Enhver jøde er ikke sionist. Og enhver sionist er ikke jøde.

Rabbinere mot sionisme

Enhver jøde er ikke sionist. Og enhver sionist er ikke jøde. Den israelske okkupasjonen og undertrykkingen av palestinerene på Vestbredden er i mot guds vilje, ifølge den jødiske rabbineren David Feldman.

Vi mener at palestinerne skal styre hele Det hellige land! Denne mildt sagt overraskende kraftsalven kommer fra en ortodoks jødisk rabbiner, David Feldman, som hver dag står med sin anti-sionistiske plakat utenfor døra til rasisme-konferansen i Durban. Ved siden av står Massoud Shadjareh fra Den islamske menneskerettighets kommisjonen og smiler bredt.

– Jeg er nødt til å forklare litt om bakgrunnen slik at du skal forstå vårt standpunkt, sier Feldman.
– Min organisasjon, Neturei Karta International, er en ortodoks, anti-sionistisk organisasjon som bygger på den tradisjonelle jødiske troen på Torah. Vi mener at Gud gav jødene Det hellige land på visse betingelser. Bibelen forutsa at hvis Israels barn skulle mislykkes i deres åndelige bestrebelser, ville de bli sendt i eksil. Dette eksilet vil vare til Messias kommer. Vi mener at jødisk lov forbyr opprettelsen av en egen stat i Palestina. Å bruke militærmakt for å opprette og opprettholde en slik stat, ser vi på som en synd mot Herren. Og vi mener at staten Israel har opptrådt dypt umoralsk overfor det palestinske folket.

Feldman og hans med-demonstranter, rabbinerne Weberman og Weiss, vekker mildt sagt oppmerksomhet på rasismekonferansen. Jødiske aktivister freser til dem og kaller dem en utgruppe som støtter fienden. Palestinere og andre muslimer ser forvirret ut og tør ikke helt nærme seg. Men alle er interessert. – Hvis jeg fikk en cent for hvert bilde som er tatt av oss, ville jeg vært millionær, sier Massoud Shadjareh. Han holder vanligvis til i London og arbeider med brudd på menneskerettighetene i muslimske land som Tyrkia, Libya og Saudi-Arabia. – Jeg møtte disse rabbinerne første gang under en demonstrasjon i London. Da jeg så dem i sine tradisjonelle svarte frakker, tenkte jeg: Her blir det bråk! Men så dro de fram plakatene med støtte til Palestina…Jeg er ikke palestiner, men muslim. Religiøst sett står de relativt langt fra meg, men jeg har ingen problemer med å samarbeide om praktisk politikk.

Kilde: SAMORA Magasin 01/02

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring