Som i Noahs dager; Transhumanisme

Når vitenskapsfolk blir så dum at de tror at de kan oppnå å la menneskene leve evig, og folk som ikke har håp om himmel og frykter Helvete, de tror på disse åndelige underutviklede. De tror på Slangen, «dere skal ingenlunde død» sa Slangen til Eva og Adam i Edens Hage.

Joda. Vi skal dø. Det er smart og ikke høre på Slangefolket, satanistene. Selv regner de seg som vitenskapens fyrtårn og kjempesmart. Jeg anser dem som verdens største idioter, full av skadelig hubris.

«As in the Days of Noah» – blir det når Jesus kommer igjen, Matthew 24:3, 37, Luke 17:26, i Noahs dager måtte Gud ødelegge verden, fordi menneskene hadde trodd seg så klok at de mente seg å være guder. de reskapte seg selv. Utifra hva jeg vet om menneskers dumskap, så er denne verden og Guds skapelse helt og fullstendig ferdig hvis ikke Gud selv griper inn. Der er intet håp uten. Hver enkelt skal betale sin gjeld, Matthew 16:27.

Dr. Carrie Madej – Covid Shots, DNA and Transhumanism

Dr Carrie Madej slutter seg til journalisten Alex Newman for å diskutere den transhumanistiske agendaen bak COVID-vaksinene. Hun snakker på en veldig tilnærmelig og rettferdig måte, som alle kan forstå, på noe som er dypere enn hun tidligere ga på Alex Jones-showet om de transhumanistiske teknologiene som blir rullet ut på og i oss uten vårt informerte samtykke.

Spread the love - Sharing is caring