Øivind Bergh et al; Oppfording til bønnegruppe for djevelutdrivelse

Den kjente retoriske exorsisten J.Johansen anbefaler at det settes opp bønnegrupper innen den norske kristenhet, for å redde sjelen og sinnet til den velkjente satanist Øivind Bergh som er tilknyttet Havforskingsinstituttet i Bergen som lakselusprofessor, og fremtredende medlem av Human Etisk Forbund, som en kristen barmhjertighetshandling for å søke å frelse denne plagede mann for hans besettelser av de demoner som herjer hans sjel og sinn, samt for å redde denne nasjonens sjel.

Han driver jo og sprer dritt om meg i alle landets medier, på oppdrag for ukjente oppdragsgivere (sayanim). Seriøs forskning påviser at de fleste satanister er tilknyttet og får sin lønn fra Staten, direkte eller indirekte, i form av statsstøtte for utviklingshemmede.

Øivind Bergh har gjentatte ganger linket til Vepsen.no som er et satanistisk og kommunistisk nettsted, som også sprer nazistisk/fasistisk tankegods om viktigheten av en sterk stat som hersker over individet mer enn å være deres tjenere. Et marxist-leninistisk subversion byrå med tilknytning til OTO, med John Færseth som okkult yppersteprest, opprettet for anledningen å iversette Frankfurter Skolens metodikk for avvikling av en sivilisasjon, og erstatte den med sin egen Verdens-‘orden’; satanismen.

Okkulte magiske sexritualer som norsk kollektiv praksis

http://www.riksavisen.no/?p=13463

Øivind Bergh har hevdet at kvinnen har kontrollen over mannens penishode, etter vanlige sosialdemokratiske prinsipper, og at alle menn som ikke lar Arbeiderpartiets Kvinnenettverks strategi for å underminere det kristne i samfunnet, at de skal innføres ‘motsatt misjonærstilling’ som påbudt i Norge, de skal kastreres, enten fysisk eller verbalt, ved å hundses og terroriseres så mye i kommentarfeltene at de gir opp, og blir snill som Bergh ønsker de skal være, hvor snillhet er definert å gjøre og si akkurat det Bergh ønsker de skal si og gjøre.

feminsm

Er det noe i verden jeg finner ustyrtelig morsomt , så er det å opprøre satanister og slimåler som Øivind Bergh… Og litt moro skal en jo jo ha i livet, så da får en jo bare skrive om det som opprører satanistene mest ikke sant? Litt rasisme her og litt anti-‘semittisme’ der, av khazarer som ikke er semitter engang. LOL), der kan jo bli moro av slikt.

Jeg oppfordrer herved om å sette opp lokale bønnegrupper rundt om i landet, og søke å fordrive demonene som herjer den plagede Øivind Berghs sjel og kropp.. som han infiserer vårt samfunn og terroriserer kommentarfeltene i alle landets medier med. Det er faktisk en handling i nestekjærlighet selv ovenfor satanister vi kristne er pålagt å gjøre, å be for dem og deres demoners utdrivelse, slik at deres hjerter kan bli rene for Herren..

Kristus eller AntiKrist, 666, det er de eneste to valgene som finnes.

Valget er det ene eller det andre; Mashiach ELLER Messias: Jesus for FRED for Israel som Messias, ELLER Mashiach som Herre av de evinnelige krigene for verdenskontrollen, politisk og militær leder, for ‘Israel’, som skal gi dem seier over ALLE deres fiender, gjerne ved å slakte alle fiendene i tidenes holocaust, som de eksepederte 66 million ortodoks kristne russere i bolsjevikrevolusjonen fra 1917 og utover til de evige jaktmarker. Valget står mellom himmel og helvete. Verdslig eller åndelig. Godhet og ondskap.

De Glemte Holocaust
http://www.riksavisen.no/?p=3588

Disse forsvant på mystisk vis under khazarenes hellige holocaust-religion, med misjon å kollektivt inngi ‘goyim’ skyldkomplekser.

