Skriv ut Skriv ut

Muslimer blir kristne

Der finnes bare en Gud i de monoteistiske religioner, felles for kristen, muslim og jøde.
Der finnes bare en Gud i de monoteistiske religioner, felles for kristen, muslim og jøde.

En muslimsk manns fantastiske møte med G-d, og Jesus. Drapsmennene i Rothschilds Israel trenger å møte den eneste Messias som har kommet, og som noensinne kommer til å komme; Jesus Kristus. Hvis ikke er de rett og slett fordømt til evig tid. Til det bibelske helvete.

Disse menneskene forklarer oss hva de fant i Kristus nærhet (jeg sier med vilje ikke i kristendommens nærhet, for ikke mange steder der finner en Jesu nærhet, korrumpert som den er), som de ikke fant i islam.

Det er de religiøse merkelappene noen har funnet på som splitter (og det var vel hensikten). G-d er samme G-d for alle. Det gjelder bare å finne veien. En ung muslim forteller om sin gedigne åndelige opplevelse.

Om kunsten å komme nær G-d, direkte, uten behov for religion eller religiøse tekster. Det skjer helst på tross av disse. De kan aldri gi noe annet enn intellektuell kunnskap, – ikke åndelig gjenfødsel, ikke forståelse, ikke ‘frelse’. Bare mer tomhet, falskhet og misforstått religion.

“For å ødelegge et folk, må du først skade deres røtter.”
Alexander Solzhenitsyn

Det store med å få tilgivelse, av en høyere autoritet enn denne verdens autoriteter, og bare kunne være; Seg Selv, ingen flere skuespill nødvendig. En er god nok. En er elsket. En er verdifull. En er velkommen i selskap med de store ånder, på tross av sin ‘syndige’ verdslige natur. Naturen er svak, men ånden er rik. En er allerede akseptert til ‘Himmelen’; Og vi antar at ‘Nothing Else Matters‘ (tekst).

Mange flere lignende vitnemål her:
http://www.muslimjourneytohope.com/watch.asp

Det er håp for alle, falske kristne, jøder og muslimer, bare de inviteter Jesus til sitt liv. Da blir de faktisk G-ds Utvalgte fra en mye Høyere Autoritet, eiendomsfolk til det Åndelige Israel, enn denne Verdens Autoriteter som tror seg å være Guds Utvalgte Folk på grunnlag av løgner og fanteri.

“Forherligelsen av det jødiske folk krever at folk ikke har noen annen Gud enn materiell vinning og sensuell fornøyelse»
«The deification of the Jewish people requires that people have no other God but material gain and sensual pleasure.»

Israel Shamir.

Jeg foreslår at både kristne og muslimer viser sin storhet, sin nærhet til G-d/Allah, og bare overgir det ‘Hellige Land’ og den ‘Hellige Stad’ (Jerusalem) til sionistene, og idet de gjør det viser de sin storhet, sitt guddomelige opphav. Der er ingen ting hellig med det landet Israel lenger likevel. Faktisk er det forbundet med de største synder som menneskene noensinne har og sannsynligvis kommer til å begå. ‘Landet er fylt med blod, urett og skyld, Herren har forlatt det’.

9 Han svarte: «Israels og Judas skyld er umåtelig stor. Landet er fullt av blodskyld, og i byen blir retten stadig krenket. For de sier: Herren har forlatt landet; Herren ser ikke noe. 10 Derfor vil heller ikke jeg vise medlidenhet eller skånsel. Jeg gir dem igjen for deres egen ferd.» Esekiel 9:9

La det gå! Det åndelige Israel er mye mer verdt. La de sitte på sin trone i det gjenoppbygde Salomons Tempel, og tro de styrer verden, men la oss selv være styrt av G-d. Le av dem for deres dårskap. Og tilgi dem, som Jesus ville gjort; ‘Tilgi dem Far, for de vet ikke hva de gjør‘. Så åndelig forblindet var de, og er de.

The Synagogue of Satan
Satans Synagoge

Kampen står ikke mellom jøder, kristne og muslimer, men mellom de av dem alle som er av for G-d/Allah, og de som står imot de åndelige prinsipper, og mer for denne verdens høyeste autoriteter aka ‘Israels Konge’ Baron Rothschilds og hans like, dansen rundt gullkalven, og deres Satans Synagoge.

