel født.

De fleste evangelister tolket opprettelsen av Israel for å være oppfyllelsen av – hvordan de har forstått og tolket – visse profetiske skrifter. De tolket den israelske seieren i krigen i 1967 og erobringen av Jerusalem, til Vestbredden, Gaza, Sinai og Golanhøydene for å være en handling av Gud og vurderte aldri det faktum at det skyldes israelske overlegne militær styrke og USA’s Etteretning.

Den amerikanske Bi-Hundreårsmarkeringen i 1976 var et veiskille år for det religiøse høyre. Mens de vanlige kirkers oppslutning falt så ble evangeliske fundamentalistiske kirker den raskest voksende delen av amerikansk kristendom. TIME Magazine navngir 1976 som det ‘Evangeliske Året’ og hvor de plutselig ble en legitim politisk og religiøs makt.

Etter krigen i 1967 fikk Israel en økt andel av USA’s utenlands bistand og militære budsjetter, og ble den «vestlige pilaren» i USA’s strategiske allianse mot sovjetiske angrep i Midtøsten … I denne perioden begynte AIPAC og andre pro-israelske lobby  sin oppstigning til makten i utformingen av USA utenrikspolitikk. Den katolske kirke og hoveddelen av de protestantiske kirkesamfunn begynte å utvikle en mer balansert tilnærming til Midtøsten, bringe dem nærmere den internasjonale konsensus om det palestinske spørsmålet. Pro-Israel organisasjoner tolket dette skiftet som Anti-Israelsk og i sin tur begynte å bearbeide de konservative kristne.

I 1977, da president Carter uttalte at «palestinerne fortjener en rett til sitt hjemland,» svarte de kristne fundamentalister og israelske lobbyen med helsides annonser som sier: «Tiden er inne for evangeliske kristne til å bekrefte sin tro på bibelske profetier og Israels guddommelige rett til land … og bekrefter vår tro på det lovede land for det jødiske folk. »

Med Reagan i det Hvite Hus vart en rekke seminarer fra den israelske lobbyen og den kristne høyreside avholdt. Dette var da Hal Lindsay, Pat Robertson, Jerry Falwell og den moralske majoriteten infiltrert Vestvingen i Det Hvite Hus.

Falwell mottok en Lear Jet fra den israelske regjeringen for sine personlige reiser … Da Israel bombet det irakiske atomanlegget i 1981, ringte statsminister Begin til Jerry Falwell – før han ringte Reagan – for å be ham «å forklare for det kristne publikum grunnene til bombingene.

I 1996 dominerte Netanyahu og Likud ideologi israelsk politikk og 17 evangelisk USA pastorer lovet sin støtte til de ulovlige bosettingene på Vestbredden, Gaza, Golanhøydene og full støtte for et Jerusalem under Israel suverenitet.

Den kristne sionister startet en PR-kampanje under banneret: «Kristne Slå Ring for Et Forent Jerusalem.» De ignorerte det faktum at de var i konflikt med amerikansk politikk og Oslo-prosessen samt et direkte angrep på katolske og protestantiske kirkers som var enig om en Midtøsten fred som betinget et delt Jerusalem.

«Den kommende kjernefysiske konfrontasjon med Iran er garantert,» skrev Hagee i 2006, i Pinsevennenes blad Charisma. «Israel og Amerika må konfrontere Irans kjernefysiske evne og vilje til å ødelegge Israel med atomvåpen. For Israel å vente er å risikere å begå nasjonalt selvmord. «

Teologien til den fiktive Left Behind-serien er selve symbolet på ånden av anti-Kristus, som er ondskapen i eget hjerte som fører en til å frykte «de andre», og som tvinger dem til vold.

Det kristne budskap

Thomas Jefferson gjorde Amerika og verden en stor tjeneste da han skrev Jefferson Bibelen: Livet og moralen til Jesus fra Nasaret som belyser akkurat hvor langt disse kristne har forvillet seg fra budskapet Kristus leverte og modellerte med sitt liv:

Som var konsekvent barmhjertig og ikkevoldelige og rettferdig, for rettferdighet kommer fra en kraft som kommer fra hjertet.

Å behandle folk slik vi ønsker å bli behandlet selv.

Alltid arbeide for fredelige vedtak, selv til det punktet hvor en returnerer vold med medlidenhet.

Å vurdere de verdifulle tingene som ikke har noen vesentlig verdi.

Ikke dømme andre, ikke bære nag, være beskjeden og upretensiøs.

Å gi ut av ekte sjenerøsitet, ikke fordi vi forventer at det skal tilbakebetales og at det å være tro mot seg selv er viktigere enn å være lojal mot familien.

Og de som tror de vet, de er de mest uvitende.

Ifølge Kristus, for å bli hans etterfølger, må man gjøre det Faderen krever. Den hebraiske profeten Mika oppsummerte det opp best: «Han har åpenbaret dig, menneske, hvad godt er; og hvad krever Herren av dig uten at du skal gjøre rett og gjerne vise kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud?. « – Mika 06:08.

Å være, er bare for å være rettferdig og rimelig.

Å være barmhjertig betyr å behandle alle mennesker slik vi ønsker å bli behandlet.

Å være ydmyk er å kjenne seg selv, det gode og det onde, for å skjære gjennom ethvert menneskelig hjerte.

Kristus lærte at den eneste måten å motstå det onde på er med godhet og han modellerte at man alltid må arbeide for fredelige vedtak, selv til det punktet hvor en returnerer vold med medlidenhet og tilgivelse. Jesus gjorde akkurat det, selv etter å ha blitt hånet, pisket og naglet til et kors – hvor han ba: «Far tilgi dem for de vet ikke hva de gjør.«

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Facebook Comments

One Comment

 1. Det skal nevnes i denne forbindelse at en stor del av denne korrumpering og svik av Jesus sitt budskap er takket være Cyrus I. Scofield, som fikk i oppdrag å skrive sionistiske tolkninger i margen av Bibelen, kalt Scofield Reference Bible.

  Cyrus Scofield and the subversion of modern Christianity
  http://www.sweetliberty.org/issues/hoax/scofield.htm

  «And who was Cyrus Scofield, author of the Scofield Bible? As a young con-artist in Kansas after the Civil War, he met up with John J. Ingalls, an aging Jewish lawyer… and was taken under the wing of Samuel Untermeier, who later became chairman of the American Jewish Committee, president of the American League of Jewish Patriots, and chairman of the Non-sectarian Anti-Nazi League.»
  http://www.sweetliberty.org/issues/hoax/index.html

  Neither was Abraham a Jew. Abraham was the father of the Israelites, not the father of the Jews.

  Much confusion exists surrounding Abraham, Moses and the Jews. Much of that confusion exists because of the Scofield Reference Bible first published in 1909, used by many evangelical Christians in the US and elsewhere, for the last 100 years. Most all of the evangelical seminaries and other ‘fundamental’ bible colleges and university instructors and ‘pastors’ use Scofield’s Reference Bible and the Scofield notes included therein. For many, those notes are next to gospel. The most famous saying coming from those notes is, and I quote from my own copy, page 19 of the 1967 edition:

  “It has invariably fared ill with those people who have persecuted the Jew – well with those who have protected him. For a nation to commit the sin of antisemitism, brings inevitable judgment.”

  This quote is found in the foot notes referring to Genesis 12: 2, 3

  And I will make of thee a great nation, and I will bless thee and make thy name great; and thou shalt be a blessing. And I will bless those that bless thee, and curse them that curseth thee: and in thee shall all the earth be blessed.

  This passage, Genesis 12:2,3, can not be referring to the Jews, as Scofield erroneously states.

  Why not? Because the Jews, as we know them today, did not exist until some 300-500 hundred years after Moses, that is, in the time of King Solomon in 10th century BC.
  http://keruxreplies.blogspot.com/2008/09/was-abraham-or-moses-jew.html

  Scofield Bible Hoax: His Bogus Teaching Regarding The Jewish “Brethren”
  http://soulrefuge.org/2009/10/27/scofield-bible-hoax-his-bogus-teaching-regarding-the-jewish-brethren/

Kommenter. Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.