Russland – kristendommens siste skanse?

Norge Idag, en av de ledende sionistiske aviser i Norge, skriver nylig at Russland er kristendommens sterkeste forsvarer. Og undertegnede saluterer dette faktum om dette stemmer. Fakta kan muligens bekreftes av Putins dedikasjon til Russlands tradisjonelle ortodokse kirke.

Bilde: Kristus som Himmelens Konge (i opposisjon til sionistenes utopiske verdslige konge som skal styre verden med hard hånd fra sin trone i det gjenoppbygde Salomons Tempel i Jerusalem). Russisk maleri fra 1890-tallet. Spas na Krovi (Church of the Saviour on the Spilled Blood). St Petersburg (RF)

Norge Idag vil derimot få problemer med å forklare hvorfor dette er slik, fordi det ville føre til at de måtte gå på akkord med sine sionistiske ideologiske føringer, som er å aldri avsløre den virkelige historien bak dette, fordi om historien hadde blitt avslørt, så hadde også deres egne dogmer falt, de trossbekjennelser de har bygget seg på steingrunn; politiske dogmer som vil falle før eller siden av tidens tann, av sannhet og av tidens egen iboende mekanisme som fører alt bedrageri frem i lyset, før eller siden.

Frykt derfor ikke for dem! for intet er skjult som ikke skal bli åpenbaret, og intet er dulgt som ikke skal bli kjent;
Matteus 10:26

Faksimilie fra Norge Idag

For dem som har studert historien vet at pendelen svinger både for nasjoner og personer. De som opplever harde tider; krig, drap, fattigdom og elendighet – de vil ha lært at det var en liten lønnsom vei de vandret på. Det er Russland idag, de har måttet lært på den harde måten, gjennom bitre erfaringer.

Norge forkaster hva som har skapt dets rikdom, sunne verdier og leveregler som gir god karma (du høster som du sår), mens Russland idag har lært av sine forfedres mistak, og justerer kursen. I tråd med deres åndelige ledere og forfattere som Aleksandr Solzhenitsyn. Alle landene sin vekst og fall går alltid i denne linje, når de pietistiske og G-dstro har bygget opp landet, så utarter dets politikk seg i en nedadgående spiral som ender med denne kulturs demise idet folkene begynner å tilbe sine ledere og symboler på makt, mer enn den himmelske makthaver – G-d – som styrer enerådende, uavhengig av hva de politiske tåper tar seg til; Egypt, Jeriko, Babylon, Israel/Jerusalem, Rommerriket, USSR, USSA, (Norge?), etc. De er bygget på falske premisser, løgn og bedrag, og faller.

Konflikten mellom etiske, ukrenkelige verdier og politiske agendaer og profittjag, begynner å utarte seg, og etiske verdier og evige sannheter, til og med menneskeliv måles i kroner og øre, da er verden ved sitt ‘fall, sin transformasjonsperiode; G-d eller Mammon – det er det etiske og åndelige dilemma. Der viser mennesker sine valg, hva som er viktigst for dem.

Det er alltid lettere å dele kaken, enn å lage kaken. Lugubre krefter vil alltid ta makten i det gode samfunn som er skapt ved sunne verdier, og dele verdiene mellom sine egne, og ikke blant dem som har skapt dem nettopp ved sitt verdigrunnlag.

Harila fortsetter:

– Det gjør meg ydmyk og takknemlig. De har valgt det som er det beste for alle mennesker og samfunn. Jeg ber om at jeg og andre som får de mulighetene må leve slik at vi ikke misbruker de dører som er satt opp for evangeliet. På møter i Russland med myndigheter, ber de oss om hjelp til å gi barn som faller utenfor den best mulige omsorg. De ber oss bygge barnehage og andre institusjoner for barn som er uten omsorg. Alt dette begrunnes overfor oss med behovet for kristen omsorg. De bruker sterke og positive ord når de ber oss hjelpe, sier Steinar Harila og fortsetter.

– At myndighetene er med på en slik offensiv måte forteller mye. Mens Norge som nasjon i sterkere og sterkere grad er villig til å forkaste evangeliet, så er situasjonen motsatt i Russland, sier Harila.

– Det er sterkt når vi får høre at Russland i dag regner seg for kristendommens sterkeste forsvarer i vår del av verden. Jeg tror de skal bli velsignet gjennom sine valg på en eller annen måte, i Guds time, sier Harila.

– Hvordan ser du på avkristningstrenden i Norge?

– Jeg mener Norge offisielt og på mange områder bevisst og ubevisst kaster ut velsignelsen vi har hatt i generasjoner gjennom kristendommen. Jeg tror mange er bekymret over dette som river opp det mange opplever som det viktigste i livet, svarer Harila og fortsetter:

http://www.idag.no/aktuelt-oppslag.php3?ID=18937

Kristen-sionistene hjelper ateister i Israel for å bygge det utopiske sionistiske verdensrike, mens kristne hjelper folk å få høre evangeliet i Russland (det er jo forbudt å evangelisere i Israel). Steinar Harila tilhører organisasjonen ‘Hjelp til Russland’. Det er tegn i tiden som tyder på at kristne og gudstroende jøder i Israel reiser seg mot ateistene og krigshaukene i ledelsen der nå, internt opprør, så ting skjer.

Men nå trenger ikke nødvendigvis organisasjonen ‘Hjelp for Russland‘ ha noen likheter eller samspill med Norge Idag sin kristen-sionistiske profil. Kristen-sionistene vil komme opp i en veldig stor psykologisk og mental konflikt her, idet det var samme sionisme som utryddet kristendommen fra før første verdenskrig i Russland, og nærmest helt inn i vår tid, og gjorde at der er et slikt vakuum etter å få høre det glade evangelium i Russland idag.

Lite vet kanskje dagens sionister i Norge om at det var datidens sionister i Russland som satte disse begrensninger på religionsutøvelsen, og som drap kristne anmasse (66 million er stipulert) og rev kirkene eller bygget dem om til proletariske lagerhus, og drap prestene. Se artikkelen ‘De Glemte Holocaust’ for den vonde historien om deres fremferd. Dokumentarfilmen om de egentlige kreftene bak den russiske revolusjon og kommunismen av den estiske journalist Jurij Lina., I Skyggen av Hermes, anbefales også. Det advares mot svært sterke scener i filmen.

I Bibelsk terminologi betyr Israel de som er tro mot G-d, og holder G-d’s bud om det sunne samkvem, fra alle religioner. Bibelske begrep for de som ikke er G-d’s troende og lydende er hedninger. Israel gjøres i dagens tale ofte synonymt med jøder, men dette er en feilslutning, fordi det er mange jøder som er sterk ateistiske. De skikkelige jøder er G-d’stroende og G-dfryktige, de holder seg til G-d’s lover, mer enn til menneskelige lover og politiske fantasier og utopier, som i mange mennesker har utviklet seg til psykologiske nevroser.

Russland har en fantastisk kristen tradisjon og historie, som store forfattere som kristne Aleksandr Solzhenitsyn og andre har avdekket. Bolsjevikene kan påvirke politikken for en tid, men de kan ikke endre hverken nasjonen eller folkets sjel i det lange løp. Disse kristne tradisjoner kan finnes i blant mye annet de store kunstneriske russiske tradisjoner.

Aleksandr Solzhenitsyn. Verdens samvittighet
Putin hedrer Aleksandr Solzhenitsyn.
http://www.riksavisen.no/?p=6453

Aleksandr Solzhenitsyn siste bok før han døde var forøvrig «To Hundre År Ilag» – «Two Hundred Years Together«, om jøders og russeres samboerskap de siste 200 år før boken ble skrevet. Boken er ikke utgitt på noe vestlig forlag.

Nobelprisvinner Aleksandr Solzhenitsyn ble selv sendt til GULAG (Chief Administration of Corrective Labour Camps) av den samme revolusjonære bolsjevistisk bevegelse. Hans opplevelser derifra ‘The Gulag Archipelago‘ var den han fikk Nobelprisen i litteratur for.

Talmudiske utopister

Ikke bare var sionistene nasjonal-romatiske i den grad at de ville ha sitt eget land i Palestina, som G-d selv hadde fordrevet dem fra p.g.a. syndefall, men de har også vyer om et verdensrike hvor deres leder skal lede hele verden fra sin trone i Salomons Tempel i Jerusalem. Dessverre for dem står der en hellig muslimsk moske akkurat der Salomons Tempel etter sigende skal ha stått. Så de må først utrydde Islam som lære før deres utopier kan gjennomføres, eventuelt føre alle religioner inn i en politisk skapt ekumenisk religiøs bevegelse, en ny religion, som skal ‘forene’ alle i en politisk skapt enhets-religion.

Der er sionistiske jøder, men det fleste store flertallet av sionister er idag noen som kaller seg kristne, men det er bare i navnet og ikke i gavnet, for Jesus sa klart; «Mitt rike er ikke av denne verden«, når datidens talmudiske sionister, fariseerne, prøvde å gjøre ham til sin Messias, i betydning han som skulle lede dem i krig og kamp for å vinne over hele verden, og styre hele verden i sitt bilde og etter sine politiske vyer.

George W. Bush på vei til Talmud kurs

Rockefeller, Bush’ene, Henry Kissing, George Soros, med sine blomsterrevolusjoner, er alle sionister, som har bidratt sterkt til den sionistiske revolusjon som befestet sin makt over hele den vestlige verden etter andre verdenskrig. Egypt, Tunisia, Libya er alle slike en del av å forsere deres videre agenda, og de høyere visjoner de har for den verdensledelse som skal utgå fra Jerusalem, etter de sionistiske utopier. De sionistiske jøder er alltid talmudiske, det vil si at det er ikke Torah’en, den skriftlige tradisjon som utgjør deres trossgrunnlag, men den orale tradisjon, rabbiers (fariseerne og de skriftlærdes) tolkning av den hellige skriften, og her er det mye rart av tolkninger. Jfr. Den Babylonske Talmud. De har tolket blant alt annet Moselovene helt ut av sine proporsjoner.

Som de som stod bak bolsjevismen i Russland, og skapte Sovjetsamveldet.

Sionismen hadde sitt stiftelsesmøte i 1887 i Basel i Sveits, ledet av Teodor Herzl – på bakgrunn av hans bok «Der Judenstaat». Herzl ble finansiert av familien Rothschild, som betyr Rødt Skjold, – med familievåpenet som var Davidstjernen. Rotschild så selvfølgelig at det kunne være godt for forretningene å ha sin egen stat. Dette ledet frem til en avtale mellom Baron Rothshild og Utenriksminster Balfour at sionistene skulle få overta Palestina, om den internasjonale sionismen som bevegelse hjalp de allierte å vinne krigen ‘over’ Tyskland. Der var aldri noen noe mot noen selvsagt, de var begge – alle – sider satt opp av samme krefter, sionistene, slik at Rothschild skulle få sitt Israel etter avtalen med Balfour fra 1917, kalt Balfour-Erklæringen.

Etter den tid var sionister sentrale i å skape både internasjonal sosialisme (kommunisme) og nasjonal sosialisme (nazisme), se bøkene til Professor Antony C. Sutton, spesielt Schiff, Harrimann og Prescott Bush var dypt involvert i å finansiere både Lenin/Trotsky (Bronstein) som Adolf Hitler fra Thule-samfunnet, og den okkulte nasjonalsosialismen’s vei til makten. Begge siders form for sosialisme er hvor folket er alle proletarer og denne snitter og champagne velfødde elite utgjør deres lederskap. Det er hvordan de ser på som sin selvfølgelige rett å utgjøre dette lederskap (?).

Den amerikanske predikant Ted Pike sier:

I 1918 spilte Vladimir Lenin inn en fonograf plate og sendte den over hele Russland og varslet om en truende død for noen russer som avslørte det jødiske navnet på en eneste bolsjevikisk leder. [1] Et bilde av det første Folkets Commissariat på den tiden avslører nesten total herredømme av jøder over bolsjevismen: Alle fem var jødiske. (Se ‘Jewish Activists Created Communism‘)

Den 24. februar foretok skuespilleren Charlie Sheen en ‘straffbar handling’ som ville ha dømt ham til døden i det sionistjødisk-kontrollerte bolsjevikske Russland. I et internett-radio intervju brukte han det jødiske navnet (Chaim Levine) av Chuck Lorre, produsent av hans TV-serie. Umiddelbart trådte «Amerika’s» Tanke Politi Kommissar, ADL sjefen Abe Foxman, til handling.

Ved å påkalle sitt programs TV-produsent Chuck Lorre jødiske navn i forbindelse med en sint tirade mot ham, gav Charlie Sheen inntrykk av at en annen grunn for hans motvilje mot Mr. Lorre er hans jødiskhet. Dette faktum har ingen relevans til Mr. Sheen’s klage eller uenighet, og Lorres’s påstander er i beste fall bisarre, og i verste fall, borderline anti-semittisme.

I motsetning til andre offentlige personer som er angrepet av Foxman innvendinger, krevde Sheen en unnskyldning. Hans advokat Marty Singer sier at Lorre omtalte seg selv som Chaim på et forfengelighet kort i februar og at Sheen’s uttalelse ikke var anti-semittisk. Sheen sier han siktet til Lorre’s virkelige navn «fordi jeg ønsket å ta mannen, ikke bullshit TV personligheten». Sheen selv ble gitt et annet navn ved fødselen. «Så du forteller meg, at om noen skulle kalle meg Carlos Estevez, kan jeg kreve at de er anti-Latino?»

1. Encyclopedia Judaica . “Communism,” s. 798.

http://www.truthtellers.org/alerts/WillFoxmanApologizetoSheen.html

Dette offisielle postkortet som var spredt til insidere av den kommunistiske regjering i Russland etter at Bolsjevikene tok makten sier: ‘Lederne av den Proletariske Revolusjon’

Trenden idag blant kristne er at folk flest vender seg bort fra all institusjonalisert og organisert religion, og pleier sitt direkte forhold til G-d og Jesus, – shopper rundt det som passer best sine egne oppfatninger. Denne trend vil nok også komme til jødedommen. Da blir Rabbiene arbeidsløs, og det er kanskje like greitt.

Krig mot alt

Verden står i disse dager i en uendelig kamp mellom åndskrefter; peaceniks’ene, fredsduene, de som søker fred, og krigshisserne som står bak krig mot narkotika, krig mot kreft, krig mot terror, sjøfolks krig mot pirater i Somalia, en evig krig næres de av – splitt og hersk, og de vinner aldri noen av sine kriger, de løser aldri noe problem med dem, og det har heller aldri vært deres agenda, agendaen er den evige uro og ufred, krig og elendighet, – over hele verden.

Disse menneskene kan veldig lett gjenkjennes i den offentlige diskursen, de er ofte også medlemmer av innflytelsesrike sionistiske nettverk som Trilaterale Commission, Bilderbergerne, IMF, Verdensbanken, WHO, etc.

Krig mot pirater

Representerer virkelig Grete Faremo den norske folkesjelen?

Den norske folkesjelen mest karakteristiske egenskaper kan sikkert diskuteres, men en ting som sikkert alle kan være enig i er dens fredselskende egenskaper i ånden av Fridtjof Nansen og andre. Noen kan jo leve i mange hundre år i annet land, uten å bli integrert i den nasjonale folkesjelen. Hvem som helst selv av utenlandsk opprinnelse kan jo være mye mer i takt med den norske folkesjelen, på fredsreiser rundt om i verden, enn familier som har bodd her i generasjoner, uansett hva deres opprinnelsesland er/var når deres familier først kom hit.

Mange norske topp-politikere er også mer integrerert i det internasjonale samfunn og hos den internasjonale eliten, hvem noen kaller ‘De Gale Globale’, enn hos sine egne folk og borgere, og disse vil rett og slett ikke integreres i det norske, men er mest opptatt av å presse sitt eget på det norske, hva denne internasjonale agendaers tillitsmenn- og kvinner fordrer av dem.

Men et lands kultur og sjel kan like lite utslettes eller transformeres, som den menneskelige sjelen kan det. Den kan forføres, korrumperes og søkt erstattet, men på lang sikt vil ethvert menneskes egenart som landets egenart, dets sjel, presse seg frem igjen – forbi de kollektive nevroser som er lagt over dens individualitet.

Grete Faremo er datter av MILORG mannen Osmund Faremo. Vi vet at MILORG gjorde den internasjonale sionismens sak til sin etter den andre verdenkrig. Se Riksavisen.no for hundrevis av historiske artikler om dette. Er Grete Faremo norsk i den forstand at hun er ‘fredsdue’ i Fridtjof Nansens ånd, ved å ville bevæpne norske skip? Hun sier det er for de norske sjøfolk, men nå er jo virkeligheten at det er et forsvinnende lite norske sjøfolk på disse skip med det norske flagg i hekken. Er «krigen mot terror» – den som gjør at vi nærmest må kle oss naken på flyplasser – og mot pirater, den evige krig som aldri vil ta slutt, en kamp verdt å ta for den norske handelsflåte og den norske sjømann?

Faksimile fra VG: Grete Faremo er medlem i Trilateral Commission. Hva har Forsvarsministeren med den norske handelsflåte å gjøre? Er Norge i krig? Er handelsflåten rekvirert?

Private sikkerhetsfirmaer som Blackwater/XE skal føre krigen. Slike firma er for en stor del eid av internasjonale størrelser innen dette samme miljø.

«Forsvarsminister Grete Faremo (Ap) skal etter alt å dømme vurdere å gi norske sjøfolk våpen for å forsvare seg mot piratvirksomheten utenfor Somalia.»
http://www.dn.no/forsiden/politikkSamfunn/article2089880.ece

Hva har Trilateralist medlem og forsvarsminister Grete Faremo med norsk handelsflåte å gjøre? Konstitusjonelt blir dette helt galt. Handelsflåten sorterer vel aldri under krigsministeriet i fredstid. I krigstid kan de rekvirere handelsflåten, som under Andre Verdenskrig, og gjerne sette private sikkerhetsvakter fra f.eks. Blackwater ombord til å føre sin krig, men hvorfor i fredstid?

Når den første pirat blir drept fra et skip med norsk flagg, om der ikke er en eneste nordmann ombord, så er Norges selvbilde som fredsnasjon for all tid ødelagt. Er det greitt? Er det verdt det?

Der er ikke en eneste nordmann igjen ombord i disse skip, så hvorfor skal de ha norsk flagg? At skipet har norsk eier, en eier som forøvrig like gjerna kan bo i London eller på Bahamas, betyr ikke nødvendigvis at denne ‘norske’ reder representerer den norske folkesjel, gjør det?

Fredsdue eller krigshauk

Hverken kristen-sionister eller jødiske sionister har noen sinne gjort en tøddel for å utbre G-d’s Rike på jord, det er deres verdslige kongerike de har vært opptatt av, som skal styres med hard hånd av deres Messias fra sitt sete i den nye verdens hovedstad; Jerusalem. Det var dette samme riket Jesus fra Nazareth avstod fra når de ville salve ham med samme Messias status; «Mitt rike er ikke av denne verden«, var hans lakoniske svar. De valgte seg Barrabas istedenfor. En kriger, og en fryktet mann i slåsskamp, og en bra mann å ha med seg på slagmarken for å vinne over sine fiender og legge verden for sine føtter som lovt i Det Gamle Testamente. Helt glemt var det at med Jesus så var det opprettet en ny pakt, at den nye jøde av Abrahams ætt, er ikke den av blod, og ikke den som trenger å være omskåren nedentil, men den som er omskåret på hjertet til G-d’s standard; den kristne – samme hvilken rase denne person er av. Det er arvtageren til G-d’s Rike.

Den som finner sitt liv, skal miste det, og den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det.
Den som tar imot eder, tar imot mig, og den som tar imot mig, tar imot ham som sendte mig.
Den som tar imot en profet fordi han er en profet, skal få en profets lønn, og den som tar imot en rettferdig fordi han er rettferdig, skal få en rettferdigs lønn.
Matteus 10 39-41

Jesus ville sende sine profeter. Mange av hans fredsbudbringere ville forgå, sa han, fordi i en verden av krigshissere, så blir fredshisseren deres fiende.

Jesus brant for skapelsen av et åndelig rike på jord, hvor fred og kjærlighet rådet i menneskene- slik at de selv tilpasset politikken deretter, og ikke det politiske riket som makt-hungrige politiske sionister ville bygge på jord; Den Nye Verdensorden.

Denne kloke mann fra Nazaret visste at først må Riket etableres og vinnes på et indre plan, i hvert enkelt menneske, før dette fredsriket kunne etableres på jord. Inntil det ville verden bli besatt og behersket av hedningene, dvs. de som ikke tror på G-d’s resept om at verden må ledes med kjærlighet og for fred, ikke med frykt for krig for splitt og hersk formål, for politiske utopier og falske messiaser, slik at enhver keiser til enhver tid kan trygge sin makt herav.

Valget står idag fremdeles, for mennesker på jord, om de tror eller ikke, som det alltid har gjort; mellom hvem en vil ha som Keiser og Konge, de politiske verdslige marionetter, eller den evige og sanne åndelige Allmakt. Valget er fritt. Verdens Konger og Keisere har vist seg å være brutale og terroristiske herskere. De har sjelden vist noen nåde med eller for sitt folk. Israels flukt utav Egypt, fra datidens hersker Faraoh – hvor folket var mest opptatt av å skape minnesmerker over slike herskeres innbilte storhet, kan gjerne være nordmenns flukt utav Norge en vakker dag, når nordmenn flest sier som Nietze; «G-d er død«.

G-d er død for dem som velger å la det være slik. For andre er G-d den mest virkelige og ekte realitet i deres liv. For veldig mange er det det eneste stedet i denne verden å finne nåde, godhet, kjærlighet, tilgivelse, miskunn, – det er i troen på den mann som gav sitt liv, i solidaritet med den falne menneskehet, og som betaling for alle de synder som mennesker gjør seg skyldig i ved å bomme så på målet, gang etter gang, det var dette offer som forenet enkeltmennesket som vil med G-d. Målet er Gud’s Rike. Fred på Jord. Til englers velbehag.

Ingen har bidratt så mye til avkristningen av Norge, som kristen-sionismen. Hyklere, og en åndelig lære som ikke går ihop, prek evangeliet med en tunge, prek støtte til drap av Palestinere med den andre. Ikke rart folk forlater kristendommen med slike ambassadører.

Jeg velger meg den åndelige Jesus som Konge, for et rike som «ikke er av denne verden«. Av en annen ånd. Det er lovt at det som en aspirer mot, det skal en få. The Secret – Law of Attraction. Karma. En høster som en sår. De verdslige ledere har fått sin sjanse. De skuffer gang på gang. Jeg har gitt dem opp. – De fleste av dem..

«På deres gjerninger skal en kjenne dem»

Spread the love - Sharing is caring
 
 
 
   
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)

Legg inn kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.