«Mennesket består av mer enn bare et legeme med organer, molekyler og atomer, med evne til å tenke og gjøre. Vi beståer av sjel og ånd. Mennesket har sin egen ånd. I tillegg finnes det to åndsmakter som styrer denne din ånd: Guds Ånd eller Satans ånd.I denne artikkelen gis det innblikk i litt av skaperkraften som mennesket er gitt og hvilken ånd som påvirker(ødelegger eller gjenoppretter) menneskets evne til å skape, en skaperkraft gitt av noe som er høyere enn en selv. De karnalske og kjødelige tror de selv er skaperen og sin egen gud. Denne artikkel peker også på dette»: – V-R.H.

Zen, og kunsten å bygge båt
http://www.riksavisen.no/?p=11991

The Mashiach
The mashiach will be a great political leader descended from King David (Jeremiah 23:5). The mashiach is often referred to as «mashiach ben David» (mashiach, son of David). He will be well-versed in Jewish law, and observant of its commandments (Isaiah 11:2-5). He will be a charismatic leader, inspiring others to follow his example. He will be a great military leader, who will win battles for Israel. He will be a great judge, who makes righteous decisions (Jeremiah 33:15). But above all, he will be a human being, not a god, demi-god or other supernatural being. »
http://www.jewfaq.org/mashiach.htm

Humanismen og jødedommen og ateistene deler trosforestillingene og religionen om at det ikke finnes noen annen himmel enn her på jord. Og at deres himmel må oppnås her på jord ad karnalsk overvinnelse og beseiring av alle andre som har en supranaturell og trosforestillinger som går utover det materielle univers, de som er åndelig i den forstand de setter G-d høyere enn mennesker som basis for både moral og makt.

Frankfurter Skolens satanistiske agenda
Willi Münzenberg summerte opp den marxistleninistiske Frankfurt Skolens langsiktige mål slik: “Vi vil lage Vesten så korrupt at den stinker!” og “Vi må organisere de intellektuelle og bruke dem til å la den vestlige sivilisasjon stinke! Kun da, etter at de har korrumpert alle dens verdier og laget livet umulig, kan vi presse på dem proletariatets diktatur.”

«The Revolution won’t happen with guns; rather it will happen incrementally, year by year, generation by generation. We will gradually infiltrate their educational institutions and their political offices, transforming them slowly into Marxist entities as we move towards universal egalitarianism.
Marxist Frankfurt School theoretician Max Horkheimer.

words

To further the advance of their “quiet” cultural revolution, the Frankfurt School made the following twelve recommendations — all of them calculated to undermine the foundations of society and create the dystopia we now see all around us:
1. The creation of racism offences and hate speech laws.
2. Continual change to create confusion (e,g., in school curricula).
3. Masturbation propaganda in schools, combined with the homosexualization of children and their corruption by exposing them to child porn in the classroom.
4. The systematic undermining of parental and teachers’ authority.
5. Huge immigration to destroy national identity and foment future race wars.
6. The systematic promotion of excessive drinking and recreational drugs.
7. The systematic promotion of sexual deviance in society.
8. An unreliable legal system with bias against the victims of crime.
9. Dependency on state benefits.
10. Control and dumbing down of media..
11. Encouraging the breakdown of the family.
12. All all-out attack on Christianity and the emptying of churches.

racist
Hvorfor i alle dager skal jeg bry meg om hva satanisten og massemorderen og khazaren Trotsky (Bronstein) har funnet opp av definisjoner av ord? Jeg er vel mye mer kompetent, og ærligere, til å ha mine egne definisjoner av ordene, enn reinspika satanister, massemordere, løgnere og tvert igjennom ondskapsfulle faener er (?).

Øivind Berghs stillingsinstruks, der har sitter på sitt kontor på offentlig lønn og spyr ut sin eder og galle hele dagene:

«Du må arbeide til ‘religion’ er synonymt med sinnsykdom. Du må jobbe helt til embetsmenn i byer, fylkeskommunale og statlige myndigheter ikke vil tenke to ganger før de slår ned på religiøse grupper som offentlige fiender. «(Den kommunistiske hjernvaskmanualen, II-14

«Anti-Semitism was made illegal and punishable by death, and the only time Lenin’s voice was ever recorded was to make a widely distributed record denouncing anti-Semitism as “counter-revolutionary.”
http://politicalvelcraft.org/2013/10/17/vladimir-putin-speech-85-of-the-1917-soviet-government-was-made-up-by-rothschild-jews-jew-being-a-misnomer-zionist-khazars-being-more-accurate/

Subversion av vårt samfunn

De har holdt på med sin agenda lenge, svært lenge. Populærkulturen er preget av deres subversion av vårt samfunn, MEN;

«For det er ingen ting skjult som ikke skal bli åpenbar, og ingen ting dulgt som ikke skal bli kjent og komme for dagen«. – Lukas 8:17.

En av Øivind Berghs fremste subversion kompiser; Ervin Kohn fra det Khazarske (‘Mosaiske’) Trossamfunn i Oslo, mener han skal være ‘oppdrager’ av det norske folk… duogdu, hvilken oppdragelse som kan forventes… (?).

Jeg spør ham i dette åpne brev om denne oppdragelse involverer at vi det norske folk skal alle bli nødt til å tilbe ham og hans medkhazarer og Master Rase som guder, og om det involverer planer om de-konstruksjon av vårt samfunn via subversion (?).

Tilbedelse av jøder som verdens messiaser?
http://www.riksavisen.no/?p=12070

Under autoriteten til Vårherre, I Jesus Kristus sitt navn, sier jeg herved at deres dommedag er også kommet. De er avslørt. Katten er ute av sekken. 🙂

Meget interessant kommentar under denne sangen av Eric Clapton, ‘Let It Grow’:
«Cord Progression copied from ‘Stairway to Heaven’. Same exact guitar riff».

‘Stairway to Heaven’ av Led Zeppelin er sagt å inneholde satanistiske beskjeder når den blir spilt baklengs.
Også som teksten sier rett ut; «The Piper will lead us to reason [(humanism/atheism)]. And a new day will dawn for those who stand long,»

Men resten av Eric Claptons ‘stairway’ kan være det absolutt motsatte av Stairway to Heaven. Jeg vil påstå at Eric Clapton har funnet den korrekte veien («stairway») til Himmelen, og hva satanister mener med ‘himmelen’ er i virkeligheten Helvete.

On some level this has to be a riff on the whole “backmasking” rumor that has dogged the song for years when alarmed Christians played the record backwards and discovered certain apparently “demonic” messages could be made out:

REVERSAL; “Oh here’s to my sweet Satan. The one whose little path would make me sad, whose power is Satan. He’ll give those with him 666, there was a little toolshed where he made us suffer, sad Satan…”

http://dangerousminds.net/comments/hail_satan_man_sings_stairway_to_heaven_backwards

Hvem er The Piper? Som «play their minds away»? With «good HARMONIC logic«, med det menes forførende å lytte til, og inspirere til å ta den ene av to veier (‘paths’)

«It’s just a spring clean for the May Queen.
Yes, there are two paths you can go by, but in the long run
There’s still time to change the road you’re on.»

«As to the Stairway to Heaven comparisons, this is a very common diatonic chord progression (in this case B minor) that modulates to B Major for the chorus. Good songwriting with good harmonic logic.»

The Piper

Sub Luna Saltamus ~ Pied Piper

«He came in a dream
He seduced everybody in the land
The fire in his eyes
And the fear was a weapon in his hand
So they let him play
Play their minds away

We’re all following a strange melody
We’re all summoned by a tune
We’re following the piper
And we dance beneath the moon »

Stairway to Heaven;
«It’s just a spring clean for the May Queen.
Yes, there are two paths you can go by, but in the long run
There’s still time to change the road you’re on.»

«I dag er May Queen en jente som må ri eller gå i fronten av May Day paradene»
«Today the May Queen is a girl who must ride or walk at the front of a parade for May Day celebrations.»
http://en.wikipedia.org/wiki/May_Queen

«May Dagen sammentreffer med den intenasjonale Arbeider Dagen.
May Day coincides with International Workers’ Day.»
http://en.wikipedia.org/wiki/May_Day

Denne 1. Mai Dag er fra kommunisme og marxist-leninisme… hvor den er utlagt som en Arbeidernes Dag, men ingen steder i historien er det bevist at arbeiderne og proletariatet på noen som helst måte har fått det noe bedre under deres system… Tvertimot. Ord kan forføre også, ikke bare musikk.

Å KONTROLLERE arbeiderne, det er målet til May Queen (Mai Dronningen), og rosen med navnet May Queen den er her ( May Queen Rose )

rose

http://www.backyardgardener.com/plantname/pd_b3b3.html

Som Rosen de bruker som Sub Rosa til å kontrollere arbeiderne, holde arbeiderne i riktig kaste / klasse ….. gjerne ved hjelp av å kaste hele befolkningen inn under traumebasert tankekontroll av frykt for ‘terrorister’ som ABB, og alle andre de kan klenge til alt de ikke liker. Proletariatet vil med deres metode ALDRI kunne oppleve å få være i hersker klassen, bare som sauer få lov til å få litt mat, noe sirkus og brød, klær, eller drept, på deres herskere innfall , fordi i det sataniske statssystem er det alltid bare herskere i regjeringer, aldri noen tjenere av folket .. for den satanistiske forførelse ligger i å lokke disse svake sjeler som føler seg kallet til slike posisjoner med makt og penger, altså vil kun de som er tiltrukket av posisjonene bli fristet, eller få lov å bli nominert og valgt.

Og dette sataniske komplott mot G-d og menneskeheten er utviklet og implementert av den jødiske rabbi; Karl Mordechai Marx Levy og hans disipler etter ham, for ham å få sin hevn over «the Ruler above» («I wish to avenge myself against the One who rules above«), som han er sitert på (en svak sjel), fordi han som Job hadde mye og harde prøvelser i livet, mistet flere barn i sykdommer og så videre, så fra en engasjert kristen gikk Karl Mordechai Marx Levy til The Adversary, G-ds opponent, og tjente ham, og fikk bli Satanismens Rabbi, da gikk det ham bedre i verden. Verden over fikk hans satanistiske lære om økonomi som det eneste som skal styre samfunnet sin utbredelse. Jesus sin modell falt da.

Verdens eldste konspirasjon – den usynlige general
http://www.riksavisen.no/?p=12996

Så helt forskjellig fra Job, klarte ikke Marx Mordechai Levy å overvinne seg selv, og de laveste impulser i mennesket, som han deler med Kohn og Bergh et al.. Han var en svak mann, og mislyktes i testene som hans liv gav ham…

zionists

Ja, det er vel slik det virker når hjernene er kompertimentalisert i omskjæring traumatisert tankekontroll, da kan noen og enhver bli litt forvirret og syk på sjelen og miste fornuften.. og gjøre seg merkelige fantasier uten rot i virkeligheten, det kalles vel psykose på fagspråket (og i dette eksempel utgjør det en kollektiv psykose også)., av storhetsgalskapen og tvangstankene…

Noen forfattere kaller faktisk Rabbi Marx Levy ‘jødenes’ messias – the mashiach.

Moses Mordecai Marx Levy; Jødenes messias?
http://www.riksavisen.no/?p=8208

Bolsjevikene overtar nasjonen

Selv om hjernevasken også innenfor ‘kristenheten’ ligger godt innenfor rammene for reinspika galskap, så er ikke den ateistiske og satanistiske hjernevaskingen noe mindre kompakt. Faktisk gjennomsyrer den skoleverket, det har blitt den ‘sekulære’ standard. Med alle de konsekvenser som følger av det.

religionofJesus

Og når folk velger seg bort det, så vil de få motsatsen AntiKrist – 666 – mashiach.. et ordtak sier at som en reder sin seng som ligger man……. helt fortjent altså, som i Noahs/Lots dager, fantes ikke et rettferdig menneske igjen, som ikke var inne i eller støttet sodomi og alle andre slags perversiteter…

cz
«Beeing clandestine transformed from Christianity to Judaism, the only Values left in the West is the Value of Money.» Jarle Johansen, Riksavisen.no 26.08.2014.

«Money is the root of all Evil, when all the Values of the Society revolves around it.» – JJ

Den satanistiske Rabbi Moses Mordecai (Karl) Marx Levy så all «produksjon» i et samfunn i økonomiske termer.

«Some call it Marxism — I call it Judaism.» (The American Bulletin, Rabbi S. Wise, May 5, 1935).

Moses Mordecai Marx Levy; The Jewish Maschiac?
Moses Mordecai Marx Levy; Jødenes messias?
http://www.riksavisen.no/?p=8208

Så får de også forberede seg på at de får de myndigheter de har valgt seg, ikke tjenere etter Jesus Kristus sin oppskrift, men herskere… av en helt annen ånd og åndsinspirasjon, de som Bergh heiler som guder for seg selv.

Gov_terrosists

De skal hjernevaske alle til sine verdensanskuelser ved bøllerier og terror, til en satanistisk og ‘sekulær’, les ateistisk styreform. Kommunismens modus operandi var alltid å bryte ned de eksisterende samfunnsstrukturer og innføre sin egen med rå makt, vold og drap i 66 millions klassen (Trotsky/Bronstein, Lenin/Blank og Stalin og Hitler/Rothschild).

Heidi var Jehovas fange
http://www.telen.no/nyheter/heidi-var-jehovas-fange-1.8556362

Det riktige var nok å si hun var menneskers fange….. (men hjernevasken i overskrifter må til for å få G-d til å fremstå som den umenneskelig og fiendtlig til mennesker, det er det satanistiske med det).

Faktisk er hjernevasken hos Jehovas Vitner kanskje bedre, siden de i det minste hjernevasker enkelte ting som er positiv, mens hos de satanistiske såkalte humanistiske ateistiske satanistiske hjernevasker sekten finner jeg ikke EN ENESTE TING som er positivt..

Gleden ved å avsløre satanister

Jeg er så glad for at jeg får med noen av de små gleder en stakkar kan få i dette univers… Jeg tar alle disse små gleder av å kunne kjøre de fæle trynene deres så langt ned i dritten jeg kan helt begjærlig, som velsignelser fra oven som blir sendt i min vei, og det er INGENTING de kan gjøre med UANSETT hva jeg skriver om dem, for de startet det, så karmisk sett er jeg på rette siden av karmakontoen, ikke sant 🙂

Øivind Bergh minner meg om dette dyret som blir så sint de sprekker… er det lemen? Skulle jeg valgt meg en livsoppgave hvor jeg skulle hatt det gøy hele tiden, så var det å sitte og spekulere hvordan jeg skal få lemenen Bergh til å sprekke. Og da må jeg nesten skrive om de tema lemenen Bergh blir mest mulig opprørt over, og gi meg en god F i hva han mener om det er antisemittisk eller ikke. Han beviser jo hver eneste dag at hans forstand er ikke all verden, og hadde vi tatt hjernen hans og lagt den inn i en flue, så hadde det vel skranglet.

Ø. Berghs venner er IKKE mine venner, om de er semitter, falske jøder, løgnere, satanister, pedofile, kommunister eller nazister.. OG jeg lurer meg på om mannen ikke er så stokk dum og forkvaklet at jeg ikke gidder å gi hans utsagn noen injuriende kraft, i det hele tatt

PS: Om noen av Ø. Berghs venner har sneket seg inn her, så må de gjerne ta skjermdump eller sende ham link, til hva jeg sier, slik at jeg får han litt krakilsk til. Jeg håper han sprekker snart, på en eller annen måte. 🙂

Norge vil få problemer med å stå imot invasjonen og takeover av nasjonen fra bøller som Øivind Bergh og Ervin Kohn, så lenge disse gis villig vekk definisjonsmakten over hva som er godt og hva som er ondt, av de gode menneskene. De som har lest paralellen til når khazarene Trotsky (Bronstein) og Lenin (Blank) overtok Russland i 1917 og fremover, for dem vil det være enkelt å forstå hvordan disse krefter kommer til å vinne nasjonen og nasjonens sjel, fordi de lykkes i sin ‘spitt og hersk’, ved overløpere på innsiden som deltar i ‘åndsrevolusjonen’ til de internasjonale khazarene med liv og lyst. Og ved å være redd dem, og gi deres definisjoner hold, så har de egentlig overgitt sin makt til dem med ‘dyrets merke’, istedenfor å si ‘piss off’.

Mobbesjefen i den sosialdemokratiske skolegården

Øivind Bergh minner meg om noen av disse støyende og tøffe mobbere som ofte en traff på i skolegården i politikkens oppdragelsesanstalter i sin tid, den som skulle gjøre ‘gode borgere’/gode partikamerater av barna. Jeg traff et par av disse også, og jeg har en uendelig forakt for disse usle krekene, som kun kan opptre i flokk, med en flokk bak seg, som alltid sier ‘vi’, og aldri jeg, fordi ‘flokken’ gir dem den tryggheten de trenger for å få lov å være seg selv, og i Berghs tilfelle så er det ikke noe akkurat behagelig Selv, for de som utsettes for hans sinne og ravgale oppgulp, hvilket er alle som ikke mener og sier det samme som ham og hans AP/Ettpartistats politiske korrekte satanisme.

Endetiden er her

Norge er under ‘Dommen’ som vi sier i den kristne lære, en lære som beskriver sivilisasjoners vekst og fall, hvor Bibelen beskriver et helt EON fra en sivilisasjons unnfangelse ved Skapelsesberetningen til dens fall og endelige selvødeleggelse i Johannes Åpenbaring. Selvødeleggelsen skjer som følge av at nasjonens menn først og fremst har mistet ‘spiriten’, de er bare en skygge av sine forfedre. Motkreftene mot bolsjevikene vil tape, fordi etter hva jeg har sett, så er vikingånden borte.. der finnes ingen menn igjen til å beskytte kvinner og barn. Der finnes et par tre-fire menn igjen jeg kjenner, som tør å ta igjen mot disse destruktive ødeleggere av sivilisasjoner, resten oppretter hemmelige grupper, hvor de skjelvende og fryktsomme finner trøst sammen og lurer på hvordan de skal greie å leve i det samfunnet Bergh et al skaper av vårt land, de er faktisk redd for kalleordene til Trotsky og Kohn og Bergh også.

Jeg hadde som formål å bli med i Nyhetsspeilet og forene ALLE gode krefter mot satanistene, mot løgn og urettferdighet. Siden Bergh et al satte igang sin kampanje mot meg, for å få kastet meg ut av Nyhetsspeilet, og lyktes fordi noen svake sjeler uten ryggrad og manndom hadde tatt ledelsen, så er selvfølgelig NyS bare en skygge av seg selv, og vil gå under, for der er bare feighet og halvkvedede sannheter igjen der. Når satanistene hadde oppnådd det, så begynte de plutselig å gå på Riksavisen, som viser at målet hele tiden var meg, men jeg lover dem at de kommer ingen vei.

Mine artikler blir ikke delt lenger (men lest blir de), ikke debattert i det hele tatt, bortsett delt av en liten håndfull menn og kvinner som gir seg F, som ikke gidder å la fryktene styre sine liv, men som holder visjonen om et samfunn bygget på kjærlighet, åpenhet og sannhet som sine ledestjerner, og handler på det, uten omsvøp. Og bruker nettverksmarkedsføring aktivt. Bergh et al har likevel må vi innrømme lykkest 100% med sin strategi. Splitt og hersk. Det er en eldgammel kommunistisk modus operandi. Akkurat som ulver som isolerer ett offer i flokken, får dem utav flokken, og kan da være mange mot en, og flokken kan være enklere å angripe.

Med sin frykt for mobberens kalleord, gir de fleste gode mennesker Sjefsmobberen(e) (Kohn, Berg, Færseth, Nenseth, etc) makt til å definere hva som er godt og hva som er ondt. De har gitt ham definisjonsmakten.

Uten å vite det har de klart å spille på hans sine premisser. Jeg ser dette helt tydelig, fordi jeg har merket at det igrunn ikke er så stor vits for meg å delta på Facebook så mye mer på norsk, derfor kommer jeg nok til å gå over til å skrive på engelsk etter hvert, siden det ikke er så stor vits å skrive for veggen. Folk har kjøpt Berghs sin bullytaktikk, og tør av frykt for sin egen skygge, for å bli kalt mobbenavnene, ikke å delta i mine debatter, bortsett fra noen få av den harde kjerne.

På grunn av dette, vil satanistene lykkes å ta over vårt land som de khazarske satanistene maktet å ta over Russland i 1917, ved hjelp av de 300 revolusjonære som ble sendt sammen med Trotsky (og Lenin) på norsk skip M/S Kristianiafjord fra Den Norske Amerikalinje (NAL). De er ekstremt godt organisert, de er åndelig knyttet sammen under den åndelige inspirasjon av demoner; Satanismen, og de som er imot dem de greier ikke å organisere og forene seg imot fienden, de ligger skjelvende på slagmarken og gjemmer seg av skrekk, nærmest pisser i buksen av frykt.

Hvor ble dog vikingånden av? Den er borte. Mitt håp er at den vil en vakker dag bli vekket opp igjen, og jeg kan bare holde pusten mens jeg analyserer slagmarken, og håpe det ikke blir for sent.

“Toleranse og apati er de verdier man finner i et samfunn i oppløsning.” (Aristoteles)

Selv toleransen for satanistenes herjinger og destruktivitet.

Fordi manglende evne og vilje til å stå sammen, organisere seg og forene seg, fordi hver enkelt er utsatt for splitt og hersk i hjernevasken over seg ved ‘splitt og hersk’, så vil nok Norge falle for disse kreftene.

Ikke fortvil; Kjærligheten og G-d vinner til slutt

Det står i Bibelen at G-d griper inn til slutt, før disse kreftene etterlater verden i en askehaug.

Jesus sin modell for samfunnet og verden VIL vinne, til slutt. Vi kan regne det som skjer som en læring i for kollektive masse å lære seg å velge mellom det gode og det onde, og ta personlige valg, hver enkelt. ALDRI overlate valgene til korrupte og satanistiske politikere alene, men holde dem i ørene etter strenge demokratiske spilleregler. Kontrollmekanismer som lå i vår Grunnlov opprinnelig, men som de har opphevet nå, blant annet maktfordelingsprinsippet. Det finnes kun EN Stat nå, og alle fire makter tjener den.

Kjærligheten inneholder det element at den vil aldri gå på akkord med det gode, og aksepterer og tolererer ikke det/de onde. Den vil ta avstand fra det/dem som utbrer ondskap og destruktivitet. Tiden vi lever i vil lære oss alle, før eller siden, om nødvendigheten av lutring og lidelse individuelt og kollektivt, at det er tid for å ta valg, for det ene, imot det andre, for disse to vil aldri kunne forenes som i den Nye Verdensordens religion humanismen, bare skilles, og vi plasserer oss alle hver enkelt i hver sin leir, med våre personlige valg. Hva vi velger og hva vi gjør, til og med hva vi sier og ikke, vil definere oss som mennesker. Det kan faktisk bestemme hvilket univers vi havner i, fryktens eller kjærlighetens rike.

Kjærlighetens Rike
http://www.riksavisen.no/?p=5991

På grunn av alt dette, så sier Johansens Åpenbaring at vår nasjon står ved sitt endelikt. De gode tidene er over. Satanistene har overtatt definisjonsmakten. Mashiach – AntiKrist overtar verden. For en tid, eller to tider. Dessverre. Før de skal for godt henlegges til historiens søppelplass, av alle himmelens hærskare av engler og Jesus Kristus, som kommer og innfører sitt Tusenårsrike, når de har fått sin tid, og pådratt seg den karma som skal til for at de kan forlegges til den åndelige skraphaug på Gehenna.

Når det skjer, da skal vi rope Hallulujah… Ære være Faderen, Sønnen og den Hellige Ånde, i all evighet. 🙂

Inntil det skjer;

Relatert

Mentalt forstyrrede Øivind Bergh med blankofullmakt til å gå bananas på Fri Tanke
http://www.riksavisen.no/?p=13698

Fra pattedyr (primat) til menneske
http://www.riksavisen.no/?p=9691

Satanismen i humanismen
http://www.riksavisen.no/?p=4454

John Færseth (OTO); Anti-Krists Yppersteprest i Norge er Mediayndling
http://www.riksavisen.no/?p=11344

Dra til helvete John Færseth og Øivind Bergh
http://www.riksavisen.no/?p=12407

Moses Mordecai Marx Levy; Jødenes messias?
http://www.riksavisen.no/?p=8208

Statsansatte i Klassekampen jakter kristen manns blod
http://www.riksavisen.no/?p=12792

Tilbedelse av jøder som verdens messiaser?
http://www.riksavisen.no/?p=12070

Khazarene
http://www.riksavisen.no/?p=5128

Sub Rosa; Mossad bak Utøya-terrorismen?
http://www.riksavisen.no/?p=10028

21. Mai forkaster Stortinget protestantismen
http://www.riksavisen.no/?p=9390

Sjamanens Vei – Pedofili i Human Etisk Forbund
http://www.riksavisen.no/?p=11806

Gog og Magog krigen er godt i gang
http://www.riksavisen.no/?p=13776

De som Arbeiderpartiet hater
http://www.riksavisen.no/?p=11267

Wicca gudinnen Gro Harlems helgenglorie står for fall
http://www.riksavisen.no/?p=11625

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring