Neokonservatives Bibelske Basis

neocons
De nye konservative, eller neokonservative, er en mektig gruppe i Washington, DC. De er kreditert i Time [1] som pådriver, gjennom neocon og assisterende forsvarsminister Paul Wolfowitz, til å foreslå for George W. Bush at USA trengte for å starte en krig i Irak. Etter titusener av døde og alvorlig skadet irakere, over 1200 døde og mange tusen andre fryktelig sårede og lemlestede amerikanere, marsjerer fortsatt det amerikanske folk trofast nedover veien de nykonservative setter dem til.

Hvor kommer de nykonservative ideer ifra? Hva er deres drivende og opprettholdende kraft?

Alle de ledende nykonservative, fra Irving Kristol og hans sønn William Kristol, til Paul Wolfowitz, Abram Shulsky, og Richard Perle, har enten studert under, eller uavhengig studert, læren til Leo Strauss. Den nykonservative bevegelsen består definitivt av straussianere, og Strauss er ofte referert til som far til den nykonservative bevegelsen.

Leo Strauss var en tysk jødisk lærd som emigrerte til USA i 1938. Ved å observere hvordan Weimar republikken ikke kunne stoppe nasjonalsosialister, vendte han seg mot det sekulære demokratiet. Etter ankomsten i USA, ble han professor ved University of Chicago. Det var der Wolfowitz og Kristol ble hans elever og disipler.

Tro på at fremgangen er dårlig fordi den beveger seg utover tidligere overtro og myter, slik som Bibelen, så lærte Strauss en unaturlig ærbødighet for det siste – spesielt den jødiske fortiden. I en tale med tittelen, ‘Progress or Return? The Contemporary Crisis in Western Civilization’, sa Strauss: «Jødedommen er av bakstreversk natur [Return], den er ikke opptatt med fremgang. ‘Return’ kan lett bli uttrykt på bibelsk Hebraisk, «fremskritt» kan ikke det«.

deism1
Troen på Gud + Gudegitt Rasjonalitet = Deisme

Strauss mente at folk flest er ute av stand til å leve sine liv uten en tro på en Gud som ville straffe dem for ulydighet, og belønne dem for lydighet. For at folk skal vite hva denne Gud krevde av dem, Strauss som en student av det tolvte århundrets innflytelsesrike jødiske leder Rabbi Maimonides, mente han at det beste alternativet var å bruke den Hebraiske Bibelen. I redaktørens innledning til en samling av Strauss ‘Skrifter, jødisk filosofi og modernitetens krise‘, skriver Kenneth Hart Grønn: «Strauss lærte fra Maimonides at religion er viktig for ethvert sunt politisk samfunn, og i hvert fall for det moralske livet til menneskene. Utover dette har Maimonides overbevist Strauss at jødisk religion, basert på den Hebraiske Bibelen, er mest avgjørende for å grunnfeste en ‘ekte’ moral for nesten hvert eneste menneske

Dette er hjørnesteinen i ideen, at den jødiske religion gjennom den Hebraiske Bibelen bør brukes til å styre sauene, og er det som motiverer og holder sammen de jødiske og kristne nykonservative. Det er drivkraften som inspirerer den økende og ubestridte USAs støtte til Israel, uansett hva kostnaden er for USA og resten av verden.

Den Hebraiske Bibelen er en samling av skrifter av de forhistoriske Jødene for å fremme seg selv og sine interesser. Den er fylt med absurde historier om elver av blod (2. Mosebok/Exodus 07:17), enhjørninger (Jesaja 34:7), snakkende esler (Numbers 22:28), etc. Men som en rød tråd gjennom hele den Hebraiske Bibelen er en plan for jøder som Leo Strauss, Kristols’ene, Wolfowitz, til det kjedsommelige, til å ta og beholde makten i samfunnet og i verdenspolitikken.

Til å begynne med er 5. Mosebok 07:06 (Deuteronomy). Dette sitatet i Bibelen hvor Gud i den Hebraiske Bibelen sier at jødene er «over alle mennesker som er på jorden.» Å bli delaktig i denne tankegangen er et bra sted å starte for massene. Å tjene Guds Utvalgte Folk er å tjene Gud på jorden.

Den nykonservative / Straussian idé å basere samfunnet på den Hebraiske Bibelen fungerer utrolig bra. Sentralt i den Hebraiske Bibelen er Israels trivsel. I Jesajas bok 60: 10-12 leser vi: «Og sønnene til fremmede skal bygge opp dine murer, og deres konger skal tjene deg, for i min vrede slo jeg deg, men i min favør jeg har hatt barmhjertighet med dig. Derfor skal dine byer være åpne hele tiden, de skal ikke være stengt hverken dag eller natt, slik at menn kan komme til deg med styrkene til hedningene, og slik at deres konger kan mobiliseres. For det folk og det rike som ikke vil tjene deg, de skal gå til grunne; ja, disse nasjonene skal bli lagt øde». George Bush, den tro-baserte presidenten, tar åpenbart dette sitatet som bibelsk sannhet Det var trolig i forkant av hans lille hjerne da, som administrerende direktør for 9/11 Kommisjonen sa; han startet krigen i Irak for Israels sikkerhet.

Jeg tror ikke på Bibelens profetier, men dette sitatet fra Femte Mosebok 11:23 kan være et bilde malt av Israel og dets «spesielle forhold» med den amerikanske regjeringen som det består i dag. Der står: «Da skal Herren drive ut alle disse folk for eder, og I skal beherske større og mektigere stater enn deres egen.» (Kursiv lagt til av forfatteren)

Overtroiske kristne, slik som Pat Robertson, aksepterer den hebraiske Bibelen som Guds ord, like sikkert som Halliburton overfakturerer amerikanske skattebetalere. I ønsket om å tilfredstille den jødisk-kristne Gud, mener Robertson Israels grenser bør utvides til grensene som dateres tilbake til 950 f.Kr.! Han skrev en artikkel om dette. Tittelen som oppsummerer Robertsons neokonservative syn på Israel – ‘The Land of Israel: En gave fra Gud‘.

Basert på Robertsons ideer bør amerikansk ungdom, og ungdommen i ethvert land, som er dum nok til å bli sugd inn i å ta del i disse neokonservative kriger, bare være forberedt på mye mer offer og død. Israels grenser i 950 f.Kr., som Robertson sier, «går hele veien nordover til Eufrat-elven som omfatter den bedre delen av dagens Syria. Salomos imperium gikk opp til Eufrat. Og Tyrus og Sidon og Megiddo. Og de hadde Via Maris som gikk fra Damaskus hele veien ned til Kairo. Det gikk så langt som området nede i Gaza.«.

Det Amerikanske militæret har virkelig en storstilt agenda foran seg!

—————–

[1] Romesh Ratnesar, “Bush’s Brainiest Hawk”, Time, 28-29, January 27, 2003.
Spread the love - Sharing is caring
    
  
  
    
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)