Muslimer blir kristne

Der finnes bare en Gud i de monoteistiske religioner, felles for kristen, muslim og jøde.
Der finnes bare en Gud i de monoteistiske religioner, felles for kristen, muslim og jøde.

En muslimsk manns fantastiske møte med G-d, og Jesus. Drapsmennene i Rothschilds Israel trenger å møte den eneste Messias som har kommet, og som noensinne kommer til å komme; Jesus Kristus. Hvis ikke er de rett og slett fordømt til evig tid. Til det bibelske helvete.

Disse menneskene forklarer oss hva de fant i Kristus nærhet (jeg sier med vilje ikke i kristendommens nærhet, for ikke mange steder der finner en Jesu nærhet, korrumpert som den er), som de ikke fant i islam.

Det er de religiøse merkelappene noen har funnet på som splitter (og det var vel hensikten). G-d er samme G-d for alle. Det gjelder bare å finne veien. En ung muslim forteller om sin gedigne åndelige opplevelse.

Om kunsten å komme nær G-d, direkte, uten behov for religion eller religiøse tekster. Det skjer helst på tross av disse. De kan aldri gi noe annet enn intellektuell kunnskap, – ikke åndelig gjenfødsel, ikke forståelse, ikke ‘frelse’. Bare mer tomhet, falskhet og misforstått religion.

“For å ødelegge et folk, må du først skade deres røtter.”
Alexander Solzhenitsyn

Det store med å få tilgivelse, av en høyere autoritet enn denne verdens autoriteter, og bare kunne være; Seg Selv, ingen flere skuespill nødvendig. En er god nok. En er elsket. En er verdifull. En er velkommen i selskap med de store ånder, på tross av sin ‘syndige’ verdslige natur. Naturen er svak, men ånden er rik. En er allerede akseptert til ‘Himmelen’; Og vi antar at ‘Nothing Else Matters‘ (tekst).

Mange flere lignende vitnemål her:
http://www.muslimjourneytohope.com/watch.asp

Det er håp for alle, falske kristne, jøder og muslimer, bare de inviteter Jesus til sitt liv. Da blir de faktisk G-ds Utvalgte fra en mye Høyere Autoritet, eiendomsfolk til det Åndelige Israel, enn denne Verdens Autoriteter som tror seg å være Guds Utvalgte Folk på grunnlag av løgner og fanteri.

“Forherligelsen av det jødiske folk krever at folk ikke har noen annen Gud enn materiell vinning og sensuell fornøyelse»
«The deification of the Jewish people requires that people have no other God but material gain and sensual pleasure.»

Israel Shamir.

Jeg foreslår at både kristne og muslimer viser sin storhet, sin nærhet til G-d/Allah, og bare overgir det ‘Hellige Land’ og den ‘Hellige Stad’ (Jerusalem) til sionistene, og idet de gjør det viser de sin storhet, sitt guddomelige opphav. Der er ingen ting hellig med det landet Israel lenger likevel. Faktisk er det forbundet med de største synder som menneskene noensinne har og sannsynligvis kommer til å begå. ‘Landet er fylt med blod, urett og skyld, Herren har forlatt det’.

9 Han svarte: «Israels og Judas skyld er umåtelig stor. Landet er fullt av blodskyld, og i byen blir retten stadig krenket. For de sier: Herren har forlatt landet; Herren ser ikke noe. 10 Derfor vil heller ikke jeg vise medlidenhet eller skånsel. Jeg gir dem igjen for deres egen ferd.» Esekiel 9:9

La det gå! Det åndelige Israel er mye mer verdt. La de sitte på sin trone i det gjenoppbygde Salomons Tempel, og tro de styrer verden, men la oss selv være styrt av G-d. Le av dem for deres dårskap. Og tilgi dem, som Jesus ville gjort; ‘Tilgi dem Far, for de vet ikke hva de gjør‘. Så åndelig forblindet var de, og er de.

The Synagogue of Satan
Satans Synagoge

Kampen står ikke mellom jøder, kristne og muslimer, men mellom de av dem alle som er av for G-d/Allah, og de som står imot de åndelige prinsipper, og mer for denne verdens høyeste autoriteter aka ‘Israels Konge’ Baron Rothschilds og hans like, dansen rundt gullkalven, og deres Satans Synagoge.

Vi er inne i endetiden. Jesus vant over verden for menneskens synder. Han tok vår synd på seg, slik at vi kan gå fri. Ikke mange gjør Ham etter med et slikt offer. Satanistene kan bare vinne verden og det forgjengelige, og alt i den. Bare sørg for å vinne ‘himmelen’ og evigheten. Lykke til.

Skal vi bare la Palestinerne få komme til Norge, så kan de krigerske sionister få slåss seg imellom?

Se Resultater

Facebook Comments