Myndighetene genmanipulerer den menneskelige organisme

En kan spørre seg om det er tid for å overlate ‘vitenskapen’ til skoleelever som forsker med de rette intensjoner, og ikke betalte bestillinsgverk for skjulte agendaer. GMO, mikrostråling, endrer menneskenes DNA og reduserer sterkt deres reproduksjonsevne, ifølge denne artikkel. Hvor mye sykdom dette skaper, at kroppen mister alt sitt næringsrike brensel, er en forbrytelse mot menneskeheten; et gedigent holocaust.

All kunnskap tilsier at det er lurt å være veldig skeptisk til alt som myndigheter og såkalte ‘viten’-skapen gjør i vår tid.

Nedenfor er beskrevet et vitenskapelig prosjekt presentert av en jente på en videregående skole i Sussex. Hun tok filtrert vann og delte det i to deler. Den første delen varmet hun ved å koke det i en kjele på komfyren, og den andre delen varmet hun opp ved å koke det i en mikrobølgeovn.

Etter avkjøling brukte hun vannet til å vanne to identiske planter for å se om det skulle være noen forskjell i vekst mellom normalt kokt vann og vannet som ble kokt i en mikrobølgeovn. Hun tenkte [testhypotesen] at strukturen eller energien av vannet kunne bli svekket av mikrobølgeovnen.

Det viste seg å bli en stor forskjell, hun ble selv også overrasket over forskjellen, etter at forsøket ble gjentatt av hennes klassekamerater en rekke ganger og hadde samme resultat.

Dag 1. Mikrobølget vannet plante til venstre.
Dag 3. Mikrobølget vannet plante til venstre.
Dag 5. Mikrobølget vannet plante til venstre.
Dag 7. Mikrobølget vannet plante til venstre.
Dag 9. Mikrobølget vannet plante til venstre.

Det har vært kjent i noen år at problemet med mikrobølger er ikke at det er strålingen folk behøver å bekymre seg for, men det er hvordan det ødelegger DNA i maten slik at kroppen ikke kan gjenkjenne den.

Mikrobølger virker ikke på ulike måter på ulike stoffer. Uansett hva du putter inn i mikrobølgeovnen lider det den samme destruktive prosessen. Mikrobølger gjør at molekylene beveger seg raskere og raskere. Denne bevegelsen skaper friksjon som ødelegger den opprinnelige tilstanden til stoffene. Det resulterer i ødelagte vitaminer, mineraler, proteiner og genererer nye ting som heter radiolytiske forbindelser, ting som ikke finnes i naturen.

Så i kroppen brytes dette ned i fettcellene for å beskytte kroppen mot den døde maten eller kroppen eliminerer det fort. Tenk på alle de mødresom varmer opp barnemelken i disse «sikre» apparater. Hva med sykepleieren i Kanada som varmet opp blod for en blodoverføring til en pasient og ved et uhell drepte ham idet han fikk i seg det døde blodet. Men produsentene sier det er trygt.

Men beviset er i bildene ved at levende planter dør!

[Leseren oppfordres til å replikere forsøket]

Ti grunner til å kaste mikrobølgeovnen

Rettsmedisinsk Forsknings Dokument
Utarbeidet av: William P. Kopp
A. R. E. C. Forskning Operations
TO61-7R10/10-77F05
RELEASE PRIORITET: Klasse I ROO1a

Fra konklusjonene til de sveitsiske, russisk og tysk vitenskapelige kliniske studier, kan vi ikke lenger ignorere farene fra mikrobølgeovnene i våre kjøkken. Basert på denne forskningen, kan man konkludere denne artikkelen med følgende:

1). Stadig spise mat behandlet fra en mikrobølgeovn fører på lang sikt – permanent – til hjerneskader ved at det ‘kortslutter’ elektriske impulser i hjernen [de-polariserende eller de-magnetiserer hjernevevet].

2). Menneskekroppen kan forbrenne ikke [bryte ned] de ukjente biprodukter som dannes i mikrobølget mat.

3). Menn og kvinners hormon produksjonen er nedstengt og / eller endret av kontinuerlig å spise mikrobølget mat.

4). Effekten av mikrobølget mats biprodukter er residual [langsiktig, permanent] i kroppen.

5). Mineraler, vitaminer og næringsstoffer for all mikrobølget mat er redusert eller endret slik at den menneskelige kroppen får lite eller ingen nytte av den, eller menneskekroppen absorberer endrede sammensetninger som ikke kan brytes ned.

6). Mineralene i grønnsakene blir endret til kreftfremkallende frie radikaler når kokt i mikrobølgeovner.

7). Mikrobølget mat forårsaker mage og tarm kreft [svulster]. Dette kan forklare den raskt økt forekomst av tykktarmskreft i Storbritannia og Amerika.

8). Den langvarige spising av mikrobølget mat fører til at forekonsten av kreftceller øker i menneskers blod.

9). Kontinuerlig inntak av mikrobølget mat forårsaker at immunsystemet svikter, gjennom lymfekjertel og blodets serum endringer.

10). Spise mikrobølget mat forårsaker tap av hukommelse, konsentrasjon, følelsesmessig ustabilitet, og en nedgang i intelligens.

Kilde

http://employsnews.org/2011/12/11/microwave-test-an-eye-opener/

Postscript

Ignorantene vil si at menneskene ikke er planter, så dette ikke gjelder for mennesker……… La ignorantene fortsette å mikrobølge all sin mat, men la alle andre slutte med det. Det er ‘survival of the fittest’, de mest intelligente overlever, og det er vel like greitt.

Det er veldig opportunt for myndighetene å skylde all verdens helseplager på tobakken, mens chemtrails, ført til fire -4- ganger øket barium- og aluminiumsinnhold i jordsmonnet, og kunstgjødsel og mye annet dreper alle næringstoffer og endrer DNA i menneskekroppens brennstoff; maten.

«De som kontrollerer matforsyningen kontrollerer folket; de som kontrollerer energien kontrollerer hele kontinenter; de som kontrollerer pengene kontrollerer hele verden»

«Who controls the food supply controls the people; who controls the energy can control whole continents; who controls money can control the world».

– Henry Heinz Kissinger, Bilderberger (sammen med Jens Stoltenberg, Siv Jensen og Erna Solberg)
http://en.wikiquote.org/wiki/Talk:Henry_Kissinger

Når Monsanto har tatt over hele matforretningen, hvor det er kun de genmodifiserte som selges og vokser lenger i det forgiftede jordsmonn, spesielt behandlet slik for formålet, da er det for sent for menneskeheten å protestere. De har da blitt så fordummet av giftene at der ikke er noen igjen til å protestere.

«Aluminum greater than 400 ppm [i plantene] is a problem for most growing plants. The primary target for aluminum is the root cap. Therefore, it has a major impact on root growth and efficiency.» – A&L Canada Laboratories East

http://www.alcanada.com/index_htm_files/Calcium%20Nutrition%20in%20Plants.pdf

http://www.alcanada.com/index_htm_files/Metal%20Concentrations%20in%20Natural%20Soils.pdf

«Concerned city officials ordered more tests made on precipitation falling within a 40 mile radius of Edmonton. A second series of lab tests has now confirmed high levels of barium and aluminum in snow»
http://www.holmestead.ca/chemtrails/soilradar.html

Her er maten med slintrer og rester
http://www.vg.no/mat-og-drikke/artikkel.php?artid=10072537

All prosessert mat er forsåvidt ‘død’, ingen prana, strippet for næringstoffer. Å tilsette syntetiske næringsstoffer gjør vel bare alt verre. På bakgrunn av dette må sees forbudet i Codex Alimentarius som skal forby naturlige vitaminer.

Når folk vet dette som her er beskrevet så opphører den kognitive dissonans, og ting begynner å gi en logisk sammenheng og mening. De som beskytter ‘strålene’ populært kalt ‘Strålingsvernet‘, har meldt seg ut. De tjener visst andre intereresser enn det norske folk.

Det kan skape litt psykologisk ubehag å komme til kunnskap om dette, men det vil skape mye mer ubehag IKKE å vite det. I vår kultur er det lite rom for og toleranse for UBEHAG. Folk vil gjerne beskyttes for dårlige nyheter, som at der finnes slik ondsinnethet som her beskrevet, til og med kanskje stimulert av lederskap de synest vel om, og de nekter å ta UBEHAGET med å la disse illusjoner få lov å avgå med døden.

Vel, de får ta et valg om det er illusjonene som skal få lov å dø, eller om det er dem selv før tiden egentlig trengte å være inne ……

«Om vi fortolker verden rimelig bra, ja så blir den mer oversiktlig, forutsigbar og fattbar. Tolker vi dårlig, blir verden farlig«- – Psykiater Finn Skårderud

Professor i medisinsk sosiologi Aaron Antonovsky kalte dette i 1970 for ‘salutogenese’ hvordan helse blir til, eller ‘koherens’; opplevelsen av sammenheng som gir bedre livsmestring og dermed bedre helse.

Koherens er ifølge Antonovsky sammensatt av tre komponenter:

1. Forståelighet; det som skjer er forståelig i en logisk sammenheng av årsak og virkning.

2. Meningsfullhet: Det som skjer gir mening og kan sees i et større perspektiv.

3. Håndterbarhet: det som skjer lar seg påvirke gjennom egen handling.

Jeg har belegg for overskriften. Myndighetene tillater dette, ergo er de ansvarlig, ergo er det villet.

David Rockefeller (95), Håkon Lie (104), John D. Rockefeller (98), Heinz Kissinger (89), Prins Philip (91), George H.W. Bush (88) – de dør jo aldri disse folkene. Resten av menneskeheten dør vanligvis i syttiårsalderen i gjennomsnitt av ‘naturlig’ død. Hva vet de som ikke vi andre vet?

De som den kognitive dissonans har stilnet hos, og som har en grad av empati og medfølelse for sine medmennesker, oppfordres til å spre denne artikkel så mye som mulig.

Facebook Comments

Kommentarer

 1. «GENMODIFISERTE MENNESKER»,
  En professor ved universitetet i New York, Matthew Liao, har tatt til orde for å «genmodifisere» mennesker, slik at de blir mindre av vekst, og dermed mindre ressurskrevende for miljøet, med mindre utslipp! Han foreslår også å utvikle piller som skal avvenne folk fra å spise kjøtt.

  http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2114430/Save-planet-genetically-engineering-humans-smaller-suggests-NYU-philosopher.html#ixzz1p3LN75zd

 2. Food Is Medicine
  by Kim Greenhouse on January 16, 2012
  in Health & Wellness

  Dr. Terry Wahls
  The phrase “Let food be thy medicine and medicine be thy food” is attributed to Hippocrates. If he were alive today in a woman’s body, he would be Dr. Terry Wahl, a remarkable and courageous doctor who overcame multiple sclerosis after being wheelchair-bound with progressively declining health. Today, in the afterglow of an incredible recovery, she maintains a full-time practice, working with patients with brain injuries and psychiatric problems to achieve positive health benefits by altering their diets. Dr. Wahls’ evidence-based discoveries are leading to greater insight using food as medicine, giving us a great deal of control over whether we get sick or not.

  Dr. Wahls is the author of Minding Your Mitochondria: How I Overcame Secondary Progressive Multiple Sclerosis (MS) and Got Out of My Wheelchair and Food And Brain Health. The founder of The Terry Wahls Foundation, she is dedicated to conducting systems-based clinical trials to demonstrate her findings. Her TED Talk last year in Iowa City has been hugely popular, netting over 250,000 views to date.

  Some people talk the talk. This doctor walks the walk. Join us with Dr. Terry Wahls, a living testimonial that food is medicine.

  http://itsrainmakingtime.com/2012/terrywahls/

  Syntest meg som det syntetiske samfunns erstatning av det naturlige samfunn ikke var så veldig vellykket.

 3. Merkelig hvordan de som vil det gode blir folkefiender ala Ibsen’s Stockmann, men de som tillater dette blir elsket og tilbedt (?) Kognitiv dissonans? Ærlige folk kan de ikke ha i systemet.

  Árpád Pusztai om GM-forsøk:
  «Hjernen, leveren og testiklene var generelt mindre hos rotter som hadde fått GM-mat, mens f.eks. bukspyttkjertelen var blitt forstørret. Det ble også påvist økt cellevekst i mage- og tarmsystemet, noe som kunne indikere et forstadium til kreft.»

  “If I had the choice I would certainly not eat it. I find it’s very unfair to use our fellow citizens as guinea pigs”.

  Dette resulterte i en mediestorm. I to dager var Pusztai den store helten på Rowett-instituttet. Den tredje dagen fikk han sparken, sammen med sin kone Susan Bardocz. Han ble også nektet tilgang til sitt forskningsmateriale, noe som senere ble opphevet. I februar 1999 kom et panel av 22 forskere fra 13 land med en analyse av Pusztais arbeid. Panelet mente det burde publiseres i et vitenskapelig tidsskrift, og de støttet hans konklusjoner. Senere samme år ble da også deler av dette materialet publisert i The Lancet. I 2005 ble Pusztai tildelt Whistleblower-prisen fra den tyske vitenskaps-foreningen, Vereinigung Deutscher Wissenschaftler. Árpád Pusztai lever i dag i Ungarn.

  http://www.paradigmeskifte.nu/2012/01/folkefiender/

 4. Eksempel på kognitiv dissonans:

  1. Dr. Gro Harlem Brundtland i det ateistiske trossamfunnet og politisk aktivistgruppe Human Etisk Forbund er en stor leder og har så stor omsorg for oss (eventuelt Jens Stoltenberg, Erna Solberg eller Siv Jensen). Veldig human. Landsmodere og Landsfadere (men mikrobølger de tåteflasken?)

  2. Vi blir stadig sykere. All forskning, all ‘vitenskap’, og stadig flere dør prematurt av en eller annen grunn. Hvorfor beskytter ikke myndighetene som er gode og rettferdige oss fra usunne ting som dette?

  Begge disse tanker i hodet samtidig anses for sanne for observatøren. På grunn av at de er gjensidig utelukkende, så krasjer det hele i mentaliseringen. Dette er kognitiv dissonans. Og det oppstår ubehag med å bli minnet på denne kognitive dissonans.

  Mennesket prøver naturlig å rette opp denne kognitive dissonans, men når de ikke klarer det, så melder de seg bare rett og slett ut av hele debatten, unngår den, idet de nekter plent å innse at ihvertfall en av deres forestillinger og illusjoner er falske, usann.

  I denne tilstand er 95 % av menneskeheten.

  (Skeptisk jeg asså, jævla skeptisk)