Oslo-drap og Albert Pike’s Verdensreligion

Bomber og henrettelser vil gi Norge en helt ny virkelighet å forholde seg til. Spørsmålet er bare hvordan dette løses av makter og myndigheter.

Det vil bli vanskeligere å bli kristen, muslim og jøde fremover. Mannen som stod bak bomben i Oslo og skytingen på Utøya kalte seg konservativ (politisk) og kristen, og glødende sionist og anti-islamsk frimurer.  Det vil bli vanskelig for alle som ikke underlegger seg de negativt polariserte åndskrefter som er dominerende for øyeblikket i verden.

Det er ingenting å glede seg over for noen, selv de som er uening med ham og sionistene, idet dette vil utløse alles kamp og krig mot alle, og sannsynligvis innføring av noe slags kvasireligion, siden hans religiøse legning er så dominerende fremme i media og hos kommentatorer.

«Politiet bekrefter at Anders Behring Breivik har synspunkter på høyresiden i politikken, og politiet kalte ham kristenfundamentalist.»
http://www.abcnyheter.no/nyheter/110723/flere-gjerningsmenn

Der er mange spørsmål, ett er om han var hjernevasket, hørte han stemmer i hodet? Var han under såkalt traumebasert mind-kontroll, for hvordan kan mennesker gjøre slikt uten? Fikk han hjelp, for hvordan kan en enkelt mann gjøre alt dette?

Jeg har med forundring observert at både sionistene Strauss-Kahn og Rupert Murdock og hans media-imperie har blitt hengt ut i den offentlige gapestokk. Dette er en ny virkelighet. Trodde ikke mine egne øyne og ører. Plutselig hadde Riksavisen blitt mainstream (?). Arbeiderpartinestorer som Haakon Lie og Jens Cristian Hauge var innbarka sionister, med nesten ‘religiøst’ forhold til Israel, så hva skjer?

De luciferiske/ahrimanske åndskrefter – godhetens G-d’s polære motsetning – er gitt fri utfoldelse (for en stund). Religionsutøvelse kan få svært vanskelige vilkår, om vi ikke har bevisste politikere som ser hva som skjer. De reellt religiøse med et personlig gudsforhold vil nok komme til å gå under jorden for en stund, idet det er ting en ikke vil kunne si og gjøre, idet dette vil komme på kant med de ahrimanske føringer og  ideologier. De lunkne som tjener G-d med lipservice vil nok bare tilpasse seg omstendighetene. Åndslivet til folk vil bli dominert av verdslige anskuelser. Selv den politiske sionismen vil kunne få sitt banesår, skal vi tro Albert Pike nedenfor.

«En gjenfødelse må komme – en ny tid, med nye idealer – da de åndelige verdier igjen er blitt målet, og de materielle bare blir middel.» – Fridtjof Nansen.

Men materialistene har sin egen agenda. Der finnes muslimske frimurere, der finnes jødiske, der finnes kristne, som der finnes ateistiske sannsynligvis, men ikke kan alle kan legges i samme korg som Albert Pike og Anders Behring Breivik. Lavere grader vet sjelden hva de høyere grader har planlagt. Og mange losjer er helt selvstendige fra de internasjonale organer.

I et bemerkelssverdig brev datert 15. August 1871, som var utstilt hos British Museum Library i London, Skriver Albert Pike til Mazzini detaljer om de Luciferiske planen for verdensherredømme. I tydelige detaljer utbroderer han planen om tre verdenskriger. Han sier om den tredje av disse krigene:

«Den tredje verdenskrig må bli fremkalt for å dra nytte av forskjellene forårsaket av «Illuminati  Agenturet » av» Illuminati » mellom de politiske sionistene og lederne av den islamske verden. Krigen må gjennomføres på en slik måte at islam (den muslimske arabisk verden) og politisk sionisme (staten Israel) gjensidig ødelegger hverandre. Imens de andre nasjonene, ennå en gang splittet i synet på dette problemet vil være begrenset til å kjempe til punktet av fullstendig fysisk, moralsk, åndelig og økonomisk utmattelse …..vil vi slippe løs Nihilistene og Ateistene, og vi skal utfordre en formidabel sosial kataklysme som i all sin skrekk vil vise klart til nasjonene effekten av absolutt ateisme, opprinnelsen til grusomhet og til den mest blodige uorden. Alle steder vil da borgere, forpliktet til å forsvare seg selv mot verdens minoritet av revolusjonære, vil utrydde disse ødeleggere av sivilasjonen, og mesteparten, desillusjonert av Kristendommen, hvis deistiske ånd deretter fra det øyeblikk vil bli uten kompass (retning), ivrig etter et ideal, men uten å vite hvor å rette sin tilbedelse, vil motta det reneste lys gjennom den universelle manifestasjon til den rene lære til Lucifer, endelig bragt inn til offentligheten, en manifestasjon som vil resultere fra den genererelle reaksjonære bevegelse som vil følge ødeleggelsen av kristenheten og ateismen, begge beseiret og utryddet på en gang“. 7)

http://www.threeworldwars.com/albert-pike2.htm

Albert Pike, som er mest kjent for boken ‘Morals and Dogmas’ og var Grand Master for Scottish Rite Freemasons, som støtter den anglo-amerikanske imperiebygging og den Khazar askeNazi (ikke semitter, og ikke fra de tapte stammer av Israel som er de hvite folk i Europa, Saxons aka (I)SaacsSons, men fra Japheth/Gomer) kuppede British Israelism, fikk helt rett når det kom til å beskrive forløpet av første og andre verdenskrig, vil han få rett i beskrivelsen av forløpet av den tredje?

Bemerk at ateistene ikke har mye å glede seg over heller. Deres tur kommer tidsnok, ifølge Albert Pike. Kun luciferianere har en liten sjanse til å glede seg, – så lenge det varer, for hvor lenge var Adam i Paradiset sitt, og hvor lenge blir luciferianerne i sitt relative ideologi- og tankeskapte Paradis, ikke bygget på kjærlighet og omsorg, men trangen til makt og penger?

Det teologiske dogme til Albert Pike er utbrodert i disse Instrukser utstedt av ham den 4. Juli, 1889, til frimurernes 23. Supreme Councils i verden:

“Hva vi sier til massen er; Vi tilber en Gud, men det er en Gud en tilber uten overtro”.
“Til dere, Sovereign Grand Instructors General, sier vi dette, så dere kan gjenta det til Brødrene av 32ndre, 31ste og 30te grad; Frimurernes religion skal være, for alle oss initierte i de høyere grader, vedlikeholdt i renheten til den Luciferske doktrine.
Hvis Lucifer ikke var Gud, ville Adonay (den kristne Gud) hvis mørke gjerninger beviser hans ondskap, falskhet og hat mot mennesket, barbarisme og avsky for vitenskapen, ville Adonay og hans prester kunne nå opp til han?
Ja, Lucifer er Gud, og uheldigvis er Adonay også Gud. For den evige lov er at der er ikke lys uten skygge, intet vakkert uten stygghet, intet hvitt uten svart, for det absolutte kan bare eksistere som to Guder: mørke er nødvendig for lyset å tjene som et lerret som pidestallen er nødvendig for statuen, og bremsene til lokomotivet….
Doktrinen til Satanismen er kjettersk; og den sanne og rene filosofiske religion er troen på Lucifer; Adonays jevnbyrdige; men Lucifer, Lysets Gud og Godhetens Guddom slåss for menneskeheten mot Adonay, Guden over Mørke og Ondskap”.  3)

En kan nok si at de har “snudd litt på flisa” siden det for dem er denne verdens lover og atributter som fremstår som ‘goder’. Goder er for noen penger og makt, for andre et lykkelig liv, god helse, mye frisk luft, fred i verden til englers velbehag og sikkerhet for sin families underhold. Så godhetens guddom er relativ.  Illuminatet ser ut til å ha de Luciferiske/Ahrimanske goder som sitt ideal. Dem om det. Vi er mange som ser på hvordan verden er blitt for å kunne fastslå at deres verden, den verden deres doktriner har skapt, ikke er ‘god’.

Illuminatis propaganda vil ha oss til å tro at alle de som er imot kristendommen er ateister. Dette er en planlagt løgn som er laget for å skjule de hemmelige planer av dem som regisserer den Luciferske Konspirasjon. De holder seg bak scenen, deres identitet og sanne målsetting gjemt for til og med for det store flertal av de som de lurer til å gjøre sin vilje. De vet at den endelige suksess for deres djevelske plan om å tilrane seg makten over verdens regjeringer gjennom sin Nye Verdens Orden er avhengig av deres evne til å skjule sannheten fra folk inntil det er for sent å stoppe planenes fullbyrdelse“. 1)

Følgende er noen flere utdrag av brevet til Mazzini, som viser hvordan de tre verdenskrigene har vært planlagt i mange generasjoner.

«Første Verdenkrig må skje for å tillate Illuminati å styrte kraften i Czarens Russland og for å gjøre dette landet til en festning av ateistisk kommunisme. De divergenser forårsaket av «Illuminati Agenturet (agenter)» av Illuminati mellom de britiske og germanske imperier vil bli brukt til å utvikle denne krigen. På slutten av krigen, vil kommunismen bygges og brukes for å ødelegge de andre regjeringer og for å svekke religionene. » 4)

Studenter i historie vil innse at de politiske allianser i England på den ene siden og Tyskland på den andre, ble smidd mellom 1871 og 1898 av Otto von Bismarck, co-konspiratører av Albert Pike, var instrumentielle i å bringe frem første verdenskrig.

«Andre Verdenskrig må bli skapt for å dra nytte av forskjellene mellom fascister og de politiske sionister. Denne krigen må skje slik at nazismen er ødelagt og at den politiske sionismen vil være sterk nok til å innføre en suveren stat av Israel i Palestina . Under andre verdenskrig, må den internasjonale kommunismen blitt sterk nok til å balansere kristenheten, som dermed vil være under kontroll og holdt i sjakk til tiden da vi skulle trenge det for den endelige sosiale katastrofen. » 5)

Etter andre verdenskrig ble kommunismen gjort sterke nok til å begynne å ta over svakere regjeringer. I 1945, ved Potsdam-konferansen mellom Truman, Churchill og Stalin var en stor del av Europa bare overlevert til Russland, og på den andre siden av verden, i kjølvannet av krigen med Japan, bidro til å feie bølgen av kommunisme i Kina.

MotDagisten (kommunistcelle i Norge) og Arbeiderpartiets nestleder og utenriksminister, professor og historiker Edvard Bull, sønn til Edvard Isak Hambro Bull, som skrev følgende i sin bok fra 1923:

”Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen, ekteskapet og fødsels-registreringen.
Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom, som med andre fordummende sekter.
Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religionen i og for seg er en privatsak. Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det.
Skal vi skape den sosialistiske skole, må vi ha makten i skolestyrene og i kommunestyrene, og bruke vår makt hensynsløst.
Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunne lære og moral, som barna lærer gjennom religions-undervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk”.

Så vi ser at dette er et opplegg som har vært under utvikling i flere generasjoner. Dette vil utkrystallisere seg sterkere nå i tiden fremover. Spesielt i Arbeiderpartiet har dette vært tonen, men det er tverrpolitisk enighet om de store linjer i norsk politikk, som det har vært siden andre verdenskrig. De krangler stort sett bare om bagatellene, for å ha noe å gjøre. Avkristningen har pågått siden 1923, og den vil fortsette. Det er ikke alltid de som sier ‘Herre, Herre’, tjener den rette Herre, som Pike er inne på.

Både internasjonal sosialisme (kommunister) og nasjonal sosialister (nazier) har hele tiden begge ideologier tjent samme herrer, som det sies at morderen har utrykt på document.no. Adolf Hitler bekrefter dette:

«Hele nasjonal sosialismen er basert på Marx.» – Adolph Hitler
«The whole of national socialism is based on Marx.» – Adolph Hitler

Bakdelene med begge disse ideologier vil vi kunne se i fri utfoldelse for en tid. Ingen kan påstå at Breivik gjorde det han gjorde, – FORDI han mente dette, at sosialisme er noe dritt. Meninger og tanker er ikke kriminelle, – ennå. Handlinger er. Men alle andre ideer enn den Nye Verdensordenens sosialisme, blir nok forbudt etter Breivik, og de som eventuelt står bak ham, sine eskapader. Da blir det bare den statsautoriserte religion igjen; protestantismen vil ha mistet sitt salt.

Ekstremistekspert om Breivik: – Ingen ensom galing
– Konsekvens av idéverdenen
«Poohl understreker at det er viktig at folk forstår at dette ikke er en ensom mann som har gått amok.
– Dette er ikke en ensom galing. Han er en del av en politisk kamp. Hans handlinger er en konsekvens av den idéverdenen han er inne i, og et angrep på demokratiet, sier Poohl til tv2.no.»

http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/krim/ekstremistekspert-om-breivik-ingen-ensom-galing-3544693.html

Poohl må gjerne tro at det er til hjelp for folk flest at borgerne overtales til å tro at enkelte ideer må samfunnet beskyttes mot, men det er igrunn Poohl’s ideer om ensretting som førte til Lenins GULAG’s og Hitler’s konsentrasjonsleire, hvor alle måtte interneres som ikke gikk i takt med myndighets- og mediarådgivere som Poohl. Slik sett er Poohl og myndighetene som lytter til ham, kanskje en større fare for demokratiet enn Breivik noensinne har vært, og det er vel kanskje noe av vitsen; Syntesen (Hegelian dialektikk).

Utfordringene fremover for å nøytralisere negative åndskrefter som virker på menneskene, og skaper deres samfunn, ved å handle og opptrå ikke som instinktene i den menneskelige natur tilsier, men i denne tid å konsentrere seg å stå sammen om tradisjonelle åndelige og samfunnsmessige verdier, og la detaljene som forårsaker splid og splittelse ligge, uten å gå på akkord med sitt gudsforhold, for i virkeligheten er dette det eneste som er virkelig og viktig. Det andre, illusjonene og fryktene, kan en la gå. For G-d er kjærlighet, og hvor G-d er, der er orden og kjærligheten den rådende basisen i samfunnet også. Hvor G-d er fraværende, der får en Pike’s ønskede kaos.

Utfordringene fremover blir å være I verden, men ikke AV verden. En NY jord er i støpeskjeen, av Mesteren og Kjærlighetens G-d.

Bibelen sier at de levende skal misunne de døde, når korporatismen og kapitalismen skal falle og verdensosialismen skal innføres (USSR del II), med tilbedelse av deres derFuehrers om de heter Lenin eller Hitler er ett fett. SÅ galt skal det kunne bli, om vi skal tro på dette (?).

Lykke til.

Referanser

1)  Des Griffin – Fourth Reich of the Rich, s. 70-71
2)  William Guy Carr, Pawns in the Game, s. xv-xvi
3)  Le Femme et l’enfant dans la Franc-Masonnerie Universelle, by A.C. De La Rive, s. 588, og Occult Theocrasy, s. 220, 221.
4) http://www.savethemales.ca/000280.html
5) http://www.savethemales.ca/000275.html
6)  Des Griffin – Descent Into Slavery
7)  Cmdr. William Guy Carr: Quoted in Satan: Prince of This World.

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring