Sjamanens Vei – Pedofili i Human Etisk Forbund

Primatene og 'reptilene' av denne verden (666) som opererer ved reptilhjernen er sjanseløs når deres kiv og strev observeres fra oven. De har fått sin tilmålte tid, de får kose seg og nyte sitt otium mens de kan, for de skal avsløres og falle igjen. Det er konjunkturene som er på deres side for øyeblikket bare, i Skapelsens mirakel.
Primatene og ‘reptilene’ av denne verden (666) som opererer ved reptilhjernen er sjanseløs når deres kiv og strev observeres fra oven. De har fått sin tilmålte tid, de får kose seg og nyte sitt otium mens de kan, for de skal avsløres og falle igjen. Det er konjunkturene som er på deres side for øyeblikket bare, i Skapelsens mirakel.

HEF og OTO promoterer pederaster og perversiteter. Tar ikke avstand fra det. Humanismens grelle ansikt. Human Etisk Forbund sin ‘humanisme’ har en stor grad av aksept for all slags perversiteter. Mange i miljøet er apologeter for pedofili. En kan ikke forvente så mye av mennesker som lever utelukkende i sin blodrøde rotchakra, den røde horde, hvilket enhver grad av åndelige utvikling har gått dem forbi. Men vi kan protestere og opplyse om hva de egentlig holder på med, slik at opinionen og gode mennesker kan ta valg og skritt for å stanse dem.

Menneskets åndelige potensiale

Alle mennesker bærer i seg ubegrenset potensiale, vi er alle skapt med muligheter til absolutt det samme, positive eller negative. Bestanddelene i den emosjonelle kroppen kan ha de samme elementer hos alle, men det er de som misjonereres for og læres i samfunnet som blir ‘normalen’.. Derfor advarer Bibelen om at det er når alle sjeler taler med ‘en tunge’ at det er fare på ferde, fordi da kan det være den politiske mentale homogenisering av befolkningen ved konsensus har kommet til sin endestasjon i å definere rett og galt, godt og ondt. Hva som gjør oss forskjellige er hvilken valg vi gjør som vårt ‘gode’ eller ‘onde’ (relativt sett), hvilken følelser hver enkelt privat og personlig anser som god eller ond (skammelig).

Absolutt alt er plassert i mennesket som potensiale å velge fra, omtrent som et komplett smørgåsbord. Skapelsesmessig er det hva som velges av flest mennesnker som utgjør verdens politikk, og betingelsene for videre liv. Vi er gjort via den frie vilje til medskapere med den ‘Åndelig Fader’. Den ene veien går til ‘helvete’, den andre til ‘himmelen’. Det er hvert enkelt menneskes egne personlige valg som utgjør forskjellen.. Og med hvilken bevissthet og av hvilken ånd de velger seg sine ‘goder’ for seg selv og sine samfunn. For øyeblikket velger de endimensjonale åndsløse verdslige samfunnets utvikling, de har tiltatt seg definisjonsmakten og -retten (tyrannisk og voldelig).

Russisk vitenskapsmann fotografer sjelen forlater kroppen ved døden.
http://xposethereal.com/?p=350

Men hvor havner sjelen? Humanismen er opptatt av de verdslige ting på kort sikt, på marxistisk filosofisk materialisme, verdslighet, karnalske overveininger hva som tjener dem best i dette livet, på kort sikt, og evner ikke i tråd med sin reptilhjernetenkning å se konsekvensene på lang sikt. Der er derfor livsfarlig for ALLE, å overlate samfunnets utvikling til disse verdslige folkene. De kommer til å kjøre verden på randen til fullstendig død og destruksjon.

Disse valg er oftest basert på våre verdisystemer. Disse verdier er oftest av religiøs art, eller sekulær religion som er ateismen og satanismen i den forstand at de er ‘verdslig’, manmade, og ikke av en åndelig universal karakter, er den politisk. Den sist nevnte kan forenes om ved konsensus menneskene seg i mellom i henhold til deres generelle underutvikling (politisk korrekt, menneskeskapte lover). Hvor primater skal lage lovverk blir jo all slags sodomi og pedasteri tillatt, det er jo logisk. De vil jo lage lovverk hvor de kan få mest mulig maslowsk behovstilfredstillelse, for sine mest primitive og ofte perverse drifter innklusivt. Disse perversiteter utgjør deres aller mørkeste ubevisste drifter, som de søker å få konsensus for er gode og ‘naturlige’ i samfunnet.

Det ‘naturlige’ av ‘kjødet’ er ofte unaturlig for åndsmennesket.. Fordi det gjøres andre prioriteteringer der, blant annet at andres velferd er viktigere enn ens egen, spesielt barns («de som krøller bare ett eneste hårstrå på deres hode, var det bedre de fikk kvernsteinen om halsen og senket på dypt hav«, etc., sa Jesus det), viktigere enn primaters primitive og tildels perverse ubevisste drifter.

Underutviklede mennesker er ikke istand til å lage utviklede lover, derfor er det best at de lover som har vist seg å funke i tusenvis av år blir bevart, ved tusenvis av års prøving og feiling, nedfelt blant annet i det historiske dokument Bibelen, heller enn at underutviklede mennesker lager underutviklede ‘moderne’ lover.

Vi får vel søke som ørnen å stige til et nivå høyt over primatenes og slangers karnalske univers, og søke å beskrive disse mekanismer derifra, hva jeg kaller ‘Sjamanens vei’. Nå skal jeg trampe på hodet av ‘Slangen’ – The Serpent.. 🙂

Frankfurter Skolen

HEF og deres gode, trofaste våpendragere gjør alt etter læreboken til Frankfurter Skolen;

Det var George Lukács, en av grunnleggerne av Frankfurt Skolen, som hadde oppmuntret til «en kultur av pessimisme og en verden forlatt av Gud». Og det var en av deres mest fanatiske ideologer, Willi Munzenberg, som hadde sagt at han ønsket å snu verden opp ned og gjøre livet til et helvete på jord. Hans eksakte ord:

«Vi må organisere de intellektuelle og bruke dem til å gjøre slik at den vestlige sivilisasjonen stinker! Bare da, etter at de har korrumpert alle dens verdier og laget livet umulig, kan vi tvinge på dem proletariatets diktatur.»
«We must organize the intellectuals and use them TO MAKE WESTERN CIVILIZATION STINK! Only then, after they have CORRUPTED ALL ITS VALUES AND MADE LIFE IMPOSSIBLE, can we impose the dictatorship of the proletariat. »

willi

Hva blir det neste fra Frankfurter Skolens agenter og primatenes *Gjør som du vil skal være hele Loven’? Zoophilia?

Jeg antar vi bare må respektere og tolerere zoophilienes valgfrihet også, siden de elsker hverandre, eller? Jeg sitter her og undrer meg på hvor langt verden må komme, for at ellers gode mennesker sier at nok er nok og får satt en stopper for den røde horde som lever utelukkende i sin blodrøde rotchakra.

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2352779/Bestiality-brothels-spreading-Germany-campaigner-claims-abusers-sex-animals-lifestyle-choice.html

Tyskland idag = Nye Weimar Republikken. Gjett to ganger hvem som hadde definisjonsmakten for ‘normalitet’ i Weimar Republikken, med sin seksuelle dekadanse… til verre til bedre…. Vi lever i avvikerers paradis… som da….

Luigi Barzini, in his social memoir The Europeans, describes the saturnalian scene in the Tingel-Tangels or sleazy bordellos of sex-crazed Berlin in the 1920s

«I saw pimps offering anything to anybody: little boys, little girls, robust young men, libidinous women, animals. The story went the rounds that a male goose whose neck you cut at just the right ecstatic moment would give you the most delicious frisson of all—as it allowed you to enjoy sodomy, bestiality, homosexuality, necrophilia and sadism at one stroke. Gastronomy too, as one could eat the goose afterwards.»

Among abnormals: The queer sexual politics of Germany’s Weimar Republic, 1918–1933
http://udini.proquest.com/view/among-abnormals-the-queer-sexual-goid:304508189/

«Whilst large sections of the German nation were struggling for the preservation of their race, we Jews filled the streets of Germany with our vociferations. We supplied the press with articles on the subject of its Christmas and Easter and administered to its religious beliefs in the manner we considered suitable. We ridiculed the highest ideals of the German nation and profaned the matters which it holds sacred.” — Dr Manfred Reifer, in the German Jewish magazine Czernowitzer Allegemeine Zeitung, September 1933

Schlomo Freud er en nøkkelperson her i den lære HEF sprer… overfokusering på menneskets dyriske natur, deres libido, som ved fortrengning kunne føre til galskap mente han, så ble da libidos ‘frigjøring’ det viktigste i deres karnalske endimensjonale åndsløse liv… (?).

«Freud and his B’nai Brith (Illuminati) backers convinced the world that sexual desire (libido) is the primary motivation of human life, and that sexual satisfaction is the universal panacea. He taught that repressing sexual urges is harmful and results in neuroses. He taught that males experience castration anxiety and females suffer penis envy».

http://henrymakow.com/freud_sabbatean.html

Transhumanisme

Mennesket redesignet ad mental indoktrinering, – og sjelelig død.

«I vid forstand er humanisme en tenkning og etikk som bygger på – og hegner om – det humane, det menneskelige. Men hva er ”det humane”? Svaret på dette må nødvendigvis springe ut fra et bilde av hva et menneske er. Og mangler humanismen et begrep for det genuint menneskelige, vil den fort kunne gli over til å bli anti-human eller transhuman. Dette er en tendens som har vært der lenge, men som nå – etter hvert som samfunnet i det store og hele blir ”humanistisk” – er i ferd med å få en mer akutt realitet. I og for seg moralske og velmenende humanister strever med å finne gode grunner til å avvise transhumanismens forlokkelser om å ”forbedre mennesket”. »

http://www.kulturverk.com/2013/10/11/humanismen-glir-over-i-det-transhumane/

«Transhumanisme er i hovedsak en videreføring av sekulær humanismen som i Norge fremmes av Human Etisk forbund. Transhumanister ønsker å bruke vitenskapen til mer enn å forebygge eller behandle sykdom. De vil benytte den til å videreutvikle det friske menneske forbi vår naturlige kapasitet.»
http://gardenofserendipity.wordpress.com/2012/06/05/transhumanisme-welcome-to-the-machine-del1/

Du skal bli som et barn igjen

«Et barn er et stykke blankt papir det skal prentes mye på», sier NN (SJEKK OPP). Og nå driver primatene og prenter satanisme i dem, karnalitet. Det som skiller mennesker er deres egne personlige valg, og hva vårt miljø stimulerer til. Kunsten er å avlære alt det sosialt tillærte, det indoktrinerte, bli som et barn igjen og se at keiseren ikke har noe klær på.

For eksempel blir de voksne annerledes som vokser opp i et miljø hvor sodomi og pedasteri er sett på som unormalt og synd, fra de bibelske personlige erfaringer om hva som funket i samfunnsbyggingen, hva som ledet til Liv og hva som ledet til den sivilisasjonens Død, enn i det sekulære luciferiske samfunn som anser absolutt alt som normalt, og lærer bort sitt syn på normalitet til den oppvoksende generasjon, som ikke har egen motstandskraft, og vil tro all hjernevask av hva den røde horde sier dem er rett, idet alle politiske ytringer om det motsatte etter hvert blir kriminalisert, så ser vi at satanismen har gode vilkår i samfunnet… Den kriminaliserer det gode og normale, og det som stimuleres og er lovlig er kun det unormale.

