Påskemorgen slukker sorgenVi lever i en tid hvor der aldri før i historien har vært slike muligheter til åndelig gjenfødelse, fordi alt kan så lett gjennomskues nå, siden komedien utspiller seg på livets scene..

Radioaktivt nedfall, kriger, fare for matmangel og økonomisk kollaps, naturkatastrofer en ikke har sett lignende frekvens for i historien, gjør at den ytre verden ser ut til å falle fra hverandre. Men skjult i alt det negative er der også en uant mengde positive muligheter. Den Åndelige Nye Verdensorden.

Påskens hovedbudskap er ikke kriminelle elementers korsfesting og myrding av uskyldige og at enkeltes skikker og tradisjoner krever menneskelig offerblod. Det er knapt noe nytt siden ondskapen har fått frihet i denne dimensjon for en tid, etter menneskenes frie vilje, men oppstandelsen til det evige livet, DET er det glade budskap som påskens budskap formidler.

For der er uendelig med muligheter i den nye åndelige verdensorden, den indre. Om de er begrensede i den karnalske verden, i det ytre. I den nye verdensorden som verdens eliter er iferd med å innføre.

Men påskemorgen slukker sorgen. Oppstandelsens uendelige muligheter til åndelig vekst og utvikling. De kan drepe kroppen, men med gjenfødelsen følger åndens evige seier over materien, en finner at like lite som en kan dø, like lite kan ånden bindes, med noen ytre rekvisitter. En vil føle ‘eternity’ – evigheten-, som Whitney Houston synger i sangen ‘One Moment In Time’, ved olympiaden i 1988….

Whitney Houston – One Moment In Time

Dette ‘Ene Øyeblikk i Tiden’ er så verdifullt at ihvertfall mystikere og åndelig disponerte gladelig gir opp sitt karnalske liv i denne zoologiske hage kalt Tellus for å oppleve det ene øyeblikket.

En åndelig prestasjon står ikke noe tilbake for de fysiske prestasjoner som de i ‘One Moment In Time’ videoen står for, kanskje mer. Den inneholder alle mytiske elementer som mot, kjærlighet til hva en gjør, utholdenhet og tålmodighet.

En fantastisk opplevelse for dem som er så heldig å få oppleve det er denne sjelelige åndelige erfaring når tiden og selvet ser ut til å møtes, de ser ut til å være samstemt, i samme tone, en har kommet med i ‘elvens’ -Livets- løp, og ikke stritte og svømme imot den/det.

This song makes me dream, makes me believe, makes me smile, makes me cry. It makes me feel that I’ll have «a moment in time when I’m more than I thought I could be».

Mange mennesker opplever i vår tid at tiden og selvet møtes, og de finner sin mening i livet, hvorfor de lever, hva de er her for, hva tiden helst bør brukes til……de forenes med sin ånd, med sin eteriske kompelmentær som er like virkelig som materien en kaller kroppen. Til forskjell for den skrøpelige kroppen er det eteriske menneske evig levende. Energi kan ikke forgå, – bare transformeres, anta andre former.

Fra de bygget sine første flåter i fjæresteinene til hyttene i treet, til utdanningen de tok og til jobbene de gjorde, glir ALT dette inn i et naturlig hele for mange åndelig disponerte. Plutselig skjønner en for hva og hvorfor. Hele livet var igrunn bare forberedelse for dette NUET! Nå ! Hver eneste ting var nødvendig for å trene en til det som skal skje. Alt er såre godt!

ALT bygget opp til dette øyeblikk i tiden. Et møte med skjebnen, når det indre og det ytre møtes i en mirakuløs synkronisitet.

«Det som ikke gjøres bevisst møter en som skjebne«, sa Carl Gustav Jung. Når ting er gjort bevisst finnes ingen skjebne, bare uendelig frihet, frihet til å skape, frihet til å drømme, frihet til å leve. Skjebnen er bare det ubevisste som har tatt kontroll over menneskene og deres samfunn, innkludert de dyriske og reptilske elementer av dette ubevisste. Der er uante muligheter med den nyvunne åndelige frihet.

David Icke – The Reptilian Brain, The Moon Matrix & Mind Games.
http://youtu.be/reLa1bkYlzo

Fra reptilsk ubevisst til menneske

«Tilgi dem Far, for de vet ikke hva de gjør«,sa Jesus – idet han ble korsfestet langfredag (fordi de handler fra sin karnalske, reptilske ubevisste psyke og sinnelag). Fordi de gjør slikt og handler utifra sine karnalske/dyriske impulser og ubevisste psyker og sinn. De har tatt Dyrets Merke, som de ofte tror de stammer fra. Men mennesket er langt mer ånd enn det er kropp. Og åndelig sett er vi ikke fra denne dimensjon i det hele tatt, men fra helt andre dimensjoner, og flere og flere våkner opp til dette faktum.

For å få tilgang til disse dimensjoner åndelig, må en sette seg i den bevissthetstilstand som de har.  Like lite som vi kan sette oss i amøbens dimensjon som mennesker, like lite kan mennesket sette seg i de finere eteriske lag av bevissthetsutvikling som råder i andre dimensjoner, uten en bevisst søken og higen – og endelig; en åndelig transformasjon fra de karnalske dyriske egenskaper, til å bli – et menneske.

Ingenting, og ihvertfall ikke noen netttroll som knapt er istand til å spørre seg hva som er meningen med eksistensen, kan gjøre noe med dette. Det er ‘bigger than life’ – større enn livet selv, idet når en opplever det så oppleves den mystiske forening mellom bruden og brudgommen, mellom det nærsidige og det hinsidge, mellom kropp/materie og ånd, da skjer det vidunderlige ting med Selvet. En har kommet hjem når en har funnet at ‘Service to Others’ er viktigere enn ‘Service to Self’, som Jesus i avskjed med sine disipler viste ved å vaske deres føtter.

Dessverre har verden igjen kommet til det stadie hvor dens elite er mer herskere enn tjenere. Det trenger ikke innfluere noe som helst på den enkeltes valg, og søk etter fred og frihet i det indre, om det ikke synes mulig i det ytre.

Dette er tiden hvor enhver må gjøre et kappløp med skjebnen, for å komme den i forkjøpet. For å vinne sin åndelige frihet. For å frelse seg selv.

Det er bra for enhver som streber etter dette ‘Ene Øyeblikk i Tiden’, uansett om det er fysiske eller åndelige målsettinger en har, hvor en kan bli litt mer enn en noensinne trodde en kunne bli.  Go for it!

Facebook Comments

Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.