Skriv ut Skriv ut
Takk til Tyskland for deres bidrag til å høyne pensjonsalderen og innføre kadaverdisiplin i arbeidslivet over hele Europa.

Melodi Grand Prix 2010

Takk til Tyskland for deres bidrag til å høyne pensjonsalderen og innføre kadaverdisiplin i arbeidslivet over hele Europa.
Takk til Tyskland for deres bidrag til å høyne pensjonsalderen og innføre kadaverdisiplin i arbeidslivet over hele Europa.

Hadde vi ikke visst bedre, så kunne en tro at avstemningen var rigget, som takk for at Tyskland reddet Hellas utav ‘finanskrisen’. Er det politikk i Grand Prix, eller ikke? Hva skal vi si? Var det den beste som vant?

Personlig hadde jeg svært annerledes favoritter, noen mer sjelfulle melodier og tekster som Russland og Sverige som utmerket seg, med Kypros og Danmark i den fengende genren.

Vi kan bare måpe, når vi ser hvor forskjellig musikk smaker vi har, mellom øst og vest Europa, og sør og nord Europa. Nabo stemmegiving hele veien.

Hvorfor kunne vi ikke bare rett og slett akseptere at så forskjellige er vi, så fantastiske er vi på hver vår måte, – og ikke å søke å gjøre alle lik, med EU metoder og økonomiske verktøy? Hvorfor skulle vi søke å mikse alle disse forskjeller i en felles EU standard?

Ta for eksempel vinneren Tyskland. En søt jente, og helt ok fremførelse, men jeg sitter ikke med følelsen av at den beste vant. Jeg har også observert hvordan mainstream media legger favorittstempel på noen i god tid på forhånd, og da er det ofte den som til sist vinner. Så også i år. Så lett ledes massen til det talte og vedtatte.

I så måte, ved hjelp av medias propaganda, kan en si at det er politisk bestemt, av mediahusenes eiere, hvem som skal vinne. De har lagt føringen for hvermannsens avstemming på forhånd. SÅ stor makt har massemedia, så lenge alle ser til dem som autoriteter.

Hvorfor er det i tilfelle en slik agenda, for hvem som skal hedres med seier, og hvem som skal tape?


«Engelskmennene vil gjerne ha tyskernes levestandard, men arbeide som tyskerne, det vil de ikke».

Margaret Thatcher (Dagbladet 29.5.2010)

Dagbladet skrev idag den 29. mai 2010: Langt liv skal gi sein pensjon i EU.
«EU kommisjonen vil knytte pensjonsalderen til forventet levealder i medlemslandene. Ikke mer en en tredel av et voksent liv skal tilbringes som pensjonist.
«I Frankrike gikk fagorganisasjonene til streik torsdag for å heve pensjonsalderen.»
«EU dokument avslører at folk må ta lengre arbeidsdager og gå i pensjon seinere, eller det er fare for et smertefullt sammenfall av mindre utbetalinger fra og større innbetalinger til pensjon, heter det»
«I 2060 ventes europeerne å leve sju år lenger, og da må pensjonsalderen heves til 70 år»

(Enkel løsning; Bare å pøse på med chemtrails og annet, så sparer de noen kroner i pensjoner).

Slavekontraktene, samfunnskontraktene, utvides.

Babels Tårn i Babylon
Babels Tårn i Babylon

Vi kommer til å se megakrasj mellom verdier, prioriteringer og politiske disposisjoner i Europa. Det vil bli et mageplask for EU som institusjon. Den vil ikke overleve sannsynligvis, og det er vel like greitt. Ubevisste politikere fortsetter kjøret, i håp om å redde sitt prestisjeprosjekt, inntil prosjektet deres strander av seg selv.

Det er de facto fascisme om det er samrøre mellom storindustri og myndighetene i landene (eller i overnasjonale institusjoner som EU), etter Moussolinis definisjon. Vi ser at ALL politikk legges opp for næringsliv. Ingenting går i vanlige menneskers favør.

Et ‘Arbeiderparti’som på 60 år ikke har klart å få til en mer rettferdig fordeling mellom arbeid og kapital i fordelingen av virksomhet oppbygget ved hjelp av felles innsats, er ikke mye arbeider vennlig. Tvertimot har de bevist at de kneler for storkapitalen som alle andre.

Internasjonal Sosialisme (kommunisme) = Nasjonal Sosialisme (nazisme). Dokumentasjonen er overveldende for det.

Tommeskruen strammes

Nå skal vanlige folk bidra ennå mer, for at storkapitalen skal få ennå mer profitt (?). Disse folkene har ikke hverken vett eller forstand til å vite når tommeskruen er skrudd hardt nok til. De har ikke magemål. Folkevandringer og innvandring og utvandringer er alltid begrunnet i næringslivets behov for arbeidskraft, men i lavkonjunktur går regningen for disse ‘gjestearbeidere’ over på fellesskapet; deg og meg. Agendaen ødelegger hele Europa.

Storindustrien ødelegger ikke bare vårt land for sin profittmakismering, men også i andre land skaper de nød og ulykke for å nettopp motivere slike folkevandringer vi har sett, istedenfor at alle folk får lov å utvikle seg og trives i fred og ro i sine respektive hjemland.

Jeg har ingenting imot Tyskland, langt derifra. Skandinavia og Tyskland er igrunn nærmere hverandre enn de tror. Langt nærmere i sjel, selv om vårt Kongehus ætter fra det Britiske Kongehus, så er Skandinavia tuftet mye mer på den tyske grundighet og nøysomhet, enn det aristokratiske Britiske Samveldet, med sin historie for kolonisering og utnytte ethvert elendig land og folk de kunne finne på å dra noen pund sterling utav av. Jfr. Cecil Rhodes.

Men der er mange mennesker i Europa som ikke ønsker å leve opp til Tysklands effektivitet og økonomiske overlegenhet, som ikke er enig i at penger er alt her i livet, og at økonomisk budsjettdisplin, for mange kadaverdisiplin, skal styre enhver menneskelig aktivitet og utfoldelse. Noen lever for å arbeide, andre arbeider for å leve.

Det er faktisk mange som mener at mennesker er ikke produksjonsfaktorer i et industrielt system, med eneste mål og mening i livet å være arbeidsslave for kapital interesser. Der er mer med livet enn det. Spesielt for folk som er åndelig bevisst.

På denne bakgrunn må sees reaksjonene i Hellas i disse dager, hvor pensjonsalderen skal settes opp. For noen grupper i Hellas er pensjon langt ned i femtiårsalderen, og derfor har de en gjennomsnittlig levealder på mer enn 81 år fordi de har et bedre liv. Tyskland har nettopp hevet pensjonsalderen fra 64 til 67 år. Grekerne har andre verdier. Sitte på pub med et glass vin og nyte livet. Er de noe dårligere mennesker for det?

Men nei, EU vil ha alle til å følge Tysklands kadaverdisiplin, budsjettdisiplin – og via overnasjonale institusjoner som IMF og Verdensbanken, så presses disse ideologier på andre land, som i utgangspunktet ikke er disponert for dette. Dermed har en et garantert middel for å skape sosial uro.

Europa er et fantastisk kontinent, alle så forskjellig, så fantastisk på hver sin måte, men som EU søker og gjøre til en homogen gruppe av en kollektiv grå masse av lydige produksjonsfaktorer i storindustrien, ved hjelp av massiv media propaganda, felles lovgivning, omforente ‘verdier’, med ingen annen basis enn det de kan finne opp over champagneglassene i Brussel. For de åndelig orienterte er det ingen tvil om at det nye Europa de søker å skape, er bare et nytt Babylon.

Ingen tvil om hvorfor storkapitalen etter hvert flytter sine aktiviteter til Kina og India, hvor der er mer lydige undersåtter som ikke streiker og opponerer mot dem hele tiden, fordi Kina spesielt vel ikke er berømt for sine menneskerettigheter. Og hvor lønningene er langt lavere, for deres profittmaksimering. Denne flytting av aktivitet blir deres hevn mot den obsternassige middelklassen både i Europa og USA. Men allerede er streiker og opptøyer begynt i Kina også, så de har bare enn viss tid der også.

Men hvorfor har noen gitt disse krefter lov til å akkumulere slike rikdommer at de kan styre vår samfunnsutvikling?

Lenge leve Europa’s mangfoldighet

Europa eksisterte i fred i århundrer før visse krefter begynte å skape kriger og indre uro, og så skulle de samme krefter skape EU som et fredsprosjekt for å unngå de kriger som de skapte (hegeliansk dialektikk). Lykkes deres prosjekt med Europa, blir neste steg globalt hegemoni.

Det beste hadde faktisk vært å la vært enkelt land, som hvert enkelt individ, få utvikle sin egenart og sine særegenheter. La vært enkelt nasjon (og person) få være i fred med sin individualitet. EU vil aldri klare å bli annet enn strømlinjeformet og i enden tyrannisk, fordi det i sin natur er fascistisk, dets ånd fra Romatraktaten er dets basis, og den ånd var å tjene storindustrien (Romatraktaten var ‘Kull- og Stålunionen’ opprinnelig – industrisamarbeid, markedsføring, fritt marked, etablert av industri tyconer).

Før Europas politikere forstår at det er ikke deres oppgave å tjene storindustrien, men å tjene folk flest, så vil Europa gå mot sin gradvise de-generering, hvor ikke individualitet og forskjellene blir satt pris på, men kun målt etter hvor homogent samfunn de makter å skape, med hjelp av ymse tanke kontrollerende mekanismer, samt veiet og målt etter hvor lydige og effektive tjenere de er for storindustrien. Dessverre.

Det ser ut for meg som om Europa takket Tyskland for å ta ansvar i Europa med denne Melodi Grand Prix 2010 seier. En beslutning som ble tatt idet media husene utferdiget sine ‘favoritter’. For det var knapt den beste som vant.

Vil dermed det tyske effektive og profittable system som ser ensidig på mennesker som produksjonsfaktor i industrien fortsette å dominere Europa, siden propaganda maskinen har utvalgt å kåre disse til vinnere, – og indoktrinere folk denne oppfatning, før avstemning? Vi kan bare spørre, og observere fortsettelsen.

Norge bør snarest lukke grensene. Kjøre sitt eget løp. Ta vare på sitt folk, som politikerne er valgt av, og satt til å tjene, mer enn å ivareta storindustrien, og la folk selv bekymre seg om næringsutvikling, og ikke overlate det til politiske broilere som ikke har gjort et ærlig dagsverk i sitt liv.

Og by the way; Hvem i huleste har definert Rothschilds Israel som del av Europa, og dermed som deltager i denne Europeiske musikk konkurranse? Jeg trodde Israel lå i Midt Østen jeg? Dumme meg. Må skyldes at Rothschild -dets eier- har tilhold i The City, den suverene staten i hjertet av London.

Og vinneren er…

Her er min vinner………..definitely….sjel, budskap, emosjonell ærlighet, innlevelse….

Anna Bergendahl – This Is My Life (Sweden)

Om å være fornøyd med sitt liv, med seg selv, om å bare være istand til å være FRI , for eksempel til å BELIEVE , tro hva en vil.

«‘Cause this is my life, my friend, and this is my time to stand
‘Cause this is my life, my friend, and I can’t be no one else

I don’t wanna run; I don’t wanna fight
I don’t wanna hide; I just wanna stay free, to be me
I don’t wanna win; I don’t wanna lose
I don’t wanna play; I just wanna remember, my name».

Ikke til å undres over at Europas styresmakter ikke vil ha sanger om frihet og trosfrihet på topp, og gjør sitt beste for å slippe å høre slikt.

En lysets engel med et viktig budskap mot en mørkets krefter har valgt for oss, en innholdsløs og patetisk sang (jfr. farge på kjole)?

Jeg er fullstendig likgyldig til erke-engler, aliens, avatarer og utopiske messiaser og Maytreaer som skal redde verden fra ulykken.

Verden har sine egne engler, men de velger dem bort. Hjernevasket gjennom media hvem folk skal stemme på, for å gjennomføre sine politiske agendaer;

Lena med Satelitte linken viser at Eurovision Song Contest administrasjonen har lagt til 666 videoer i sin YouTube konto…Satelitte ble lagt ut 24. Mars 2010. Vinneren er bestemt for lenge siden?

666 (se antall videoer over i bildet) er ‘Dyrets Merke‘ ifølge Johannes Åpenbaring.

Hvorfor? En patetisk verden.

Så trist over at det virkelig kan programmeres ved media propaganda at en intetsigende og patetisk sang om å ha ren truse og lakkerte tånegler for å finne kjærligheten i Melodi Grand Prix 2010, kan være bedre enn det en svensk engel frembringer som synger om å være fri, om å få lov å være seg selv (uten mental kondisjonering), ønsker ingen konkurranse, bare være seg selv.

Denne personen har allerede funnet kjærligheten i seg selv, og trenger ikke søke utenfor seg….eller lakkere tåneglene og alltid ha ren truse for den.

Hvorfor? Fordi verdens ledende krefter vil ikke ha individualitet, og frie mennesker. De vil ha samarbeidsvillige og lydige mennesker, uten sjel, uten egne tanker, og dermed uten fri viljer, til deres krigsagendaer.

Verden takker som alltid nei til det gode, – til fordel for det som verden programmerer dem som det gode, av politiske årsaker.

EUROPA – You’re DOOMED !

Må G-d vise nåde med alle involvertes sjeler……., som går til det skritt å forføre mennesker hva de skal mene og stemme på, med resultat at der ingen fri tanke er lenger, og dermed heller ingen fri vilje. DET er Dyrets Merke – 666. Deception. Tanke-kontroll.

Det er ved G-d’s nåde at vi ikke vet alt for mye om fremtiden vår.

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Facebook Comments

One Comment

 1. En leser kom med denne oppsiktsvekkende nyheten, som forklarer HVORFOR bare intetsigende, patetiske tekster og sanger ‘går gjennom nåløyet’ i Grand Prix, som hylles i media, eller blir antatt av plateselskapene.

  «Det stemmer at ting som inneholder ord om frihet o.l. blir sensurert, og det er gammelt nytt.

  Beethoven sensurerte selv tektsen i sin 9 symfoni. Han ville skrive Ode til Friheten, men endret det til Ode til Gleden, dette pga bl a det som skjedde i Frankrike med Marie Antoinette, som jo var fra Wien. Hadde han skrevet ordet frihet hadde han blitt arrestert!

  Grunnen til at jeg vet dette om Beethoven er at jeg er klassisk utdannet musiker og har Beethoven som favoritt. Du bør jo også undersøke hans eneste opera Fidelio nærmere. Den handler også om en frihetskjemper og blir nesten aldri spilt…. Librettoen finner du sikkert på nett et eller annet sted.»

  Takker for info. Var nytt for meg dette om Beethoven.

  BEVISET forligger også i kraft av at der INGEN igjen av de politisk bevisste musikere som jeg har vokst opp med, og det kommer ALDRI noen nye til……

  Det er et vakuum som finnes i våre dager, alle som sang om noe meningsfullt er dead and gone…(John Lennon, Michael Jackson, Bjørn Afzelius, etc.), og ingen nye kommer til ‘fame and fortune’, som synger om viktige ting. Bare Spice Girls alt ihop.

  Det er ikke for det at de ikke finnes. Der er rett og slett bare blir kneblet av ‘the Establishment’, som det er for journalister, forfattere – og andre kunstnere med meningsfullt innhold.

  DET er hvor dypt kaninhullet går…

  Andre forbudsord som ble nevnt i det svenske bidraget er ‘Sjel’ (soul). Dette er en sjellløs verden, ‘dyrenes’ domene.
  http://www.riksavisen.no/?p=4415
  http://www.riksavisen.no/?p=4454

Kommenter. Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.