Human etisk forbund lærer at alle slags perversiteter er gode, istedenfor å si at dette er ting fra menneskers indre som godt kunne for alltid vært dypt begravet i menneskers indre, uten å bli sluppet løs, og nøkkelen kastet på havet.

Men de skal frigjøres, perversitetene søker sin forløsning, det er de syv hester i apokalypsen. Ved menneskers kollektive bevisstgjøring så skal alle menneskers mørkesider nå slippes løs, slik at menneskene får ta bevisste valg for og imot dem.

Normale mennesker i bevissthetsrevolusjonen som er instituert av Skaperen og alle hans engler for at det er nødvendig for at gode mennesker redde Jorden fra de ravgale ondisnnede med makten, vil gjøre sine mørkesider bevisst, og dermed ta avstand fra dem, i kjærlig tilgivelse av disse sider i seg selv, mer enn fokus på amdres mørkesider, vil alle slike undermåler følelser som er ondsinnet programmert i barn og voksne faktisk dø hen, faktisk forsvinne… disse ens ‘smådjevler’ som er plassert så dybt i menneskets indre av skam og frykter, de vil i vår tid alle komme i forgrunnen og dominere, for det er tiden for personlig og kollektiv bevisstgjøring, ved at disse ubevisste føringer gjøres kollektivt bevisst. Det er når de er ubevisst de er farlig, og skaper negative konsekvenser; ondskap, for da har ikke det bevisste mennesket kontroll, men er slave av sin ubevisste underverden.

De som har ‘kommet ut av skapet’, bør se på om ikke noen følelser hadde hatt like godt av å forblitt i skapet, og / eller om de kan transformeres til positive følelser ved å komme ut i lyset.

Og jeg vil på det sterkteste advare om at alle disse allmenn menneskelige følelser blir sett på som ‘normal’ og almengjøres.. De er normal i den forstand at de er lagt i den menneskelige natur som et potensiale, i menneskets ubevisste umderverden, men de er ikke normal å gjøre, å ville ha, å ville ønske seg å gjøre. Sodomi og pedasteri i et sunt samfunn burde og skulle forblitt kriminelt.

Dyrets Merkede

Disse ‘satanistiske’ følelser er forlagt til mørkesidene av menneskets natur, dets underverden, av en årsak, nettopp av skam og den normale samvittighet er de forlagt der av personen selv. Nå er de i tidens fylde blitt moderne «nytenkning» og faktisk in. Hva som skiller menneskene fra dyrene er at de har potensiale til å heve seg fra sine instinktive (dyriske) følelser, og ta bevisste avgjørelser om nødvendig, tvertimot akseptere disse følelser. De bør avvises og transformeres med kjærlighet. De som er slaver av følelsene er slaver av ‘Dyret’ i Åpenbaringen. Denne valgfrihet er derimot kun tilgjengelig for åndelige mennesker, hos de hvor ånden i mennesket er først og over kroppen og ‘kjødet’. De dyriske har ingen valgfrihet. De er slaver av sine begjær.

Utviklede mennesker lar sin åndelige bevissthet ta avgjørelsene, de tenker og vurderer med det øverste hodet, ikke det nedre (det i rotchakra)..

De som i utgangspunktet var henført til menneskets ubevisste underverden for ikke å føle, å slippe ubehaget ved de skammelige følelser, ved hva Erik H. Eriksson i boken ‘Barndommen og Samfunnet’ kaller ‘sublimering’, forhåpenligvis til noe mer positivt enn å parre seg som kaniner i alle hull, det skal nå i ‘moderne tider’ bli ‘normalt’ å gjøre (?). Ingen folk kan straffes for å føle noe som helst, for følelsene er faktisk noe som er programmert i en. Hva en er for og imot når det gjelder alle ting, er faktisk programmert i en, om en vet det eller ei. Det spørs bare hva verdisett som er brukt for programmeringen.

Luciferianerne i HEF og OTO og Skepsisranterne, de vil ha det til at alle slags perversiteter og pederasterier er ‘normalt’/naturlig. Vel kan det være ‘naturlig’, men er det klokt å lyde det ‘naturlige’ i ett og alt? Skapes det autentiske menneske av å lyde enhver perversitet i seg?
Eller skapes Overmennesket ved å overkomme de lavere primale instinkter i mennesket? Følelsene kan være nokså normal i menneskets indre, avhengig av hva de er programmert med, som frigjøring av ‘skamfølelser’, som ledd i at mennesket er skapt både på godt og vondt, men med sin frie vilje kan de velge mellom godt og ondt. Men er det noen vits med en lucifersk ‘frigjøring’ som skaper en PERVERS? De møter kanksje det luciferiske ‘lyset’ når de kommer ut av skapet, men det er det kriste mørket, om ‘dark matter’ energien ikke transformeres i riktig retning.

Dette er ledd i menneskets og samfunnets, faktisk verdenssamfunnets, generelle utvikling mot perfeksjon, når mennesker lærer seg og velge bort det onde, og omfavner det gode med full bevissthet om sine valg. Det vil si at deres valg gjøres av dem selv, og ikke deres underbevisste mørkesider eller bevisstløse ledere sin.

De handlinger som HEF og OTO inngir forståelse for, er utrykkk for ennå en av menneskets onde og negative sider, som menneskene helst burde lært seg å si nei takk til, som ledd i sin generelle personlige pg kollektive åndsutvikling. Men de som forblir i de blodrøde rotchakra, de vil velge seg de lavere energier i mennesket og de vil helst mene at å gjøre alle disse nedrigheter er normalt. Det er det ikke. Det plasserer nemlig mennesket på et dyrisk nivå, det gjør mennesket til primater, med ‘dyrets merke’.

Sannheten om menneskets potensiale er i virkeligheten at mennesket som et åndelig vesen har blitt skapt til muligheten å være miniskapere, ved å kunne velge mellom godt og ondt. Ved sin frie vije har fått av Skaperen rett til å påvirke og skape sitt felles habitat.

De fleste mennesker, som HEF og OTO velger seg ‘dyrets merke’ og primaters valg blir ofte det negativt polariserte som ‘gode’ for verden, for verdens tilstand er relativ og avhengig av hvem som definerer ‘normalitet’ og hva som er godt og ondt. Humanistenes skapelse er dermed inne i en negativ ond spiral.

For den pedofile rabbi og OTO Ypperstepresten som andre ‘falne sjeler’ er et godt samfunn hvor de får nok barn for sine lysters tilfredstillelse, ala OTO satanisme Yppersteprestene «Gjør som du vil er hele Loven».. (Crowley666, The Beast),

Sodomiens utryddelse

For de som har barn er det best at deres barn er trygg og får fred fra overgripere, men satanister kidnapper faktisk barn fra sine foreldre og overgir dem til satanister som overgriper dem i vår tid… Det har ofte blitt et offentlig anliggende dette å skape familens oppløsning i samfunnet, for dermed å tilfredstille satanistiske pedofiler høyt på strå i maktposisjoner som trenger endeløse bekreftelser på sin makt og sine ‘friheter’ som de kan gjøre uten å bli straffet for det, fordi de tjener denne ‘verdens fyrste’… Den perverse og sadistiske hersker over menneskets underverden/ubevisste (Savile-saken for eksempel). I toleransens navn… «Disse har behov også som de må få tilfredstilt» (?).

Så alt er relativt. Verden og samfunnet skapes av flertallet. For øyeblikket utgjøres flertallet, og de som styrer, av de ‘dyrets merkede’, de som tar gale valg, og velge å leve ut de skamfølelser som en gang ble henført til menneskets underverden av en veldig god grunn; nemlig at de er unormal å gjøre, umormale å avkriminalisere. Men alt er et utrykk hvor jævlig syk flertallet av verdens mennesker er blitt, samt at de gjør gale valg… De klarer faktisk ikke å velge det gode, for det onde klinger og ‘føles’ bedre.

Dette er de verdsliges evangelium, at ALLE følelser må kunne leves ut, samme hvor perverse de er. I toleransens navn blir gode mennesker tvunget til å tolerere det onde fra menneskenes underverden, og ta avstand fra oververdenen (ånd).

Åndsløse primater, de med ‘dyrets merke’ eller 666, de som er av verden, sier Johannes i sin Åpenbaring (de ‘karnalske’ som Paulus kaller dem). Det er de som styrer verden. Jfr fristelsen til Jesus på fjellet. Makt og penger er som alltid lokkemiddlet.

666_stoltenberg
Jens Stoltenberg 666

«Vær I verden, og ikke AV verden», sier Messias, Jesus fra Nazareth. Vil den nye Statsminister også ha ‘Dyrets Merke’?

Følelser er ikke normal/unormal, de er nøytral. Ikke kan de kriminaliseres heller. Bare handlinger som kan det i et normalt samfunn. Våre samfunn er jo ikke lenger ‘normal’, så følelser og tanker blir vel kriminalisert etter hvert og satanismen vil jo gjerne ikke bli avslørt, og dens dogmer impementert i samfunnet som ‘normal’, så da kan vel nødig andre normalitetsstandarder aksepteres andre enn primatene og satanistenes egne standarder.

Mennesket kan være ALT, dypest sett. Satanister, de negativt polariserte, de vil ha det gode forbudt og det onde og det unaturlige og unormale som de ser som et gode lovlig og ‘normalt’… (for normalt sammenskrudde verdibaserte mennesker) … Alt snudd på hodet..

Vinner Underverdenen over Oververdenen?

Satanistene som vil ha det onde fra menneskers underverden som ‘normalt’, de har kuppet bevissthetsrevolusjonen i vår tid, til å gjøre det unormale normalt; pedofili, pedasteri, zoophilia, hvor bevissthetsrevolusjonen i virkeligheten var ment å lære mennesker å skille mellom rett og galt, ondt og godt… Dessverre.

Verden viser oss at de stort sett kollektivt sett har valgt galt, så langt, idet de har støttet Frankfurter Skolens målsettinger om pervertering av våre samfunn, med endelig mål å ødelegge dem fullstendig, slik at deres sionistiske marxistiske ‘utopia’ skal reise seg som Fugl Fønix fra asken.

krogh
Maleri av Per Krogh i FN’s Sikkerhetsråd,
av Fugl Fønix som reiser seg fra asken av bålet som Frankfurterne brenner.

Befolkningens homogenitet og selvhevdelses grad som en stamme/familie er bevisst underminert og ødelagt planmessig og villet av Frankfurter Skolens agentur de siste 40-50 år.

Gorbatshov, en av Frankfurter Skolens agenter, har bodd i USA siden 'Perestrojka'.
Gorbatshov, en av Frankfurter Skolens agenter, har bodd i USA siden ‘Perestrojka’.

Hvis jeg sier at mange kulturer i Afrika vil oppføre seg mye mer sivilsert når harde tider kommer til Vesten under primatenes jernhæler, hva sier du da?

http://worldtruth.tv/map-where-you-dont-want-to-be-when-it-hits-the-fan/

«Det som ikke gjøres bevisst, det møter oss som skjebne«, sa Carl Gustav Jung. Det vil at det som ikke gjøres bevisst, og transformeres positivt, det fremkommer i kulturen og utspiller seg negativt «Gjør som du vil er hele loven» etter Crowley666 og luciferianerne; ‘The Serpents’ flokk.

Kjærlighet er ikke toleranse for ondskap og promotering av samfunnets degenerering….. heller ikke er det hat å si at ondskapsfulle primater (666) slutter med hva de gjør.. det er å skjenke sitt liv til å bekjempe, og endelig med G-ds hjelp, å beseire disse primater. «Legg ned ditt (gode) liv og følg meg«, sa Mesteren og Messias, og la seg frivillig korsfeste av de karnalske primatene og okkultistene for det kollektive gode.

DET er den ultimate Kjærlighet! 🙂

* * * * *

Kjærlighetens Rike
http://www.riksavisen.no/?p=5991

Fra pattedyr (primat) til menneske
http://www.riksavisen.no/?p=9691

John Færseth (OTO); Anti-Krists Yppersteprest i Norge er Mediayndling
http://www.riksavisen.no/?p=11344

Wicca gudinnen Gro Harlems helgenglorie står for fall

http://www.riksavisen.no/?p=11625

The Mark of The Beast – the Animal Kingdom of Tellus
http://www.riksavisen.no/?p=6295

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Facebook Comments

5 Comments

 1. Pingback: Øivind Bergh et al; Oppfording til bønnegruppe for djevelutdrivelse

 2. Lederskapet innen både humanismen, kristendommen (Vatikanet), jødedommen (hvor mange pedofile talmudiske Rabbier er ikke avslørt i det siste?), og islam (MB er kontrollert opposisjon) i pakkebegrepet ‘ekumenismen’ – den Nye Verdensordens religion – er korrumpert av kabbalistisk satanisme og dens avlegger politisk sionisme, sammen med New Age lederskapet er de alle på gal side av godt og ondt, idet de mentalt er styrt av falne engler og demoner.

  Vil du virkelig sende dine barn i disses belæring og forvaring?.. tenk igjen…:

  The Reptilian Roots of Pedophilia
  http://www.zengardner.com/the-reptilian-roots-of-pedophilia/

 3. Sexual Revolution: Bestiality & Pedophilia are Next

  The desire to have sex with animals is just another sexual orientation. That approach worked with homosexuality and it’s now being used to promote and normalize incest, bestiality, and pedophilia. The Illuminati plan is to normalize everything that is degenerate and corrupt.

  «From vagina surgery to breast implants to pole dancing for six-year-olds to twerking for teens, the porn industry is the beast devouring our culture and along with it our lives and the lives of our children. Unless we recognize the plague and all its forms, we are doomed.»

  – See more at: http://henrymakow.com/2013/10/Bestiality-and-Pedophilia-are-Next%20.html

 4. Det var en gang to homo konger

  «Likestillingsmininster Solveig Horne liker ikke homoeventyr i barnehagen. Men skal staten påvirke barna til å bli liberale?

  Det er ikke lett å stå i motvinden når du pirker i det som er politisk korrekt.»

  http://stavrum.blogg.no/1381996397_det_var_en_gang_to_ho.html

  Skal staten påvirke barna til å bli liberale avvikere, ville jeg sagt det..

 5. Primater er opptatt av hva primater er opptatt av, og som skal beskytte deres folks perverse inklinasjoner. Hva hjertet er fullt av renner munnen over med.. Her er en ennå en til fra Frankfurter Skolen, som skal pervertere våre samfunn ytterligere… Kan vi vennligst få en seksualpervers fridag snart – er det virkelig det aller viktigste i folks liv? Hmmff, selvfølgelig, for de med ‘Dyrets Merke’ er det nok det……

  «Leading Social Democrat and member of the Swedish parliament, Monica Green (Jewish) wants to legalize incest. The «respected» Social democratic politician argue that adults should decide who they want to have sex with.

  Using the same arguments for legalizing homosexuality “Adults should freely choose who they want to have sex with”. All over Europe and the west, left parties with seats in Parliaments are using a demoralizing rhetoric to legalize pedophilia, incest, necrophilia and other crimes against humanity. It is known that many political leaders in the EU are pedophiles. At the same not only legalizing incest, pedophilia and necrophilia, but also legalizing rape. The Government recently legalized public masturbation in Sweden. This is a time when gangs of non-white immigrants are raping white women. The Government is deliberately liberalizing and removing laws, so hordes of non-white perpetrators and offenders go free.»

  http://www.tv2.no/nyheter/utenriks/svensk-riksdagspolitiker-vil-legalisere-incest-3160032.html

Kommenter. Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.