Påsken er midt i den profetiske år-uken

Påskemorgen slukker sorgen over verdens elendige tilstand, for det var den morgen hvor verden var født en Frelser, en frelse fra hat og blodofringer, som erstattet hat med kjærlighet.

Siden det er påske, og påsken ikke er til for skiturer og konspirasjoner bare, så må vi vel minne på hva den egentlig er til for, siden så mange ser ut til å ha glemt det i dagens sekulære og åndsløse og sjelløse samfunn. Tradisjonelt består det judeo-kristne religiøse hellige av Profetene og Loven. Loven ble opphevet av Jesus i påsken og erstattet med Nåden. Det sies at gjennom profetene BEVISER G-d sin eksistens.

En profet er dermed hellig, både for jøder og kristne, som de er for muslimer.

«En engelsk landmåler og en romanforfatter produserte en endetidsteologi som mange kristne fant mer spennende enn Bibelens lære. Samtidig forfalsket og ødela de en profeti som kunne ledet mange jøder til å akseptere Jesus som Messias»

«Ingen troende mener at det er èn Messias for jødene og en annen for de kristne. Sant nok venter tusener av religiøse jøder på sin Messias, som de er sikker på ikke er de kristnes Jesus. For 2000 år siden ventet jødene på en hærfører som skulle nedkjempe romerne. I følge sine løfter, sendte Gud dem i stedet en frelser fra synd. Ideen om en politisk hærfører var noe presteskapet hadde funnet opp. Flere av jødenes ledere kunne ikke akseptere Guds løsning, og påvirket mange til å forkaste Jesus. Selv i dag er det få jøder som for eksempel forstår beskrivelsene i Jesaja om den lidende Messias, for det passer ikke med deres trostradisjoner.»
http://www.mensviventer.no/mvv40/sisteuken.htm

Påsken kom nøyaktig midt i den siste profetiske år-uken og da Jesus døde så revnet det tunge forhenget mellom det hellige og aller helligste i templet, ovenfra og ned, og viste at Gud selv nå grep inn og avsluttet den jødiske offertjenesten. (Profetien i Daniels Bok sa: «gjøre slutt på syndoffer«.)

Det var altså slutten på dyreofringene, og også tilløp til menneskeofringer, som Abraham trodde han måtte ofre Isak for å være tro mot G-d.

Mange mennesker er redde for profeter, selv idag, fordi de som har vondt i sinnet og hjertet for verden, de som planlegger død og destruksjon av mennesker og dyr – alt LIV, en materie som det er blåst LIV og BEVISSTHET i større eller mindre grad av G-d’s pust, de vil bli avslørt FØR de gjør det. Det er hvordan G-d griper inn i deres onde planer, deres hig etter makt og penger. Når profetene taler, skal alle vi andre lytte nøye. Men vi skal alltid se på deres motivasjon, og om det stemmer det de sier. Vi må være kritiske og skeptiske, inntil dette er bevist utenfor enhver tvil.

Kan Levy Fragell i Human Etisk Forbund og hans kumpaner, eller hvem som helst, kanskje debunke dette for oss? Synest meg som en nigeriansk kristen er mye mer åndelig utviklet enn noen norske jeg vet om.

TB Joshua – Malawi Presidentens Plutselige Død Profetert

http://youtu.be/ctk9ep1Pokc

TB Joshua – En kvinne i ellevte måned gravid, kjønn og dato for fødsel profetert

Finanskrise og potensiell krig

«Hvis dere bruker pengene til bomber vil dere bli sultne senere. All aktivitet i alle land må konsentrere seg om matproduksjon (agrikultur).» – TB Joshua.

TB Joshua – Profeti for 2012

TB Joshua – Steve Jobs død profetert

TB Joshua – Iran Israel Krig i 2012?

http://youtu.be/Lv_CXZQU5gc

Profeten TB Joshua sier:

Den ustoppelige Kjærlighet fra Gud
Akkurat som du ikke kan stoppe vann som strømmer fra en foss, like lite som den kan tørke opp sin kilde havet, slik kan du ikke stoppe Guds kjærlighet til deg. Mange idag bedømmer Guds kjærlighet til dem utifra den livssituasjonen de står overfor. Når de møter de vanlige katastrofene i livet, får det dem til å i sin situasjon til å tvile på Guds kjærlighet. Men Bibelen sier i Romerbrevet 8:35 at det ikke er én eneste ting, uansett mektig, stygg nok, dypt nok til å stoppe Gud fra å elske deg. Ingenting noen kan muligvis gjøre deg kan kunne bryte denne forbindelsen, ikke noe kan du gjøre selv som kan demme opp for den ustoppelige, unektelige, betingelsesløse kjærlighet fra Gud.

THE UNSTOPPABLE LOVE OF GOD
Just as you cannot stop water flowing from a waterfall except drying up its source from the ocean, so you cannot stop God’s love for you. Many today judge God’s love for them by the situation they are facing. When faced with the common calamities of life, they allow their situation to press them to doubt God’s love. But the Bible says in Romans 8:35 that there is not one thing, even enough, ugly enough, deep enough, to stop God from loving you. Nothing anyone could possible do to you could sever that connection, nothing you could do to yourself can dam the unstoppable, undeniable, unconditional love of God.

(Verdens elendighet er menneskers verk, absolutt ALT av det)

Jesus lever – Han sa aldri adjø
I Matteus 28:19-20, sa Jesus: «Jeg vil være med deg alltid like til jordens ende«. Jesus er i live. Ingen som har innfluert de menneskelige veseners tenkning har noensinne sagt noe som dette. Ingen gammeltestamentlig profet har sagt dette, ikke Moses, ikke Jesaja, heller ikke Isak har sagt dette. Bare Jesus fra Nasaret sa: «Jeg vil alltid være med deg, helt til verden tar slutt«. Han sa aldri det ikke ville være mer healing fordi han døde. Han sa aldri det ikke ville være mer forløsning og frelse. Han bemektiger fortsatt sine disipler til å forandre verden i dag. Hvem er Han du leter etter? Jesus er alt du trenger.

JESUS LIVES – HE NEVER SAID GOODBYE
In Matthew 28:19-20, Jesus said, ‘I will be with you always even unto the end of the earth’. Jesus is alive. No one that influences the thinking of human beings ever said this. No Old Testament prophet ever said this; not Moses, not Isaiah, not Isaac ever said this. Only Jesus of Nazareth said, ‘I will be with you always, even to the end of the earth’. He never said there would be no more healing. He never said there would be no more deliverance. He still empowers His disciples to change the world today. Who is He you are looking for? Jesus is everything you need.

Åndelig oppstandelse

Jesus stod opp igjen, og er fremdeles evig her tilstede, i ånd, i Kjærlighet. Kristus ER Kjærligheten. Den er udødelig. DET er påskens budskap. Det glade budskap om oppstandelsen fra dyreriket til åndsriket var BEVIST. Kjærligheten vant over det primitive, og beviste sin seier med oppstandelsen.

Hva Jesus-historien forteller oss er at en del av G-d er i hvert enkelt menneske her på jorden, og menneskene søker naturlig å bli gjenforent med sitt sanne jeg. Etter som det nærmer seg vil vi igjen oppleve den glede, lykke og frihet G-d utrustet oss med i begynnelsen, og som gikk tapt i menneskets fall fra Nåden, ved syndefallet. Mennesket ble skilt fra G-d (i sitt eget sinn, ikke i virkeligheten), og var ikke fornøyd. Jesus da, og Kristus idag (i ånd), inspirerer mennesker til gjenforening (reconsiliation) med G-d.

Så lenge menneskets egoistiske-selv kjørte showet, ble det utestengt fra gleden og freden i dets førstefødselsrett til G-d’s Rike. De ble av jord, som dyr. Historien og mytene fra lenge før Jesus sin tid, forteller oss at når ego-selvet i oss «dør», og vi våkner til vårt sanne-selv (åndelig oppvåkning) og anerkjenner vår enhet med Kristus i ‘himmelen’, i ånd, da er vi hjemme. Selv om vi er fortsatt er her på jorden (‘Himmelen’ på jorden). Jesus ble Veien, Sannheten og Livet ved å ofre seg selv, for å få slutt på blodofringer, for å redde menneskeheten. Det klarte aldri noen før ham. Han ble dermed Veien til G-d.

I påsken feires menneskers potensielle åndelige oppvåkning.

Påskemorgen slukker sorgen.

TB Joshuas YouTube konto

http://www.youtube.com/user/ProphetTBJoshua?feature=watch

http://www.youtube.com/user/scoanTV?feature=watch

SCOAN

http://www.scoan.org/

http://www.hungrygeneration.net

Vitnemål

http://tbjoshuatestimonies.wordpress.com/

Spread the love - Sharing is caring
 
 
 
   
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)

Legg inn kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.