Orwellske statsdannelse Norge

Hei alle borgere av den orwellske statsdannelse Norge – som snart skal bli en del av verdensdiktaturet New World Order.

Hitler hylte også på die Neue-Welts-Ordnung, og ville legge under seg hele verden. Han mislyktes imidlertid, men nå ser det ut for at USA’s regjering klarer å fullføre der Hitler slapp. De er litt mer taktisk enn Hitler, men taktikken er den samme: Når folket er i sjokk, enten etter Riksdagsbrann, eller flykrasj den 11. sept – gjelder det om å handle raskt.

Ved å innføre diktatoriske lover, i asken etter Riksdagsbrannen i 1933 – klarte Hitler i en fei å innføre lover som gjorde ham til diktator over natten, mens folket ennå var i sjokk. Brannen hadde han naturligvis fikset selv, og ga skylden på datiidens Al Qaida: kommunistene. Han knertet dermed 4000 kommunister, med lederen van der Lubbe i spissen. Siden var det jødene som ble synderne.

Knepet er velkjent: Skap først kaos og frykt, innfører en hastelov, og gjør deg til diktator.

The Patriot Act (patriotloven) som Bush innført like etter 11. september, var ferdig trykt lang tid på forhånd. Kongressen fikk knappe 15 minutter til å lese gjennom den 350 siders lovteksten, før de måtte gi sin stemme. Bare to representanter klarte å lese gjennom dokumentene, før stemmegivning. Det var de samme to som stemte i mot loven.

En av disse to er i dag presidentkandidat, men mediene klarer å holde ham vekke fra kopekassen. Hans navn er Ron Paul.

The Patriot Act er blåkopi av Hitlers loverk av 1933, en ren Stasi-lov som skal gjøre folket til fryktsomme zombier, hvor ransakingsordrer mot den lille mann, er cluet i hele makkverket. Dette er dagens USA – the Land of Free. Her skal alle kvakksalvere som helbreder folk mot sykdommer, og folk som med våpen i hånd vil forsvare seg og sin familie mot inntrengere, fratas disse soleklare demokratiske rettighetene. Det samme skjer i Norge.

Og det samme skjedde her i Norge like før den andre verdenskrig også, da folket så behendig ble avvæpnet, før Hitler sto i gatene våre. Arbeiderpartiet kalte dette for «Det Brukne Geværs Politikk,» – under dekke av å være fredselskende. Etter krigen sto de klar å ta over landet, og styrte det med skjult agenda.

Alle diktaturstater er avhengig av slike lover, og et folk i frykt. Det merkelige er, at akkurat som på Hitlers tid, popper det i dag opp omtrent identiske lover og regler over hele verden. Som en epedemi, sprer disse lovene seg fra land til land. Til dette har man hemmelige frimurergrupper som står bak i kulissene. En av disse heter Bilderbergerne, hvor både Gro og Stoltenberg er medlem.

Det er viktig for makteliten å ha å gjøre med så få – og så store land – som mulig. Derfor smelter nå Kanada, USA og Mexico sammen til ett land. Derfor utvides EU, og derfor innføres tilsvarende blokkdannelsen i Asia. Frihandel og globallisme kalles det så fint.

Slik blir det lettere for de få, å styre de mange. Og til det trengs det hjelp fra multinasjonale selskaper dvs. internasjonale storkonsern, eller monopolkapitalister – som hjelper til med å holde folkemassene under (shopping)-kontroll. Brød og sirkus til folket, er viktig.

Amerikanerne kaller store multinasjonale selskaper for corporations. Hitlers store corporation eller sponsor, var den gang verdens nest største firma, kjemigiganten IG Farben. Med dype røtter og lange tentakler langt inn i USAs økonomi, hjalp de Hitler til makten.

Det er dette som menes med det korporative samfunn, der store multinasjonale konserner, som fra sine skjulte styrerom, samarbeider med lands eneveldige herskere. Det er synd at det norske språk er så fattig, og at dette ordet korporativ, ikke har fått innpass og forståelse i det norske folk. Ola forstår ikke det amerikanske ordet corporation, selv om det betyr noe så enkelt som kompani, som i Donald Duck &Co. For hva er farlig med Donald? Ingenting!

Dermed har han Ola heller ikke fattet faren ved ordet: det korporative samfunn, som fascisten Mussolini – og nazisten Hitler – i sin tid innførte.

Å overvåke hele verdens befolkning er i dag intet problem. Det er de i full sving med allerede. Hitler kavet med hullkortmaskiner, produsert av amerikanske IBM, for å registrere alle som var motstanderere av regimet. I dag ville Hitler snudd seg i sin grav, der borte i Brasil, hvis han hadde sett dagens teknologi.

Se bare hvordan USAs satelittstat Norge, vår tids lille prøveballong på NWO, skal gi seg i kast med å overvåke og kontrollere hele det lille, sløve, blåøyde folket sitt. Jeg kjenner folk som har vært utestengt fra Internett i årevis, som blir nektet telefonlinje, og som daglig blir avlyttet, og som til og med får kuttet samtalene sine mens praten går – i det eneste kommunikasjonsmiddel de har; mobiltelefonen.

Dette er ikke kriminelle gangstere, men lovlydige norske borgere, som vet langt mer om den svindelen som våre Bilderbergere og andre begår og har begått – og som langt overgår noen skarve hofteoperasjonene, som vi har lest om i den senere tid.
Norge er det landet i Europa som har lavest personvern! Det står til og med i VG i dag.

Nå ser det ut for at også mainstream-mediene begynner så vidt å våge – å våkne. Nå skriver til og med Bla’bladet i dag om at hele folket skal overvåkes. Du verden. Som om ikke vi visste det fra før? Og så skal vi visstnok få lov å si vår mening om det også. Men våger vi det da? Blir vi ikke dermed svartelistet, registrert og satt i forvaring – den dagen diktaturstaten er et faktum?

Alle telefonsamtaler blir lagret i 10 år! Tro ikke noe annet, selv om Georg Apenes – bukken som passer havresekken – sier at samtalene våre blir slettet etter hvert som vi betalt telefonregningene. Bare tull.

Det viser seg at Ola mer enn villig lar seg overvåke, bare man får knertet en og annen «lommemann.» Så kan de virkelige forbryterne, toppeliten selv, gå klar. Når skal vi snu overvåknings-kameraene i motsatt retning, dvs oppover – og sette søkelyset mot statsadvokater, statssekretærer, barnevern, overleger, dommere og andre høyt oppe i systemet, som virkelig er kjeltringer? Pressen gjør det jo ikke.

Jeg anbefaler Carl August Fleischers bok: «Korrupsjonskulturen (….)»

Klikk dere inn på Dagbladets link og protester mot overvåkningssamfunnet.

Spread the love - Sharing is caring
    
  
  
    
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)