Republikkens Fall. Presidentskapet til Barack H. Obama

'Republikkens Fall' dokumenterer hvordan et offshore corporate kartell fører den amerikanske økonomien til konkursens rand, og dollarens kollaps, med hensikt.
Imperiebygging har alltid vært elitens hobby

Fantastisk ny film av Alex Jones; Fall Of The Republic : ‘The Presidency Of Barack H. Obama’. Alex Jones beste til nå? Alex Jones oppfordrer å se filmen og tenke selv. Hva skal vi tenke om Fredspriser, om menneskerettigheter og borgerretter – i forhold til Obama, etter dette?

Om hvordan dollaren er satt opp for å falle, etter samme modell som Island falt (testland?), og hvordan kreftene bak vil innføre sine globale våte drømmer; sin Nye Verdensorden. Den største falske religionen vi må tro på; Om klimakrisen (og uenigheten mellom vitenskapsfolk). Klimaavtalen i København vil sette opp en global politi enhet, og nye skatter. Om oligarki. Om oppsettet av en sentralbank for hele verden, etter modell av den privateide Federal Reserve Bank. Om det corporative fascist styret som implementeres, og hvordan det vil påvirke dissidenter og andre, som vil bli født til å tjene Staten. Etc.

Individets storhetstid er definitivt over. Hvor individets ukrenkelighet gikk foran kollektivet. Nå er det kollektivismen som gjelder.

Deltakere: Alan Watts, Webster Tarpley, G.Edward Griffin, Wayne Madsen, John Perkins, Max Keiser, Gerald Celente, Dr. Robert Bowman, Dr. Francis A. Boyle, George Humphrey, Jesse Ventura, etc.

Charlie Sheen og Alex Jones
Charlie Sheen og Alex Jones

‘Republikkens Fall : Presidentskapet til Barack H. Obama’, lansert 21.10.2009, dokumenterer hvordan et offshore corporate kartell fører den amerikanske økonomien til kokursens rand med hensikt. Det som før ble avfeid som konspirasjonsteorier, er nå erstattet med at verdens ledere erklærer åpent at de trenger en ny verdensorden, at det er på tide med en regjering for hele verden, at dens tid har kommet, og at dollaren vil bli erstattet av en ny global valuta.

Et planlagt diktatur er i sluttfasen av dens implementering, og lover som beskytter grunnleggende menneskerettigheter blir avskaffet over hele verden, et jernteppe av høyteknologisk tyranni senker seg over planeten.

Et verdensomspennende regime styrt av en ikkevalgt elite er iferd med å implementere et planetarisk skattesystemet for forurensing som vil dominere all menneskelig aktivitet og etablere et system av neo-føydalt slaveri.

“..It would seem that humans need a common motivation, namely a common adversary, to organize and act together in the vacuum; such a motivation must be found to bring the divided nations together to face an outside enemy, either a real one or else one invented for the purpose. New enemies therefore have to be identified. New strategies imagined, new weapons devised.

The common enemy of humanity is man. In searching for a new enemy to unite us, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like would fit the bill. All these dangers are caused by human intervention, and it is only through changed attitudes and behavior that they can be overcome. The real enemy then, is humanity itself.”
– Club of Rome 1991 Report. “The First Global Revolution” (1993 reprint contains similar, though slightly altered wording) by Alexander King and Bertrand Schneider

– Wikipedia’s info om The Club of Rome: http://en.wikipedia.org/wiki/Club_of_Rome
– Alexander King, på Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_King_(scientist)
– Aurelio_Peccei, på Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Aurelio_Peccei
– The Club of Rome’s egne hjemmesider: http://www.clubofrome.org/eng/new_path/

Globalistenes beslutningstakerene har skapt og nøye fremstilt bildet av Obama som verdens frelser, han er den trojanske hesten produsert for å berolige folk akkurat lenge nok til at globalistene rekker å fullføre sin master plan.

Denne filmen avslører arkitekturen til Den Nye Verdensorden og hva makteliten har planlagt for menneskeheten. Enda viktigere er det at den kommuniserer hvordan vi, Folket, kan ta igjen kontrollen over regjeringene våre, snu den kriminelle flodbølge, og stille tyrannene for retten for deres handlinger.

Spilleliste for ‘The Fall of the Republic’ (14 deler):

Legg spesielt merke til Henry Kissinger i en av reportasjene i filmen, hvor han kroer og koser seg når hans navn nevnes på en NWO klimakonferanse eller hva det var. Denne mann har ikke gjort EN ENESTE GOD ting for menneskeheten, men likevel mottas han med dype bukk, alle steder hvor han kommer som rådgiver for myndigheter,. Hvorfor? Fordi han er en av toppene av de ‘gale globale’, globaliseringens og satanismens yppersteprester…en ‘economic hitman’ av verdensformat.

Alex oppfordrer til å kopiere og spre sine filmer:
http://www.torrentdownloads.net/torrent/1650686012/The+Fall+of+the+Republic+avi
http://www.torrentz.com/6eaac6b0aa8b512459670189c358ca5f99a9b2f2

Vi anbefaler mest å kjøpe filmen på DVD. Da er det lettere å ta kopier og dere støtter de som lager filmene. (Eller kjøp en 10-pack og gi bort i julegaver.)
http://infowars-shop.stores.yahoo.net/faofreprofba.html

Vær vennlig å sende en kopi av filmen, med følgebrev, som sier noe sånt som under.

Dette initiativ vil føre til at de ikke kan hevde siden at de ikke var advart. De var. De skal føre logg over all innkommende post. Så kan det ikke skyldes på uvitenhet siden.

Kjære
Finansminister: Kristin Halvorsen
Norges Bank Styre
Svein Gjedrem, Norges Bank
Yngve Slyngstad, Oljefondet (NBIM)

Jeg tar meg den frihet å sende deg en DVD kopi av Alex Jones siste film; «The Fall of the Republic» som diskuterer blant annet det kommende kollaps av dollaren.
Jeg ber om at dere tar nødvendig steg for å hindre at det norske folk ikke mister alle sine penger når dette skjer.

Filmskaper Alex Jones’ ‘Republikkens Fall’ dokumenterer hvordan den amerikanske økonomien føres til konkursens rand med hensikt, med resultat at dollarens kollapser.

Bedre vi kommer oss ut av dollar snarest mulig.

Mvh. NN

Facebook Comments

Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.