Positive Energier i Ledelse

ÅFK (Ålesund Fotballklubb) er notoriske i å sparke trenere når ting ikke går som de skal, hvilket etter denne analytikers mening vil bare ytterligere forverre den nedadgående spiral. I enkelte tilfeller er det riktig, men hvor han ikke får tid eller mulighet til å implementere sin visjon og/eller ideologi i praksis, så kan slike hastverkstiltak være kontraproduktive. Det tar tid å utvikle en felles bevissthet og en felles energi.

Lagoppstilling
Som sjøkaptein vet jeg at det tar mellom 1-3 år å få et helt mannskap på et skip til å fungere optimalt sammen. Det inkluderer å få luket ut de som ikke passer inn i det miljø som ‘treneren» ser for seg. En bør derfor alltid etterstrebe å ha et mest mulig stabilt og fast mannskap. Mannskapet opparbeider seg følelser for båten, som virker positivt inn på hele driften av den. De som ikke skal være der så lenge, bryr seg mye mindre. Vi kjenner alle til bildet av den gode gamle maskinist som går med fillen og tørker oljeflekker av maskinen ‘sin’. Det er ikke fraværet av oljeflekker som gjør utslaget, men det er omsorgen og den positive energi denne maskinist sender ‘sin’ maskin. Denne maskinen kommer til å tjene mannskapet og rederiet trofast i mange, mange år. Der finnes noen slike maskinister ennå idag, men det begynner å bli færre og færre av dem. De fleste er mest opptatt av lønnslippen først og maskinen deretter, men tar en fokus på maskinen først, så vil lønnslippen følge automatisk etter til hans tilfredsstillelse. En høster som en sår. Det er en naturlov.

Den beste ‘trener’ har en visjon og en helt enestående evne til å skape et vinnerlag. På et skip er dette å få alle til å jobbe sammen, og samtidig vite nøyaktig hva som er deres individuelle jobb i å skape det totale lag. Enhver skal vite nøyaktig hva de skal gjøre, i enhver situasjon, og de skal vite at det er mening og en hensikt med hva de gjør.

Det beste lag er hvor enhver er så drillet på hva de skal gjøre, at lederen ikke trenger å si eller gjøre noe som helst. Hans oppgave er å overflødiggjøre seg selv. Han kan da bare observere at alt går som forutsatt og legge inn korrektiver hvor nødvendig. Det blir en takknemlig oppgave å lede et vinnerlag, men først må vinnerlaget skapes. Her må treneren ha frie hender til å sette sammen laget, og få mennesker med på laget som kan passe inn i hans visjon og ideologi; den åndelige plattform om en vil. Den åndelige plattform er den overordnede visjon eller ideologi, som liksom ligger og svever i luften i laget, og den inkluderer de drivkrefter en har valgt å legge vekt på.

Vinn, eller forsvinn
Et lag vinner, eller taper, fordi der skapes en energi i dette laget. Negativ eller positiv. Et positivt driv, som er sterkere enn det andre lag har er en av mulighetene. Denne driv kan ikke skapes utav belønningssystemer (penger) alene. Det skapes best hvor der er en følelse av mening og hensikt med det en gjør. For ÅFK’s del kan en av disse drivkrefter være lokalpatriotiske følelser, som for eksempel å slå Molde. En slik drivkraft kan neppe oppnås og brukes ved kjøp og hjelp av internasjonale dyre spillere. Den kan kun komme av å arbeide frem lovende lokale talenter, og gi dem sjansen.

Den flate organiseringen vi er vant med i Norge, er mye bedre enn det autoritære som blant annet britene og østeuropeerne har. Der må alle fortelles i detalj hva som må gjøres hver gang; autoritære systemer. Hos oss vet mer hver enkelt hva som skal gjøres, og bare gjør det. Vårt system fordrer kunnskap og personlig ansvar. Vårt system er best, uten tvil. Å blande disse system er ofte ikke helt vellykket. Ofte best å ha det enten eller, i hvert fall kreves det mye mer av ‘treneren’ om det blandes.

Drivkrefter
En god ‘trener’ analyserer laget og finner hvilken drivkraft han skal bruke, for å skape den gode energi og driv i laget, som vil gjøre dem til et vinnerlag. Han kan selvfølgelig finne en drivkraft som virker for en internasjonal spillerstall, og i min bransje så har den drivkraften vært å utnytte ambisjonene og gleden enkelte sjøfolk har av sin jobb, av ‘sitt’ skip, og som setter sin ære i jobbens profesjonelle utførelse.

I mangel av å se de bakenforliggende motivasjoner for menneskers meningsfulle aktiviteter, drivkreftene, for å nå et mål, er det som gjør at det blir vingling mellom mål og middel. En trener prøver en måned et middel, og får det ikke til å fungere, og neste måned et annet, for å se om det fungerer. En slik vinglete trener må gå. Han har ingen åndelig plattform eller mental visjon han arbeider etter, og blir dermed vinglete. Han kommer ikke til å kunne skape et vinnerlag. Enten har en denne evnen – eller så har en den ikke. Får den ikke på veien liksom.

En god trener ser ressursene til hver enkelt av de menneskelige ressurser han har, og optimaliserer bruken av dem, for å skape det momentum (av den positive energi) han søker å skape. Primadonnaer som ikke passer inn i dette bildet, eller som ikke bidrar til å skape den positive energi, må finne seg i at de må gå, uten at en skaper en fryktbasert drivkraft (trussel om sparken for den minste ting). Etter som tiden går skapes et miljø, og en slags indre familiefølelse av dette laget. De vil komme til å prestere for sin egen del, og for hverandre som et lag, for å bevare de gode energier i laget, og de blir selvdrivende. For å komme hit må de være trygge på seg selv, og på laget, og ha det greitt i privatlivet utenom jobben. En av ledelsens oppgaver må derfor være å legge til rette for også det.

Kan en få 40.000 supportere på tribunen også til å sende gode tanker og energier inn i dette laget, så vil det skape ytterligere god energi. Her også er ofte lokalpatriotiske følelser den største drivkraft en kan gjøre seg nytte av. Det vil bidra drastisk til eksponentialkurven.

Moralske imperativ
På samme måten er dette også i enhver bedrift. De som lykkes i å skape gode følelser og tanker i sine interne kunder (ansatte) og eksterne kunder og øvrige omgivelser, vil skape en energi og et driv som gir dem fortrinn i konkurransen. De kommer før eller siden til å fremstå som vinnere.

Der finnes noen moralske imperativ i verden for noen, eller som åndelige lover for andre; Det som er best for flest mennesker, og ikke kun for en liten gruppe (kun for eierens profittbegjær for eksempel), er som regel hva som kjennetegner dette moralske imperativ.
Ekornes på Ikornes i Sykkylven er et godt eksempel på en slik bedrift. Der godtok de ansatte lønnsnedsettelse i de dårligere tider, og der fikk de flerfoldig tilbake hva de avstod, når de gode tider kom tilbake. Der var/er(?) rette «ånden» i lederskapet.

De som er gniet ovenfor ansatte for kun sin egen berikelse (profittmaksimering), eller som sender ut dårlige produkter/tjenester til kundene (for å spare penger), så vil alle disse tenke/føle negativt om bedriften. Summen av disse vil også tillegges eksponentialkurven i negativ retning (eksponentialt så bare summeres det ikke, – det multipliseres). Der vil komme en mørk ‘sky’ over bedriftens tilværelse. De vil slite hele tiden, hangler seg gjennom sin livssyklus, ingen ting går lett og enkelt, og noen (de verste, med mest akkumulert negativ energi) vil oppleve at det går dårligere og dårligere inntil det til slutt går ad dundas, – om ikke grep gjøres før det går så langt.

Gode energier
Det er ingenting annet som skaper et vinnerlag, enn det de gode energier skaper. De er usynlige, men svært virksomme. Det er menneskets ånd, dets egen skaperkraft som er i virksomhet. Det er som om alle av universets krefter jobber sammen med dette laget, om energiene sammenfaller med disse universelle positivt ladede energier. For de religiøse kan denne positive energi ofte kalles Gud (selv om de også ofte havner i den negative manifestasjon), men energiene er der samme hva en kaller dem, og uavhengig av om en er religiøs eller ikke. Det gjelder bare å komme på linje med, fremelske dem, og gjøre seg bruk av dem.

Denne energi virker positivt eller negativt for et individ, for et fotballag, for en bedrift, som for en nasjon eller for en hel verden. Filteret eller prismet de går gjennom er det enkelte menneske, og det er dette som bestemmer energiens form. Det er de individuelle tankene og følelsene i de enkelte mennesker, som skaper den god eller dårlig, og som bestemmer om den skal blomstre, eller forsvinne. Alt er i virkeligheten helt opp til oss selv.

Lykke til.

Mvh. J.Johansen

© Illustrasjoner og tekst; J.Johansen (2008)

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring