Roten til det Onde

Tekstene skulle hjelpe til og beskytte oss mot å bli forført av denne verdens ‘husspøkelse’, som sitter fast i mørket mellom dimensjonene og ikke finner veien hjem til Lyset.
Tekstene skulle hjelpe til og beskytte oss mot å bli forført av denne verdens ‘husspøkelse’, som sitter fast i mørket mellom dimensjonene og ikke finner veien hjem til Lyset.

Hvert eneste våkne øyeblikk de skikkelig kristne, av hjerte og sjel – og de som ikke bare sier de er det, er våken på døgnet og arbeider så står de til ansvar ovenfor Gud, til en høyere makt. Det fordrer at de følger Jesus bud «gjør mot andre som du vil at andre skal gjøre mot deg«, og andre av hans råd til de venner av ham som følger ham. ‘De som elsker meg, følger mine bud‘, sa han. Så godt en kan. For at en ikke skal bygge dårlig karma for en selv. De uvitende og de som ikke følger Gud trenger ikke bestrebe seg så mye på dette. De kan finne på reglene for seg selv etter som dagen skrider frem……ergo er der ingen regler…

De som ikke står til ansvar ovenfor eller kjenner til noen Gud og Guds ånd, kjenner bare verdens gud lucifer – den ånd som har flakket hvileløst rundt om i verden, og seg selv – idet noen krefter har gjort mennesket til gud for seg selv. De kjenner bare denne verdens ånd. Jfr. artikkelen ‘Den Nye Verdensordens religion.


De trenger ikke å følge de bud som en overordnet autoritet, Gud, har gitt dem i Torah’en (det gamle testamente), via Moses og Jesus (i NT). De kan følge de relative tolkninger (den babylonske talmud) som mennesker (rabbier) har gitt dem. Og de relative moralske lover som de kan finne opp for seg selv. De relative sannheter.

“Og Herren sa til Satan: Hvor kommer du fra ? Satan svarte Herren: Jeg har faret og flakket omkring på jorden.”
Jobs Bok 2.2

De relative sannheter og situasjonsbetingede moralske prinsipper fører dem på avveier. Det er Ordet som er vridd på. Ordet er korrumpert. Ordet er manipulert. Dette gjør at mennesker blir forført, av denne verdens gud Lucifer. Den villfarne ånd, som et husspøkelse, som ikke finner hjem til Lyset. De vet ikke at de er åndelig død. Tjener denne verdens åndelige sjef. Gud har i sin kjærlighet gitt folk et valg. Valgfrihet i dualismen. Hvilken ånd de vil skal være deres sjels ‘der Fuehrer’. De som er hjemsøkt av denne verdens ånd er tidvis ond. De vet ikke om det selv.

Jesus mente han hadde et inspirert budskap fra Vårherre selv. Han mente han var sendt av Gud, for å veilede mennesker til korrekt levevei, for hvordan de kunne ‘få et langt godt liv og leve lenge i landet, og kunne få leve i Guds Rike – paradiset igjen – som før Adam og Eva falt og dro med seg sine etterfølgere i elendigheten, og kunne få leve i paradiset – himmelen – også etter at den fysiske døden hadde inntrådt’.

‘Guds Ord’ inspirert og kanalisert til en rekke forfattere i Bibelen skulle være for å beskytte oss selv mot å begå onde handlinger, til å leve riktig – for ikke å pådra oss karma. «Dere høster som dere sår«, sa mannen, altså karmaloven. Det var et utvalg av forfatteres inspirerte tekster som hadde vist seg å stemme over tid, til å gi klok veiledning til mennesker i livet, og i døden.

Tekstene skulle hjelpe til og beskytte oss mot å bli forført av denne verdens ‘husspøkelse’, som sitter fast i mørket mellom dimensjonene og ikke finner veien hjem til Lyset. Slangen som ledet Adam og Eva til fortapelse i Edens Hage, paradiset, med å hviske forførende ord i øret deres om vellyst og rikdom og kunnskap som kunne gjøre en til ‘guder’ på jord. Slik menneskelig gudestatus har vært prøvd før blant annet ved å bygge Babels Tårn i Babylon. Vi vet hvordan det gikk.

Hva Gud splintret, det ugudelige og moralsk forkastelige samfunnet som hadde utviklet seg i Babylon, vil altså den politiske sionismen og Den Nye Verdenordens religion bygge opp igjen. Hva de kommer til å bygge opp igjen er en tro kopi av Det Babylonske system. Med den Babylonske Talmud som sin hellige tekst. Prototypen på De Moralske Absolutter, som Moses bragte ned fra fjellet og møtet med Gud til sitt folk, er glemt, pakket bort. Tolkningen (Talmud) av kilden, har blitt mer hellig enn kilden selv (Torah’en – GT). Den Situasjonsbaserte Moral og de relative sannheter passer dem tilsynelatende bedre:
http://www.nyhetsspeilet.no/2009/05/siv-jensen-david-rockefeller-og…

Noen veiledninger er nødvendig for at mennesket skal finne sin Lysets vei, å finne hjem til den rette ånden i seg, noen gode råd fra The Elders of Zion; Moses 10 bud blant annet, som Moses fikk inspirert av Gud, hans folk trengte noen absolutte sannheter å forholde seg til, fodi hans folk hadde havnet litt på avveie i dansen sin rundt gullkalven. Det hadde blitt alt for mye relative sannheter, og folket ravet rundt og visste ikke hverken opp eller ned, eller forskjellen på rett og galt, hva som var sannhet og hva som var løgn lenger. Helt forvirret av alle relative synspunkter, og relative sannheter. Tolkningene gikk over alle støvleskaft.

Ondskap, er det rett og slett mangel på kjærlighet, på opplysning, på kunnskap om hva som er best for mennesket?

Eia hadde vi hatt en Moses og Jesus igjen, som kunne ledet sitt folk utav ørkenvandringen.
Nå til dags er det åndelige svaret på alt å kaste bomber, napalm og fosfor i hodet på folk en ikke liker.
Hvem, hvilken åndelig kraft, utgjør den åndelige inspirasjon bak dette ?

Ja, ja – verden går fremover. Gjør den ?

Facebook Comments