Vi er inne i endetiden. Jesus vant over verden for menneskens synder. Han tok vår synd på seg, slik at vi kan gå fri. Ikke mange gjør Ham etter med et slikt offer. Satanistene kan bare vinne verden og det forgjengelige, og alt i den. Bare sørg for å vinne ‘himmelen’ og evigheten. Lykke til.

Skal vi bare la Palestinerne få komme til Norge, så kan de krigerske sionister få slåss seg imellom?

Se Resultater

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Facebook Comments

4 Comments

 1. Ateisme er det motsatte av teisme. Det er å IKKE tro på en gud eller flere. Så simpelt enkelt, men akk så vanskelig for de som går rundt og tror det er en religion.
  Ingenting har noensinne blitt gjort i ateismens navn, fordi det hverken er en religion eller en annen type ideologi.
  Det er fravær av alt som har med organisering og system å gjøre.
  Provosert? Ja, på grunn av den manglende kunnskapen om noe så enkelt.Og kun derfor.

  Det er heller ikke snakk om hat, men om engasjement angående overtro. Enten det er den eller den guden.

  Herskereliter har det alltid vært og kommer det alltid til å være. Kristendommen eksisterer fremdeles på grunn av det. Og den herskereliten innad i de kristne kretser elsker all makten og oppmerksomheten de får og alt kaoset de skaper.

 2. Svar til en ateist på Nyhetsspeilet:
  Ateister er på herskerelitens side, for ateister skal vite at denne anti-theisme er laget av denne verdens herskere, fordi de mener der ikke skal være andre guder enn dem i denne verden.

  Så fall for all del må de gå ned på kne og tilbe dem…….de vil at folk skal tro at det er sterk stat som står bak deres frihet, og ikke G-d, fordi de behersker Staten. Fritt for enhver i hvem sin varetekt en gir sitt liv og sin frihet, spesielt sin åndelige frihet.

  Vi så det under den proletariatets bolsjevikske revolusjon hvordan denne grusomme anti-theisme artet seg, og vi kommer til å se x100 når de har innført dette system WW.

  Kampen har aldri stått mellom jøder, muslimer og kristne – de vil bare skape den misforståelse og vranglære, fordi disse ikke skal forene seg mot DEM!

  Anti-theistene hjelper denne verdens ‘Lorder’, denne verdens guder, med eller uten kunnskap om det faktum.

  Kampen står mellom de som anerkjenner en høyere guddom enn disse selverklærte ‘Lorder’, guder, og de som tjener dem. Kampen består av hvem sin ånd som skal overleve, og hvem som skal falle.

  ‘For at folk kan gjøre kloke valg, må de ha full informasjon’. Det er hva vi ‘konspirasjonsforskere’ gjør, søker opp og gir full og komplett informasjon.

  CHEKA under forskjellig navn, men med samme innhold og samme personage bak.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Cheka

  Forslaget til ny politiregisterlov, som ble lagt frem til høring av Justiskomiteen 7.desember, åpner for en dramatisk legalisering av økt politisk overvåkning.
  http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/pressesenter/pressemeldinger/2009/ny-politiregisterlov.html?id=574224

  «Men det før Lund-kommisjonen var den kalde krigen og kommunist-trusselen som gjorde at statens og visse partiers overvåkningstjenester fikk fritt spillerom, er det nå terrortrusselen og frykten for islam som brukes som brekkstang.»
  http://www.klassekampen.no/56916/article/item/null

  Den samme ‘terrortrussel’ og terror som de som vil mest tjene på loven initierte og stod bak……

  • «Ateister er på herskerelitens side, for ateister skal vite at denne anti-theisme er laget av denne verdens herskere, fordi de mener der ikke skal være andre guder enn dem i denne verden.»

   For noe idiotisk tøv !!!!
   Vet du virkelig ikke hva Ateisme er ???

   • Ikke så mye Ella. Provosert?
    Bare at jeg har registrert at de tilsynelatende hater og er veldig sinna på alle som tror på G-d/Allah/YAHVE, og mindre på deres guddom, denne verdens herskere, som de selv gjør……

    Forøvrig, synes du ikke det var en vakker og gripende historie den unge muslim hadde?

    Forøvrig er vi samme lag mot røkla, uansett hvor mye ateist du er, om du bare står den sterke snille stat og dens beherskere imot.

    Dette dreier seg ikke om ateister mot troende. Det dreier seg om vanlige folk mot fiffen…….

Kommenter. Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.