Mot 2012; Ikke-voldelige demonstrasjoner

Voldelige demonstrasjoner er ikke tingen – det er nettopp hva Den Nye Verdensordens agenturet vil ha.
Voldelige demonstrasjoner er ikke tingen – det er nettopp hva Den Nye Verdensordens agenturet vil ha.

Ikke la Den Nye Verdensordens agentur vinne……De kloke avholder seg fra voldelige demonstrasjoner og hærverk.

Det kan bli ufred og bråk i de fleste land som følge av de prioriteringer Den Nye Verdensordens agentur gjør, og ikke gjør. Den nye bevissthet brer om seg, mer og mer folk våkner til realitetene, – på slik måte at det kommer til handling på mange områder, – ikke bare som svar på finans-‘krisen’, men de fleste andre skapte ‘kriser’ i tillegg.

Redaksjonen fikk tilsendt følgende linker til hva vi kan vente oss etter som finans-‘krisen’ utvikler seg. Gateslagsmål mellom borgerne og politiet, blant annet, er hva han var redd for. Da vil politiet vise sitt ansikt som borgerskapets beskyttere, mer enn det vanlige folks representanter og beskyttere.

Det er ingen som helst grunn til at politiet i Norge er noe mindre den rådende maktelites beskyttere, mer enn vanlige folks, enn i andre land. Hva denne maktelite har gjort gjennom siste 50-60 er er den mest gedigne økonomiske kriminalitet en kan tenke seg, men fri går de, – og det går utover oss. Men la oss protestere mot dem ad intellektuell og åndelig vei, og ikke gjennom gatas parlament.

«Her er noen artikler som gir en pekepinn på alvorlighetsgraden i det som er i ferd med å ramme oss«…, skrev vår tipser.

Britain faces summer of rage – police fear Middle-class anger at economic crisis could erupt into violence on streets
http://www.freedomsphoenix.com/Find-Freedom.htm?EdNo=001&At=046214

Ukraine Teeters as Citizens Blame Banks and Government
http://www.nytimes.com/2009/03/02/world/europe/02ukraine.html

British Army Prepared For Economic Riots On UK Streets
http://www.freedomsphoenix.com/Find-Freedom.htm?EdNo=001&At=046567

athen1Vi som har studert på disse sakene en tid, vil nok lett klare å holde hodet klart og kaldt, fordi vi vet hva som skal skje, men de som blir styrt av ubevisste emosjoner og ikke vet noe som helst om dette på forhånd, vil være der i fremste rekke og ta ut dette raseriet ovenfor dem de TROR er ansvarlige. Ikke nødvendigvis de vi som har studert på sakene VET har ansvaret. Disse kasuser som deltar i opptøyene har rett og slett ikke mer vett og forstand (det er naturlig reaksjon derimot – når de ikke vet hva som ligger bak, og ingenting annet ser ut til å hjelpe), og spiller alt i hendene tilbake på de som planla det nettopp slik; Illuminatet – eller Nye Vernsorden agenturet, som vi kaller dem. Denne metoden blir kalt Hegeliansk dialektikk

De bruker en teknikk som kalles, Problem – Reaksjon – Løsning. Eller Tese, Anti-tese. og Syntese. Det første de gjør er å implementere frykt i menneskene, i deg og meg. Skap en krise (problem), skap frykt, lag kaos, innfør kamp mot terror (reaksjon), gi opp dine rettigheter, overgi deg til lederne, la dem beskytte deg (løsning), – Så innfører de lover som under dekke av å beskytte oss, som gjør dem til diktatorer,og til vårt lederskap ‘for alltid’, tror de, for historien viser at alle riker som er grunnet på slik ledelsesstandard har gått til helvete, fra Atlantis/Lemuria, til Babylon og Romerriket. Alle som en faller de, nettopp på grunn av lederskapets dekadanse og syke korrupte mentalitet. Enkelte er rett og slett for dum til å lære av historien.

Voldelige demonstrasjoner er ikke tingen – det er nettopp hva Den Nye Verdensordens agenturet vil ha, for på grunn av nettopp disse uroligheter, vil de kunne få gjennomført ennå flere ‘big brother’ lover, som skal ta sikte på å beskytte borgerne mot vold og ufred i samfunnet.

Vi skal gjøre som Gandhi, sette oss rett ned i gatene, eller helst på trappen til Stortinget, og ikke bevege oss før vi blir bært bort. Ingen vold er nødvendig.

Ha Island som forbilde, hvor de kun slår på kasseroller. Kasserolleopprøret ble det kalt, for å få kastet Bilderberger sentralbanksjef og eks statminister David Oddsson blant andre. Islenderne setter standarden. Kast de utro tjenere i systemet, som tjener sine internasjonale venner, mer enn oss, på hodet og ræva ut fra sine posisjoner. Ta ifra dem all makt, og alle penger de i sin tid som offentlig ansatte – har urettmessig fått utav systemet de skulle tjene, – ikke robbe (på vegne av sine Bilderbergvenner, Trilateral Commission og andre).

A banner hung from a government building read “Iceland for Sale: $2,100,000,000,” the amount of the loan the country will receive from the IMF (International Monetary Fund). Gudrun Jonsdottir, a 36-year-old office worker, said: “I’ve just had enough of this whole thing. I don’t trust the government, I don’t trust the banks, I don’t trust the political parties, and I don’t trust the IMF. “We had a good country and they ruined it.”

http://www.prisonplanet.com/iceland-riots-precursor-to-us-civil-unrest.html

De skaper en falsk trygghet hos borgerne, ved å late som de ordner opp i det som de selv har skapt av djevelskap. Det er samme som skjedde med World Trade Center den 9 september 2001, som Hitler gjorde ved brannen av den tyske Riksdagsbygningen, som han selv satte fyr på og innførte ”Enabling Law / Fatherland Security Act”, og som ledet til slike tragiske resultater for hele det tyske folk. Vel fikk lederen folket bak seg ved hjelp av løftet om å beskytte dem, som skulle frita dem for deres frykt, men det var ikke til folkets beste. De lider under det ennå. Han truet til seg uinskrenket makt fra det tyske ”storting”, samme som Bush har klart av den amerikanske kongressen. Der er intet nytt under solen, helt fra Keiser Nero som satte fyr på byen for å skylde på de kristne, som hadde blitt en slik populær minoritet, brukte samme teknikk som Hitler, m.fl. og dagens ledere brukte og bruker.

Det ser ut som om dette er innebygget mekanisme som alt lederskap går mot, som om det skal være en innebygget lovmessighet, men mest kommer det av mekanismen som heter at makt korrumperer, 100 % makt korrumperer 100 %. Middelet mot maktmisbruk er å hindre at noen leder får sitte mer enn maksimalt 4 år, og at vi får direkte representasjon, og ikke indirekte som nå via partikraturet.

kissinger_rockefeller
Henry Kissinger og David Rockefeller

Det er i Amerika det skjer mest, men vasallstatene som Norge følger etter. De kreftene som instruerer Bush og Obama instruerer også våre makthavere. Under dekke av ”kampen mot terrorisme”, en terrorisme som i realiteten er skapt av dem selv, så vil en rekke, om ikke alle, borgerrettigheter måtte vike. Sensur og forfølgelse av dem som ikke støtter det herskende hegemoniet, les; makteliten ved puppetene i front, vil bli forfulgt og bragt til taushet. I Amerika har de allerede laget ”The Patriotic Act” og ”The Homeland Security Act”, under dekke av å beskytte befolkningen, men som i virkeligheten er innført for å undertrykke befolkningen og gi lederne uinskrenket makt og skape en politistat, gjøre borgerne 100% lojale til myndighetene, etc.

Vi har sett at våre myndigheter også har lagt seg flat for mange av planene deres, den internasjonale kriminelle kabalen, som sitter på pengesekken og sine tilranede formuer fra både Islendere og andre. La oss håpe at ikke den norske borger er like lett å forlede som den amerikanske.

Sann styrke er å bøye seg som et aks i vinden

‘The Soviet Art of Brainwashing’ en bok som var brukt i kommunistiske treningssenter i både USA and Russland fra 1930-årene: “In order to induce a high state of hypnosis in an individual, a group, or a population, an element of terror must always be present on the part of those who would govern.” (Part II, kap.6)

En ondsinnet plan fra Club of Rome (i slekt med Bilderbergerne, Trilateral Commission, International Monetary Fund) om verdensherredømme til en liten elite, innen bank og økonomi, har sett dagens lys. Det har jo alltid vært slik at lederne har konspirert og kjempet for sin makt og sine taburetter, men i informasjonsalderen kan det ikke skjules like lett, så nå må det med finurlige midler og metoder, skapes rom for at dette kan åpent bli slik.

De bruker hegeliansk dialektikk og med økologisk og økonomisk propaganda prøver dei å skape en stemning av global nødsituasjon og så som syntese foreslår de en løsning … Den Nye Økonomiske Verdensorden, Verdensregjerning, Verdens sentralbank, el.l. som skal redde menneskeheten fra å ‘ødelegge seg selv’ … Club of Rome sier det slik:
«Den felles fiende til menneskeheten er mennesket !». I sitt søk etter en felles fiende som flest mulig kan enes om, så kom vi opp med ideen om forurensning, trusselen om global oppvarming, vann mangel, sult og lignende som kan passe til formålet.» – side 75, 1991 – The First Global Revolution. Club of Rome (Gorbachew, Queen Beatrix I, Vaclav Havel, David Rockefeller, Edurd Schevardnadze, King Juan Carlos, Kissinger, etc..).

Og sist og ikke minst har de nå altså lagt økonomisk krig mot vanlige folk, til sitt våpenarsenal, i sin krig mot oss……… gammelt verktøy det også……

David Icke skrev i sitt Februar-2009 nyhetsbrev:

VÆR SÅ SNILL OG IKKE GJØR OPPRØR ……. DET ER AKKURAT DET DE VIL !

Hva du slåss mot, – det er hva du blir.’ – David Icke.

Den globale økonomiske kollaps er skapt for å trigge en strøm av ‘fordeler’ til Illuminatets agenda. En, som jeg sa i et tidligere nyhetsbrev, er å bruke den som en unnskyldning til å tvinge på oss et globalt økonomisk diktatur kontrollert av en verdens sentralbank. Men der er mange andre ‘løsninger’ og tilhørende ‘fordeler’ som er planlagt og vi trenger å være observant på dem.

Hva jeg ønsker å legge vekt på her er behovet for å beholde roen og reagere med fredsommelige midler til hva som skjer. Dette er ikke enkelt når der er så mye stress og frykt rundt oss i forbindelse med det økonomiske kaos i nåtid og fremtid, men vi trenger ikke å gjøre akkurat det som er planlagt for oss, og gå rett inn i den fella som har blitt satt opp for oss.

La oss ha dette helt klart for oss: De ønsker at du skal gjøre opprør og lage kvalm i gatene som svar på den økonomiske krisen og vi ser allerede mennesker som går i denne fella.

Hvorfor skulle myndighetene ønske at borgerne deres gjør opprør ? Leserne av mine bøker vil vite svaret øyeblikkelig. De ønsker en unnskyldning til å lage en politistat for oss, og over hele verden, og folk som gjør opprør i desperasjon er akkurat unnskyldningen de er på jakt etter og trenger.

Vær veldig, veldig oppmerksom på hvem som starter voldelige opprør, eller som oppfordrer andre til å gjøre det, i fredsommelige demonstrasjoner. Hvem er de og hvorfor gjør de dette når de med det legger alt til rette for systemet å gjennomføre en politistat agenda ? De er enten idioter eller de er kjøpt og betalt av myndighetene til å gjøre dette.

Jeg har stresset dette poeng om planen å stimulere til sivil ufred og opprør så ofte jeg kan og nå har innsiderne begynt å skape dette inntrykk i opinionen; ‘Der kan bli opprør’ er tenkt å kommunisere sublimt nettopp å ‘gå ut og gjør opprør’. Det er enkelt og greitt påvirking maskert som ‘bekymring’.

Send oss gjerne navn og gjør oss oppmerksom på kroniske ‘bråkmakere’, eller som oppmuntrer andre til bråk i vårt land i slike sammenhenger. Disse er kjøpte og betalte destabiliserings agenter. De skal bidra til at politistaten blir den endelige løsning på verdens problemer, les; makthavernes syke korrupte mentalitet.

‘The limitation of riots, moral questions aside, is that they cannot win and their participants know it. Hence, rioting is not revolutionary but reactionary because it invites defeat. It involves an emotional catharsis, but it must be followed by a sense of futility.’
Martin Luther King

Spread the love - Sharing is caring
 
 
 
   
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)

2 Kommentarer

  1. Det er ikke noen sympati fra den ALMENE PUBLIKEN. Sjekk litt i din egen vennekrets. Det er ikke alle eller mange som skjønner dette. Og god nok grunn til det. Om noen forteller deg at de som styrer landet vil deg vondt, ja da tror du det ikke uansett hvor STOR teksten er. Tyranner faller før eller siden. Mobiliser det du dere har av krefter. Finn deg et trygt sted for deg og dine. Lagre mat, vann og det som kan skaffes av våpen. Lykke til oss alle sammen.

  2. Sant! veldig sant…
    Vi kan ikke drive å starte «undergrundsbevegelser» basert på destruktive og voldeige løsninger eller føre opprør med mursteiner og «molotovcocktails»!
    Vi må bare samle oss i gatene, rundt rådhus og storting med fredelige intensjoner, vi må ikke la oss forlede av slike «bråkmakere» og hormon fulle aktivister. Men vi må gjøre noe snart! Jeg foreslår at man planlegger en dag vi alle kan gå ut på, måtte det være i Oslo, Trondheim, Tromsø, Bergen, Kristiansand eller på mindre plasser, vi kan ikke finne oss i hva som skjer lengre.
    Vi trenger ikke slagord, bannere eller flag, ect, men en fredelig, felles forståelse av hva som skjer.
    Et hvert forsøk på å blusse opp stemningen må bannlyses uansett hva som skjer! Hvis politiet finner det for godt til å gå til angrep uansett, så må vi ikke la oss føre med og kjempe imot, heller bare «martyrisere» oss så godt vi kan, slik oppnår vi sympati fra almen publikken!

Legg inn kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.